Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Forstå Prince2-principperne

 • Prince2
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024
Blog Alt DA

Har du hørt om Prince2-principperne, men er du ikke helt sikker på, hvad de handler om? Stop med at lede! I denne artikel vil vi udforske de grundlæggende principper i Prince2 projektledelsesmetoden. Ved at forstå disse nøgleprincipper er du godt på vej til at mestre kunsten at effektiv projektledelse. Så lad os dykke ned og afdække de principper, der ligger til grund for Prince2-tilgangen.

Oversigt

Historien om Prince 2

Prince2 har en rig historie inden for projektledelse. Det stammer fra den britiske regeringsstandard, der er initieret af CCTA. Rammen blev udviklet til at afhjælpe manglerne ved traditionelle metoder. Med tiden er Prince2 blevet bredt anerkendt som en standard for projektledelse.

Dens strukturerede tilgang til projektledelse omfatter klare roller og stadier. Dette sikrer en vellykket projektlevering. Prince2 lægger vægt på at skabe en robust projektplan, definere projektledelsesprodukter og styre projektmiljøer. Disse aspekter er nu vigtige for organisationer verden over.

Certificering på både Foundation- og Practitioner-niveau sikrer, at projektledere har den nødvendige viden og færdigheder. Dette er afgørende for effektivt at kontrollere projektomkostninger og -fordele. Prince2 har tilpasset sig det skiftende projektledelseslandskab ved at inkorporere elementer som Agile-metoder og Gantt-diagrammer.

Grundig træning, eksamener og kurser som PMP sikrer, at projektledere er rustet til at håndtere kompleksiteten af ​​moderne projekter på tværs af brancher.

De 7 nøgle Prince2 koncepter/principper

Metoden Projekter i kontrollerede miljøer er den mest udbredte projektledelsesmetodologi over hele kloden. Den er baseret på nøglebegreber. Dens grundlæggende lejer er organisation og kontrol fra begyndelsen til slutningen af ​​et projekt. Med andre ord planlægges projekter før start, og hvert trin i processen er velstruktureret. Prince2-metoden er baseret på følgende syv kerneprincipper:

1. Begrundelse/Business Case:

Hvert projekt skal være klart nødvendigt og have en defineret kunde. Det bør have realistiske fordele, og der skal laves en ordentlig omkostningsvurdering.

 • En detaljeret business case er vigtig i projektplanlægning. Den beskriver omkostninger, fordele og risici ved projektet.
 • En stærk business case styrer ressourceallokering, risikostyring og beslutningstagning.
 • Faktorer som projektets kompleksitet, størrelse og projektmiljøet skal overvejes nøje, når man udvikler en business case.
 • Business casen sikrer overensstemmelse med organisationens mål og målsætninger. Det hjælper også projektbestyrelsen, teamet og interessenterne med at forstå rationalet bag projektet.
 • Det giver klarhed og støtte gennem hele projektets faser. At inkludere en veldefineret business case øger sandsynligheden for succesfulde projektresultater og opfyldelse af kvalitetsstandarder.

2. Læring:

Teams og enkeltpersoner skal lære af alle faser af projektet med det mål at forbedre det fremtidige arbejde.

 • Ved at analysere succeser og fiaskoer kan de justere deres ledelsesstrategier. Dette hjælper med at forbedre projektkvaliteten og øge leveringssuccesen.
 • Feedback fra tidligere projekter kan bruges til at optimere planer, reducere risici og forbedre teamets ydeevne.
 • At lære af tidligere fejltagelser sikrer, at de ikke gentages, og bedste praksis anvendes konsekvent. Denne kontinuerlige forbedringskultur fører til mere succesfulde projektresultater.

3. Defineret:

Teammedlemmers roller og ansvar skal være klart fastlagt før start.

 • At definere roller og ansvar i et Prince2-projekt handler om at sætte klare forventninger til teammedlemmer. Projektlederen, projektbestyrelsen og projektteamet har hver især specifikke roller i Prince2-metoden.
 • Alle forstår deres ansvar i projektplanen, når disse roller defineres. Dette bidrager til effektiv projektstyring, undgår forvirring og sikrer effektiv kontrol af processer.
 • Når der opstår konflikter eller overlapninger i roller, er kommunikation i teamet afgørende for at løse disse problemer hurtigt.

4. Planlagte etaper:

Arbejdet planlægges i faser, hvor hver enkelt vurderes, inden man går videre.

 • Når projektledere opretter projektplaner i Prince2-metoden, bør projektledere overveje faktorer som projektstørrelse, kompleksitet, omkostninger og fordele. Disse planer fungerer som en køreplan for projektgruppen. De skitserer roller, stadier og ledelsesprodukter.
 • Projektplaner er afgørende for succesfuld projektlevering. De guider, hvordan man opnår business case-mål, håndterer risici og sikrer kvalitet. Gennem hele projektets livscyklus bør projektplaner overvåges og justeres, så de stemmer overens med projektmiljøet og organisationens standarder.
 • Overvågning og justering af projektplaner er væsentlige opgaver for projektlederen og projektbestyrelsen. Værktøjer som Gantt-diagrammer og kvalitetskontrolteknikker hjælper med at spore fremskridt og foretage nødvendige justeringer.

5. Ledelse ved undtagelse:

Bestyrelsen fastsætter indledende krav såsom omfang og budget. ProjektlederDerefter sættes der en ansvarlig for projektet. De har fået delegeret myndighed af bestyrelsen.

6. Fokus på kvalitet:

Høje standarder opretholdes ved brug af et kvalitetsregister.

 • I et Prince2-projekt sikres kvaliteten af ​​leverancer ved hjælp af metoder som kvalitetsvurderingsteknikker. Disse teknikker hjælper med at vurdere og verificere ledelsesprodukternes kvalitet i projektet.
 • Prince2-rammen omhandler kvalitetsstyring ved at lægge vægt på en kvalitetsplan i projektplanen. Denne plan definerer, hvordan kvaliteten vil blive kontrolleret og sikret gennem hele projektets faser.
 • Løbende forbedringer er en vigtig del af Prince2. Det involverer regelmæssig gennemgang og opdatering af kvalitetsstandarder, hvilket fremmer en kultur med løbende forbedringer. Denne tilgang tilpasser sig projektmiljøet og organisationens behov og opretholder høje standarder.

7. Ændring/skræddersyet tilgang:

Prince2-metoden justeres afhængigt af det konkrete projekt.

 • Prince2 forstår, at forandring er uundgåelig i et projekt. Det tilbyder strukturerede faser og effektive projektledelsesteknikker. Dette hjælper projektledere med at planlægge og kontrollere ændringer i løbet af projektets livscyklus.
 • Håndtering af forandring er afgørende for succesen af ​​et Prince2-projekt. Det giver teams mulighed for at tilpasse sig skiftende krav og opretholde projektkvalitet. Principperne og processerne i Prince2, som fokus på business case, projektbestyrelse og kvalitetsvurderingsteknikker, kan hjælpe med at implementere og håndtere forandringer effektivt.
 • Efter Prince2-metoden og certificeringsstandarderne kan projektledere håndtere kompleksiteten af ​​forandringsledelse. Dette sikrer, at projekter afsluttes inden for budgettet, til tiden og opfylder interessenternes tilfredshed. At omfavne forandring og samtidig holde fast i etablerede projektprocesser er afgørende for projektets succes i et dynamisk miljø.

Vigtigheden af ​​Prince2-principperne

Hovedformålet bag disse syv principper er at hjælpe projektledere med at forenkle deres liv og bevare kontrol over alle aspekter af et projekt, såsom omfang, budget og kvalitet. Principperne skaber struktur, der gør det nemmere at styre projekter.

Principperne er universelle og standardiserede. De gælder overalt og til projekter i enhver branche. De er en god referenceguide til projektledere, der skifter sektor eller branche.

Principperne er også selvvaliderende. Projektledere kan selv vide, om de overholder principperne eller ej.

Måske er det vigtigste ved de syv principper, at de styrker. De giver projektledere en følelse af kontrol og sikkerhed.

Opstart af et projekt

Når du starter et nyt projekt med Prince2-metoden, skal du overveje følgende:

 • Etabler en klar projektplan med vigtige stadier, business case, omkostninger og forventede fordele.
 • Definer roller i projektteamet med klare ansvarsområder for alle medlemmer.
 • De strukturerede rammer hjælper med at kontrollere projektmiljøet, styre risici og levere kvalitetsstyringsprodukter.
 • Udfør regelmæssige kvalitetsgennemgange og brug Gantt-diagrammer til at spore fremskridt.

Ledelse af et projekt

Projektdirektører i Prince2 har specifikke ansvarsområder. De overvåger projektplaner, leder projektteamet og holder projektbestyrelsen informeret. Ved at bruge Prince2-rammen kan de kontrollere projektstadier, business case, omkostninger, fordele og kvalitet effektivt.

Kendskab til projektledelsesprincipper og -processer er afgørende for et vellykket resultat. Kommunikation med interessenter og at træffe gode beslutninger er afgørende i Prince2-projekter. Dette involverer regelmæssige kvalitetsgennemgange, interessentkonsultationer og værktøjer som Gantt-diagrammer. Håndtering af projektrisici og samarbejde med teamet for at løse problemer hurtigt er også vigtigt.

Igangsættelse af et projekt

At starte et projekt i Prince2 involverer at lægge grunden til en vellykket projektledelse. Denne indledende fase har et par hovedmål:

 • At definere projektet bredt.
 • Identifikation af projektleder og projektbestyrelse.
 • Udvikling af en stærk projektplan.
 • Sikre, at business casen er levedygtig.

Et vigtigt aspekt af denne fase er at etablere roller og ansvar tidligt. Dette hjælper projektteamet med effektivt at kontrollere og overvåge projektet, mens det skrider frem. Det er også afgørende at skitsere projektmiljøet ved at overveje faktorer som kompleksitet, størrelse, viden og risici.

Styring af en scene

Projektlederen bruger værktøjer som Gantt-diagrammer til at spore fremskridt. Kvalitetskontrolteknikker hjælper med at styre risici. Prompt II hjælper med at foretage justeringer under en projektfase. Ved at overvåge disse elementer nøje ved hjælp af alle tilgængelige værktøjer, sikrer projektlederen, at projektet forbliver på sporet, opfylder målene og holder sig inden for budgettet.

I Prince2-metoden er dette kontrolniveau afgørende for vellykket projektlevering. Effektiv fasekontrol bidrager til den overordnede projektsucces ved at bringe teammedlemmerne på linje med projektplanen. Det holder også projektbestyrelsen orienteret om fremskridt og behandler omgående eventuelle afvigelser fra planen.

Håndtering af produktlevering

Et projektleder kan effektivt styre produktlevering. De gør dette ved at skabe en detaljeret projektplan, der klart skitserer teamets stadier, roller og ansvar.

Kommunikation med interessenter er afgørende for succesfuld produktlevering. Det sikrer overensstemmelse med projektets business case, fordele og risici. Kvalitetsvurderingsteknikker hjælper med at opretholde høje standarder gennem hele projektet.

Håndtering af en scenegrænse

Håndtering af en scenegrænse i et Prince2-projekt involverer flere nøgleaktiviteter:

 • Opdatering af projektplanen
 • Vurdering af risici
 • Gennemgang af business casen
 • Produktion af ledelsesprodukter

Interessenter kan effektivt inddrages i beslutningsprocessen ved at:

 • Sikre åben kommunikation
 • Giver rettidige opdateringer om fremskridt
 • Søger feedback på beslutninger

De vigtigste output, der bør produceres i slutningen af ​​en fasegrænseproces omfatter:

 • En opdateret projektplan
 • Resultater af kvalitetsvurderingsteknik
 • En revideret business case hvis nødvendigt

Afslutning af et projekt

For at sikre, at alle projektopgaver er afsluttet, inden de lukkes, skal projektteamet gennemgå projektplanen og ledelsesprodukterne grundigt. De bør kontrollere, om alle planlagte faser og roller er udført, om business case og fordele er opnået, og om de kvalitetsstandarder, som projektbestyrelsen har fastsat, er blevet opfyldt.

Efter lukning skal alt resterende arbejde og ansvar flyttes korrekt. Dette kræver en struktureret overdragelsesproces for problemfrit at overføre opgaver til interessenter eller andre teams. Det indebærer at dokumentere udestående opgaver, opdatere projektdokumenter og tydeligt kommunikere med dem, der påtager sig ansvaret.

Prince2 Foundation og Practitioner

Licenskrav

For at opnå Prince2 Foundation og Practitioner-certificeringer skal enkeltpersoner opfylde specifikke krav. Disse omfatter forståelse af projektledelsesprincipper som planlægning, kontrol og teamledelse.

Kandidater har også brug for viden om Prince2-metoden, projektmiljøet, projektteamets roller og projektstadier. De bør forstå begreber som projektplaner, business case-udvikling, cost-benefit-analyse og kvalitetsvurderingsteknikker.

For at forberede sig til certificering bør enkeltpersoner tage formelle træningskurser fra akkrediterede partnere. Disse kurser dækker Prince2-rammen, projektledelsesprocesser og eksamensforberedelse. Partnerskab med anerkendte organisationer som Capita kan hjælpe enkeltpersoner med at få den viden og de færdigheder, der er nødvendige for vellykket projektledelse.

Studiemateriale

Når du forbereder dig til Prince2 Foundation og Practitioner-eksamener, skal du fokusere på studiemateriale, der dækker projektledelsesmetoden i dybden.

Forstå projektledelse, projektlederroller, faser i et projekt, projektplan, kvalitet, certificering, rammer, standard, fundament, praktiker, planlægning, kontrol, teamdynamik, projektbestyrelse, kvalitetsgennemgangsteknikker, risikostyring og business case.

Sæt dig ind i begreber som projektmiljø, ledelsesprodukter, metodekompleksitet, størrelse, fordelestyring, omkostninger, software, viden og indhold i certificeringseksamen.

At kende Prince2's historie og udvikling, herunder dens prompte II-historie, CCTA-oprindelse og vedtagelse af den britiske regering som en standard for informationssystemprojekter, kan øge forståelsen.

Samarbejd med pålidelige uddannelsesudbydere, eller brug akkrediteret kursusmateriale for at få en omfattende forståelse af indholdet. Forstå også agile metoder, Gantt-diagrammer, projektteamets rolle og styring af risici for at forbedre eksamensforberedelsen.

Afsluttende tanker

De syv Prince2-principper er vejledende filosofier i Prince2-projektledelsesmetoden. De er afgørende for en vellykket projektlevering. At overholde dem hjælper projektledere med at levere projekter inden for budgettet, til tiden og op til kvalitetsstandarder.

Readynez tilbyder et 4-dages Prince2 Foundation og Practitioner kursus og certificeringsprogram, der giver dig al den læring og støtte, du har brug for for at forberede dig til eksamen og certificering.

Kontakt os venligst med spørgsmål, eller hvis du gerne vil have en snak om din mulighed med Prince2 Foundation og Practitioner-certificeringen, og hvordan du bedst opnår den.

FAQ

Hvad er Prince2-principperne?

Prince2-principperne er retningslinjer, der afgør, om et projekt forvaltes effektivt. De omfatter fortsat forretningsbegrundelse, lær af erfaring, definerer roller og ansvarsområder, administrer efter etaper, administrer efter undtagelser, fokuser på produkter og skræddersy til projektmiljøet.

Hvorfor er Prince2-principperne vigtige?

Prince2-principperne er vigtige, fordi de giver en ramme for projektledelsessucces og sikrer, at projekter er berettigede, kontrollerede og velorganiserede. For eksempel hjælper princippet om løbende forretningsbegrundelse interessenter med at holde fokus på projektets mål og fordele gennem hele projektets livscyklus.

Hvor mangePrince2 Principper er der?

Der er syv Prince2-principper, som giver vejledning i, hvad der gør et projekt vellykket. Eksempler omfatter kontinuerlig forretningsbegrundelse, definerede roller og ansvar og fokus på produkter.

Hvordan styrer Prince2-principperne projektledelse?

Prince2-principperne danner en ramme for projektledelse ved at lægge vægt på nøgleområder som fortsat forretningsmæssig berettigelse, styring efter etaper og at lære af erfaring. For eksempel sikrer fokus på forretningsmæssig begrundelse, at projekter forbliver på linje med virksomhedens mål.

Kan Prince2-principperne tilpasses til forskellige projekter?

Ja, Prince2-principperne kan tilpasses til forskellige projekter ved at skræddersy dem, så de passer til de specifikke krav og karakteristika for hvert projekt. Eksempelvis kan princippet om etapestyring justeres ud fra projektets størrelse og kompleksitet.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}