Sådan består du ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

ISO 27005 er en international standard, der specificerer de procedurer, der skal følges, når der udføres en informationssikkerhedsrisikovurdering i overensstemmelse med ISO 27001. Som tidligere nævnt er en risikovurdering en vital komponent i en organisations bestræbelser på at overholde ISO 27001. Ved at bruge ISO 27001 kan du demonstrere bevis for risikovurdering for informationssikkerhedsrisikostyring, implementering af modforanstaltninger og implementering af passende kontroller fra bilag A.

Om ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager-certificering

Ved hjælp af PECB ISO/IEC 27005-certificering kan organisationer skabe et effektivt system til styring af deres informationssikkerhedsrisici og fastlæggelse af deres organisations specifikke informationssikkerhedskrav. Standarden understøtter også ISO/IEC 27001-koncepter og er beregnet til at hjælpe med en effektiv implementering af informationssikkerhed gennem en risikostyringstilgang.

 • Behersk ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager principper, tilgange, metoder og strategier, der muliggør en vellykket risikostyringsproces.
 • Anerkend sammenhængen mellem risikostyring og sikkerhedskontroller inden for informationssikkerhed.
 • Hvad er ISO/IEC 27001, og hvordan gælder det for informationssikkerhedsrisikostyring?
 • Udvikle den viden og de færdigheder, der er nødvendige for effektivt at rådgive virksomheder om bedste praksis inden for informationssikkerhedsrisikostyring
 • Lær, hvordan du implementerer, administrerer og vedligeholder et løbende risikostyringsprogram, og hvordan de kan kædes sammen
 • Forbered dig på ISO 27005 Lead Risk Manager-certificeringseksamenen, herunder en oversigt over ISO-eksamencertificeringsspørgsmål og ISO 27005 PIMS-casestudier.

 

Hvem bør deltage?

 • (ISO IEC 27001) Fagfolk i informationssikkerhedsstyringssystemer, der ønsker at udvide deres viden. Hver erfaren professionel i informationshåndtering, der ønsker at tilføje en certificering til deres CV.
 • Risikomanagere inden for informationssikkerhed.
 • Medlemmer af informationssikkerhedsteamet.
 • Organisations- og projektledelsespersonale, der er ansvarlige for informationssikkerhed og risikostyring.
 • ISOIEC 27001 implementere, dem, der forsøger at opfylde kravene i ISO/IEC 27001, og deltagere i risikostyringsprogrammet.
 • Konsulenter inden for informationsteknologi.
 • Fagfolk inden for informationsteknologi.
 • Betjente med ansvar for at beskytte data
 • Privatlivsforkæmpere.

 

Hvorfor tage ISO/IEC 27005 Lead Risk-eksamenen?

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager-uddannelse er designet til at hjælpe dig med at blive en organisations go-to-person for alt relateret til risikostyring. LEAD Risk Manager-certificering gælder for alle informationssikkerhedsaktiver, med ISO/IEC 27005-standarden som eksempel. I løbet af dette kursus lærer du, hvordan du designer og implementerer et Information Security Risk Management-program ved hjælp af en procesmodel. ISO 27005 Lead-risikostyringsvurderingerne kan implementeres ved hjælp af ISO IEC 27005-certificeringsuddannelsen.

OCTAVE, EBIOS, MEHARI og harmoniseret TRA er blandt de risikostyringsmetoder, der er omfattet af dette certificeringskursus. ISOIEC 27001-standardens ISMS-ramme kan omsættes i praksis ved hjælp af dette kursus.

Du kan gå til eksamen og ansøge om en "PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager" legitimation efter at have mestret alle de nødvendige koncepter for Information Security Risk Management baseret på ISO/IEC 27005. PECB Lead Risk Manager-certifikatindehavere kan bevise, at de har de nødvendige færdigheder og erfaring til at lede et team i styringen af ​​informationssikkerhedsrisici. Med denne certificering vil du være i stand til at få ISO-kravet anerkendt.

 

Undersøgelsesformat for ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

 • Spørgsmålstype: 12 spørgsmål pr. papir (opgavetype)
 • Score: 75 karakterer i alt pr. eksamen med en beståelsesprocent på 70 %
 • Varighed: 3 timers varighed
 • Type: Åben bog.

 

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager-eksamenen

Lead Risk Manager (ISO/IEC 27005) certificering er en forudsætning for mange job i forsikringsbranchen, og denne eksamen certificerer dig som sådan (ECP). Eksamen fokuserer på følgende ekspertiseområder:

Domæne 1: Grundlæggende principper og koncepter for informationssikkerhedsrisikostyring

Domæne 2: Opsætning af et system til at overvåge og administrere sikkerhedsrisici i informationssystemet

Domæne 3: Risikovurdering for informationssikkerhed

Definition 4: Risikostyring af informationssikkerhed

Domæne 5: Risikokommunikation, overvågning og forbedring af informationssikkerhed

Domæne 6: Metoder til evaluering af sikkerhedsrisici i computernetværk

 

Sådan forbereder du dig til ISO/IEC 27005's eksamen

Tjek din forståelse af standarden ved at analysere den og sikre dig, at du forstår alle klausuler. Prøv at tegne et billede af virksomhedens nuværende situation og overvej, hvordan en standard kan hjælpe med at løse specifikke udfordringer.

Implementering af et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) i en virksomhed er afgørende for vellykket informationssikkerhedsrisikostyring. Under implementeringen af ​​et ISMS skal du sørge for at identificere eventuelle potentielle vanskeligheder og tage fat på dem på passende vis ved at anvende den mest passende teknik.

Eller, hvis du ikke har nogen tid at spilde, kan du tilmelde dig det 3-dages instruktørledede kursus:

https://www.readynez.com/en/training/courses/vendors/iso/27005-lead-risk-manager-certification/

Før og under eksamen anbefaler PECB følgende:

Natten før eksamen, få en god nats søvn.
Få noget mad i dit system, før du går til testcenteret. Koffein og andre stimulanser i overskud bør undgås.

Ankom til teststedet mindst 30 minutter før dit planlagte eksamenstidspunkt.

Sørg for at læse og følge alle instruktionerne. Hvis du har spørgsmål til vejledningen, så tal med tilsynsvagten.

Tjek regelmæssigt ind på dine fremskridt. Du vil være i stand til at foretage de nødvendige ændringer før end senere. Sørg for at spore, hvor meget tid der er tilbage af testen.

 

Konklusion

Det er vigtigt at bemærke, at ISO 27005-principperne kun er en delmængde af en meget større mængde bedste praksis til at forhindre databrud i din organisation.

En nøglekomponent i et ISO27k Information Security Management System er den formelle identifikation, vurdering, evaluering og behandling af informationssikkerhedssårbarheder. Specifikationen giver vejledning om disse procedurer, som er afgørende for implementering af et ISO27k Information Security Management System (ISMS).

For at sikre, at organisationer planlægger, implementerer, administrerer, overvåger og administrerer deres informationssikkerhedskontrol og andre arrangementer fornuftigt som reaktion på deres informationssikkerhedsrisici, har CISP to primære mål.

ISO 27005-standarden, ligesom de tidligere standarder i serien, identificerer ikke en klar måde at opnå overholdelse på. Den foreslår blot anbefalede fremgangsmåder, der er indarbejdet i ethvert konventionelt informationssikkerhedsstyringssystem.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}