Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training

CISP - Cyber Security Information Sharing Partnership

aug 2021 af Saj Ahmed

Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP) was set up as a joint industrial and government initiative to exchange cybersecurity threat information in real time, in a secure, confidential and dynamic environment, increasing the awareness of the situation and reducing the impact on UK businesses and organisations. Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP) blev lavet som en fælles industriel- og regeringsinitiativ for at udveksle cybersikkerhedstrussel information i real-time i et sikkert, fortroligt og dynamisk miljø, hvilket øger opmærksomheden omkring situationen og reducerer påvirkningen på britiske virksomheder og organisationer.

What is the Cyber-security Information Sharing Partnership?

A cyber threat does not become a managed risk until it is fully understood, a thorough understanding of situational awareness is key to managing this risk.

CiSP is a joint industry and government scheme based in the National Cyber Security Centre (NCSC) designed to deliver situational awareness to its members and encourage the sharing of information on cyber risk, in a secure, confidential and dynamic environment and to enable others to adopt appropriate mitigation.

CiSP is a secure social networking platform that enables its members to receive enriched information on cyber threats and vulnerabilities in order to exchange information on threats and vulnerabilities as they occur in real-time.

Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP) was set up as a joint industry and government initiative to exchange cybersecurity threat information in real-time, in a secure, confidential and dynamic environment, increasing the awareness of the situation and reducing the impact on UK businesses and organisations.

 

Hvad er Cyber-security Information Sharing Partnership?

En cybertrussel bliver ikke en administrativ risiko før den er helt forstået. En grundig forståelse for situationsbevidsthed er nøglen til at håndtere denne risiko.

CiSP er et fælles industri- og regeringssystem baseret på National Cyber Security Centre (NCSC), der er designet til at levere situationsbevidsthed til deres medlemmer samt opfordre til at dele informationer om cyber risiko i et sikkert, fortrolig og dynamisk miljø samt at gøre det muligt for andre at indføre passende lempelse. 

CiSP er en sikker og tryg social netværks platform, der gør det muligt for dets medlemmer at modtage beriget information om cybertrusler og sårbarheder for at kunne bytte informationer om disse i takt med, at de sker i virkeligheden.

Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP) blev lavet som et fælles industri- og regeringsinitiativ for at udveksle cybersikkerhedstrussel information i real-time i et sikkert, fortroligt og dynamisk miljø, hvilket øger opmærksomheden omkring situationen og reducerer påvirkningen på britiske virksomheder og organisationer.

GET INSPIRED

Latest from the blog

Sådan får du en karriere inden for etisk hacking: CEH-certificering, eksamen, omkostninger, forberedelse, løn og mere

LÆS MERE

Sådan overvinder du AZ-104-eksamenen og bliver en Microsoft Certified Azure Administrator Associate

LÆS MERE

Hvordan kan en moderne LXP hjælpe dig til en vellykket digital transformation?

LÆS MERE

To become a registered CiSP member you must be: For at blive et registreret CiSP medlem skal du være:

 • a UK registered company or other legal entity which is responsible for the administration of an electronic communications network in the UK
 • sponsored by either a government department, existing CiSP member or a regional Cyber PROTECT police officer or industry champion.

 

 • en britisk registreret virksomhed eller anden legal enhed, der er ansvarlig for administrationen af et elektronisk kommunikationsnetværk i UK.
 • sponsoreret af enten et departement i regeringen, eksisterende CiSP medlem, en lokal Cyber Protect politibetjent eller industri forkæmper. 

Benefits of CiSP Fordele af CiSP

 • Engagement with industry and government counterparts in a secure environment
 • Early warning of cyber threats
 • Ability to learn from experiences, mistakes, successes of other users and seek advice
 • An improved ability to protect their company network
 • Access to free network monitoring reports tailored to your organisations’ requirements

 

 • Møde med industri- og regeringskollegaer i et sikkert miljø
 • Tidlig advarsel af cybertrusler
 • Evne til at lære fra erfaringer, fejl, succeser af andre brugere samt opsøge rådgivning
 • En forbedret evne til at beskytte deres virksomheds netværk
 • Adgang til gratis netværksovervågnings rapporter, der er specialfremstillet til dine organisationers krav

What exactly is involved? Hvad er præcist inkluderet?

The Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP) is a joint industry and government initiative set up to allow UK organisations to share cyber threat information in a secure and confidential environment. Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP) er et samlet industri- og regeringsinitiativ, der er oprettet for at lade britiske organisationer dele cybertrussel informationer i et sikkert og fortroligt miljø.

During this CCSP course your expert instructor will work through the course material to prepare you for the (ISC)2® Certified Cloud Security Professional (CCSP) exam. By passing your CCSP exam you will be eligible for the (ISC)2®: Certified Cloud Security Professional (CCSP) certification. The exam fee is not included in your course price, but we are able to deliver the exam on-site on the last day of the course at request.

 

HVORFOR ER DER NOGET OM CCSP??????????????

The Perfect Candidate Den perfekte kandidat

CISP

The Certified Information Security Professional (CISP)™ on Information Systems certification program is directed towards senior-level personnel in the information processing industry, If you plan to build a career in information security – one of today’s most visible professions – and if you have at least five full years of experience in information security, then the CISP credential should be your next career goal. It’s the credential for professionals who develop policies and procedures in information security. Certified Information Security Professional (CISP)™ fra Information Systems certificeringsprogrammer er målrettet mod fremtrædende personale i industrien for informationsbehandling. Hvis du planlægger at forme en karriere inden for informationssikkerhed - der i dag er et af de mest visuelle erhverv - og hvis du har mindst fem års erfaring i informationssikkerhed, så burde CISP kvalifikationen være dit næste karrieremål. Det er kvalifikationen for professionelle, der udvikler politikker og procedurer inden for informationssikkerhed.

Certification Certificering

CiSP is for professionals who have an obligation for cyber security within their organisation. Those individuals must work for a UK registered organisation or UK Government. Certified Information Security Professional is a career-oriented training designed for learning the Information Security at its core level with project experience. This course includes detailed Networking concepts to gain the expertise in networks and also Server administration is an additional part to understand the back-end process of an organisation. CiSP er for professionelle, der har et ansvar for cybersikkerhed i deres organisation. Disse individuelle skal arbejde for en britisk registreret organisation eller for den britiske regering. Certified Information Security Professional er en karriereorienteret træning, der er designet for at lære om kerneindholdet af informationssikkerhed med projekterfaring. Dette kursus indeholder detaljeret netværkskoncepter for at opnå ekspertisen i netværk. Derudover er server administration en supplerende del for at forstå baggrundsprocessen af en organisation.

Success Stories Succeshistorier

CiSP is a tool for every kind of organisation within the UK, regardless of their cyber maturity or location. The regional groups allow organisations with less resource to spend on cyber-security access to threat information and recommended actions for free. As a CiSP member, you are also able to receive network monitoring reports. This free service allows you to receive tailored feeds of information from CERT-UK covering any malicious activity that we see on your network. CiSP er et værktøj for enhver type organisation i UK uanset deres cyber modenhed eller position. De regionale grupper giver organisationer med færre ressourcer til cybersikkerhed, gratis adgang til trussel information og anbefalet handlinger. Som en CiSP medlem kan du også modtage netværksovervågningsrapporter. Denne gratise ydelse tillader dig at modtage skræddersyet feeds med informationer fra CERT-UK, der dækker enhver hærværk, vi ser på dit netværk.

Få Produktnyheder direkte i indbakken

Få alle relevante nyheder om nye Skills-First-produkter og kursuslanceringer direkte i din indbakke. Tilmeld dig her:

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}