Ny Rapport: 7 Skills til fremtidens jobs

Blog Alt DA

Når man så kombinerer ovenstående med virkningerne af teknologisk automatisering spørger vi: Hvilke færdigheder skal fremtidige generationer have?
Uddannelsesekspert Tony Wagner har brugt sin karriere på at forsøge at svare på det spørgsmål. Gennem undersøgelser af uddannelsessektoren, interviews med branche ledere og studier af den globale arbejdsstyrke som helhed, har Wagner identificeret syv kritiske overlevelses evner til fremtiden. Disse er færdigheder og tankegange, som de unge absolut skal have for at kunne opfylde deres fulde potentiale.

1. Kritisk tænkning og problemløsning
Vi bruger så meget tid på at lære elever at svare på spørgsmål, at vi glemmer at lære dem at stille spørgsmål selv. At stille spørgsmål er fundamentalt for kritisk tænkning. Før du kan løse et problem, skal du være i stand til at analysere.
Wagner bemærker, at arbejdsstyrken i dag er organiseret meget anderledes end for nogle få år siden. Det vi ser, er forskellige hold, der arbejder med specifikke problemer, i modsætning til specifikke emner. Din leder har ikke alle svarene eller løsningerne, du skal selv arbejde for at finde dem, og det er hele grundlaget for innovation. Vi skal have evnen til at stille spørgsmålstegn ved status quo og kritisere det, før vi kan forny og komme på alternativer.

2. Samarbejde via netværk og ledelse med indflydelse
Een af de helt store trends i dag er fjernarbejde. Indenfor de næste 5 år, regner man med at gennemsnitligt 40% af en virksomheds arbejdsstyrke vil udgøres af fjerarbejdere og midlertidige ansatte. Vi vil også se en stigning i antallet af ansatte, der arbejder sammen via Cloud teknologi på tværs af lokationer.
I den kontekst bliver ledelse af et team helt anderledes end traditionel top-down ledelse, og man vil i stedet lede med indflydelse. Som Wagner siger ”I sidste ende er det jo sådan, mennesker skaber forandring i dag, med at finde indflydelse og skabe samarbejde med ligesindede mod et fælles mål.”

3. Agilitet og tilpasningsevne
Vi lever i en såkaldt VUCA (Volatile, uncertain, complex og ambiguous) verden. Derfor bliver det vigtigt at kunne tilpasse sig og redefinere sin strategi.
I bogen “Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World,” har forfatterne Richard Paul & Dillion Beach beskrevet hvordan vores uddannelses- og arbejds mindset er designet til rutine og fastlagte procedurer. “Vi lærer at gøre noget ved at gøre det igen og igen. Læring handler om vanedannelse. Men hvordan lærer man at lære løbende? At være komfortabel med at lære og lære om, hele tiden?”
I den post-industrielle æra, betyder teknologien at vi skal være agile og tilpasningsdygtige for at kunne håndtere de uforudsigelige følger af disruption. Vi skal sandsynligvis til at lære færdigheder og mindsets løbende, og gøre os fri at det, som vi troede vi vidste.

4. Initiativ og skabertrang
Traditionelt, har initiativ været noget, som studerende har vist på trods af forventninger, eller i tillæg til de pligter, som de skal tage sig af.
Og det er naturligt nok, for med fokus på eksamener og test, er de færreste lærebøger skrevet for at inspirere nytænkning og innovation.
Men lærer vi vores unge at lede? Giver vi dem mulighed for at løse globale udfordringer? Opmuntrer vi dem til at tage initiativ? Hele vejen igennem sin forskning har Wagner fundet, at selv i virksomhedsmiljøer, har ledere svært ved at finde medarbejdere der hele tiden søger nye muligheder, ideer og strategier for forbedring.

5. Effektiv mundtlig og skriftlig kommunikation
Et studie fra ”the Partnership for 21st Century Skills” har vist at 89 procent af respondenter fra virksomheder fortæller, at kandidater med eksamen på studenterniveau har mangelfulde kommunikationsfærdigheder.
Klar kommunikation handler ikke kun om korrekt brug af sprog og grammatik. På mange måder handler klar kommunikation om at tænke klart. Kan du præsentere dit argument sobert? Kan du inspirere andre med passion? Kan du præcist beskrive essensen af det du vil sige?
Som den kendte Richard Branson har sagt “Kommunikation er den vigtigste færdighed en leder kan have.” Læg mærke til at han beskriver det som en færdighed, som man kan lære.

6. Overblik og analyse af information
Vi lever i informationsalderen. Hver dag skaber vi 2.5 quintillion bit data.
Vores adgang til information er øget dramatisk, men det er vores adgang til misinformation også. De unge i dag er nok “born in the Cloud” men ret få studerende lærer at identificere kilder og evaluere kvaliteten af den information de anvender. Og for at komplicere sagerne, er information under stadig forandring, fordi vi lærer hele tiden.
Plus, vi bombarderes med fake news og også derfor bliver evnen til at sortere i information, og vurdere den kritisk, mere og mere vigtig.

7. Nysgerrighed og fantasi
Nysgerrighed er en stærk driver mod ny viden og innovation. Når man bruger sin barnlige sans for forbløffelse og overraskelse i forhold til omverden, er der også mulighed for at man kan forestille sig forbedringer. Der går meget fantasi til at skabe visioner og føre dem ud i virkeligheden. Det er sikkert derfor Albert Einstein citeres for at sige, “Fantasi er vigtigere end viden.”
Vi stop fodrer skoleelever med information, men vi giver dem ikke bonus for at stille spørgsmål og søge svar. Man kan forestille sig at fremtidens skole vil undervise i nytænkning ligesom man i dag underviser i fysik eller matematik.

Forandring af fremtidens undervisning
Du har sikkert lagt mærke til, at der er en stærk kontrast mellem de 7 skills vi har beskrevet hér og nutidens uddannelsessystem. I stedet for at lære eleverne at svare spørgsmål, bør vi lære dem at stille spørgsmål. I stedet for at forberede dem til universitetet bør vi forberede dem til forandring.
Udover at skabe dygtigere medarbejdere, skal vi skabe bedre ledere og innvatører. Når vi lykkes med det, vil det transformere uddannelsessystemet og arbejdsstyrken, og det vil også ændre den verden vi lever i.

Se mere om Wagner hér: https://www.tonywagner.com/

 

 

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurser
  • Money-back Garanti
  • Adgang til 50+ erfarne instruktører
  • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}