Hvordan gjøre en karriere som skysikkerhetsrevisor: roller og ansvar, sertifiseringer, læringsvei, lønn og alt i mellom

 • Sertifiseringer
 • Skysikkerhet
 • IT
 • Published by: André Hammer on jul 14, 2023
Blog Alt NO

Visste du at selskaper med sensitive data lagret i skyen er mer utsatt for cybertrusler? Ettersom vi blir stadig mer avhengige av skybaserte teknologier, har behovet for fagfolk som kan beskytte vår digitale infrastruktur mot trusler aldri vært større. I følge den siste forskningen utført av Gartner, ser fremtiden utrolig lovende ut for skysikkerhetsindustrien. Deres funn tyder på at det vil være en betydelig økning i investeringene, med en anslått vekstrate på 11,3 %. Denne veksten representerer en betydelig mulighet for selskaper som opererer i skysikkerhetsområdet til å utvide sine produkttilbud og tjenester. Videre indikerer disse funnene at innen 2023 er de totale inntektene generert fra skysikkerhetsprodukter og -tjenester spådd å overstige svimlende 188,3 milliarder dollar. Denne bemerkelsesverdige veksten understreker den økende betydningen av skysikkerhet i vårt digitale landskap og fremhever det enorme potensialet for profesjonelle som vurderer en karriere på dette feltet.

Men hvorfor en slik eksplosjon i etterspørselen? Svaret ligger i den raske bruken av cloud computing av bedrifter av alle størrelser. Bekvemmeligheten og skalerbarheten som tilbys av skyløsninger har revolusjonert hvordan organisasjoner lagrer og får tilgang til dataene deres. Men det er ikke bare etterspørselen som gjør en karriere som Cloud Security Auditor fristende. Det er de sjenerøse belønningene som følger med. Gjennomsnittslønnen for Cloud Security Auditors varierer fra $90 000 til $140 000, noe som gjør det til en av de høyest betalende rollene i teknologibransjen. Dette kompensasjonsnivået gjenspeiler jobbens kritiske natur og verdien som legges på å sikre skyinfrastruktur i dagens forretningslandskap.

I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Cloud Security Auditors, og gi verdifull innsikt som vil lede deg mot en velstående karriere i dette spirende feltet. Vi vil dekke essensielle emner som målgruppen for denne rollen, roller og ansvar, ulike muligheter på tvers av bransjer, forutsetninger for innreise, anbefalte sertifiseringer og eksamener, utfordringer å forutse, og praktiske tips for å sikre en jobb som Cloud Security Auditor.


Hvem er den ideelle kandidaten for å bli Cloud Security Auditor

Rollen som Cloud Security Auditor er perfekt for enkeltpersoner som har en unik blanding av teknisk kunnskap, en evne til å analysere ting og en sterk dedikasjon til sikkerhet. Ideelt sett kommer kandidater til denne rollen fra en bakgrunn innen cybersikkerhet, IT eller noe relatert. De får cloud computing-teknologier, plattformer og hvordan alt passer sammen, noe som hjelper dem å navigere i kompleksiteten ved å sikre skybaserte miljøer som en proff.

Den ideelle kandidaten er godt kjent med sikkerhetsprinsipper, bransjestandarder og beste praksis knyttet til skysikkerhet. De har et skarpt øye for detaljer og er dyktige til å vurdere risikoer, identifisere sårbarheter og implementere robuste sikkerhetstiltak. Et solid fundament i risikostyring og compliance-rammeverk er også svært ønskelig.

Dessuten har den ideelle kandidaten en proaktiv og kontinuerlig læringstankegang. De holder seg ivrig oppdatert med de siste trendene, nye trusler og utviklende teknologier i det stadig skiftende landskapet innen skysikkerhet.


Navigere i Cloud Security Maze: Roller og ansvar

Som Cloud Security Auditor er din rolle sentral i å sikre beskyttelsen og integriteten til skybaserte systemer, applikasjoner og data. La oss se nærmere på nøkkelansvarene som følger med denne spennende stillingen.

 1. Vurdere skysikkerhet:

  En av hovedoppgavene dine er å vurdere sikkerhetsstillingen til skymiljøer. Dette innebærer å gjennomføre omfattende revisjoner og risikovurderinger for å identifisere sårbarheter, feilkonfigurasjoner og potensielle trusler. Du vil evaluere effektiviteten av sikkerhetskontroller, tilgangsadministrasjon, krypteringspraksis og generell overholdelse av industristandarder og forskrifter.
 2. Utvikle sikkerhetspolicyer og -standarder:

  Du vil bidra til utvikling og forbedring av skysikkerhetspolicyer, prosedyrer og retningslinjer. Dette inkluderer å lage rammer for sikker skydistribusjon, definere tilgangskontroller, databeskyttelsestiltak, protokoller for respons på hendelser og katastrofegjenopprettingsplaner. Din ekspertise vil bidra til å etablere et robust sikkerhetsgrunnlag for skybaserte operasjoner.
 3. Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner:

  Som Cloud Security Auditor vil du utføre regelmessige revisjoner for å sikre overholdelse av etablerte sikkerhetsstandarder. Dette innebærer å undersøke loggfiler, overvåke tilgangskontroller, gjennomgå systemkonfigurasjoner og analysere nettverkstrafikk. Målet ditt er å oppdage og løse eventuelle sikkerhetshull eller potensielle sårbarheter umiddelbart.
 4. Samarbeide med interessenter:

  Effektiv kommunikasjon og samarbeid er avgjørende i denne rollen. Du vil samhandle med ulike interessenter, inkludert IT-team, overholdelsesansvarlige,toppledelse og skytjenesteleverandører. Dere vil gi veiledning om beste praksis for sikkerhet, dele revisjonsfunn og anbefalinger, og samarbeide for å implementere nødvendige sikkerhetsforbedringer.
 5. Holde seg oppdatert med nye trusler og teknologier:

  Skysikkerhet er et felt i rask utvikling, og som en skysikkerhetsrevisor er det viktig å holde seg oppdatert med de nyeste sikkerhetstruslene, sårbarhetene og nye teknologiene. Dette krever kontinuerlig læring, delta på industrikonferanser, deltakelse i opplæringsprogrammer og aktivt engasjement med skysikkerhetsfellesskapet.
 6. Bidra til hendelsesrespons:

  I tilfelle en sikkerhetshendelse eller datainnbrudd, vil du spille en kritisk rolle i hendelsesresponsprosessen. Dette inkluderer koordinering med hendelsesresponsteam, gjennomføring av rettsmedisinske undersøkelser og gi ekspertinnsikt for å dempe virkningen og forhindre fremtidige hendelser.

Nå som vi har utforsket rollene og ansvaret til en Cloud Security Auditor, så vel som egenskapene til en ideell kandidat for denne jobben – la oss gå videre til den mest avgjørende delen av denne artikkelen – hvordan bygge en vellykket karriere som Cloud Security Revisor. La oss fordype oss i nøkkeltrinnene og strategiene som vil sette deg på veien til å nå målene dine i dette blomstrende feltet.

Trinn 1: Solidify Your Educational Foundation

Start med å skaffe deg en relevant utdanningsbakgrunn. Ta en grad i informatikk, informasjonsteknologi, cybersikkerhet eller et relatert felt. Dette vil gi deg et sterkt grunnlag i datasystemer, nettverk og sikkerhetsprinsipper.

Trinn 2: Master Cloud Computing Concepts

Gjør deg kjent med ulike skyplattformer som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) eller andre. Få praktisk erfaring med skytjenester og forstå ulike distribusjonsmodeller, for eksempel offentlige, private og hybride skyer. Utvikle en dyp forståelse av skyarkitektur og tilhørende sikkerhetsutfordringer.

Trinn 3: Dykk inn i Cloud Security

Fordyp deg i skysikkerhetsrammeverk, standarder og beste praksis. Utforsk bredt anerkjente rammeverk som Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Controls Matrix og National Institute of Standards and Technology (NIST) spesialpublikasjon 800-53. Hold deg oppdatert med de nyeste skysikkerhetstrendene, sårbarheter og nye teknologier.

Trinn 4: Skaff deg relevante sertifiseringer

Sertifiseringer er verdifulle eiendeler som viser din ekspertise og forpliktelse til feltet. Vurder å satse på sertifiseringer som Certified Cloud Security Professional (CCSP) av (ISC)², Certified Cloud Security Specialist (CCSS) av CompTIA eller Certified Cloud Security Auditor (CCSA) av ISACA. Disse sertifiseringene øker din troverdighet og åpner dører til spennende karrieremuligheter. Vår ubegrensede pakkepakke gir deg tilgang til alle sertifiseringene du trenger for å bli sikkerhetsrevisor, for en pris på mindre enn ett kurs. Dra nytte av denne muligheten og frigjør potensialet ditt innen sikkerhetsrevisjon.

Trinn 5: Få praktisk erfaring

Søk muligheter til å jobbe med skyteknologier og sikkerhetskontroller. Se etter praksisplasser, stillinger på startnivå eller prosjekter som lar deg bruke kunnskapen din i virkelige scenarier. Legg vekt på din erfaring med å vurdere og redusere skysikkerhetsrisikoer på CV-en din.

Trinn 6: Utvikle sterke revisjonsferdigheter

Forstå det grunnleggende om revisjon, risikovurdering og samsvarskrav. Gjør deg kjent med revisjonsmetoder og rammeverk som kontrollmålene for informasjon og relaterte teknologier (COBIT) eller ISO 27001. Vis din evne til å vurdere sikkerhetskontroller og identifisere områder for forbedring.

Trinn 7: Hold deg informert og nettverk

Skysikkerhet er et felt i rask utvikling, og det er avgjørende å holde seg oppdatert. Hold deg oppdatert på de siste sikkerhetstruslene, bransjestandardene og nye teknologier. Delta på industrikonferanser, bli med i profesjonelle organisasjoner og engasjer deg i nettskysikkerhetsfellesskapet. Nettverk kan føre til verdifulle forbindelser og karrieremuligheter.

Trinn 8: Spesialiser og demonstrer ekspertise

Vurder å spesialisere deg på spesifikke skyplattformer eller bransjer. Bli en ekspert på å sikre skymiljøer skreddersydd for disse plattformene eller sektorene. Bygg en portefølje av vellykkede revisjoner, prosjekter og sikkerhetsforbedringer for å vise frem din ekspertise og troverdighet som Cloud Security Auditor.


Å jobbe som Cloud Security Auditor kan være en svært givende jobb, men det kommer også med en god del av utfordringer. La oss utforske noen av de vanlige hindringene som fagfolk på dette feltet kan møte:

 1. Evolving Threat Landscape:

  Skysikkerhetstrusler utvikler seg kontinuerlig, og nye sårbarheter dukker opp regelmessig. Å holde seg oppdatert med de siste sikkerhetsrisikoene og forstå nye angrepsvektorer krever konstant læringing og tilpasningsevne.
 2. Kompleksiteten til skymiljøer:

  Skyinfrastruktur kan være kompleks, og involvere flere lag og sammenkoblede systemer. Revisorer må navigere i disse intrikate miljøene, og sikre sikkerheten til ulike komponenter, for eksempel datalagring, virtuelle maskiner, containere og serverløse arkitekturer.
 3. Samsvars- og forskriftskrav:

  Skysikkerhetsrevisorer må ha en sterk forståelse av bransjespesifikke regelverk og rammeverk. Det kan være utfordrende å sikre at skyimplementeringer oppfyller disse kravene, ettersom samsvarsstandarder varierer mellom bransjer og regioner.
 4. Skyleverandøravhengighet:

  Mange organisasjoner er avhengige av tredjeparts skytjenesteleverandører. Som Cloud Security Auditor kan du møte utfordringen med å vurdere og validere sikkerhetstiltakene implementert av disse leverandørene. Det kan være komplisert å forstå modeller for delt ansvar og sikre at passende sikkerhetskontroller er på plass.
 5. Ressursbegrensninger:

  Organisasjoner kan ha begrensede ressurser dedikert til skysikkerhet, noe som utgjør utfordringer for revisorer. Det kan være nødvendig å prioritere vurderinger, allokere ressurser effektivt og finne innovative løsninger for å løse sikkerhetshull.

Etter å ha fått innsikt i inn og ut av å bli en Cloud Security Auditor, er det på tide å utstyre deg med verdifulle tips for å navigere i intervjuprosessen på en vellykket måte. Her er noen viktige tips å huske på

 • Undersøk selskapet og dets skysikkerhetspraksis grundig.
 • Hold deg oppdatert med de siste skysikkerhetstrendene og bransjeutviklingen.
 • Legg vekt på relevant erfaring innen skysikkerhet ved å vise frem spesifikke eksempler.
 • Fremhev problemløsningsferdigheter, og demonstrer din evne til å håndtere komplekse sikkerhetsscenarier.
 • Kommuniser effektivt, forklar tekniske konsepter på en ikke-teknisk måte.
 • Vis frem samarbeidsevner, diskuter tidligere erfaringer med å jobbe med tverrfunksjonelle team.
 • Still gjennomtenkte spørsmål om selskapets skysikkerhetsprotokoller og fremtidige initiativer.Følg opp med en personlig takke-e-post, uttrykke takknemlighet og forsterke din interesse for rollen.

Å bli en Cloud Security Auditor krever en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og engasjement. Denne karriereveien gir spennende muligheter til å bidra til beskyttelse av sensitive data og sikre sikkerheten til skymiljøer. Ved å forstå rollene og ansvaret, skaffe deg relevant utdanning og sertifiseringer, holde deg oppdatert med bransjetrender og forbedre dine tekniske og kommunikasjonsevner, kan du navigere veien til å bli en vellykket Cloud Security Auditor. Omfavn det stadig utviklende landskapet med skysikkerhet, vær proaktiv i læringen din og grip sjansen til å gjøre en betydelig innvirkning på dette raskt voksende feltet. Med besluttsomhet og kontinuerlig vekst kan du bane vei for en givende og tilfredsstillende karriere som Cloud Security Auditor.


Vil du bli Cloud Security Auditor? Start her!

Hos Readynez er våre spesialiserte programmer utviklet for å hjelpe enkeltpersoner som deg med å bestå sertifiseringseksamener og oppnå de ønskede sertifiseringene. Undervist av erfarne instruktører med dyp bransjekunnskap, går kursene våre utover teori, og tilbyr praktisk innsikt i den virkelige verden.

Avslutningsvis, hvis du er en sikkerhetsekspert på jakt etter rimelige og omfattende opplæringskurs som ikke bare utstyrer deg med verdifulle sertifiseringer, men som også holder deg oppdatert på de nyeste sikkerhetspraksisene, er Unlimited Security Training din ideelle løsning. Vårt unike tilbud gir deg tilgang til en bunt av førsteklasses live instruktørledede kurs, alt til en brøkdel av prisen for bare ett kurs. Med friheten til å delta på så mange kurs du ønsker, vil du ha verktøyene og kunnskapen til å takle selv de mest krevende sikkerhetssertifiseringseksamenene. Ta farvel med begrensninger og grip de ubegrensede mulighetene som venter deg med ubegrenset sikkerhetsopplæring kun hos Readynez.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}