Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Microsoft Power BI Data Analyst Cert: Hvor tøft er det?

  • How hard is Power BI data analyst certification?
  • Published by: André Hammer on feb 09, 2024

Ønsker du å bli sertifisert som Microsoft Power BI Data Analyst? Vel, det er du og mange andre som også er nysgjerrige på hvor vanskelig eksamen er.

Denne artikkelen vil se på Power BI Data Analyst-sertifiseringen og hvor utfordrende du kan forvente det når du endelig tar eksamen.

Så, enten du har erfaring som dataanalytiker eller nettopp har begynt på dette feltet, er det å vite om denne sertifiseringen den beste måten å gjøre deg klar på. La oss gå gjennom trinnene for å bli sertifisert som Microsoft Power BI-dataanalytiker.

Hva er Power BI Data Analyst-sertifiseringen?

Du må lære dataanalyse, visualisering og rapportering ved å bruke Power BI-verktøyet for å bli en sertifisert Power BI-dataanalytiker. Denne prosessen innebærer å lære hvordan du gjør følgende:

  • Koble til datakilder
  • Transformering og modelldata
  • Lage presentable rapporter og dashboards for å trekke ut meningsfull innsikt.

Å få denne sertifiseringen er gunstig for deg fordi det vil øke din ansettelsesevne og inntektspotensial. Det vil også utstyre deg med ferdighetene du trenger for å utnytte data for å ta strategiske forretningsbeslutninger.

Du må forstå dataanalysekonsepter, som filtrering, sortering og oppsummering av data, og også kunne bruke datavisualiseringsprinsipper.

I tillegg må du ha de nødvendige tekniske ferdighetene for å jobbe med ulike Power BI-funksjoner som DAX-beregninger, modelleringsdata og publisering av rapporter.

Fordeler med Power BI Data Analyst-sertifiseringen

En Power BI Data Analyst-sertifisering gir deg flere fordeler. For det første forbedrer det dine dataanalyseferdigheter. Du er også i stand til å utføre datavisualisering, modellering og manipulasjon. Denne sertifiseringen gir deg tilgang til mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Arbeidsgivere søker generelt etter ansatte som har Power BI-ferdigheter for å se på og få mening fra data, deretter lage rapporter og påvirke forretningsbeslutninger. Å bli sertifisert vil åpne muligheter i ulike bransjer, inkludert finans, markedsføring og helsevesen. Dette er eksempler på bransjer hvor analyse av data spiller en viktig rolle.

En sertifisering kan også føre til jobber som dataanalytiker, business intelligence-analytiker og datavisualiseringsspesialist.

Hvor vanskelig er Power BI-dataanalytikersertifisering?

Eksamensstruktur og innhold

Power BI Data Analyst Certification-eksamenen inneholder flervalgs- og scenariobaserte spørsmål. Spørsmålene tester din evne til å analysere, visualisere og modellere data. Du vil også komme over praktiske oppgaver som vurderer hvor godt du kan rense data med Power Query og lage visualiseringer ved hjelp av Power BI.

Emnene som dekkes i eksamen inkluderer datamanipulering, modellering, DAX-uttrykk og å lage dashboards. Andre emner inkluderer beste praksis knyttet til datatilkobling, transformasjon og visualisering.

Vanskelighetsgraden til innholdet som eksamen tester deg på varierer basert på din erfaring og hvor godt du forbereder deg. Hvis du har sterke Power BI-ferdigheter, vil du finne det mindre utfordrende når andre søker mer studier og forberedelser.

Hva er beståttratene?

Power BI Data Analyst-sertifiseringseksamenens beståttrate er vanligvis høyere enn for andre lignende sertifiseringer. Grunnen til dette er at Power BIs plattform gjør det ganske enkelt for deg å analysere data.

Andre faktorer som bidrar til en høyere bestått rate inkluderer et brukervennlig grensesnitt, tilgjengelighet av læringsressurser og et støttende nettsamfunn.

Forbereder til PL-300 eksamen

Den beste måten for deg å forberede deg til PL-300-eksamenen er å fokusere på nøkkelområdene som eksamen med stor sannsynlighet vil teste deg på. Disse områdene inkluderer import av data, transformering av dem og deretter modellering med DAX.

Prøv å bruke praktiske eksempler og øvelser med ulike datakilder og renseteknikker. Dette vil hjelpe deg å forberede deg tilstrekkelig for import og transformering av data.Bruk online veiledninger også, og øv på datasett for å utvikle disse ferdighetene.

Hvis du ønsker å kombinere datamodellering og DAX, kan du bli med på nettkurs og fora som gir scenarier i den virkelige verden der du kan bruke DAX-funksjoner og lage datamodeller. Øv på hvordan du skaper relasjoner mellom tabeller og hvordan du jobber med kompliserte beregninger.

Ferdigheter og kunnskap kreves

Dataimport og datatransformasjon

Du må vite hvordan du manipulerer og transformerer data for å bestå Power BI Data Analyst-sertifiseringen for dataimport og datatransformasjon. Dette betyr å bruke ulike datakilder, lære å rense og omforme data, og danne datamodeller som kan brukes i rapportering og dataanalyse. Lær hvordan du bruker Power Query, Power Pivot og DAX. Det er også nyttig å ha praktisk erfaring; du er i stand til å bruke det du allerede vet til virkelige situasjoner.

Datamodellering og DAX

Å forstå datamodellering og DAX er viktig for suksess i Power BI-dataanalyse. Disse ferdighetene kan hjelpe deg med å strukturere og transformere data, noe som gjør det enkelt å visualisere ograpportere informasjon. Et godt grep om disse områdene gjør det enkelt å lage nøyaktige rapporter som letter informert beslutningstaking.

Å ha dyktighet i datamodellering og DAX hjelper deg også å bli flink til å manipulere og beregne data basert på spesifikke forretningskrav. Dette fører ofte til mye mer meningsfulle konklusjoner.

Du må forstå hvordan relasjonsdatabaser fungerer, ha god kjennskap til datamanipulasjons- og transformasjonsteknikker, og kunne skrive og tolke avanserte DAX-formler dersom du ønsker å bruke Data Modeling og DAX i Power BI effektivt.

Lage visualiseringer og diagrammer

Du må tenke på publikum og formålet med dataene når du lager visualiseringer og diagrammer for dataanalyse. Så det er avgjørende å kunne velge riktig type visualisering eller diagram. Dette påvirker direkte hvor godt du kommuniserer informasjon.

For eksempel er et linjediagram flott for å vise trender over tid, mens et sektordiagram er bedre til å vise deler av en helhet.

Du må holde designet rent og enkelt for å kommunisere effektivt gjennom datavisualiseringer. Bruk farger strategisk som en måte å fremheve viktige punkter, og sørg for at du gir klare etiketter og titler.

Den andre tingen å huske på er tilgjengelighet. Dine visualiseringer må være tilstede på en måte som er lett for alle å lese og forstå.

Sammendrag

Sertifiseringseksamenen for Microsoft Power BI Data Analyst er utfordrende. Den tester kapasiteten din til å manipulere og visualisere data. Eksamenen dekker en rekke områder, inkludert Power BI Desktop, Power Query, DAX-formler og datamodellering.

Du må være kjent med ulike datakilder og kunne bygge datamodeller og visualiseringer. Eksamens vanskelighetsgrad anses som moderat til høy. Så forvent å legge ned betydelig forberedelses- og studietid før du begynner. Readynez tilbyr et 3-dagers Microsoft Power BI dataanalytikerkurs og sertifiseringsprogram, som gir deg all den læringen og støtten du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering. . PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst-kurset, og alle våre andre Microsoft-kurs, er også inkludert i vårt unike Unlimited Microsoft Training-tilbud, hvor du kan delta på Microsoft Power BI Data Analyst og 60+ andre Microsoft-kurs for kun €199 pr. måned, den mest fleksible og rimelige måten å få Microsoft-sertifiseringene dine på.

Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål eller ønsker en prat om muligheten med Microsoft Power BI Data Analyst-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hva er kravene for å bli en Microsoft Power BI-dataanalytiker?

For å bli en Microsoft Power BI-dataanalytiker må du ha ferdigheter i Power BI, SQL og datavisualisering. Sterke analytiske ferdigheter og erfaring med å manipulere og analysere datasett er også avgjørende. I tillegg foretrekkes en grad i et relevant felt som informatikk eller dataanalyse.

Hvor lang tid tar det å forberede seg til Microsoft Power BI Data Analyst-sertifiseringen?

Tiden det tar å forberede seg til Microsoft Power BI Data Analyst-sertifiseringen varierer avhengig av din eksisterende kunnskap og erfaring med Power BI. Det kan ta alt fra noen uker til noen måneder med dedikert studier og praksis for å forberede seg fullt ut til eksamen.

Hva er noen av utfordringene med å forberede seg til sertifiseringseksamenen for Microsoft Power BI Data Analyst?

Noen utfordringer med å forberede seg til sertifiseringseksamenen for Microsoft Power BI Data Analyst inkluderer forståelse av komplekse datamodelleringskonsepter, mestring av DAX-språk for avanserte beregninger og å få praktisk erfaring med Power BI-verktøy. Øvelse med datasett fra den virkelige verden og oppsøking av ytterligere ressurser kan hjelpe deg med å overvinne disse utfordringene.

Hvilke ressurser er tilgjengelige for å forberede seg til Microsoft Power BI Data Analyst-sertifiseringen?

Det er flere tilgjengelige ressurser for å forberede deg til Microsoft Power BI Data Analyst-sertifiseringen, inkludert offisielle Microsoft-opplæringskurs, nettbaserte opplæringsprogrammer, praksiseksamener og studieveiledninger.

Er Microsoft Power BI Data Analyst-sertifiseringseksamenen vanskelig å bestå?

Vanskelighetsgraden for sertifiseringseksamenen for Microsoft Power BI Data Analyst varierer avhengig av individets erfaringsnivå og forberedelse. Eksempel: De med sterke analytiske ferdigheter og erfaring i Power BI kan finne det mer håndterlig, mens andre kan trenge å dedikere mer tid til å studere.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}