Vil du bli Project Management Professional (PMP) - Her er den fullstendige guide om kurs, eksamen og sertifisering

  • Prosjektledelse
  • PMP
  • Certification Guide
  • Published by: Maria Forsberg on jul 16, 2022

Enten du allerede er prosjektleder eller ønsker å bli det, er det å få PMP-sertifiseringen godt trekk. I denne artikkelen vil vi gå over hva sertifiseringen er og hvordan, hvorfor, hvor og når du skal få den. La oss komme i gang!

Hva er en PMP-sertifisering?

PMP-sertifiseringen fra PMI er et prosjektledelsessertifikat - derav forkortelsen PMP, som står for Project Management Professional. Det er den ledende prosjektledelseslegitimasjonen i verden. Faktisk anser mange selskaper og organisasjoner det som gullstandarden.

Så hva gjør egentlig PMP-sertifiseringen? Vel, det hjelper prosjektledere til å jobbe smartere ved å lære dem myke ferdigheter (som god kommunikasjon), tekniske ferdigheter (som arbeidsflyter og prosesser) og forretningsferdigheter (som forholdet mellom prosjekter og organisasjonsstrategi). Den lærer også prosjektledere tre nøkkelmetodiske tilnærminger til prosjektledelse: prediktiv (foss), smidig og hybrid.

PMP-legitimasjonen er designet av prosjekteksperter for prosjektfagfolk, for å bidra til å forbedre arbeidet deres og fremme karrieren.

Hva er PMI i prosjektledelse?

På dette tidspunktet lurer du kanskje på hva PMI står for. PMI står for Project Management Institute. Det er en USA-basert ideell organisasjon grunnlagt i 1969 med nesten 700 000 globale medlemmer og over 300 lokale avdelinger. Det er uten tvil den beste foreningen for prosjektledelse i verden, og med god grunn:

PMI har mye å tilby til medlemmene og prosjektlederfellesskapet som helhet, inkludert globalt anerkjente standarder, sertifiseringer, nettkurs, tankeledelse, verktøy, digitale publikasjoner, fellesskap og mer. Her er en nærmere titt på hva PMI tilbyr:

  • Åtte sertifiseringer. Disse inkluderer PMP, Certified Associate in Project Management (CAPM), PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA), Program Management Professional (PgMP), Portfolio Management Professional (PfMP), PMI Risk Management Professional (PMI-RMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP) og PMI-prosjektet Klar for administrasjon.
  • Globale standarder. PMI gir globale standarder for prosjektledelse i næringsliv og myndigheter. Disse standardene er utviklet av frivillige som er eksperter på feltet og gir et felles språk for prosjektledere.
  • Over 300 lokale avdelinger. PMI har over 300 lokale avdelinger i 80 land. Hvert kapittel ledes av frivillige og tilbyr mange nettverksarrangementer og læringsmuligheter for prosjektledere.
  • Opplæring og utdanning. PMI tilbyr opplæring i prosjektledelse via virtuelle arrangementer, nettkurs, personlige seminarer og autoriserte opplæringspartnere for kontinuerlig utvikling. Totalt har PMI trent over 2,9 millioner prosjektledere i nesten alle land. I tillegg har PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC) anerkjent nesten 100 gradsprogrammer over hele verden.
  • Tankeledelse. PMI er en ledende stemme innen prosjektledelse over hele verden. Den kjører en årlig Thought Leadership-serie og et årlig forskningsprosjekt kalt The Pulse of the Profession, som fokuserer på aktuelle bransjetrender.
  • Akademisk forskning. PMI har et forskningsprogram som tar sikte på å fremme vitenskapen, praksisen og profesjonen innen prosjektledelse. Den gjør dette ved å drive forskningsprosjekter, symposier og undersøkelser og dele funnene sine i publikasjoner og arbeidsøkter.

Som du kan se, fremmer PMI feltet prosjektledelse på mange måter. For (aspirerende) prosjektledere er det en ressurs du må ha.

Hva er riktig tidspunkt for å få en PMP-sertifisering?

Hvis du vurderer å få PMP-sertifiseringen fra PMI, lurer du kanskje på hva den beste tiden å gjøre det på. Svaret er at det kommer an på. Ideelt sett bør du få PMP-sertifiseringen når følgende er sant:

  • Du har nok tid til å forberede deg. Etter å ha søkt til PMI tar det vanligvis rundt 8 til 12 uker å få PMP-sertifiseringen din.
  • PMP-eksamenen har ikke blitt oppdatert nylig, så du trenger ikke lære nytt materiale.
  • Du har den nødvendige arbeidserfaringen. For å kvalifisere for PMP-sertifiseringen må du ha tre års erfaring med å lede prosjekter.
  • Du har fullført den nødvendige opplæringen i prosjektledelse. For å sertifisere må du fullføre 35 timers prosjektlederutdanning eller CAPM-sertifisering.
  • Bedriften din velger å investere i karriereutviklingen din ved å tilby å betale for PMP-sertifiseringen, melde deg på et forberedelseskurs og gi deg tid til å studere til PMP-eksamenen. Hvis arbeidsgiveren din virkelig verdsetter sine ansatte, vil den gjøre dette.
  • Du scorer godt på praksiseksamener (over 75 % er ideelt), så du har en god sjanse til å bestå PMP-eksamenen.

Hvis du merker av i alle boksene ovenfor, kan det være et godt tidspunkt å søke om PMP-sertifiseringen. Men gjør det bare hvis du er trygg. Hvis du tar PMP-eksamenen på feil tidspunkt og mislykkes, må du ta den på nytt.

Du kan ta PMP-eksamenen på nytt to ganger innen den årlange kvalifikasjonsperioden, men du må registrere deg og betale søknadsavgiften på nytt. Så det er best å bestå første gang ved å forberede seg i god tid og først søke om PMP-sertifiseringen når du er klar.

Hvordan få en PMP-sertifisering

La oss nå gå gjennom nøyaktig hvordan du får PMP-sertifiseringen. Først må du oppfylle noen kvalifikasjonskrav. Disse inkluderer å ha en fireårig grad, 35 timers prosjektlederutdanning/opplæring eller CAPM-sertifisering, og tre års (36 måneder) erfaring med å lede prosjekter.

Hvis du ikke har en fireårig grad, må du ha et diplom på videregående skole eller en førsteamanuensisgrad (eller en global ekvivalent), 35 timers prosjektlederutdanning/opplæring eller CAPM-sertifisering og fem års erfaring lede prosjekter. Husk at for at flere arbeidserfaringer skal telle hver for seg, må de ikke overlappe hverandre.

Hvis du oppfyller alle disse kvalifikasjonskravene, samle de nødvendige dokumentene for å bevise dette. Erfaringsdokumentene dine skal vise hvor du har jobbet, din rolle og ditt ansvar, og varigheten av prosjektene. Opplæringsdokumentene dine skal vise institusjonene du deltok på, kursene du fullførte og hvor mange kvalifiserende timer du har samlet.

På dette tidspunktet er du klar til å søke om PMP-sertifiseringen. For å gjøre det, må du først opprette en online PMI-konto (med mindre du allerede har en). Deretter må du laste opp dokumentene som viser at du oppfyller kvalifikasjonskravene og registrere deg for PMP-eksamenen.

Registrering for PMP-eksamenen koster $555 eller $405 for eksisterende PMI-medlemmer. Når du er godkjent, kan du planlegge å ta eksamenen på et Pearson VUE-teststed i nærheten av deg eller på nettet mens du blir overvåket av en nettkontrollør.

PMP-eksamenen i seg selv har 180 spørsmål (175 poengbedømte og 5 spørsmål uten poengsum), som inkluderer multiple choice, matching, hot area, begrenset utfyllingsspørsmål og flersvarsspørsmål. Spørsmålene dekker tre hoveddomener:

  • Folk (42 % av spørsmålene)
  • Prosess (50 % av spørsmålene)
  • Bedriftsmiljø (8 % av spørsmålene)

PMP-eksamenspørsmålene gjenspeiler også ulike tilnærminger til prosjektledelse:

  • Prediktiv (foss) – Denne metoden fokuserer på detaljert prosjektplanlegging og forutsi fremtiden for å forutse risiko.
  • Smidig – Denne metoden fokuserer på å dele prosjektet inn i flere faser, oppmuntre til konstant samarbeid mellom interessenter, og tilpasse og forbedre prosjektet etter hvert.
  • Hybrid - Denne metoden kombinerer de prediktive og smidige (og muligens flere) metodene. Den er avhengig av nøye planlegging og tilpasningsevne.

Du har 230 minutter på deg til å fullføre eksamen, i løpet av disse får du to 10-minutters pauser hvis det er den datamaskinbaserte versjonen (papirbaserte eksamener har ingen planlagte pauser). Du får også ytterligere 5 til 15 minutter for en valgfri veiledning før eksamen og en valgfri undersøkelse etterpå.

Når du har fullført PMP-eksamenen, vil du umiddelbart få beskjed om du har bestått eller ikke. Hvis du består, vil du få et fysisk PMP-sertifikat i posten innen to til fire uker. Innen to uker vil PMP-registeret også oppdatere statusen din som PMP-sertifikatinnehaver.

Hvis du ikke består PMP-eksamenen, kan du ta den på nytt opptil tre ganger i løpet av den ettårige kvalifiseringsperioden. Hvis du fortsatt ikke består etter tre omprøver eller kvalifikasjonsperioden utløper, må du søke om PMP-sertifiseringen på nytt (og vente ett år fra siste omtak for å ta PMP-eksamenen igjen).

Til slutt, for å holde PMP-sertifiseringen aktiv, må du opprettholde 60 Professional Development Units (PDUer) over en 3-års syklus. PDUer er én times tidsblokker brukt på å lære, lære andre eller frivillig arbeide for alt som har med prosjektledelse å gjøre. Etter tre år må du fornye PMP-sertifiseringen din ved å betale en resertifiseringsavgift ($60 for PMI-medlemmer og $150 for ikke-medlemmer).

Og det er det! Å få PMP-sertifiseringen kan høres mye ut, men det er vel verdt det.

Trenger vi erfaring for en PMP-sertifisering?

PMP-sertifiseringen har et krav om arbeidserfaring. Men det varierer avhengig av situasjonen din. La oss dele det ned:

Hvis du har en fireårig høyskolegrad, krever PMI at du har totalt minst 4500 timers arbeidserfaring over en treårsperiode. Men hvis du ikke har en fireårig grad, må du ha minst 7500 timers arbeidserfaring over en femårsperiode. Så arbeidserfaringen din må oppfylle et spesifikt volum- og varighetskrav avhengig av utdanningsstatusen din.

Så hva teller egentlig som arbeidserfaring? For det første vil ikke arbeidserfaring som er over åtte år (fra tidspunktet for PMP-søknaden din) telles. Ellers vil alt som faller inn under følgende fem PMI-prosjektledelsesfaser:

  • Oppstart (når prosjektet introduseres)
  • Planlegging (når prosjektets omfang er definert)
  • Utførelse (når prosjektet offisielt starter)
  • Overvåking og kontroll (når fremdriften til prosjektet spores, gjennomgås og vurderes)
  • Avslutt (når prosjektet er fullført og klienten godkjenner det)

Hvis du har erfaring fra noen av de fem prosjektledelsesfasene ovenfor, kan det telle mot PMP-sertifiseringen din. Tenk på din erfaring fra jobber, frivillighet og sideprosjekter. Hvis du ikke helt har timene, begynn å logge arbeidserfaringen din og få sjefen din til å logge av på det slik at du kan føre en nøyaktig oversikt.

Når det gjelder å verifisere arbeidserfaring, er ikke PMI altfor strengt. Likevel må du være sannferdig og nøyaktig. PMI gjennomfører regelmessige revisjoner for å verifisere krav om arbeidserfaring, så du vil ikke bli tatt for å fuske med tall på noen måte, eller du kan bli diskvalifisert fra å få PMP-sertifikatet.

Hvis du gjør alt det, vil du samle den nødvendige arbeidserfaringen på kort tid!

Er det nyttig å studere PMP som entreprenør?

Som gründer lurer du kanskje på om det vil være nyttig å studere PMP. Det korte svaret er ja. Prosjektledelse har mange søknader om entreprenørskap. La oss gå over dem mer detaljert:

For det første er det å starte en bedrift en type prosjekt. Det krever å lage en plan, bygge relasjoner, kommunisere planen til andre interessenter, problemløsning og analytiske ferdigheter, og administrere omfang, kostnader og risiko. Ingenting av dette er lett.

Faktisk, ifølge US Bureau of Labor Statistics (BLS), mislykkes 20 % av nye virksomheter i løpet av de to første årene, 45 % mislykkes i løpet av de første fem årene og 65 % mislykkes i løpet av de første 10 årene. Bare 25 % av nye bedrifter når 15 år eller mer.

Men prosjektledelsesferdigheter (som de du lærer av å få et PMP-sertifikat) kan hjelpe deg med å få større kontroll og selvtillit som gründer. Her er noen rammeverk for PMI-prosjektstyring som kan komme godt med:

  • Omfangsstyring – Prosjektledelse innebærer å identifisere hindringer for å starte en virksomhet, definere løsninger, delegere ansvar, dokumentere prosjektgjennomføring og milepæler, evaluere og forutsi omfangsendringer og utvikle metoder for prosjektintervensjon.
  • Effektiv utførelse – Prosjektledelse krever effektiv utførelse. Dette innebærer effektiv tidsstyring, planlegging og estimering av tidslinjer.
  • Ressursstyring – Prosjektledelse innebærer å sørge for at du når målene innenfor tids- og budsjettmessige begrensninger. Dette krever budsjettering, nåverdievaluering, kostnad-nytte-analyse, kostnadsplan og prognoser, sensitivitetsanalyse og ressursregnskap.
  • Risikostyring - Prosjektledelse innebærer risikostyring. Den lærer deg hvordan du kan minimere risiko ved å unngå, redusere, overføre, dele og beholde.

Som du kan se, går entreprenørskap og prosjektledelse hånd i hånd. Så å få PMP-sertifiseringen er en fin måte å øke enhver ny virksomhet på.

PMP-kurs – Finn, sammenlign og se gjennom

Før du tar PMP-eksamenen, bør du vurdere å melde deg på et PMP-eksamenforberedende kurs. Det er ikke nødvendig, men det vil dramatisk øke sjansene dine for å bestå eksamen. Det virkelige spørsmålet er, hvilket PMP-eksamenforberedende kurs er best?

Svaret avhenger av timeplan, budsjett og læringsstil. De fleste PMP-eksamenforberedende kurs tilbys av tredjepartsleverandører, så hver av dem er litt forskjellige i sin tilnærming. Her er våre anbefalinger for de beste PMP-eksamenforberedende kursene som for tiden er på markedet:

  • Readynez PMI: PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)-kurs – Dette kurset er et fem dagers instruktørledet kurs som tilbys online for 2 490 Euro eller i klasserom for 3 790 Euro. Begge versjonene inkluderer instruktørledet opplæring, alt kursmateriell og en sertifiseringsgaranti. Klasseromskurset gir også overnatting og alle måltider. Så hvis du planlegger å ta PMP-eksamenen snart, er dette kurset en fin måte å forberede seg på!
  • PMP-sertifiseringskurs av Simplilearn - For $999 tilbyr denne nettbaserte oppstartscampen 20 timer med videoforelesninger, over 1400 øvingsspørsmål, åtte øvingseksamener, 90-dagers fleksibel tilgang til alt kursmateriell, og en 100 % pengene-tilbake-garanti.
  • Det komplette PMP-sertifiseringskurset etter ExamsPM - Dette er en seks ukers oppstartscamp med over 1500 eksamensspørsmål og videoforelesninger på forespørsel som kan lastes ned. Hvis du ikke består PMP-eksamenen innen seks uker, får du full refusjon. Kurset teller også mot 35 PMI-kontakttimer og 30 faglige utviklingsenheter (PDUer).
  • PMP Exam Prep and PMP Training Course by PM PrepCast - Dette kurset kommer i tre nivåer: en grunnleggende versjon for $279, en Elite-versjon for $349, og en Elite PLUS-versjon for $389. Elite- og Elite PLUS-versjonene inkluderer over 2280 eksamenseksempelspørsmål, over 2000 studiespørsmål og 90-dagers tilgang til en PMP eksamensimulator. Hvis du ikke liker det, kan du få pengene tilbake innen 90 dager, uten spørsmål.
  • PMP-sertifiseringsopplæringskurs av Dooey - Dette kurset koster $677 for versjonen med eget tempo og $875 for live-nettversjonen. Begge inkluderer 4 eksamenssimuleringer og over 700 øvingsspørsmål. Liveversjonen inkluderer også regelmessige møter med instruktøren.
  • PMP-sertifiseringstrening av GreyCampus – Dette boot camp-kurset er tilgjengelig over fire eller 10 dager, online eller personlig. Hver instruktør har 10 års erfaring med prosjektledelse. Du får 24/7 kundestøtte, 30-dagers tilgang til instruktørhjelpelinjen, 12-måneders tilgang til alt materiell og en 100 % pengene-tilbake-garanti hvis du ikke består PMP-eksamenen på ditt første forsøk (gitt at du tar eksamen innen 14 dager etter fullført kurs, fullfør hele kurset, betal påmeldingsavgift og bestå to falske eksamener med en poengsum på minst 75 %).

Sammenlign og kontrast de ovennevnte PMP-eksamenforberedende kursene og finn en som passer best for deg. Hvis du mener alvor med å bestå PMP-eksamenen, er det å melde deg på et forberedende kurs en investering du ikke vil angre på.

PMP-sertifiseringsforberedelse

Eksamensforberedende kurs er ikke den eneste måten å forberede seg til PMP-eksamenen på. Her er en fullstendig liste over hva du bør gjøre for å begynne å forberede deg i dag:

  • Angi en frist. Før du gjør noe, angi en dato for når du vil ta PMP-eksamenen. Dette vil gi deg et mål å sikte mot. Sørg også for å dele målet ditt med andre for støtte og for å holde deg ansvarlig. Fortell for eksempel venner, familie eller til og med sjefen din. Hvis du er heldig, kan de til og med gi deg tid til å studere på jobben.
  • Lag en studieplan. Når du har en tidsramme å jobbe med, er det på tide å lage en studieplan som integreres med dine arbeids- og familieforpliktelser. Identifiser vinduer i timeplanen din når du kan studere. Deretter deler du opp eksamensmaterialet i håndterbare biter og fordeler det jevnt over din tilgjengelige studietid. En god oppslagsbok for mye av det eksamenen dekker, finner du i PMIs flaggskip Prosjektledelsesorgan for Kunnskapsveiledning (PMBOK).
  • Ta et kurs. Noen mennesker gjør det bedre i en klasse enn de gjør når de studerer på egenhånd. Hvis dette høres ut som deg, kan du sjekke ut forskjellige nettbaserte eller personlige kurs som har live-instruktører.
  • Bli med i en studiegruppe. Studiegrupper gir deg jevnaldrende som kan være en kilde til motivasjon og støtte mens du forbereder deg til PMP-eksamenen. Du kan finne dem gjennom ditt lokale PMI-kapittel, PMIs Project Management Institute-gruppen på LinkedIn, com og andre steder på nettet. Selv om du ikke ender opp med å bruke det mye, kan det å være en del av en studiegruppe hjelpe deg når du har sporadiske spørsmål du ikke finner svaret på.
  • Ta praksiseksamener. I tillegg til å studere, bør du ta rikelig med praksiseksamener. Dette vil gi deg en følelse av hvordan selve eksamen vil gå. Gi deg selv den tildelte fristen på 230 minutter og prøv å holde deg til alle de offisielle eksamensreglene og -retningslinjene. Du kan finne mange gratis og betalte praksiseksamener på nettet eller som en del av forberedelseskurs.
  • Utvikle gode testferdigheter. En stor del av hvor godt du gjør det på PMP-eksamenen avhenger av testferdighetene dine. Lær hvordan du leser spørsmål nøye, tar fart i deg selv, hopper over spørsmål du er usikker på og går tilbake til dem senere, og bruk elimineringsprosessen. Hvis du ikke er sikker på hva det riktige svaret er, start med å eliminere alternativene du vet er feil. Dette vil hjelpe deg med å begrense valgene dine. Hvis alt annet feiler, gjett. Det er ingen straff for å gjette feil på PMP-eksamenen, så du kan like godt prøve. Tross alt har du 25 % sjanse for å gjette riktig!
  • Kom forberedt på eksamensdagen. Før eksamensdagen, sørg for at du besøker testsenteret for å gjøre deg kjent med hvordan du kommer dit (hvis du tar det personlig). Få en god natts søvn natten før og spis en god frokost den morgenen. Kom så til testsenteret 30 minutter for tidlig for å gi deg selv en fin sikkerhetspute. Sørg også for at du tar med en offentlig ID slik at proctorene kan bekrefte identiteten din. Den skal være gyldig og inkludere ditt bilde og signatur. Ikke bekymre deg for å ta med en kalkulator, ripepapir eller en blyant. Disse elementene vil bli levert til deg.

Hvis du følger alle trinnene ovenfor, er sjansene dine for å bestå PMP-eksamenen mye høyere. Så ikke undervurder kraften ved å ta i bruk flere eksamensforberedelsesmetoder.

Hvor mye koster en PMP-sertifisering?

Før du bestemmer deg for å få PMP-sertifiseringen, bør du vite nøyaktig hvor mye det vil koste. På den måten vet du hva du går inn i og om investeringen er verdt det for deg eller ikke. Her er en detaljert oversikt over de ulike kostnadene du bør vurdere:

Selve PMP-eksamenen koster $555 med mindre du allerede er PMI-medlem, i så fall koster eksamen bare $405. Når det er sagt, må du også vurdere tidsinvesteringen. Hvis du ikke allerede har den nødvendige arbeidserfaringen, må du tilegne deg alt fra 4500 til 7500 timer med prosjektledelseserfaring, avhengig av høyere utdanningsstatus.

For å opprettholde PMP-sertifiseringen din, må du gjennomføre 60 timer for profesjonell utviklingsenhet (PDU) hvert tredje år. I tillegg må du betale en fornyelsesavgift for PMP-sertifisering ($60 for PMI-medlemmer og $150 for ikke-medlemmer) hvert tredje år.

Hvis du ønsker å bli PMI-medlem, vil det koste $129 per år pluss en engangsavgift på $10. I bytte vil du få glede av mange medlemsfordeler, som eksklusivt innhold, arrangementer, verktøy, maler og en kopi av PMBOK-guiden. Det kan definitivt være verdt investeringen, spesielt hvis du planlegger å få noen av PMIs andre syv sertifikater.

På slutten av dagen kan det å få PMP-sertifiseringen gi deg tilbake rundt $2400 til $2500. Men dine langsiktige gevinster kan være mye mer. PMP-sertifikatinnehavere kan forvente å øke lønnen sin med opptil 25 % i USA og mye mer i andre land. Det betyr at du kan gjøre opp for PMP-sertifiseringskostnadene på kort tid.

Fordeler med å bli PMP-sertifisert?

Å få en PMP-sertifisering kan være til nytte for karrieren din på mange måter. Hvis du fortsatt er på kanten om det er noe for deg eller ikke, her er noen fordeler du kan se frem til:

  • Få global anerkjennelse. PMP-sertifiseringen er anerkjent over hele verden og i mange bransjer. CIO-magasinet rangerte det som den beste prosjektledelsessertifiseringen i Nord-Amerika, og det er uten tvil den beste i verden. Mange arbeidsgivere ser etter det i jobbkandidater. Så du kan sette den på CV-en din for å skille deg fra konkurrentene.
  • Utvid karrieremulighetene dine. Etterspørselen etter PMP er økende. Innen 2027 forventes arbeidsstyrken i prosjektledelsen å vokse med 33 % (eller nesten 22 millioner nye jobber ), og arbeidsgivere må fylle nesten 88 millioner prosjektlederroller. Dette er gode nyheter for PMP-er som ønsker å utvide karrieren.
  • Utvid ditt profesjonelle nettverk. Å bli PMP gir deg tilgang til PMI-nettverket, som har nesten 700 000 PMI-medlemmer og over 300 lokale PMI-avdelinger over hele verden. Menneskene du møter på arrangementer og treninger vil åpne opp for nye karrieremuligheter du ellers ikke ville hatt.
  • Beherske verdifulle ferdigheter. En av hovedfordelene ved å få PMP-sertifiseringen er at den demonstrerer dine kunnskaper og ferdigheter. Disse inkluderer ferdigheter innen kommunikasjon, ledelse, organisering, teamledelse, ressursstyring, problemløsning, konfliktløsning, tidsstyring og mer. Eksamenen og all arbeidserfaring som kreves for å oppnå PMP-sertifikatet viser at du er en ekte profesjonell.
  • Lær å jobbe smartere. Å bli PMP-sertifisert vil lære deg å ta bedre forretningsbeslutninger, opprettholde bransjens beste praksis og anvende prediktive, smidige og hybride prinsipper. Dette vil tilføre mye verdi til den virksomheten eller organisasjonen du jobber for.
  • Øk lønnen din. Å tjene PMP-sertifikatet vil hjelpe deg å tjene mer. I USA har prosjektfagfolk med PMP-sertifikatet en medianlønn som er 25 % høyere enn lønnen til de uten. Dessuten øker lønnen din bare med tiden. De som har hatt PMP-sertifikatet i 1 til 5 år har en medianlønn på $103 727. De som har holdt det i 5 til 10 år har en medianlønn på $120 000. Og de som har holdt det i 10 til 20 år har en medianlønn på $130 000.
  • Demonstrer din dedikasjon til feltet. Å få PMP-sertifikatet er ingen enkel oppgave. Du må oppfylle strenge krav og bestå en tøff eksamen. Men ved å gjøre det demonstrerer du din dedikasjon til bransjen, og du vet hvordan du snakker språket i prosjektledelse, slik at du bedre kan samarbeide med andre i feltet.

Uten tvil har det å få PMP-sertifikatet mange karrierefordeler. Det finnes ingen bedre måte å styrke prosjektledelsesferdighetene dine og fremme karrieren din på samme tid.

2022 gjennomgang av Project Management Professional (PMP)

Sist gang PMP-eksamenen ble oppdatert var i januar 2021. Inntil den endres igjen, kan du forvente at eksamenen dekker tre hoveddomener: Personer (42 % av eksamen), Prosess (50 % av eksamen) og Business Miljø (8 % av eksamen).

Hvert domene inneholder underliggende ansvar som du forventes å møte som (fremtidig) prosjektleder. Her er den fullstendige listen over domeneoppgaver, slik at du vet hva som skal til for å bli en PMP:

Domene 1 (People)-oppgaver

Administrer konflikt.

  • Lede et team.
  • Støtt teamets ytelse.
  • Styrk teammedlemmer og interessenter.
  • Sørg for at teammedlemmer/interessenter er tilstrekkelig opplært.
  • Bygg et team.
  • Tiltak og fjern hindringer, hindringer og blokkeringer for teamet.
  • Forhandle prosjektavtaler.
  • Samarbeid med interessenter.
  • Bygg delt forståelse.
  • Engage og støtte virtuelle team.
  • Definer lagets grunnregler.
  • Mentor relevante interessenter.
  • Fremme teamets ytelse gjennom bruk av emosjonell intelligens.

Domene 2 (prosess) oppgaver

Utfør prosjekter med det haster som kreves for å levere forretningsverdi.

  • Administrer kommunikasjon.
  • Vurder og administrer risikoer.
  • Engasjer interessenter.
  • Planlegg og administrer budsjett og ressurser.
  • Planlegg og administrer tidsplan.
  • Planlegg og administrer kvaliteten på produktene/leveransene.
  • Planlegg og administrer omfanget.
  • Integrer prosjektplanleggingsaktiviteter.
  • Administrer prosjektendringer.
  • Planlegg og administrer innkjøp.
  • Administrer prosjektartefakter.
  • Fastlegg passende prosjektmetodikk/-metoder og praksis.
  • Etabler prosjektstyringsstruktur.
  • Administrer prosjektproblemer.
  • Sikre kunnskapsoverføring for prosjektkontinuitet.
  • Planlegg og administrer nedleggelse av prosjekt/fase eller overganger.

Domene 3 (Bedriftsmiljø) oppgaver

Planlegg og administrer prosjektoverholdelse.

  • Vurder og lever prosjektfordeler og verdi.
  • Vurder og adresserer endringer i eksterne forretningsmiljøer for innvirkning på omfanget.
  • Støtt organisasjonsendringer.

For å finne ut mer om hver domeneoppgave, se Project Management Professional (PMP) eksamensinnholdsoversikt.

Det er ikke lett å få et PMP-sertifikat. Men hvis du tenker på det, er det definitivt mulig. Meld deg på et forberedende kurs for PMP-eksamen som et av Readynez i dag for å ta prosjektlederkarrieren til neste nivå! Vi utforsker gjerne alternativene dine sammen med deg, bare kontakt oss for en samtale.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}