Hvordan gjøre en karriere som skypenetrasjonstester: muligheter, sertifiseringer, utfordringer og mer

 • CPT
 • IT Karriere
 • Published by: André Hammer on aug 11, 2023
En gruppe mennesker som diskuterer spennende IT-emner

I en tid dominert av digital transformasjon og cloud computing, har rollen som en Cloud Penetration Tester dukket opp som en viktig hjørnestein i å sikre sikkerheten og motstandskraften til moderne teknologilandskap. Ettersom bedrifter akselererer migreringen til skyplattformer for å utnytte skalerbarhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet, har behovet for å beskytte disse virtuelle rikene fra potensielle trusler aldri vært mer presserende.

Cloud Penetration Testers, ofte referert til som Ethical Hackers eller White Hat Hackers, spiller en sentral rolle i cybersikkerhetsøkosystemet. Oppdraget deres er å undersøke og vurdere sikkerhetsforsvaret til skyinfrastrukturer, og identifisere sårbarheter før ondsinnede aktører kan utnytte dem. Denne proaktive tilnærmingen er avgjørende for å forhindre datainnbrudd, tjenesteforstyrrelser og kompromittering av sensitiv informasjon som potensielt kan skape kaos for både bedrifter og enkeltpersoner.

Ettersom skyteknologien utvikler seg, utvikler også teknikkene og taktikkene som brukes av nettkriminelle. Denne artikkelen erkjenner det skiftende landskapet for skysikkerhet, og anerkjenner den økende kompleksiteten til multi-skymiljøer, serverløse arkitekturer og containerisering. Ved å ligge i forkant av nye trusler, står Cloud Penetration Testers som den første forsvarslinjen, og hjelper organisasjoner med å forutse og redusere potensielle risikoer effektivt.


Hvem er denne rollen for

Rollen som en skypenetrasjonstester er designet for personer som har en unik blanding av teknisk ekspertise, etisk ansvar og en lidenskap for å sikre digitale landskap. Denne rollen er ideell for:

 • Aspirerende etiske hackere:

  Individer som er fascinert av verden av hacking, cybersikkerhet og teknologi, som ønsker å utnytte ferdighetene sine til det større beste ved å identifisere og redusere sårbarheter i skysystemer.
 • Cybersikkerhetsentusiaster:

  De som virkelig brenner for å beskytte sensitive data, sikre personvern og forhindre cybertrusler fra å kompromittere integriteten til digitale eiendeler.
 • IT-fagfolk:

  Fagfolk som allerede jobber innen informasjonsteknologi, for eksempel nettverksadministratorer, systemingeniører eller sikkerhetsanalytikere, som ønsker å spesialisere seg i skysikkerhet og utvide ferdighetene sine.
 • Teknisk kyndige problemløsere:

  Personer med evne til kreativ problemløsning, sideveis tenkning og evnen til å forstå intrikate systemer. Cloud Penetration Testers må forutse potensielle risikoer og sårbarheter som kanskje ikke er umiddelbart åpenbare.
 • Effektive kommunikatører:

  En betydelig del av rollen innebærer å formidle komplekse tekniske funn til både tekniske og ikke-tekniske interessenter. Personer som kan artikulere sine oppdagelser og anbefalinger tydelig, blir høyt verdsatt i denne rollen.
 • Etisk-sinnede individer:

  Et sterkt etisk kompass er avgjørende for skypenetrasjonstestere. Denne rollen handler om å bruke hackingteknikker med det formål å identifisere sårbarheter og forbedre sikkerheten, i stedet for å forårsake skade.
 • Frilansere og uavhengige kontraktører:

  Skypenetrasjonstestere kan også jobbe som frilansere og tilby tjenestene sine til flere kunder og organisasjoner som ønsker å evaluere og forbedre sikkerheten til skymiljøene deres.

I hovedsak er rollen til en Cloud Penetration Tester for de som ser på teknologi som både en utfordring og en mulighet til å ha en positiv innvirkning. Det krever teknisk dyktighet, en forpliktelse til etisk oppførsel og en dypt forankret nysgjerrighet for å avdekke sårbarheter i det digitale riket, og til slutt bidra til et tryggere og sikrere teknologisk landskap.


Muligheter innenfor ulike bransjer - Cloud Penetration Tester

Etterspørselen etter skypenetrasjonstestere spenner over ulike bransjer ettersom organisasjoner av alle typer og størrelser i økende grad er avhengige av skyteknologier for å effektivisere driften, forbedre effektiviteten og lagre sensitive data. Her er et glimt av mulighetene som Cloud Penetration Testers kan utforske i forskjellige sektorer:

 • Informasjonsteknologi og cybersikkerhetsselskaper:

  Dette er kanskje den mest åpenbare sektoren for skypenetrasjonstestere. IT- og cybersikkerhetsfirmaer tilbyr tjenester for penetrasjonstesting til et bredt spekter av kunder, inkludert bedrifter, offentlige etater og ideelle organisasjoner. Disse testerne vurderer sikkerheten til klientenes skyinfrastruktur og gir anbefalinger for å forbedre deres forsvar.
 • Finans og bank:

  Finansinstitusjoner håndterer enorme mengder sensitive data, noe som gjør dem til hovedmål for nettangrep. Cloud Penetration Testers kan hjelpe banker og finansorganisasjoner med å identifisere og rette opp sårbarheter for å sikre sikkerheten til kundeinformasjon og økonomiske transaksjoner.
 • Helsetjenester:

  Med digitaliseringen av medisinske journaler og integreringen av skyteknologier i helsevesenet, er det et presserende behov for robuste sikkerhetstiltak. Cloud Penetration Testers kan hjelpe helsepersonellere i å ivareta pasientdata og overholde forskrifter som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
 • E-handel og detaljhandel:

  Nettforhandlere lagrer kundebetalingsinformasjon, personlige data og transaksjonshistorikk i skyen. Cloud Penetration Testers bidrar til å sikre sikkerheten til disse plattformene, og beskytter både kunder og bedrifter mot potensielle brudd.
 • Telekommunikasjon:

  Telekommunikasjonsindustrien er sterkt avhengig av skytjenester for datalagring, kommunikasjon og nettverksinfrastruktur. Penetrasjonstestere spiller en viktig rolle i å opprettholde integriteten til disse systemene og sikre uavbrutt tjenestelevering.
 • Energi og verktøy:

  Energisektoren, inkludert verktøy og kraftselskaper, er avhengig av skybaserte teknologier for dataanalyse, fjernovervåking og smarte nett. Cloud Penetration Testers kan bidra til å sikre disse kritiske systemene mot cybertrusler.
 • Produksjons- og industrisektorer:

  Når industrien tar i bruk Industry 4.0-teknologier, blir skyintegrasjon integrert. Cloud Penetration Testers kan hjelpe til med å sikre produksjonsprosesser, forsyningskjeder og intellektuell eiendom.
 • Transport og logistikk:

  Skyteknologier brukes for sanntidssporing, ruteoptimalisering og forsyningskjedestyring. Cloud Penetration Testers bidrar til å sikre disse systemene mot potensielle cybertrusler.
 • Startups og småbedrifter:

  Selv små bedrifter og startups som er avhengige av skytjenester, må prioritere cybersikkerhet. Cloud Penetration Testers kan gi kostnadseffektive sikkerhetsvurderinger for å hjelpe disse virksomhetene med å beskytte sine eiendeler og data.

Cloud Penetration Testers har et bredt spekter av bransjer å velge mellom, hver med sine unike utfordringer og muligheter. Uavhengig av sektor, spiller disse fagpersonene en avgjørende rolle i å opprettholde sikkerheten og stabiliteten til skybaserte systemer i en stadig mer sammenkoblet digital verden.


Sertifiseringer og eksamener for å få jobben som skypenetrasjonstester

For å etablere et sterkt grunnlag og øke troverdigheten din som skypenetrasjonstester, anbefales det å skaffe relevante sertifiseringer. Disse sertifiseringene viser din ekspertise, kunnskap og forpliktelse til feltet skysikkerhet. Her er noen fremtredende sertifiseringer og eksamener som kan hjelpe deg med å sikre deg en jobb som Cloud Penetration Tester:

 • Sertifisert etisk hacker (CEH):

  Tilbys av EC-rådet, fokuserer CEH-sertifiseringen på etiske hackingteknikker, inkludert penetrasjonstesting. Den dekker ulike aspekter av cybersikkerhet, inkludert skysikkerhet, og er allment anerkjent av arbeidsgivere.
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Tilbys av (ISC)², er CCSP-sertifiseringen spesielt skreddersydd for skysikkerhet. Den dekker skyarkitektur, styring, risikostyring og overholdelse, noe som gjør den til en verdifull legitimasjon for skypenetrasjonstestere.
 • CompTIA Security+:

  Selv om den ikke er skyspesifikk, gir denne sertifiseringen på inngangsnivå et sterkt grunnlag i cybersikkerhetskonsepter, inkludert nettverkssikkerhet, kryptografi og risikostyring. Det kan være et springbrett mot mer spesialiserte skysikkerhetssertifiseringer.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  CISSP-sertifiseringen tilbys også av (ISC)², og dekker et bredt spekter av nettsikkerhetsdomener, inkludert skysikkerhet. Selv om den ikke kun fokuserer på penetrasjonstesting, gir den en omfattende forståelse av sikkerhetsprinsipper.

Når du forbereder deg til disse sertifiseringene, er det viktig å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring. Mange av disse sertifiseringene krever å bestå en eksamen som tester din forståelse av konseptene og din evne til å bruke dem i virkelige scenarier. Vurder i tillegg å delta i Capture The Flag (CTF)-utfordringer, delta i praktiske laboratorier og jobbe med personlige prosjekter for å utvikle praktiske ferdigheter som er avgjørende for rollen som Cloud Penetration Tester.


Utfordringer som en skypenetrasjonstester

Å være en Cloud Penetration Tester kommer med sitt eget sett med utfordringer på grunn av teknologiens raskt utviklende natur, kompleksiteten til skymiljøer og den kontinuerlige fremveksten av nye angrepsvektorer. Her er noen av de viktigste utfordringene du kan møte i denne rollen:

 • Evolving Cloud Landscape:

  Cloud-teknologier utvikler seg kontinuerlig, med nye tjenester, plattformer og funksjoner som introduseres regelmessig. Å følge med på disse endringene og forstå hvordan de påvirker sikkerheten er en konstant utfordring.
 • Multi-Cloud-miljøer:

  Mange organisasjoner bruker flere skyleverandører eller hybride skyoppsett. Denne kompleksiteten øker utfordringen med å forstå nyansene i hvert miljø og identifisere potensielle sårbarheter.
 • Mangel på standardisering:

  Ulike skyleverandører har sine egne sikkerhetsmodeller og terminologi. Det kan være utfordrende å navigere i disse forskjellene og tilpasse testmetodene.
 • Dynamisk infrastruktur:

  Skymiljøer er svært dynamiske, med ressurser som opprettes, endres og slettes ofte. Denne dynamiske naturen kan gjøre det utfordrende å opprettholde en nøyaktig beholdning av eiendeler for testing.
 • Feilkonfigurerte tjenester:

  Feilkonfigureringer er en vanlig kilde til sårbarheter i skymiljøer. Å identifisere og utnytte feilkonfigurerte tjenester krever dyp kunnskap om både skyplattformer og beste praksis for sikkerhet.
 • Mangel på synlighet:

  Skymiljøer kan ha et stort antall ressurser og tjenester, noe som fører til potensielle blindsoner i synlighet. Dette kan gjøre det vanskelig å identifisere alle potensielle angrepsflater.
 • Samsvar og forskrifter:

  Ulike bransjer har spesifikke samsvarskrav og forskrifter angående datasikkerhet og personvern. Det kan være en utfordring å sikre at skymiljøer oppfyller disse standardene.
 • Skalerbarhet:

  Skymiljøer kan raskt skalere opp eller ned basert på etterspørsel. Å teste sikkerheten til en skalerbar infrastruktur krever strategier som imøtekommer denne dynamiske naturen.
 • Kryptering og nøkkeladministrasjon:

  Det kan være komplisert å administrere krypteringsnøkler og sikre deres sikkerhet i skymiljøer. Svak nøkkelstyringspraksis kan føre til dataeksponering.
 • Delt ansvarsmodell:

  Skyleverandører opererer etter en delt ansvarsmodell, der de sikrer infrastrukturen, men kundene er ansvarlige for å sikre dataene og applikasjonene sine. Å forstå og definere disse grensene kan være utfordrende

Å overvinne disse utfordringene krever en kombinasjon av teknisk ekspertise, praktisk erfaring, kontinuerlig læring, samarbeid med skyingeniører og evnen til å tenke kritisk og kreativt. Som Cloud Penetration Tester er din rolle ikke bare å identifisere sårbarheter, men også å hjelpe organisasjoner med å styrke sin sikkerhetsposisjon i et digitalt landskap i stadig endring.


Konklusjon

I det raskt utviklende landskapet av digital teknologi, står rollen til en Cloud Penetration Tester som en kritisk vokter av sikkerhet og motstandskraft i riket av cloud computing. I en tid preget av digital transformasjon og skyintegrasjon, har ansvaret til disse etiske hackerne vokst enormt. Ettersom virksomheter går mot skyplattformer for sine operasjonelle behov, har det aldri vært mer uttalt at det er nødvendig å beskytte disse virtuelle domenene mot potensielle trusler.

Cloud Penetration Testers, eller White Hat Hackers, spiller en uunnværlig rolle i cybersikkerhetsfortellingen, undersøker og evaluerer skyinfrastrukturens sikkerhetsforsvar for å forhindre utnyttelse av ondsinnede agenter. Denne proaktive holdningen er medvirkende til å hindre datainnbrudd, tjenesteforstyrrelser og kompromittering av sensitiv informasjon, og dermed avverge potensiell ødeleggelse for både bedrifter og enkeltpersoner. Det dynamiske landskapet med skysikkerhet, som omfatter multi-skymiljøer, serverløse arkitekturer og containerisering, er behørig anerkjent i denne diskursen. Etter hvert som disse teknologiene går videre, øker taktikken som brukes av nettkriminelle.

Cloud Penetration Testers, plassert i forkant av denne utviklingen, antar mantelen til den første forsvarslinjen, og veileder organisasjoner i å forutsi og redusere risiko effektivt. Artikkelen utdyper det mangfoldige utvalget av individer som er ideelt egnet for denne rollen, fra ambisiøse etiske hackere til IT-fagfolk som søker spesialisering. Effektiv kommunikasjon, etisk oppmerksomhet og problemløsende evner understrekes som avgjørende egenskaper, og understreker profesjonens mangefasetterte natur. I tillegg er frilansmuligheter innenfor domenet fremhevet, noe som viser allsidigheten til rollen. I sum er rollen som Cloud Penetration Tester skreddersydd for de som ser på teknologi som en dobbel mulighet og utfordring for å skape en positiv innvirkning.

For sikkerhetseksperter som søker kostnadseffektive og altomfattende opplæringsprogrammer som ikke bare gir viktige sertifiseringer, men som også sørger for samsvar med de nyeste sikkerhetsprotokollene, presenterer Unlimited Security Training det perfekte middelet. Dette unike tilbudet åpner døren til en rekke førsteklasses, live, instruktørledede kurs, alt til en brøkdel av prisen for et individuelt kurs. Med friheten til å delta på en rekke kurs, vil du oppnå omfattende kunnskap, som gir deg mulighet til å takle selv de mest intrikate sikkerhetssertifiseringstestene med assuranc

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}