Strategisk veiledning for å bli en ISO 27001-sertifisert hovedimplementer

 • ISO 27001
 • Lead Implementer
 • Security Management
 • Published by: MARIA FORSBERG on mai 13, 2022

Informasjon er en verdifull ressurs i enhver organisasjon, uavhengig av dens form som trykt, skriftlig eller elektronisk lagret. Organisasjoner er nå forpliktet til å forutse hvordan informasjonen deres er regulert, hvordan den brukes og hvordan den er beskyttet av leverandører. Organisasjoner forventes også å vurdere hvordan forventningene til deres kunder og handelspartnere påvirker deres eksisterende informasjonssikkerhetsadministrasjonsprosesser.

Å administrere informasjonssikkerhet går langt utover å holde hackere utenfor et IT-nettverk. Det har vokst fra et avdelingsspørsmål til et spørsmål om eierstyring og selskapsledelse, som krever profesjonell ledelse og tilsyn i henhold til internasjonale standarder. Dessuten har mange høyprofilerte IT-sikkerhetsbrudd nylig aktualisert et presserende behov for å beskytte kritiske data i organisasjoner, spesielt i tiden med Internet-of-Things. Derfor er Information Security Management System (ISMS) satt på plass for å beskytte proprietære data for å forhindre sikkerhetsbrudd. Interessentene forventer ansvarlighet med hensyn til konfidensialitet så vel som tilgjengeligheten av dataene. Det ville være et stort tilbakeslag for en organisasjon å få sin sensitive informasjon hacket eller stjålet.

Men hvordan kan man vite om organisasjonens informasjonssikkerhet er god nok til å møte alle disse forventningene?

ISO 27001 er en informasjonssikkerhetsstandard som gir mandater for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et ISMS (Information Security Management System). Det er en helhetlig prosess for å håndtere IT-relaterte risikoer og informasjonssikkerhet for en organisasjon. ISO 27001 Lead Implementer-sertifiseringen bekrefter din evne til å implementere den formelle strukturen, styringen og policyen til et ISO 27001-konform informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS).

Et ISMS basert på den internasjonale standarden ISO/IEC 27001 vil hjelpe deg med å implementere et effektivt rammeverk for å etablere, administrere og kontinuerlig forbedre sikkerheten til informasjonen din. Organisasjonen kan ytterligere få bevis på sin overholdelse av disse standardene ved å få en respektert ISO/IEC 27001-sertifisering.

 

Hvorfor bør sjefen din vurdere å få deg ISO-sertifisert?

Ofte investerer ikke bedrifter i å opprettholde ISO-standarder av flere årsaker:

 • Kunderne deres har faktisk aldri hørt om ISO-standarder
 • Selskapet er knapt bekymret for nettsikkerhet
 • Ledelsen mener det er for vanskelig for teamet deres å håndtere
 • Det er for dyrt og de kan ikke se avkastning på investeringen

Den viktigste grunnen er at de vanlige sikkerhetsbudsjettene ikke er veldig nyttige for å utvikle en organisasjon som er i samsvar med ISO-standarder. Mens de vurderer ISO-standardene som faktisk hjelper, går ikke selskaper lenger, og de som gjør det, går seg vill i papirene. Det er først når rammeverket er fullstendig tilpasset og implementert, at du ser de sanne fordelene med ISO-standardisering og sertifiserte fagfolk.

I det siste tiåret har ISO 27001-sertifisering vært de facto-standarden for sikkerhetsprogrammer over hele verden, og hvorfor selskaper ofte ikke overholder, er fordi:

 • Undervurderer innsatsnivået grovt
 • For markedsføring av produktene sine
 • Gjør det bare for å få en stor kontrakt
 • Knytte sertifiseringen til en åpenlyst ambisjonell frist
 • Undervurderer hjelpen fra en ISO-sertifisert profesjonell
 • Har uklare forretningsmål i tankene.

Disse årsakene forverres vanligvis av at de ikke får støtte fra seniorledere, og deretter ikke klarer å skreddersy ISO til selskapets behov. Dette er grunnen til at organisasjoner ofte ender opp med et stoppet prosjekt og at en ekstern konsulent tar hele skylden. Ikke rart, ISO 27001-sertifisering er helt sikkert i ferd med å bli et must for nesten enhver bedrift nå.

 

Hvordan vil ISO være til nytte for organisasjonen din?

 1. Kundetilfredshet: Forsikre kundene om at deres konfidensielle data er trygge og sikre, noe som fører til bedre tillit
 2. Lovlig overholdelse: Overhold lovpålagte og regulatoriske retningslinjer for å unngå juridiske problemer og unødvendige bøter.
 3. Effektiv risikostyring: ISO 27001-sertifisering vil bidra til å sikre at sensitiv kundeinformasjon er beskyttet mot nettkriminalitet.
 4. Forretningsvekst: Kunder vil være sikre på å kjøpe produktene eller tjenestene dine, noe som fører til en massiv økning i salg og inntekter.
 5. Behørig anerkjennelse: Bedriften din kan bli globalt anerkjent med påvist forretningslegitimasjon som vil utvide sin markedstilstedeværelse over hele verden.
 6. Flere kontrakter og anbud: ISO-standarder er obligatoriske for offentlige anbud eller kontrakter, derfor kan ISO-sertifisering anses som avgjørende for å få flere forretninger.

 

Hvordan vil ISO-sertifisering hjelpe deg som Certified Lead Implementer Professional?

 • Til å begynne med kan du hjelpe organisasjonen din med å sette opp et styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Som sertifisert Lead Implementer Professional vil du kunne lede et team for implementering av ISMS i en ISO-konform organisasjon.
 • En Certified Lead Implementer Professional er utstyrt for å skalere implementeringen av ISMS i hele organisasjonen.
 • Du vil få kunnskapen og ferdighetene som kreves for å administrere og overvåke styringssystemet for informasjonssikkerhet i tråd med gjeldende ISO 27001-standarder for beste praksis.
 • Du kan spille en sentral rolle for å sikre at organisasjonen din forbedrer beskyttelsen av dataene deres for å møte deres behov angående markedspenetrasjon og selskapsstyring.

Fremfor alt vil du kunne utvide kompetansen din innen informasjonssikkerhet og forbedre CV-en din, noe som vil åpne muligheter for økt inntjeningspotensial.

Å bli sertifisert er ganske enkelt og kan gjøres helt online.

 

Hvordan bli kvalifisert for ISO 27001 LI-sertifiseringen

 • Bli medlem av Certified Information Security (CIS): hvis du ikke allerede er det og søker etter en CIS-legitimasjon.
 • Del på det obligatoriske kurset: live eller online for CIC-legitimasjonen din. Forutsetning for opplæring for å bli kvalifisert for ISO 27001 Lead Implementer-sertifisering inkluderer:
  • Retningsverksted: ISO 31000 Enterprise Risk Management
  • Retningsverksted: ISO 27001 Information Security Management
 • Bestå de sertifiserte ISO 27001 Lead Implementer-eksamenene. For denne sertifiseringen må kandidatene bestå de to eksamenene knyttet til Risk Management og ISMS. Eksamener administreres online og kan tas når det passer deg hjemme. Du kan også ta testen gjennom CIS eLearning Center. Eksamensresultatene dine vil bli deklarert automatisk etter fullført eksamen.
 • Send inn dine profesjonelle påtegninger og en CV: Sertifisert ISO 27001 LI er en informasjonssikkerhetslegitimasjon på inngangsnivå og krever ikke tidligere relatert erfaring. Fullfør eksamenene dine og send inn de tre kandidatgodkjenningsskjemaene dine til sertifiseringsavdelingen ved CIS-hovedkvarteret. Den utfylte søknaden sammen med dokumentene kan sendes på e-post til: certification@certifiedinfosec.com
 • Få endelig godkjenning fra sertifiseringskomiteen og bli sertifisert av CIS. Du vil offisielt bli sertifisert når eksamen og annen legitimasjon er godkjent av sertifiseringskomiteen, hvoretter sertifiseringssettet vil bli sendt til den oppgitte adressen.

Hvis du ikke består de forutsatte eksamenene i ditt første forsøk, etter at du har fullført de nødvendige kurs- og øvingsprøvene, vil CIS tillate deg å ta om igjen uten ekstra kostnad inntil du har bestått sertifiseringseksamenene dine.

 

Hvilke alternativer har du når du nærmer deg ISO-opplæring og sertifisering?

1. Alternativ 1: Meld deg på et forberedende opplæringsprogram

Hvis arbeidsgiveren din betaler for opplæringen og sertifiseringen din, bør du vurdere å kjøpe Readynez sitt fullfør opplæringsprogram for ISO 27001 Lead Auditor. Dette vil inkludere alle nødvendige ressurser, alle nødvendige opplæringsprogrammer, alle anbefalte praksiseksamener og alle nødvendige sertifiseringseksamener. Å ta det riktige opplæringsprogrammet er en vinn-vinn for både deg og din arbeidsgiver fordi det lar bedriften din kjøpe alle nødvendige ressurser samtidig.

2. Alternativ 2: Gjør forberedelsene selv

Hvis du betaler for det selv, kan det være lurt å følge strømmen og trene gratis online testeksamener for å gjøre deg klar til finalen. Etter at du har fullført noen praksiseksamener og revisjoner, er sjansen stor for at du vil føle deg mer selvsikker og klar.

 

Hvordan ser kostnadsfordelingen ut?

Den påkrevde søknadsavgiften for CIS-medlemskap og andre avgifter summerer seg til et tall som snirkler rundt $100. Det er en ekstra kostnad for nødvendig opplæring for Enterprise Risk Management-eksamenen og Information Security Management-systemeksamenen, som koster henholdsvis rundt $399 og $299, via online-modus. Det finnes også instruktørledede alternativer, hvor kostnadene er varierende høyere sammenlignet med online-alternativet.

 

Hvor vanskelig er ISO 27001-eksamenen?

Selve ISO 27001-standarden er 30 sider lang og har bare 114 kontroller. For hver kontroll er det imidlertid et gjennomsnitt på 4 ekstra aspekter å vurdere fra den 90 sider lange ISO 27002. Den første ISO 27001-kontrollen er A.5.1.1 - som er et sett med retningslinjer for informasjonssikkerhet som skal defineres og godkjent. Selv om dette høres enkelt ut, er det minst 19-20 foreslåtte veiledningsfaktorer bak. Dette betyr ikke nødvendigvis at eksamen er ugjennomtrengelig. Det indikerer ganske enkelt at du bør være forberedt med hundre prosent forpliktelse til prosessen helt fra begynnelsen.

 

Hvordan seile gjennom i første forsøk?

 • Det er ingen spesielle forutsetninger for å ta eksamen, forutsatt at du har gjennomgått riktig forberedende opplæring. Du kan delta på det 3-dagers kurset, laget av eksperter hos Readynez, og sørge for at du legger opp til suksess fra begynnelsen.
 • Revider alle quizene for å forberede hjernen din på de forventede spørsmålene i eksamen, selv om revisjonstestene ikke stemmer overens med den faktiske eksamen.
 • Studer alle lysbildene og gjør notater for å revidere senere.
 • Det er en åpen-bok-eksamen, men dette vil ikke garantere en bestått poengsum på eksamen, fordi det er neppe nyttig, ser på spørsmålene som stilles.
 • Av 80 er halvparten av spørsmålene scenariobaserte, hvorav 10-15 linjer for hvert spørsmål. Noen spørsmål som ikke er scenariobaserte ser ut til å være enkle, men trenger litt ut-av-boksen tenkning å gjøre. Noen tidligere ferdigheter innen cybersikkerhet vil definitivt hjelpe.
 • Du må prøve å svare fullstendig på alle spørsmålene i løpet av de første 2 timene og bruke den resterende timen på å revidere svarene dine og prøve de ubesvarte spørsmålene som er igjen.
 • Ikke hastverk med å fullføre eksamen, og vent med å sende inn arket.
 • Del på et oppslukende nettbasert ISO 27001 Foundation-opplæringskurs
 • Få en forståelse av ISO 27001 ved å lese standarden:

Vanligvis gjennomgår en ISO-revisor bedriftens dokumentasjon for å kontrollere at ISMS er utviklet i samsvar med standarden. Du, som sertifisert profesjonell, vil bli forventet å presentere bevis på alle kritiske aspekter ved ISMS. Revisor vil videre analysere retningslinjene og prosedyrene i større dybde og kontrollere hvordan ISMS fungerer på bakken, med en undersøkelse på stedet. Revisor vil også intervjue nøkkelmedarbeidere for å verifisere at alle aktiviteter utføres i henhold til spesifikasjonene til ISO 27001. Bortsett fra å ha erfaring med å implementere et ISMS i din organisasjon, forventes det at du har en ISO 27001 Lead Implementer opplæring og sertifisering, hvis du ikke allerede har en.

Ingen prosjekt kan bli vellykket uten støtte fra organisasjonens ledelse. Du vil også bli pålagt å implementere retningslinjer som får ansatte til å innprente gode vaner som et rent skrivebord, låsing av datamaskiner før de forlater arbeidsstasjonene, og så videre. ISO 27001 støtter en prosess med konstant forbedring. Dette krever at ytelsen til ISMS kontinuerlig evalueres og gjennomgås for effektivitet og samsvar, bortsett fra å identifisere forbedringer av eksisterende prosesser og kontroller. Praktisk kunnskap om revisjonsprosessen er også avgjørende for den ledende implementer som er ansvarlig for etterlevelse av ISO 27001.

Hvis du er forberedt på denne lange seieren, Readynez er her for å hjelpe deg. Vår intensive opplæring vil hjelpe deg å utvikle ferdighetene du trenger for å bli ISO 27001-sertifisert. Du vil også bli i stand til å lede et team av revisorer ved å bruke de mest anerkjente overvåkingsprinsippene - prosedyrer og teknikker.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}