Kunstig intelligens for ikke-programmerere: Hvordan gjøre en karriere innen AI med minimale kodeferdigheter

 • AI Programming
 • AI Career
 • Artificial Intelligence
 • Published by: André Hammer on nov 05, 2023

I løpet av det siste tiåret har kunstig intelligens vært vitne til en eksplosiv vekst de siste årene, drevet den til forkant av teknologiske fremskritt og gjort den til en gullgruve for karrieremuligheter. Tillokkelsen til AI har trukket til seg individer fra forskjellige bakgrunner, inkludert de med begrenset kodingserfaring, som ønsker å være en del av dette dynamiske feltet. Det som er spesielt oppmuntrende er at AI omfatter et bredt spekter av roller, hvorav mange ikke krever en omfattende bakgrunn innen koding eller programmering.

Fra AI-etikk og policyanalyse til brukeropplevelsesdesign og datateknikk, AIs rekkevidde strekker seg langt utover bare koding, og tilbyr mange muligheter for enkeltpersoner å bidra meningsfullt til dette raskt utviklende feltet. I denne omfattende artikkelen vil vi dykke dypt inn i AIs mangefasetterte verden, og utforske ulike strategier og karriereveier som kan følges av individer som ønsker å legge ut på en AI-karrierereise med minimal kodingserfaring.


Forstå AI og dens omfang

Før du dykker inn i AI-karrierelandskapet, er det avgjørende å forstå hva AI er og dets enorme omfang. AI omfatter et bredt spekter av applikasjoner, fra maskinlæring og naturlig språkbehandling til datasyn og robotikk. Mangfoldet av AI-domener gir rom for ulike roller, hvorav noen er mindre kodingsintensive.

 • AI forskning og strategi

  Hvis du finner deg selv godt kjent med AI-konsepter, men din kodingserfaring er noe begrenset, kan en karriere innen AI-forskning og -strategi være ditt kall. AI-forskere på dette domenet utforsker de teoretiske aspektene ved AI, og lager strategier og rammer for implementering av AI på tvers av virksomheter og organisasjoner. Denne rollen krever en skarp forståelse av AIs potensial og dets konsekvenser på tvers av ulike bransjer. Selv om noe kodingskunnskap er fordelaktig, er det ikke hovedkravet for denne karriereveien.
 • AI prosjektledelse

  AI-prosjektledere spiller en avgjørende rolle i å overvåke utviklingen og implementeringen av AI-prosjekter i organisasjoner. De sikrer at prosjekter fullføres i tide, innenfor budsjett og oppfyller de ønskede målene. Sterke organisasjons- og kommunikasjonsevner er viktigere enn kodekompetanse i denne rollen. Prosjektledere må samarbeide med tverrfunksjonelle team, inkludert datavitere og ingeniører, for å bringe AI-prosjekter til utførelse.
 • AI etikk og politikk

  AI-etikk- og policyspesialister er ansvarlige for å adressere de etiske implikasjonene av AI-teknologier. Denne rollen innebærer å forstå de etiske utfordringene og regulatoriske rammeverk rundt AI. Selv om litt kunnskap om kunstig intelligens er avgjørende, handler denne karriereveien mer om etikk, juss og politikk, noe som gjør den tilgjengelig for personer med minimal kodingserfaring.
 • AI salg og markedsføring

  AI-bransjen trenger salgs- og markedsføringseksperter for å markedsføre AI-løsninger til potensielle kunder. Hvis du har gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, kan denne veien være ideell. Din rolle vil være å oversette fordelene med AI til praktiske applikasjoner for bedrifter, og hjelpe kundene med å forstå hvordan AI kan løse problemene deres.

Ferdigheter og kunnskap som trengs

Selv om minimal kodingserfaring kan være tilstrekkelig for noen AI-karriereveier, er visse grunnleggende ferdigheter og kunnskap avgjørende for å gjøre reisen din på dette feltet vellykket.

 • Forståelse av AI-konsepter:


  Utvikle et godt grep om grunnleggende AI-konsepter, inkludert maskinlæring, dyp læring, nevrale nettverk og AI-algoritmer. Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å kommunisere effektivt og forstå potensialet til AI-applikasjoner.
 • Statistiske og matematiske ferdigheter:

  I kjernen av AI ligger et intrikat samspill av statistikk og matematikk. En grundig forståelse av begreper som sannsynlighet, lineær algebra, kalkulus og statistikk er avgjørende, spesielt for roller som involverer maskinlæring og dataanalyse. Å forstå disse matematiske grunnlagene er avgjørende for å bygge og tolke AI-modeller.
 • Datakompetanse:

  Forstå det grunnleggende om dataanalyse, datavisualisering og datadrevet beslutningstaking. Data er ryggraden i AI, og å vite hvordan man jobber med data er en verdifull ferdighet.
 • Dataanalyse og visualisering:

  Lær hvordan du arbeider med data ved å bruke verktøy som Excel, Google Sheets eller dataanalysebiblioteker i Python (f.eks. pandaer). Å forstå hvordan du renser, analyserer og visualiserer data er verdifullt i AI-relaterte roller.
 • AI-etikk og styring:

  Forstå de etiske hensynene i AI, for eksempel skjevhet, rettferdighet, åpenhet og personvern. Å være kunnskapsrik om disse problemene kan gjøre deg til en mer attraktiv kandidat for AI-roller.
 • Kritisk tenkning og problemløsning:

  AI-prosjekter innebærer ofte komplekse utfordringer. Evnen til å nærme seg sproblemer metodisk, bryte dem ned i håndterbare komponenter og utvikle kreative løsninger er et kjennetegn på en vellykket AI-utøver. Disse ferdighetene overskrider kodeferdighetene og blir verdsatt i ulike AI-roller.
 • Etiske vurderinger:

  Etter hvert som AI-teknologi blir stadig mer sammenvevd med samfunnet, er forståelse av etiske implikasjoner avgjørende. AI-fagfolk bør være klar over de etiske problemene rundt personvern, skjevhet og åpenhet. Denne kunnskapen er avgjørende i roller som fokuserer på AI-etikk og policyanalyse.
 • AI-strategi og implementering:

  Lær hvordan du planlegger og implementerer AI-prosjekter i en organisasjon. Dette innebærer å forstå forretningsmålene, prosjektledelse og virkningen av AI på organisasjonen.
 • Myke ferdigheter:

  Sterke myke ferdigheter som problemløsning, kritisk tenkning og kommunikasjon er avgjørende i AI-karrierer. Du vil ofte jobbe i tverrfaglige team og trenger å formidle komplekse ideer til ikke-tekniske interessenter.
 • Domenekunnskap:

  Avhengig av din valgte AI-karrierevei, kan domenekunnskap innen områder som helsevesen, finans eller detaljhandel være en betydelig ressurs. Det vil tillate deg å bruke AI-løsninger effektivt på spesifikke bransjeutfordringer.
 • Kontinuerlig læring:

  AI er et felt i rask utvikling. Selv om du har minimal kodeerfaring, er det avgjørende å holde deg oppdatert med de siste trendene og utviklingen innen AI. Dette kan oppnås gjennom nettkurs, webinarer og å delta på AI-relaterte arrangementer.

Ved å utstyre deg selv med disse essensielle kompetansene og forstå de unike kravene til ulike roller, kan du trygt navigere i AI-landskapet, uavhengig av kodeopplevelsen din.


AI-karriereveier som krever minimal koding

Hvis du er interessert i en karriere innen AI, men foretrekker minimal koding, er det fortsatt mange muligheter i feltet som legger vekt på andre ferdigheter og roller. AI er et bredt og tverrfaglig felt, og det krever ulike fagpersoner med ulik kompetanse. Her er noen AI-karriereveier som involverer minimal koding:

 • AI-prosjektleder:

  AI-prosjektledere overvåker utviklingen av AI-prosjekter, og sikrer at de oppfyller målene sine, holder tidsplanen og holder seg innenfor budsjettet. De koordinerer mellom tekniske og ikke-tekniske team, prioriterer oppgaver og håndterer prosjektrisiko. Selv om en viss forståelse av AI og koding er fordelaktig, fokuserer rollen først og fremst på organisasjons- og lederegenskaper.
 • AI-produktsjef:

  AI-produktledere jobber med AI-drevne produkter, og definerer deres funksjoner, funksjonalitet og overordnet strategi. De samarbeider med ingeniører og dataforskere, men skriver vanligvis ikke kode selv. Denne rollen legger vekt på markedsundersøkelser, produktdesign og forretningsstrategi.
 • AI UX-designer:

  Designere av brukeropplevelse (UX) i AI fokuserer på å lage grensesnitt som er brukervennlige og intuitive for AI-applikasjoner. Selv om det er viktig å forstå hvordan AI-systemer fungerer, konsentrerer denne rollen seg om designprinsipper, brukerforskning og brukergrensesnittdesign.
 • AI-salg og forretningsutvikling:

  Salgs- og forretningsutviklingsfagfolk innen AI hjelper bedrifter med å markedsføre og selge AI-produkter og -tjenester. Selv om du trenger en sterk forståelse av AI-konsepter, trenger du vanligvis ikke kode. Dine primære ansvarsområder er å bygge kunderelasjoner, forstå kundens behov og utvikle salgsstrategier.
 • AI teknisk skribent:

  Tekniske skribenter produserer dokumentasjon og veiledninger for AI-systemer. De forklarer hvordan AI-systemer fungerer, applikasjonene deres og hvordan de skal brukes. Denne rollen krever sterke kommunikasjonsevner, men ikke kodekompetanse.
 • AI kvalitetssikring (QA) og testing:

  Kvalitetseksperter tester AI-systemer for å sikre at de oppfyller kvalitetsstandarder og fungerer som forventet. Selv om litt kunnskap om AI er viktig, involverer ikke QA-roller koding. Testing handler mer om å verifisere funksjonaliteten og ytelsen til AI-applikasjoner.
 • AI-konsulent:

  AI-konsulenter gir ekspertråd til organisasjoner som ønsker å implementere AI-løsninger. De analyserer kundens behov, anbefaler passende AI-strategier og hjelper til med prosjektplanlegging. Selv om det kreves noe teknisk kunnskap, er det lagt vekt på å forstå kundens krav og tilpasse dem til AI-løsninger.

Selv om koding kan være fordelaktig i mange AI-relaterte roller, er det ikke alltid et hovedkrav. Disse karrierene lar deg utnytte dine andre ferdigheter og interesser mens du fortsatt bidrar til det spennende feltet kunstig intelligens.


Sertifiseringer du kan forfølge med minimal koding

Hvis du har minimale kodeferdigheter eller ikke er interessert i å satse på en karriere innen koding, er det fortsatt mange sertifiseringer du kan forfølge innen ulike felt som ikke krever omfattende programmeringskunnskap. Her er noen alternativer:

 • Project Management Professional (PMP):

  Denne sertifiseringen er for de som er interessert i prosjektledelse. Den fokuserer på ferdigheter som planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter.
 • Sertifisert ScrumMaster(CSM):

  Scrum er et prosjektledelsesrammeverk som er mye brukt i programvareindustrien, men selve sertifiseringen krever ikke kodeferdigheter. Det handler om å forstå smidig prosjektledelse.
 • Sertifisert etisk hacker (CEH):

  Hvis du er interessert i cybersikkerhet, lærer CEH-sertifiseringen deg hvordan du tenker og oppfører deg som en hacker for å beskytte systemer og nettverk.
 • CompTIA A+:

  Denne sertifiseringen er en inngangslegitimasjon for IT-fagfolk. Den dekker det grunnleggende innen IT, inkludert maskinvare, programvare og feilsøking.
 • CompTIA Network+:

  Det er en sertifisering for de som er interessert i nettverk. Selv om det hjelper å forstå noen grunnleggende nettverkskonsepter, krever det ikke omfattende kodeferdigheter.
 • Sertifisert informasjonssystemrevisor (CISA):

  For de som er interessert i revisjon, kontroll og sikring av informasjonssystemer. Kodeferdigheter er ikke nødvendig.

Konklusjon

Å forstå det ekspansive omfanget av AI og tilegne seg viktige ferdigheter er sentralt i denne reisen. Selv om ferdigheter i koding er verdifulle, er det ikke den eneste avgjørende faktoren for suksess i mange AI-roller. Ferdigheter som å forstå AI-konsepter, statistisk og matematisk skarpsindighet, datakompetanse og etiske hensyn er avgjørende, og kontinuerlig læring er fortsatt viktig i et felt som utvikler seg med en rasende hastighet.

Når du kartlegger kurset ditt i AI, vil du oppdage at minimal kodingsopplevelse ikke er en barriere, men snarere en mulighet til å kanalisere styrkene dine til roller som utfyller ditt unike ferdighetssett. AI-prosjektledelse, produktledelse, UX-design, salg og forretningsutvikling, teknisk skriving og kvalitetssikring er bare noen få eksempler på AI-karriereveier der koding spiller en sekundær rolle.

Ved å gjenkjenne styrkene dine, investere i de riktige ferdighetene og holde deg informert om den siste utviklingen, kan du navigere i AI-terrenget fra null til helt, og bidra til den transformative effekten av AI på en meningsfull og tilfredsstillende måte.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}