About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

PRINCE2 2017-oppdateringen – instruktørens svar på spørsmål

Blog Alt NO

Etter å ha innhentet tilbakemelding fra prosjektledere over hele verden har Axelos lagd den første store oppdateringen til PRINCE2 siden 2009.

Kjerneprinsippene i PRINCE2 blir stadig godt mottatt av prosjektledere, men det viste seg å være behov for tilpasninger til dagens prosjektledelsesmiljø. Nå til dags er det større behov for fleksibilitet og muligheter til å forandre og tilpasse. Dagens prosjektledere må forholde seg til teknologi og stadig skiftende forventninger fra interessenter og kunder. Nye PRINCE2 legger derfor større vekt på å skreddersy metoden etter hvert enkelt prosjekt, og den nye versjonen gjenspeiler det skiftet vi har sett innen prosjektledelse, som mer og mer er noe som brukes i alle deler av virksomheten.

Hvordan er PRINCE2 2017 annerledes?

Denne oppdateringen legger større vekt på skalering og fleksibilitet. PRINCE2 har alltid kunnet tilpasses etter prosjektets kompleksitet og krav, men dette har blitt enda enklere med 2017-oppdateringen:

  • Det fokuseres på kjerneprinsippene i PRINCE2 – også når man bare bruker en selektiv og nedskalert versjon.
  • Emnene er bedre organisert og inneholder nytt materiale om å tilpasse prosjekter.
  • Det er enklere å se hvordan prinsipper og emner henger sammen.
  • Det finnes eksempler på og tips til bruk av de nye veiledningene.

Kommer det en oppdatert veiledning til PRINCE2?

Over 100 prosjektledere fungerte som konsulenter for Axelos under skrivingen av den nye veiledningen Managing Successful Projects with PRINCE2. Den er foreløpig tilgjengelig på engelsk, men kommer på andre språk i 2018.

Hvordan påvirkes PRINCE2-eksamenen?
Eksamenen PRINCE2 Foundation har blitt tilpasset oppdateringen. Ting som ikke er en del av kjerneprinsippene, for eksempel konfigurasjonsstyring, har blitt fjernet, mens det har blitt lagt til spørsmål om tilpasning. Eksamensoppsettet har også blitt forbedret, og det er nå færre negative og oppramsende spørsmål. Alt i alt har antall spørsmål blitt redusert fra 75 til 60.

Eksamenen PRINCE2 Practitioner har fått fornyet fokus på praktiske ferdigheter. Den oppdaterte 2017-eksamenen tester nå alle deler av PRINCE2-metoden og har færre spørsmål om for eksempel ledelsesprodukter. Oppsettet har også blitt forbedret og har nå færre felt for «mer informasjon», og Axelos har fjernet alle flervalgsspørsmål. Totalt er det nå bare 75 oppgaver i stedet for de tidligere 80.

Hvordan påvirkes nåværende PRINCE2-sertifiseringer?

PRINCE2-oppdateringer påvirker aldri tidligere sertifiseringer. Som alltid er sertifiseringen PRINCE2 Practitioner gyldig i fem år. Den må altså fornyes hvert femte år, men oppdateringen påvirker ikke gyldigheten.

Bør jeg ta sertifiseringen nå?

Vi mener at det aldri har vært et bedre tidspunkt å ta en PRINCE2-sertifisering på. Den er svært godt tilpasset arbeidsmarkedets krav, og den er fortsatt en veldig etterspurt sertifisering som er fin å ha på CV-en.

Les alt om det nye utdannings- og sertifiseringsprogrammet for PRINCE2 2017 her. Hvis du lurer på noe, må du bare ta kontakt med oss på http://www.Readyneznordic.com/no/kontakt/.

Unlimited Security Training

Get Unlimited access to Readynez' instructor-led security courses, including CISSP, CCSP, CISM, CEH and courses from ISO, GIAC, IAPP and many more - all for the price of less than one course. Prepare for and pass even the most difficult Security certification exams with ease.

  • 60+ LIVE Instructor-led courses
  • Money-back Guarantee
  • Interact 1-on-1 with 50+ seasoned instructors
  • Leverage our experience from training 50,000+ IT Pro's
Unlimited Security Training Unlimited Security Training

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}