About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

Veiledning: Alt du trenger å vite om CISA

okt 2019 by

Uansett om du er ute etter å få jobb innenfor IT eller du allerede driver med IT-revisjon eller forsikrings- og IT-sikkerhet, vil en Certified Information Systems Auditor (CISA)-eksamen være et realt karriereløft.

Verden blir stadig mer teknologisk avansert på tvers av alle sektorer, og dette øker etterspørselen etter CISA-sertifiserte medarbeidere som kan sikre at IT-systemer fungerer korrekt og ikke kompromitteres. Der er i det hele mange gode grunner til å ta en CISA-sertifisering, men hvor stor innsats krever det egentlig? Les bloggen vår her for å finne det ut.

Hvordan er CISA-eksamenen satt sammen?
En CISA-eksamen tar 4 timer og består av 150 spørsmål hvor du får flere svaralternativer. Den er delt inn i følgende 5 kategorier:

  1. Information System Auditing Process (21 %)
  2. Governance and Management of IT (17 %)
  3. Information Systems Acquisition, Development and Implementation (12 %)
  4. Information Systems Operations and Business Resilience (23 %)
  5. Protection of Information Assets (27 %)

Du bestiller og betaler for eksamen direkte hos ISACA, og avlegger eksamen ved ditt lokale PSI-testsenter.

Du kan også velge å ta eksamen som del av et forberedende kurs hos Readynez.

Readynez er offisiell partner for ISACA-eksamener. Det betyr at du i løpet av det 4 dager lange kurset både forberedes til og tar eksamen på stedet. Pluss: Hvis du ikke består eksamen på første forsøk, er du dekket av Readynez' sertifiseringsgaranti. Les mer om kurset her.

Hvor mye selvstudium vil være nødvendig for CISA-eksamen?
Hvor mye du må lese til CISA-eksamenen, avhenger i høy grad av hvor mye erfaring du allerede har på området. Selv om du har flere års erfaring, kan det fortsatt være lurt å lese til eksamen, men du bør naturligvis sette av betydelig mer tid til å lese hvis du ikke har så mye praktisk erfaring.

Hvis du setter av 2–3 timer per dag, vil det generelt ta rundt 2 måneder å forberede seg til CISA-eksamen. Det vil imidlertid variere fra person til person hvor raskt man klarer å sette seg inn i stoffet, og hvor mye erfaring man har.

Uansett må du regne med å bruke en hel del fritid på å lese. Til gjengjeld har du 12 måneder på deg – regnet fra datoen når du melder deg opp til eksamen hos ISACA – til å bestå eksamen.

Hvilke krav må jeg innfri for å bli sertifisert?
For å innfri ISACAs akkreditering for CISA-sertifisering kreves en hel del forutgående erfaring:

I tillegg til at du må ha jobbet med revisjon av informasjonssystemer på høyt nivå i minst 5 år, må du ha erfaring innenfor styring eller sikkerhetsbransjen (som beskrevet i avsnittene om jobbinnhold). Dette erfaringskravet kan fravikes som følger:

  • Maksimalt ett års erfaring med informasjonssystemer ELLER ett års erfaring innenfor finans- og driftsrevisjon kan erstatte ett års erfaring med revisjon av informasjonssystemer, styring og sikkerhetserfaring.
  • 60 til 120 avsluttede universitetstimer (tilsvarer en bachelorgrad) kan erstatte henholdsvis ett eller to års erfaring med revisjon av informasjonssystemer, styring og sikkerhetserfaring.
  • To år som underviser i et beslektet felt (f.eks. datalogi, bokføring eller revisjon av informasjonssystemer) på universitetsnivå, kan erstatte ett års erfaring med revisjon av informasjonssystemer, styring og sikkerhetserfaring.

Erfaringen må være tilegnet innen en 10-årsperiode frem til datoen for når du søker om sertifiseringen eller innenfor fem år fra du opprinnelig ble eksaminert. Hvis du ikke søker om sertifisering innen fem år etter å ha bestått eksamen, må du ta og bestå eksamen på nytt. All erfaring blir verifisert av ISACA hos arbeidsgiveren.

Har du det som skal til? 
Du har 4 timer på deg til å svare på 150 eksamensspørsmål. Det er 1 minutt og 10 sekunder per spørsmål. Vanskegraden vil imidlertid variere, så det går ikke på «løpende bånd». Dermed gjelder det at du er komfortabel med eksamensinnholdet, slik at du kan disponere tiden din best mulig.

Vær også klar over at en CISA-eksamen vil være utfordrende for de fleste, og er svært vanskelig å bestå selv om man kan opplæringsmaterialet utenat. Eksamenen er lagt opp slik at du kun består hvis du forstår fullt ut hvordan konseptene skal brukes i praksis. En av grunnene til at CISA-sertifiseringen fortsatt står høyt i kurs blant arbeidsgiverne, er nettopp at personer med CISA sannsynligvis vil være i stand til å bidra til oppgaveløsning i praksis.

Hvis du velger å bytte ut selvstudium med et forberedende kurs, anbefaler vi på det sterkeste at du velger et kurs fra en offisiell ISACA-partner. Dette sikrer at du får undervisning i det offisielle eksamensforberedende materialet av en godkjent instruktør som er optimalt kvalifisert til å forberede deg til eksamen. Hos Readynez tar et kurs inkludert eksamen 4 dager – les mer om det her.

Er du klar? Vi hjelper deg gjerne med å avklare om dette kurset er det riktige for deg. Ring til oss for å ta en prat om bakgrunnen, erfaringen og kvalifikasjonene du har, så finner vi ut av hvordan vi kan hjelpe deg å lykkes med CISA-sertifiseringen din. 

GET INSPIRED

Latest from the blog

Hvordan gjøre en karriere innen etisk hacking: CEH-sertifisering, eksamen, kostnad, forberedelse, lønn og mer

READ MORE

Hvordan beseire AZ-104-eksamenen og bli en Microsoft Certified Azure Administrator Associate

READ MORE

Hvordan kan en moderne LXP hjelpe deg til en vellykket digital transformasjon?

READ MORE

Basket

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}