Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Kom i gang med din Microsoft AZ-800-sertifisering i dag!

  • AZ-800
  • Published by: André Hammer on feb 12, 2024

Å legge ut på en sertifiseringsreise kan åpne dører til nye muligheter og utdype din forståelse av komplekse systemer. Microsoft AZ-800-sertifiseringen er en slik vei, designet for de som ønsker å mestre Windows Server på Microsoft Azure. Denne sertifiseringen validerer ferdighetene som er nødvendige for å konfigurere, administrere og vedlikeholde en Windows Server-infrastruktur i et hybridmiljø. Enten du er en IT-profesjonell som ønsker å fremme karrieren din eller en student som er ivrig etter å få et konkurransefortrinn, er AZ-800-sertifiseringen et skritt mot å nå dine mål.

 

Hva er AZ-800-sertifiseringen?

 

AZ-800, også kjent som Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure-sertifiseringen, er et bevis på en persons ekspertise i implementering og administrasjon av Windows Server-roller og -funksjoner som er relevante for et hybridmiljø. Dette inkluderer en rekke oppgaver fra å administrere identitet, nettverk og lagring til databehandling og virtualiseringsevner i en hybrid infrastruktur. Sertifiseringen er rettet mot de som ønsker å demonstrere sin evne til å integrere lokale og skybaserte aspekter av Windows Server, og viser en omfattende forståelse av distribusjon og konfigurasjon av slike miljøer.

 

Hvorfor velge AZ-800-sertifiseringen?

 

Å velge AZ-800-sertifiseringen er et strategisk grep for profesjonelle som ønsker å tilpasse ferdighetene sine til de skiftende kravene til IT-bransjen. Med fremveksten av skytjenester blir muligheten til å administrere og konfigurere hybridmiljøer stadig viktigere. Denne sertifiseringen betyr ikke bare ferdigheter i Windows Server, men viser også en forpliktelse til å holde seg oppdatert med Azure, Microsofts stadig voksende skyplattform.

 

Dessuten er AZ-800-sertifiseringen anerkjent globalt, noe som gjør den til en verdifull legitimasjon for jobbsøkere og de som ønsker å klatre på karrierestigen. Den bekrefter overfor arbeidsgivere at innehaveren besitter praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap for å vedlikeholde og optimalisere Windows Server-infrastrukturer, og sikre høy tilgjengelighet, sikkerhet og ytelse i en hybrid setting.

 

AZ-800 opplæring og eksamen

Hva kan du forvente i eksamen AZ-800?

 

AZ-800-eksamenen er strukturert for å vurdere en kandidats ferdigheter på tvers av ulike domener for Windows Server-administrasjon i et hybridmiljø. Den inkluderer en blanding av spørsmålstyper, for eksempel flervalgsspørsmål, casestudier og scenariobaserte spørsmål. Eksamenen fokuserer på oppgaver i den virkelige verden og problemløsning, og gjenspeiler de praktiske utfordringene fagfolk står overfor i feltet.

 

Kandidater bør forvente å demonstrere sin evne til å distribuere og administrere kjerne Windows Server-tjenester som Active Directory og nettverksinfrastruktur. Eksamenen dekker også integrasjon av lokale miljøer med Azure-tjenester, inkludert Azure Active Directory, Azure Backup og Azure Site Recovery, blant andre. Mestring av PowerShell og Windows Admin Center for azurblå automatisering og administrasjonsoppgaver blir også evaluert.

 

Fordeler med å administrere Windows Server i en hybrid kjerneinfrastruktur

 

Administrering av Windows Server i en hybrid kjerneinfrastruktur gir en rekke fordeler for organisasjoner. Det gir mulighet for sømløs integrasjon mellom lokale og skybaserte miljøer, og tilbyr fleksibiliteten til å skalere ressurser etter behov. Dette er avgjørende for virksomheter som opplever svingende krav og trenger å tilpasse seg raskt uten å pådra seg kostnadene forbundet med fysiske maskinvareutvidelser.

 

Videre forbedrer en hybrid tilnærming til Windows Server-administrasjon mulighetene for gjenoppretting etter katastrofe. Ved å utnytte Azures robuste tjenester for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av nettsteder, kan organisasjoner sikre forretningskontinuitet og beskytte mot tap av data. Det forenkler også administrasjon og styring, ettersom Azure Policy og Azure Arc kan brukes til å håndheve overholdelse og administrere ressurser på tvers av hybridområdet.

 

Hovedemner dekket i AZ-800

AD DS i Azure Services

 

Active Directory Domain Services (AD DS) er fortsatt en hjørnestein i IT-miljøer for bedrifter. I sammenheng med Azure-tjenester vil kandidater lære å utvide og administrere AD DS i Azure, og sikre sømløs identitetsadministrasjon på tvers av lokale og skymiljøer. Dette inkluderer forståelse av hvordan du synkroniserer lokal AD DS med Azure Active Directory og hvordan du konfigurerer domenekontrollere i Azure for å opprettholde høy tilgjengelighet og sikkerhet.

 

Oppsett av virtuelle maskiner og containere

 

Et sentralt fokusområde i AZ-800-sertifiseringen er oppsett og administrasjon av virtuelle maskiner (VM-er) og containere. Kandidatene vil få innsikt i hvordan de konfigurerer Azure Infrastructure as a Service (IaaS) VM-er, og sikrer at de er optimalisert for ytelse og kostnader. I tillegg fordyper sertifiseringen distribusjon av containere ved hjelp av Azure Kubernetes Service (AKS) og andre containeriseringsteknologier, og fremhever rollen til containere for å oppnå høy skalerbarhet og effektivitet i applikasjonsdistribusjon.

 

Storage og domenekontrollerkonfigurasjon

 

Å forstå konfigurasjonen av lagringsløsninger og domenekontrollere er avgjørende for enhver Windows Server-administrator. AZ-800-sertifiseringen dekker oppsett av lagringsplasser og andre lagringsalternativer i Azure for å sikre at data er sikre og tilgjengelige. Kandidatene vil også lære om konfigurasjonen av domenekontrollere, inkludert plassering og optimalisering for ulike scenarier, for eksempel multi-site, multi-domene og multi-skog miljøer.

 

Multi-Site, Multi-Domain, og Multi-Forest Environments Management

 

Administrasjon av komplekse miljøer er en viktig del av AZ-800-sertifiseringen. Kandidater vil bli opplært til å håndtere multi-site, multi-domene og multi-skog konfigurasjoner, som er vanlige i store og distribuerte organisasjoner. Dette inkluderer å forstå hvordan man sikrer tilkobling, konsistens og sikkerhet på tvers av ulike geografiske steder og organisasjonsenheter, og utnytter Azure-tjenester for å opprettholde samhørighet og kontroll.

 

Sikkerhetsprinsipper og hybrididentiteter

 

Sikkerhet er avgjørende i enhver IT-infrastruktur, og AZ-800-sertifiseringen legger stor vekt på dette aspektet. Kandidatene vil utforske implementeringen av sikkerhetsprinsipper og styring av hybride identiteter. Dette inkluderer konfigurering av Azure AD for sikker autentisering og autorisasjon, samt administrasjon og beskyttelse av hybride identiteter for å forhindre uautorisert tilgang til ressurser både lokalt og i skyen.

 

Implementering av domenebasert gruppepolicy

 

Et annet viktig tema i AZ-800-sertifiseringen er implementeringen av domenebaserte gruppepolicyer. Mestring i å lage og administrere gruppepolicyobjekter (GPOer) er avgjørende for håndheving av sikkerhetsinnstillinger og administrasjon av brukermiljøer på tvers av nettverket. Kandidater vil lære å bruke beste praksis i gruppepolicyadministrasjon for å strømlinjeforme administrasjonen og sikre at policyer brukes konsekvent, uavhengig av om ressursene er lokalisert eller i Azure.

 

Forutsetninger for AZ-800

Kjennskap til Hyper-V og Hybrid Networking Infrastructure

 

Kandidater bør ha et solid grep om Hyper-V, Microsofts virtualiseringsplattform, siden den er medvirkende til å skape og administrere virtuelle maskiner innenfor en hybrid infrastruktur. I tillegg er en forståelse av hybridnettverk avgjørende, siden det innebærer å koble til lokale nettverk med Azure-tjenester. Denne kunnskapsbasen vil gjøre det mulig for kandidater å effektivt designe og implementere nettverksløsninger som støtter et sømløst hybridmiljø.

 

Forståelse av IP-adressering og nettverkstilkobling

 

En grunnleggende forståelse av IP-adressering og nettverkstilkobling er også viktig for kandidater. Dette inkluderer kjennskap til konsepter som subnetting, ruting og VPN-konfigurasjoner. Disse ferdighetene er nødvendige for å sikre at lokale nettverk er riktig koblet til Azure-tjenester, noe som muliggjør effektiv dataoverføring og kommunikasjon mellom ulike deler av den hybride infrastrukturen.

 

Forbereder for AZ-800-sertifiseringen

 

Forberedelse til AZ-800-sertifiseringen krever en strukturert tilnærming til læring og en forpliktelse til å forstå vanskelighetene ved Windows Server og Azure-tjenester. Potensielle kandidater bør dra nytte av de ulike opplæringsressursene som tilbys av Microsoft, inkludert nettkurs, praktiske laboratorier og studieveiledninger. I tillegg vil praktisk erfaring med Windows Server og Azure være uvurderlig, siden det vil bidra til å forsterke konseptene som er lært i løpet av opplæringen.

 

Det er også fordelaktig å bli med på nettfora og studiegrupper der du kan utveksle kunnskap med jevnaldrende og svare på spørsmål som måtte oppstå under forberedelsene. Husk at målet ikke bare er å bestå eksamen, men også å få ferdigheter som kan brukes i virkelige scenarier.

 

Siste tanker

 

Å oppnå AZ-800-sertifiseringen er en betydelig milepæl for profesjonelle som ønsker å utmerke seg i å administrere Windows Server hybrid kjerneinfrastruktur. Det demonstrerer en forpliktelse til å mestre dagens teknologier og en evne til å tilpasse seg det utviklende landskapet innen IT-infrastruktur.

 

Readynez tilbyr et 4-dagers administrasjonskurs og sertifiseringsprogram for Windows Server Hybrid Core Infrastructure, som gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering. AZ-800-kurset for administrasjon av Windows Server Hybrid Core Infrastructure, og alle våre andre Microsoft-kurs, er også inkludert i vårt unike, ubegrensede Microsoft-opplæringstilbud, hvor du kan delta på Administering Windows Sever Hybrid Core Infrastructure og 60+ andre Microsoft-kurs for bare € 199 per måned, den mest fleksible og rimelige måten å få Microsoft-sertifiseringene dine på.

 

Ta kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du vil ha en prat om muligheten din med Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure-sertifikatetkation og hvordan du best oppnår det.

 

FAQ

Hva er forutsetningene for å få Microsoft AZ-800-sertifiseringen?

 

For å forfølge Microsoft AZ-800-sertifiseringen, bør kandidater ha praktisk kunnskap om Windows Server og Azure, inkludert erfaring med kjerne Windows Server-tjenester, Hyper-V og hybrid nettverksinfrastruktur. De bør også forstå grunnleggende IP-adressering og nettverkstilkoblingskonsepter.

 

Hvordan kan jeg registrere meg for Microsoft AZ-800 sertifiseringseksamen?

 

Kandidater kan registrere seg for Microsoft AZ-800-sertifiseringseksamenen gjennom det offisielle nettstedet for Microsoft-sertifisering. Det er viktig å planlegge eksamenen etter tilstrekkelig forberedelse og når du føler deg trygg på at du mestrer eksamensemnene.

 

Hvilke ressurser er tilgjengelige for å hjelpe meg med å studere for Microsoft AZ-800-sertifiseringen?

 

Microsoft tilbyr en rekke ressurser, inkludert instruktørledet opplæring, læringsveier i eget tempo, praksistester og dokumentasjon. I tillegg kan fellesskapsfora og studiegrupper være verdifulle kilder til informasjon og støtte.

 

Hva er fordelene med å få Microsoft AZ-800-sertifiseringen?

 

Å oppnå Microsoft AZ-800-sertifiseringen bekrefter ferdighetene dine i å administrere Windows Server hybrid kjerneinfrastruktur. Det kan forbedre din ansettelsesevne, hjelpe deg med å skille deg ut på arbeidsmarkedet og gi deg kunnskapen til å effektivt administrere hybride IT-miljøer.

 

Hvordan kan jeg fornye min Microsoft AZ-800-sertifisering når jeg har fått den?

 

Microsoft-sertifiseringer må fornyes med jevne mellomrom for å sikre at ferdighetene dine forblir oppdaterte. Du kan fornye AZ-800-sertifiseringen din ved å bestå en fornyelsesvurdering på Microsoft Learn før sertifiseringen din utløper.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}