Slik blir virksomheten din en magnet for digitalt talent

Digitalisering gir deg uendelige muligheter for å kommunisere raskere, arbeide mer effektivt og bli mer kreativ. Men om du vil gjøre noen nytt, om du vil transformere, så krever dette ledere som tenger fremover, oppdager og nyskaper og som ikke er redde for å prøve nye løsninger, som tør å ta eierskap og som forstår hvordan man skaper nye løsninger som overgår fortiden, og som blir bedre i et raskt miljø.

Det sier seg selv at man kan avgjøre en virksomhets digitale transformasjon og fremtid, om man får (eller ikke får) ansatt det riktige talentet. Om du klarer å ansette de rette personene, vil du være avhengig av at ledelsen og organisasjonen til virksomheten din støtter deres forventninger om en levende og fleksibel kultur. Om du ikke lykkes med det, vil de raskt vende ryggen til deg og finne en annen arbeidsgiver så snart de får muligheten til det.

Det er ikke så lett å finne slik personer. Det er veldig få virksomheter som kan si at de allerede har nok av slike personer ansatt. Jobber innenfor maskinlæring, dataforskning, IT-sikkerhet og utvikling er veldig vanskelig å besette, og etterspørselen etter slike ressurser kommer bare til å øke i de kommende årene.

Rekruttering og utvelgelse i den digitale tidsalderen må håndteres mer strategisk enn tidligere. Så hvordan kan du plassere din virksomhet som en attraktiv arbeidsgiver for digitalt talent?

Å forbedre organisasjonen for en ny start

Noe av det viktigste er å eliminere stive organisasjonsstrukturer. Digitalisering krever at siloene fjernes. Tidligere var en salgsavdeling for eksempel ansvarlig for å selge det kunden etterspurte og å be produksjonsavdelingen om å levere det de ønsket. I dag skal vi levere det kundene ikke en gang vet om, etterspørsel og produktutvikling skal skje samtidig.

Dette krever en helt annen samarbeidstype mellom avdelinger og det krever en IT-avdeling som kan levere strategiinnsikt og dataforskning istedenfor bare programvare som kan behandle bestillinger.

Friheten til å skape
En annen måte å gjøre virksomheten så attraktiv som mulig på for digitalt talent er å gi dem så mye frihet som overhodet mulig.

Når du har behov for raske avgjørelser, så skal disse tas så tett på prosessene som mulig. Dette holder gode ideer i gang, motiverer talentfulle mennesker og forbedrer produksjon.

Gi talentene dine det de trenger
Talentene dine skal kunne følge opp ideene sine og ta sine egne avgjørelser, men vær også oppmerksom på deres individuelle behov. Trenger du kanskje en mentor-ordning? Hva kan du ellers tilby av utviklingsmuligheter? Hva med kompetanseutvikling? Du vil sikkert ikke bruke den samme modellen for alle, du bør heller tilpasse utviklingsprogrammet for hver enkeltperson. Kanskje de trenger et kurs, kanskje de har mulighet til å lede et prosjekt eller kanskje de kan få ny kunnskap ved å jobbe en stund i en annen avdeling.

Vil du ha talent med flere kompetanser
En annen måte å sikre det digitale talentet på er å søke etter personer med uvanlig utdannelsesbakgrunn. Når IT-eksperter innenfor bestemte områder er vanskelige å få tak i, bør du kanskje vurdere å skape dine egne eksperter. Det viktigste ved digital transformasjon er tankesettet, som skaper ny viten. Det dreier seg om personlig innstilling og evne til å oppdage nye metoder. Den utdannelsesmessige bakgrunnen er ikke viktig. Du kan lære dem det de ikke vet.

Gjør plass til eventyr
Det siste rådet: Vær oppmerksom på kulturen din. Desto tryggere medarbeiderne føler seg, desto mer vil de eksperimentere og desto mer vil de ha lyst til å arbeide hardt for virksomheten din. Gi ros til feil og fiasko. Innovasjon måles ikke i en stadig oppadgående linje og når det skjer feil, skjer det positiv tankegang, og det vil du ha. Ansett personer som tørr å finne nye metoder og som har nok energi til å arbeide seg ut av skuffende resultater.

Digitalisering skjer raskt, men ikke ta snarveier i rekrutteringsstrategien. Ansett de rette personene og ansett nye mennesketyper med andre utdannelsesbakgrunner. Derved kommer du i en god stilling for å rekruttere og beholde digitalt talent og skape digital transformasjon.

Se hvordan andre har gjort dette i case-historiene våre.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}