About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

Slik påvirker SAFe produktivitet og output

okt 2019 by

Virksomheter som trenger nye prosesser for å utnytte tiden og levere produkter til kundene på en mer effektiv måte, kan tjene på å implementere Scaled Agile Framework, SAFe, i forretningsprosessene.

Det agile SAFe-rammeverket er en nøye uttestet metode som hjelper team å imøtekomme kundenes behov. SAFe Agile-rammeverket består av tre segmenter: Team, Program og Portfolio.

SAFe-universet tilbyr markedets mest anerkjente agile praksis, som gjør det mulig for virksomheten å levere kvalitetsprodukter med korte og bærekraftige leveransetider og høy kundetilfredshet.

Alle som jobber med Scaled Agile-rammeverket, har mulighet til å ta sertifiseringer etter behov og bli fullt sertifisert i SAFe. Du kan for eksempel bli sertifisert Agilist, programkonsulent, praktiker, Scrum Master eller Release Train-ingeniør. Hvis du er sertifisert Scrum Master eller Advanced Scrum Master, kan du i tillegg melde deg inn i SAFe Scrum Alliance-nettverket for å få kontakt med likesinnede.

SAFe-prinsipper og -verdier
SAFe er tuftet på ni prinsipper. Agile-prinsippene for SAFe er ifølge Scaled Agile-rammeverket:

  • Ta et økonomisk synspunkt
  • Systemtenkning
  • Gå ut fra varians; bevar muligheter
  • Bygg trinnvis med hurtige, integrerte læringssykluser
  • Baser milepæler på objektiv evaluering av funksjonelle systemer
  • Visualiser og begrens WIP, reduser batchstørrelser og bevar køer
  • Skap kadens og synkroniser med planlegging på tvers av domener
  • Styrk motivasjonen som medarbeiderne allerede har
  • Desentraliser beslutningsmakten

Fire SAFe-kjerneverdier hjelper beslutningstakerne å følge beste praksis for agile i alle situasjoner. Disse kjerneverdiene er:

Tilpasning: Gjør det mulig for beslutningstakerne å ta bedre lokale beslutninger uten å anspore til top-down-ledelse.

Integrert kvalitet: Hvert aspekt ved enhver løsning inneholder strenge standarder som sikrer kvalitet på samtlige utviklingsstadier.

Transparens: Inngir tilliten som trengs for å ta best mulige beslutninger og skape team som presterer optimalt.

Utførelse av programmet: Fokuserer på programnivå for å sikre at den agile praksisen fortsetter å levere verdi over tid.

Hvis du ønsker å komme i gang med SAFe eller har lyst til å vite mer om SAFe-utdannelsesprogrammene, kan du ta en titt her: https://www.readynez.com/no/training/kurs/leverandoerer/safe/leading-safe-sertifisering/. Kontakt oss ellers gjerne på chatten hvis du har spørsmål eller ønsker rådgivning om implementering og forankring av SAFe. Readynez har omfattende erfaring med større utviklingsprosjekter, som du kan lese mer om i kasusstudiene her: https://www.readynez.com/no/casestories/

GET INSPIRED

Latest from the blog

Hvordan gjøre en karriere innen etisk hacking: CEH-sertifisering, eksamen, kostnad, forberedelse, lønn og mer

READ MORE

Hvordan beseire AZ-104-eksamenen og bli en Microsoft Certified Azure Administrator Associate

READ MORE

Hvordan kan en moderne LXP hjelpe deg til en vellykket digital transformasjon?

READ MORE

Basket

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}