Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

NIS versus NIS2: Finn forskjellene enkelt

  • What is the difference between NIS and NIS2?
  • Published by: André Hammer on feb 07, 2024

Mange blander sammen NIS og NIS2, men det er mye som skiller dem fra hverandre. I denne artikkelen skal vi forklare deg hva disse forskjellene er, slik at det er lettere for deg å skille dem fra hverandre. Så enten du er i cybersikkerhet eller bare er interessert i å vite noe om det digitale rommet, vil denne artikkelen hjelpe deg.

Opprinnelse og historie til NIS-direktivet

NIS-direktivet trådte i kraft for rundt 8 år siden. Den ble utviklet for å beskytte kritiske infrastruktursektorer og viktige digitale tjenesteleverandører som energi, transport, bank, finansmarkedsinfrastruktur. Andre inkluderer helse, vannforsyning og digital infrastruktur.

I tillegg må EUs medlemsland også implementere en nasjonal strategi for sikkerheten til nettverks- og informasjonssystemer. Ved siden av dette må medlemmene opprette en myndighet som har som oppgave å overvåke og håndheve NIS.

NIS2 har også dukket opp, og dette skyldes økende cybersikkerhetstrusler. Dens jobb er å forbedre sikkerheten til nettverk og informasjonssystemer i hele EU. Omfanget av NIS2 er mye bredere og inkluderer internettvekslingspunkter, tjenesteleverandører for domenenavnsystemer og nettbaserte markedsplasser.

Det andre elementet NIS2 har ført med seg er ytterligere sikkerhets- og hendelsesrapporteringsplikter for alle typer digitale tjenesteleverandører og plattformer. Dette er en refleksjon av cybertruslenes skiftende natur, så vel som viktigheten av stramme cybersikkerhetstiltak.

Forstå de forbedrede sikkerhetskravene

NIS-direktivets sikkerhetskrav

NIS-direktivets hovedfokus er motstandskraft og sikkerhetsoperatørene til essensielle tjenester og digitale tjenesteleverandører. Direktivet krever at du vedtar tiltak som kan hjelpe deg med å håndtere risikoer, forebygge og minimere virkningen av cybersikkerhetshendelser. I henhold til dette direktivet er det obligatorisk at du rapporterer hendelser og samarbeider med myndighetene.

Organisasjonen din bør gjennomføre en grundig gjennomgang av gjeldende sikkerhetspraksis som forberedelse til overgangen fra NIS til NIS2. Det betyr å forbedre evnen til respons på hendelser, implementere sterkere cybersikkerhetstiltak og sikre at du overholder sikkerhetskravene i NIS2-direktivet.

Hendelsesrapportering under NIS og NIS2

Rammeverket for NIS-hendelserapportering er utviklet for å hjelpe deg med å rapportere og svare på cybersikkerhetshendelser effektivt. Den har detaljerte retningslinjer som definerer hva en hendelse er, gjeldende rapporteringstidslinjer og hva du skal gjøre når du rapporterer en hendelse.

NIS2 har kraftig revidert tidslinjene og terskelen for hendelsesrapportering for å gi en mer omfattende oversikt over cybersikkerhetshendelser. Hovedforskjellen mellom NIS og NIS2 kommer i måten du er pålagt til forekomster. Det er forskjeller i typer hendelser som skal rapporteres, terskler og frister. Denne forskjellen sikrer at uansett hvilket direktiv du implementerer, er det enkelt å tilpasse seg nye trusler så betimelig som mulig.

Hva er straffen for manglende overholdelse?

I henhold til NIS-direktivet utgjorde boten for manglende overholdelse € 100 000. I tillegg til bøter var også sanksjoner en del av straffen og de inkluderte advarsler, midlertidige forbud mot visse aktiviteter og offentlig avsløring av overtredelsen.

Bøtene for manglende overholdelse har gått opp under NIS2 til opptil €20 millioner eller opptil 4 prosent av en operatørs årlige omsetning. NIS2 har også stilt krav om å gjennomføre strukturelle endringer som fører til opprettelse av en nasjonal strategi for sikkerhet av nettverk og informasjonssystemer.

For å håndheve disse sanksjonene og bøtene krever direktivet at hvert medlemsland skal utpeke en eller flere nasjonale kompetente myndigheter som er ansvarlige for å håndheve direktivet. Det må også være effektive mekanismer på plass for å fremme deling av informasjon og samarbeid mellom regulerende myndigheter.

Forbered deg på overgangen fra NIS 1 til NIS2

NIS2s etterlevelsesfrister varierer avhengig av type organisasjon. For eksempel må operatører av essensielle tjenester oppfylle kravene innen 18 måneder, mens digitale tjenesteleverandører har 24 måneder. Derimot hadde det opprinnelige NIS-direktivet en enhetlig frist på 21 måneder for alle organisasjoner.

Disse ulike tidsfristene viser den økende betydningen av cybersikkerhet i Storbritannia og anerkjenner de varierende nivåene av digital infrastruktur og tjenester på tvers av organisasjoner.

Proaktiv tilnærming for å møte NIS2-krav

For å sikre en jevn overgang fra NIS til NIS2, bør organisasjoner utvikle robuste hendelsesresponsplaner og sikre at personalet er godt trent i beste praksis for cybersikkerhet. Å skape en sikkerhetskultur innebærer kontinuerlig opplæring av personalet, bevisstgjøringsprogrammer, klare retningslinjer for cybersikkerhet og utnevnelse av dedikert sikkerhetspersonell.

Fremme en sikkerhetskultur i organisasjoner

For å fremme en sikkerhetskultur, bør berørte organisasjoner etablere omfattende sikkerhetspolicyer. De bør også gjennomføre regelmessig sikkerhetsvurderings og gi tilstrekkelig opplæring for sine ansatte.

Dessuten bør de implementere robuste sikkerhetstiltak som kryptering, multifaktorautentisering og kontinuerlig overvåking. Disse tiltakene vil sikre deres infrastruktur og kundedata mot cybertrusler.

Administrere eiendeler og tjenester under NIS2

Organisasjoner er pålagt å identifisere sine eiendeler og kritiske tjenester i henhold til NIS-direktivet. Dette betyr at hver organisasjon må utføre risikovurderinger og iverksette sikkerhetstiltak.

Når du måler en risikovurdering, forteller den deg den potensielle innvirkningen av sikkerhetshendelser på driften og tjenestene dine. For eksempel identifiserer de sentrale IT-systemer, nettverk, data og kritiske forretningsprosesser som må beskyttes.

NIS2-direktivet bruker tøffere sikkerhetstiltak som kryptering, tilgangskontroller og regelmessige sikkerhetsrevisjoner. Formålet med dette er å tilby essensielle digitale tjenester det høyeste sikkerhetsnivået.

Du kan også integrere brannmurer, inntrengningsdeteksjonssystemer og multifaktorautentisering for å holde den digitale infrastrukturen din trygg. Det er også mulig å etablere en hendelsesresponsplan og gi de ansatte regelmessig opplæring for å minimere cybersikkerhetsrisiko.

Beskyttelse av essensielle og digitale tjenester under NIS2

NIS2 utvider omfanget av NIS og har flere digitale tjenesteleverandører som online markedsplasser og søkemotorer. Dette betyr at et bredere spekter av selskaper på tvers av ulike bransjer må implementere cybersikkerhetskrav.

NIS2 gir også tidslinjer og terskler for å rapportere forekomster for digitale tjenester. For eksempel er tilbydere nå pålagt å rapportere alle hendelser innen 72 timer, og ikke 24 timer som var tilfellet i det opprinnelige NIS-direktivet.

Konklusjon

NIS og NIS2 er to versjoner av Nissans informasjonssystem som selskapet bruker i sine kjøretøy. de to direktivene har mange likheter, og også forskjeller. Å kjenne disse forskjellene kan hjelpe deg med å forstå kjøretøyets system og funksjoner.

Readynez tilbyr et 4-dagers NIS 2 Direktiv Lead Implementer-kurs og sertifiseringsprogram, og gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering. NIS 2 Lead Implementer-kurset, og alle våre andre sikkerhetskurs, er også inkludert i vårt unike Unlimited Security Training-tilbud, der du kan delta på NIS 2 Lead Implementer og 60+ andre sikkerhetskurs for bare €249 per måned, det mest fleksible og rimelig måte å få sikkerhetssertifiseringene dine på.

Ta gjerne kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med NIS 2 Lead Implementer-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hva er hovedforskjellene mellom NIS og NIS2?

Hovedforskjellene mellom NIS og NIS2 er de forbedrede databeskyttelsestiltakene og oppdaterte autentiseringsmekanismer i NIS2. For eksempel krever NIS2 sterkere autentiseringsmetoder som biometriske eller maskinvaretokens.

Hvordan kan jeg enkelt skille mellom NIS og NIS2?

NIS bruker en kringkastingsbasert kommunikasjonsmodell, mens NIS2 bruker en klient-server-modell. For eksempel inkluderer NIS2 forbedrede sikkerhetsfunksjoner som kryptering og støtter større nettverksstørrelser.

Hva er nøkkelfunksjonene som skiller NIS fra NIS2?

NIS2 inkluderer ekstra sikkerhetstiltak som multifaktorautentisering og blokkjedeteknologi, mens NIS fokuserer på sanntids nettverksovervåking og proaktiv trusseldeteksjon.

Er det noen kompatibilitetsproblemer mellom NIS og NIS2?

Nei, det er ingen kompatibilitetsproblemer mellom NIS og NIS2. De er designet for å fungere sømløst sammen.

Hvordan kan jeg gjøre overgangen fra NIS til NIS2 sømløst?

For å gå sømløst fra NIS til NIS2, planlegge og planlegge migreringsprosessen nøye, oppdatere all nødvendig programvare og maskinvare, gjennomføre grundige tester og gi brukerne omfattende opplæring. Rådfør deg i tillegg med eksperter og se offisiell dokumentasjon for veiledning.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}