Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Viktigheten av Prince2-sertifiseringen

 • Prince2 certification
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024
Blog Alt NO

Vil du forbedre dine prosjektledelsesferdigheter? Vurder PRINCE2-sertifiseringen. PRINCE2 står for Projects In Controlled Environments, versjon 2. Den kommer på Foundation- og Practitioner-nivåer og er blant de mest populære prosjektledelsessertifikatene i verden.

Å oppnå denne sertifiseringen vil helt sikkert øke karrieremulighetene dine og vise frem ekspertisen din innen prosjektledelsesmetoder. Enten du er erfaren eller ny på feltet, kan PRINCE2-sertifiseringen heve dine ferdigheter og salgbarhet.

Betydningen av PRINCE2-sertifisering

Å oppnå en PRINCE2-sertifisering forbedrer prosjektledelsesferdighetene og vil starte din prosjektlederkarriere. Det gir en strukturert metode for å administrere prosjekter av ulik størrelse. Foundation- og Practitioner-nivåene lærer ut beste praksis, verktøy og smidige metoder.

Å ha en PRINCE2-sertifisering hjelper karrierevekst fordi det beviser at du er i stand til å levere prosjekter i tide og innenfor budsjett.

Sertifiseringen er av Axelos og PeopleCert-partnere.

Forstå PRINCE2-sertifisering

PRINCE2 Foundation og Practitioner Levels

La oss først se på Foundation-nivået. Kurset gir en god forståelse av PRINCE2 grunnleggende prinsipper, konsepter og prosesser. Du vil bli kjent med PRINCE2 terminologi og struktur, samt de syv kjerneprinsippene, menneskene, prosessene og praksisene som utgjør metodikkens kjerne. Du vil bli lært hvordan du bruker PRINCE2 på et prosjekt og hvordan du bruker verktøyene og teknikkene for å administrere prosjektet effektivt.

Når du har grunnlagssertifiseringen under beltet, er PRINCE2 Practitioner-kurset neste gang. Her vil du bli lært hvordan du skreddersyr metodikken for å passe et prosjekts spesifikke behov og hvordan du bruker prinsippene og prosessene du har blitt undervist. Som du kan se, går Practitioner-nivået lenger ved å vise hvordan man bruker prinsippene i virkelige prosjekter.

Å ha begge sertifiseringene betyr at en prosjektleder vet hvordan han skal håndtere prosjekter av alle størrelser og kompleksiteter. Denne kunnskapen hjelper dem med å navigere i den skiftende verden av prosjektledelse i dag.

Fordeler med PRINCE2-sertifisering

Arbeidsmuligheter

Det er et stort utvalg av sektorer som bruker PRINCE2 over hele verden. Disse inkluderer offentlig sektor, byggebransjen, IT og bank, olje- og gassindustrien og mange flere. Fordi PRINCE2 er den nest mest brukte prosjektledelsesmetodikken i verden, er det et must å oppnå denne bransjegodkjente, britiske regjeringsgodkjente sertifiseringen.

Å være PRINCE2-sertifisert vil i stor grad forbedre din ansettelsesevne. Selv om det er et stort spekter av prosjektroller knyttet til PRINCE2-sertifisering, her er noen for å gi deg en idé:

 • Prosjektkoordinator:

  Dette er en stilling på mellomnivå der du vil hjelpe prosjektlederen ved å lage prosjekttidsplaner, spore teamets fremgang og lage oppgaveplaner.
 • Prosjektadministrator:

  En startnivåstilling innen prosjektledelse for de med PRINCE2 Foundation-nivå. Det er et godt sted å begynne. Du vil planlegge møter, forberede presentasjoner og administrere prosjektdata.
 • Prosjektanalytiker:

  I denne stillingen på mellomnivå vil du undersøke og dokumentere et prosjekts behov fra unnfangelse til konklusjon. Du forventes å utvikle, vedlikeholde og distribuere rapporter til teamet og interessenter. Du vil også vurdere prosjektets budsjett og tidslinje.
 • Programleder:

  Denne stillingen krever at du har en PRINCE2 Practitioner-sertifisering. Du vil være ansvarlig for å koordinere en bedrifts mange prosjekter og ville ha ansvaret for flere prosjekter i stedet for bare ett.
 • Prosjektingeniør:

  Dette er en spesialiststilling der du vil administrere tredjepartsleverandører så vel som interne ressurser. Du må holde oversikt over prosjektfremdriften, administrere ressurser, lage prosjektplaner, utføre risikostyringsanalyser og mer.

Husk, PRINCE2 er ikke så mye en metodikk som et adaptivt rammeverk som kan konfigureres for å passe ethvert selskap. Dette betyr at ferdighetene dine kan overføres. Du vil være i stand til å jobbe med interessenter og kunder, formulere og implementere prosjektplaner og administrere prosjektteam effektivt ved å tildele roller og ansvar. Du vil også bli dyktig på ressursallokering.

Inntjeningspotensial

Personer med PRINCE2-sertifisering kan forvente konkurransedyktige gjennomsnittslønninger innen prosjektledelse. Inntjeningspotensialet varierer mye avhengig av selskapet og stillingen, men her er en grunnleggende idé:

Prosjektadministrator – rundt $34 000/år

Prosjektkoordinator – rundt $52 000/år

Prosjektanalytiker – rundt $65 000/år

Prosjektdirektør – rundt $118 000/år

Forbedret prosjektlevering

En stor fordel med PRINCE2-metodikken er at den hjelper til med å utføre prosjekter på en kontrollert, men effektiv måte. Det gir prosjektledere mulighet til å delegere ansvar og jobber til teammedlemmer, og til å overvåke deres fremgang. Det muliggjør også effektiv kommunikasjon med interessenter og ledelse av deres forventninger. PRINCE2 sstøtter styringen av endringer som skjer under gjennomføringen av et prosjekt. Alt dette forbedrer prosjektleveransen og sikrer at de blir levert i tide og innenfor budsjett.

Inkorporerer smidige beste praksiser

Det pleide å være mye debatt om hvilken metodikk som var best – PRINCE2 eller Agile. Så kom PRINCE2 Agile og kombinerte det beste av de to. Den blander Agiles fleksibilitet og reaksjonsevne med PRINCE2s definerte styring.

Denne sertifiseringen kommer også i to nivåer: Foundation og Practitioner og er en nyttig opplæring og sertifisering for alle som jobber i et agilt prosjektmiljø

Ved å legge til smidige metoder kan prosjektledere tilpasse seg det skiftende prosjektmiljøet. Agile praksiser fokuserer på fleksibilitet, samarbeid og respons på endringer i stedet for på rigide prosesser og verktøy. Ved å slå sammen disse metodene kan prosjektledere bruke strukturen og prinsippene til PRINCE2 sammen med tilpasningsevnen til Agile. Denne kombinasjonen fører til forbedret prosjektleveranse og svært vellykkede resultater.

Å jobbe med PeopleCert-akkrediterte opplæringspartnere gjør det mulig for enkeltpersoner å utdype sin forståelse av både PRINCE2 og Agile. Dette partnerskapet tilbyr et felles språk og beste praksis for effektiv prosjektledelse gjennom hele prosjektets livssyklus.

PeopleCert-akkreditering

Anerkjennelse og troverdighet

Å få PeopleCert-akkreditering øker anerkjennelsen globalt. Det øker troverdigheten for enkeltpersoner som søker PRINCE2-sertifisering. Denne akkrediteringen validerer prosjektlederes ferdigheter i å bruke PRINCE2-metoden effektivt.

Anerkjennelse og troverdighet er avgjørende for PRINCE2-sertifiseringsverdien. De viser en dedikasjon til beste praksis innen prosjektledelse. I det 21. århundre, med prosjekter som blir mer komplekse, er det viktig å ha en sertifisering fra en respektert partner som PeopleCert.

Den demonstrerer en sterk forståelse av PRINCE2-prinsippene fordi den gir enkeltpersoner ferdighetene som trengs for å navigere i prosjekter med suksess. Denne anerkjennelsen skaper et felles språk for prosjektledere. Det hjelper dem å tilpasse prosessene sine til globale beste praksiser, og forbedre prosjektleveransen på ulike nivåer og bransjer.

Global aksept

PRINCE2-sertifisering er allment akseptert globalt av flere grunner. Det gir en strukturert metode for prosjektledelse, noe som gjør det enklere å håndtere prosjekter av enhver størrelse og kompleksitet.

Å være en PRINCE2-sertifisert prosjektleder betyr å følge beste praksis og prinsipper satt av Axelos, eieren av sertifiseringsordningen. Dette åpner for et felles språk og forståelse av prosjektledelsesprosesser og verktøy, og muliggjør sømløst samarbeid med partnere over hele verden. PRINCE2-sertifisering hjelper også fagfolk med å tilpasse seg utviklende teknologier og smidig praksis, noe som gjør dem til verdifulle eiendeler i global prosjektledelse.

Akkrediterte opplæringspartnere som PeopleCert tilbyr enkeltpersoner muligheten til å forbedre sine prosjektledelsesferdigheter og bidra effektivt til prosjektsuksess på tvers av landegrensene.

Sammendrag

PRINCE2-sertifiseringen er svært verdifull i prosjektledelse. Det gir et globalt anerkjent standardrammeverk for effektiv prosjektledelse. Det forbedrer effektiviteten og sikrer vellykkede resultater.

Readynez tilbyr et 4-dagers Prince2 Foundation og Practitioner Kurs og sertifiseringsprogram, og gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering.

Ta kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med Prince2 Foundation og Practitioner-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hva er viktigheten av å få en Prince2-sertifisering?

Å oppnå en PRINCE2-sertifisering er viktig siden det gir et globalt anerkjent rammeverk for prosjektledelse, som forbedrer karrieremuligheter og demonstrerer kompetanse. Det bidrar til å sikre at prosjekter fullføres effektivt og øker den totale suksessraten.

Hvordan kan Prince2-sertifisering være til nytte for mine karrieremuligheter?

Prince2-sertifisering kan være til nytte for dine karrieremuligheter ved å forbedre dine prosjektledelsesferdigheter, øke ansettelsesevnen og inntjeningspotensialet og gi global anerkjennelse. For eksempel kan det å ha Prince2-sertifisering få deg til å skille deg ut for potensielle arbeidsgivere og føre til bedre jobbmuligheter.

Er Prince2-sertifiseringen anerkjent globalt?

Ja, Prince2-sertifisering er anerkjent globalt, noe som gjør den til en verdifull legitimasjon for prosjektledere over hele verden. Det er mye brukt i land som Storbritannia, Australia og Nederland, så vel som i internasjonale organisasjoner.

Hva er nøkkelferdighetene og kunnskapen oppnådd gjennom Prince2-sertifiseringen?

Nøkkelferdigheter og kunnskap oppnådd gjennom Prince2-sertifisering inkluderer prosjektledelse, risikostyring, interessentengasjement og endringskontroll. Disse ferdighetene kan brukes i ulike prosjekter for å sikre vellykket levering.

Hvordan gjør Prince2 Sertifisering bidra til vellykket prosjektledelse?

Prince2-sertifisering bidrar til vellykket prosjektledelse ved å gi et strukturert rammeverk for prosjektplanlegging, gjennomføring og overvåking. Det sikrer tydelige roller og ansvar, bedre risikostyring og forbedret kommunikasjon. For eksempel kan en Prince2-sertifisert prosjektleder effektivt administrere en prosjekttidslinje og -budsjett.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}