Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

NIS versus NIS2: Find forskellene nemt

  • What is the difference between NIS and NIS2?
  • Published by: André Hammer on feb 07, 2024

Mange mennesker forveksler NIS og NIS2, men der er meget, der adskiller dem. I denne artikel vil vi forklare dig, hvad disse forskelle er, så det er lettere for dig at skelne dem fra hinanden. Så uanset om du er i cybersikkerhed eller bare er interesseret i at vide noget om det digitale rum, vil denne artikel hjælpe dig.

Oprindelse og historie af NIS-direktivet

NIS-direktivet trådte i kraft for omkring 8 år siden. Det blev udviklet til at hjælpe med at beskytte kritiske infrastruktursektorer og nøgleudbydere af digitale tjenester såsom energi, transport, bank, finansmarkedsinfrastruktur. Andre omfatter sundhed, vandforsyning og digital infrastruktur.

Derudover skal EU's medlemslande også implementere en national strategi for sikkerheden af ​​netværk og informationssystemer. Sideløbende med dette skal medlemmerne oprette en myndighed, hvis opgave bliver at overvåge og håndhæve NIS.

NIS2 er også dukket op, og det skyldes stigende cybersikkerhedstrusler. Dets opgave er at forbedre sikkerheden i netværks- og informationssystemer i hele EU. Omfanget af NIS2 er meget bredere og omfatter internetudvekslingspunkter, udbydere af domænenavnesystemer og onlinemarkedspladser.

Det andet element, som NIS2 har medført, er yderligere sikkerheds- og hændelsesrapporteringsforpligtelser for alle typer digitale tjenesteudbydere og platforme. Dette er en afspejling af den skiftende karakter af cybertrusler såvel som vigtigheden af ​​stramme cybersikkerhedsforanstaltninger.

Forståelse af de forbedrede sikkerhedskrav

NIS-direktivets sikkerhedskrav

NIS-direktivets hovedfokus er modstandsdygtighed og sikkerhedsoperatører af væsentlige tjenester og digitale tjenesteudbydere. Direktivet kræver, at du vedtager foranstaltninger, der kan hjælpe dig med at håndtere risici, forebygge og minimere virkningen af ​​cybersikkerhedshændelser. I henhold til dette direktiv er det obligatorisk, at du rapporterer hændelser og samarbejder med myndigheder.

Din organisation bør køre en grundig gennemgang af dens nuværende sikkerhedspraksis som forberedelse til overgangen fra NIS til NIS2. Det betyder, at du skal forbedre dine hændelsesresponskapaciteter, implementere stærkere cybersikkerhedsforanstaltninger og sikre, at du overholder sikkerhedskravene i NIS2-direktivet.

Hændelsesrapportering under NIS og NIS2

NIS-hændelsesrapporteringsrammen er designet til at hjælpe dig med at rapportere og reagere effektivt på cybersikkerhedshændelser. Den har detaljerede retningslinjer, der definerer, hvad en hændelse er, relevante rapporteringstidslinjer, og hvad man skal gøre, når man rapporterer en hændelse.

NIS2 har kraftigt revideret tidslinjer og tærsklen for hændelsesrapportering for at give et mere omfattende overblik over cybersikkerhedshændelser. Den største forskel mellem NIS og NIS2 kommer i den måde, du er forpligtet til at hænde. Der er forskelle i typer af hændelser, der skal rapporteres, tærskler og deadlines. Denne forskel sikrer, at uanset hvilket direktiv du implementerer, er det nemt at tilpasse sig nye trusler så rettidigt som muligt.

Hvad er sanktionerne for manglende overholdelse?

I henhold til NIS-direktivet beløb bøden for manglende overholdelse til €100.000. Ud over bøder var sanktioner også en del af straffen, og de omfattede advarsler, midlertidige forbud mod visse aktiviteter og afsløring af overtrædelsen offentligt.

Bøderne for manglende overholdelse er steget under NIS2 til op til €20 millioner eller op til 4 procent af en operatørs årlige omsætning. NIS2 har også gjort det til et krav at implementere strukturelle ændringer, der fører til oprettelsen af ​​en national strategi for sikkerheden af ​​netværk og informationssystemer.

For at håndhæve disse sanktioner og bøder kræver direktivet, at hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at håndhæve direktivet. Der skal også være effektive mekanismer på plads til at fremme deling af information og samarbejde mellem regulerende myndigheder.

Forbered dig på overgangen fra NIS 1 til NIS2

NIS2s overholdelsesfrister varierer afhængigt af typen af ​​organisation. For eksempel skal operatører af væsentlige tjenester overholde inden for 18 måneder, mens digitale tjenesteudbydere har 24 måneder. Derimod havde det oprindelige NIS-direktiv en ensartet frist på 21 måneder for alle organisationer.

Disse forskellige deadlines viser den stigende betydning af cybersikkerhed i Storbritannien og anerkender de forskellige niveauer af digital infrastruktur og tjenester på tværs af organisationer.

Proaktiv tilgang til at opfylde NIS2-krav

For at sikre en glidende overgang fra NIS til NIS2 bør organisationer udvikle robuste hændelsesresponsplaner og sikre, at personalet er veluddannet i bedste praksis inden for cybersikkerhed. At skabe en sikkerhedskultur involverer løbende personaleuddannelse, oplysningsprogrammer, klare cybersikkerhedspolitikker og udnævnelse af dedikeret sikkerhedspersonale.

Fremme af en sikkerhedskultur i organisationer

For at fremme en sikkerhedskultur bør berørte organisationer etablere omfattende sikkerhedspolitikker. De bør også foretage regelmæssig sikkerhedsvurderings og sørge for passende uddannelse til deres medarbejdere.

Desuden bør de implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger som kryptering, multi-faktor autentificering og kontinuerlig overvågning. Disse foranstaltninger vil sikre deres infrastruktur og kundedata mod cybertrusler.

Håndtering af aktiver og tjenester under NIS2

Organisationer er forpligtet til at identificere deres aktiver og kritiske tjenester i henhold til NIS-direktivet. Det betyder, at hver organisation skal udføre risikovurderinger og implementere sikkerhedsforanstaltninger.

Når du måler en risikovurdering, fortæller den dig den potentielle indvirkning af sikkerhedshændelser på dine operationer og tjenester. For eksempel identificerer de centrale it-systemer, netværk, data og kritiske forretningsprocesser, der skal beskyttes.

NIS2-direktivet anvender skrappere sikkerhedsforanstaltninger såsom kryptering, adgangskontrol og regelmæssige sikkerhedsrevisioner. Formålet med dette er at tilbyde væsentlige digitale tjenester det højeste sikkerhedsniveau.

Du kan også integrere firewalls, systemer til registrering af indtrængen og multifaktorgodkendelse for at holde din digitale infrastruktur sikker. Det er også muligt at etablere en hændelsesplan og give din medarbejder regelmæssig træning for at minimere cybersikkerhedsrisici.

Beskyttelse af væsentlige og digitale tjenester under NIS2

NIS2 udvider omfanget af NIS og byder på yderligere digitale tjenesteudbydere såsom online markedspladser og søgemaskiner. Det betyder, at en bredere vifte af virksomheder på tværs af forskellige brancher skal implementere cybersikkerhedskrav.

NIS2 giver også mulighed for tidslinjer og tærskler for rapportering af forekomster for digitale tjenester. For eksempel er udbydere nu forpligtet til at rapportere alle hændelser inden for 72 timer, og ikke 24 timer, som det var tilfældet i det oprindelige NIS-direktiv.

Konklusion

NIS og NIS2 er to versioner af Nissans informationssystem, som virksomheden bruger i deres køretøjer. de to direktiver har mange ligheder og også forskelle. At kende disse forskelle kan hjælpe dig med at forstå dit køretøjs system og dets funktioner.

Readynez tilbyder et 4-dages NIS 2 Direktiv Lead Implementer kursus og certificeringsprogram, der giver dig al den læring og støtte, du har brug for for at forberede dig til eksamen og certificering. NIS 2 Lead Implementer kurset og alle vores andre sikkerhedskurser er også inkluderet i vores unikke Unlimited Security Training tilbud, hvor du kan deltage i NIS 2 Lead Implementer og 60+ andre sikkerhedskurser for kun €249 om måneden, det mest fleksible og en overkommelig måde at få dine sikkerhedscertificeringer på.

Kontakt os venligst med spørgsmål, eller hvis du gerne vil have en snak om din mulighed med NIS 2 Lead Implementer-certificeringen, og hvordan du bedst opnår den.

FAQ

Hvad er de vigtigste forskelle mellem NIS og NIS2?

De vigtigste forskelle mellem NIS og NIS2 er de forbedrede databeskyttelsesforanstaltninger og opdaterede autentificeringsmekanismer i NIS2. For eksempel kræver NIS2 stærkere autentificeringsmetoder såsom biometriske eller hardware-tokens.

Hvordan kan jeg nemt skelne mellem NIS og NIS2?

NIS bruger en broadcast-baseret kommunikationsmodel, mens NIS2 bruger en klient-server model. For eksempel inkluderer NIS2 forbedrede sikkerhedsfunktioner såsom kryptering og understøtter større netværksstørrelser.

Hvad er de vigtigste funktioner, der adskiller NIS fra NIS2?

NIS2 inkluderer yderligere sikkerhedsforanstaltninger som multi-faktor-autentificering og blockchain-teknologi, mens NIS fokuserer på netværksovervågning i realtid og proaktiv trusselsdetektion.

Er der kompatibilitetsproblemer mellem NIS og NIS2?

Nej, der er ingen kompatibilitetsproblemer mellem NIS og NIS2. De er designet til at arbejde problemfrit sammen.

Hvordan kan jeg gøre overgangen fra NIS til NIS2 problemfrit?

For problemfri overgang fra NIS til NIS2 skal du omhyggeligt planlægge og planlægge migreringsprocessen, opdatere al nødvendig software og hardware, udføre grundige tests og give brugerne omfattende træning. Rådfør dig desuden med eksperter og se den officielle dokumentation for vejledning.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurser
  • Money-back Garanti
  • Adgang til 50+ erfarne instruktører
  • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}