Hvordan gjøre en karriere som risiko- og overholdelseskonsulent: Hvem er det for, roller og ansvar, dag i livet og mer

 • Risk & Compliance Consultant
 • IT Career
 • Certifications
 • Published by: André Hammer on okt 04, 2023

I det stadig utviklende landskapet i dagens forretningsverden har etterspørselen etter risiko- og overholdelseskonsulenter økt til uante nivåer. Ettersom organisasjoner over hele verden sliter med et stadig mer komplekst nett av forskrifter, etiske hensyn og globale økonomiske usikkerheter, har behovet for ekspertveiledning i risikostyring og overholdelse aldri vært mer kritisk.

En Risk and Compliance Consultant er en profesjonell som spesialiserer seg på å hjelpe organisasjoner med å identifisere, vurdere og håndtere risikoer samtidig som de sikrer overholdelse av relevante lover, forskrifter og etiske standarder. Disse konsulentene spiller en avgjørende rolle i å hjelpe virksomheter i ulike bransjer med å opprettholde sin integritet, omdømme og juridiske status i et raskt skiftende og komplekst regulatorisk landskap.

Denne artikkelen utforsker den bemerkelsesverdige økningen i etterspørselen etter fagfolk på dette feltet og gir verdifull innsikt i hvordan håpefulle individer kan skape en vellykket karriere som risiko- og overholdelseskonsulent.


Hvem passer for rollen som Risk & Compliance Consultant

En karriere som Risk and Compliance Consultant passer for personer som besitter visse egenskaper, ferdigheter og interesser, og det kan appellere til et bredt spekter av fagfolk på tvers av ulike bransjer. Her er typene individer som kan finne denne karriereveien godt egnet til deres styrker og ambisjoner:

 • Juridiske og overholdelseseksperter:

  Advokater og juridiske eksperter med kunnskap om regelverk og samsvarskrav kan gå over til roller som Risk and Compliance Consultants. Deres forståelse av juridiske prinsipper og forskrifter er svært verdifull på dette feltet.
 • Revisorer og internkontrollspesialister:

  Fagfolk med bakgrunn innen revisjon, internkontroll eller regnskap utgjør ofte utmerkede risiko- og samsvarskonsulenter. Deres erfaring med å vurdere prosesser og økonomiske kontroller kan overføres direkte til denne rollen.
 • Nyutdannede innen forretnings- og ledelse:

  Personer med grader innen virksomhet, ledelse, finans eller relaterte felt kan gå inn i feltet risiko og overholdelse, spesielt hvis de har en evne til å analysere komplekse data og en sterk forståelse av forretningsdrift.
 • Bransjespesialister:

  Fageksperter i spesifikke bransjer, som helsevesen, finans eller teknologi, kan bli risiko- og samsvarskonsulenter innenfor sine respektive sektorer. Deres dype bransjekunnskap kan være en verdifull ressurs for å håndtere sektorspesifikke risikoer og reguleringer.
 • Reguleringseksperter:

  Fagpersoner som har jobbet i reguleringsbyråer eller har erfaring med å utarbeide forskrifter, kan velge å bli konsulenter for å utnytte sin ekspertise til å hjelpe organisasjoner med å overholde disse forskriftene.
 • Etikk- og eierstyringsentusiaster:

  De som brenner for etisk forretningsadferd, bedriftsledelse og sosialt ansvar kan finne tilfredshet i å hjelpe organisasjoner med å etablere og opprettholde høye etiske standarder.
 • Eksperter på datavern og cybersikkerhet:

  Med den økende betydningen av personvern og cybersikkerhet, kan personer med ekspertise på disse områdene skaffe seg en nisje som konsulenter som hjelper organisasjoner med å beskytte sensitiv informasjon.
 • Endringsledelsesspesialister:

  Fagfolk som er dyktige i endringsledelse og prosessforbedring kan hjelpe organisasjoner med å implementere samsvarsrelaterte endringer jevnt og effektivt.
 • Analytiske tenkere:

  Personer som utmerker seg i dataanalyse, risikovurdering og problemløsning kan trives i denne rollen, siden det ofte krever å analysere komplekse data for å identifisere og redusere risikoer.

Til syvende og sist er en karriere som Risk and Compliance Consultant for enkeltpersoner som er dedikert til å hjelpe organisasjoner med å navigere i regulatoriske utfordringer, opprettholde etiske standarder og håndtere risiko effektivt. Det er et dynamisk og intellektuelt stimulerende felt som gir muligheter for faglig vekst og en positiv innvirkning på bedrifter og samfunnet som helhet.


Roller og ansvar for en risiko- og samsvarskonsulent

Rollene og ansvaret til en risiko- og samsvarskonsulent kan variere avhengig av organisasjon, bransje og spesifikk stillingsbeskrivelse. Men her er de vanlige rollene og ansvaret knyttet til dette yrket:

Risikovurdering og styring

 • Identifisere og vurdere potensielle risikoer og sårbarheter innenfor organisasjonens operasjoner, prosesser og strategier.
 • Utvikle rammeverk og metoder for risikovurdering.
 • Lag risikoreduserende strategier og handlingsplaner for å minimere potensielle negative utfall.

Overholdelse av regelverk

 • Hold deg oppdatert på relevante lover, forskrifter og bransjestandarder som gjelder organisasjonens aktiviteter.
 • Sørg for at organisasjonen overholder alle gjeldende juridiske og forskriftsmessige krav.
 • Bistå med utvikling og implementering av compliance policyer og prosedyrer.

Etiske standarder og eierstyring

 • Fremme og håndheve etisk oppførsel og corporate styringspraksis i organisasjonen.
 • Gi råd om beste praksis for å opprettholde høye etiske standarder og samfunnsansvar.
 • Undersøk og ta tak i etiske brudd eller feil oppførsel når de oppstår.

Datavern og sikkerhet

 • Vurder risikoer for personvern og utvikle strategier for å beskytte sensitiv informasjon.
 • Sikre overholdelse av databeskyttelsesforskrifter, som GDPR og HIPAA.
 • Utvikle og implementere cybersikkerhetstiltak for å sikre mot datainnbrudd og cyberangrep.

Internrevisjon og overvåking

 • Gjennomføre interne revisjoner for å evaluere overholdelse av retningslinjer og forskrifter.
 • Overvåke og vurdere effektiviteten til risikostyrings- og overholdelsesprogrammer.
 • Anbefale forbedringer og korrigerende handlinger basert på revisjonsfunn.

Økonomisk etterlevelse

 • Sikre at økonomiske transaksjoner og rapportering følger regnskapsstandarder og forskrifter.
 • Bidra til å forhindre økonomisk svindel, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet.
 • Gi veiledning om økonomisk risikovurdering og reduksjon.

Strategisk planlegging

 • Samarbeid med toppledelsen for å integrere risikostyring og overholdelse i strategisk planlegging og beslutningsprosesser.
 • Vurder potensielle risikoer forbundet med utvidelse av virksomheten, fusjoner, oppkjøp og andre strategiske initiativer.

Krisehåndtering

 • Utvikle kriseresponsplaner for å håndtere uventede hendelser, som naturkatastrofer, nettangrep eller omdømmekriser.
 • Bistå med å håndtere og redusere virkningen av kriser på organisasjonen.

Forskning og analyse

 • Hold deg informert om bransjetrender, nye risikoer og regulatoriske endringer som kan påvirke organisasjonen.
 • Gjennomfør dybdeundersøkelser og analyser for å vurdere den potensielle effekten av nye forskrifter og industriutvikling.

Vellykkede risiko- og samsvarskonsulenter er ofte allsidige fagfolk som kan tilpasse seg ulike bransjer og regulatoriske miljøer. De har sterke analytiske ferdigheter, oppmerksomhet på detaljer, utmerkede kommunikasjonsevner og en dyp forståelse av de juridiske og etiske aspektene ved deres felt.


Sertifiseringer for å bli en risiko- og samsvarskonsulent

Sertifiseringer kan spille en avgjørende rolle for å fremme karrieren din som risiko- og samsvarskonsulent, ettersom de validerer din ekspertise og kunnskap på feltet. Her er noen sertifiseringer som kan forbedre kvalifikasjonene dine:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Hvis du spesialiserer deg på cybersikkerhet og personvern, er CISSP, som tilbys av (ISC)², høyt ansett. Det demonstrerer ekspertisen din i å designe, implementere og administrere sikkerhetsprogrammer.
 • Certified Information Privacy Professional (CIPP):

  CIPP-sertifiseringen, som tilbys av International Association of Privacy Professionals (IAPP), er ideell for profesjonelle som fokuserer på personvern og GDPR-overholdelse.
 • Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM):

  Denne sertifiseringen tilbys av American Bankers Association (ABA), og er ideell for fagfolk som jobber i finansinstitusjoner. Den dekker ulike overholdelsesforskrifter og hjelper enkeltpersoner med å få en dyp forståelse av overholdelsesstyring.
 • Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP):

  CCEP-sertifiseringen, som tilbys av Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), er utviklet for compliance-fagfolk som jobber på tvers av bransjer. Den fokuserer på å bygge ekspertise innen compliance, etikk og risikostyring.

Før du forfølger noen sertifisering, bør du nøye vurdere karrieremålene dine, bransjen du planlegger å jobbe i, og de spesifikke områdene for risiko og samsvar som interesserer deg mest. I tillegg kan enkelte sertifiseringer ha forutsetninger, for eksempel arbeidserfaring eller utdanningskrav, så sørg for at du oppfyller disse før du søker. Å oppnå relevante sertifiseringer kan ikke bare forbedre dine kunnskaper og ferdigheter, men også gjøre deg mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet som Risk and Compliance Consultant.


Dag i livet med risiko og samsvarskonsulent

En dag i livet til en risiko- og samsvarskonsulent følger vanligvis en strukturert tidsplan, ofte fra kl. 09.00 til 17.00, selv om variasjoner kan forekomme basert på individuelle arbeidsinnstillinger, spesifikke prosjekter og klientbehov. Her er en generell oversikt over hvordan en vanlig dag kan se ut:

9.00–09.30:

 • Innsjekking om morgenen Start dagen med å gå gjennom e-poster, meldinger og varsler for å holde deg oppdatert på alle presserende saker eller klientforespørsler.
 • Prioriter oppgaver og lag en gjøremålsliste for dagen.
 • Gjennomgå dagens agenda og planlagte møter.

9.30–11.00:

 • Risikovurdering og -analyse Dykk inn i et risikovurderingsprosjekt eller -analyse, som kan innebære å evaluere en organisasjons prosesser, data eller samsvarsrammeverk.
 • Samarbeid med kolleger eller teammedlemmer for å samle informasjon og diskutere funn.
 • Begynn å utvikle risikoreduserende strategier eller forbedringsplaner for samsvar basert på vurderingsresultater.

11.11–12.30:

 • Kundemøter Gjennomføre kundemøter eller konferanse calls for å diskutere pågående prosjekter, overholdelsesproblemer eller risikostyringsstrategier.
 • Presentere funn, anbefalinger og fremdriftsrapporter for kunder.
 • Ta tak i klientens spørsmål og bekymringer og gi veiledning etter behov.

12.30–13.30:

 • Lunsjpause Ta en lunsjpause for å hvile og lade opp. Noen konsulenter kan nettverke med kolleger eller delta på bransjerelaterte arrangementer i løpet av denne tiden.

13.30–15.00:

 • Dokumentasjon og rapportering Dediker tid til å dokumentere prosjektfremdrift, samsvarsvurderinger og risikoanalyse i detaljerte rapporter.
 • Sørg for at alle funn og anbefalinger er nøyaktig registrert.
 • Utarbeide samsvarsrapporter for regulatoriske myndigheter, hvis nødvendig.

15.00–16.00:

 • Opplæring og utdanning Gjennomfør opplæringsøkter eller workshops for klientansatte eller interne ansatte for å utdanne dem om samsvarsstandarder, etisk praksis og risikostyring.
 • Gjennomgå retningslinjer og prosedyrer for samsvar med ansatte for å sikre forståelse og etterlevelse.

16.00–17.00:

 • Administrative oppgaver og avslutning Bruk sent på ettermiddagen til å håndtere administrative oppgaver, som å svare på e-poster, ferdigstille rapporter og oppdatere prosjektdokumentasjon.
 • Gjennomgå fremdriften mot daglige mål og foreta justeringer etter behov. Forbered deg til neste dag innen kl organisere oppgaver og prioritere.

17:00: Slutt på dagen

 • Avslutt arbeidsdagen med å avslutte eventuelle utestående oppgaver og sikre at alle kundens behov er dekket.
 • Logg timer jobbet og registrer all fakturerbar tid.
 • Meld deg av og forbered deg på neste dag, gjennomgå tidsplanen og målene.

Det er viktig å merke seg at de daglige aktivitetene til en risiko- og samsvarskonsulent kan variere mye avhengig av de spesifikke prosjektene, kundene og bransjefokuset. Selv om denne tidsplanen gir et generelt rammeverk, må konsulenter ofte tilpasse seg uventede utfordringer, klientnødsituasjoner eller regulatoriske endringer som kan oppstå i løpet av dagen. Fleksibilitet og evnen til å håndtere ulike oppgaver og ansvar er nøkkelegenskaper for suksess i dette yrket.


Konklusjon

I en verden hvor regulatorisk kompleksitet og etiske hensyn fortsetter å utvikle seg, har etterspørselen etter Risk and Compliance Consultants nådd enestående høyder. Disse fagfolkene, bevæpnet med ekspertise innen risikostyring og compliance, spiller en sentral rolle i å veilede organisasjoner gjennom en labyrint av utfordringer og sikre at de står på solid grunn.

Enten du er juridisk ekspert, revisor, bedriftsutdannet, bransjespesialist eller cybersikkerhetsentusiast, er en karriere innen Risk and Compliance Consulting åpen for de med lidenskap for å opprettholde etiske standarder, håndtere risiko effektivt og ha en positiv innvirkning på virksomheter på tvers av ulike sektorer. Med de riktige sertifiseringene og kvalifikasjonene kan du heve karrieren din og bli en pålitelig rådgiver for organisasjoner som ønsker å navigere i den intrikate verdenen av reguleringer, etikk og risikostyring.

Når du går inn i dette dynamiske og intellektuelt stimulerende feltet, vil du finne muligheter for vekst, personlig utvikling og sjansen til å forme en fremtid der bedrifter trives i et miljø med integritet og etterlevelse.

Hvis du ser etter sikkerhetskurs som hjelper deg med å bli sertifisert og som er vanvittig rimelige, trenger du ikke lete lenger enn Unlimited Security Training. Du kan delta i et bredt spekter av førsteklasses live instruktørledede treningsøkter til en brøkdel av prisen for bare én. Forbered deg på og beseire de mest utfordrende sikkerhetssertifiseringseksamenene uten problemer.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}