Hvordan gjøre en karriere som nettverkssikkerhetsadministrator: etterspørsel, forutsetninger, roller og ansvar og mer

 • NSA
 • IT Karriere
 • Published by: André Hammer on sep 13, 2023

I dagens digitale tidsalder har behovet for cybersikkerhet aldri vært mer presserende. Med en stadig økende avhengighet av teknologi og internett, finner både enkeltpersoner og organisasjoner seg sårbare for cybertrusler som kan kompromittere sensitive data og forstyrre driften. Som et resultat har etterspørselen etter dyktige fagfolk som kan beskytte nettverk og systemer mot disse truslene økt, noe som gjør en karriere som nettverkssikkerhetsadministrator til en av de mest ettertraktede og givende veiene innen informasjonsteknologi.

Denne artikkelen utforsker den mangefasetterte verdenen til Network Security Administration og gir en innsiktsfull veiledning om hvordan du tar fatt på denne karrierereisen. Vi vil fordype oss i den økende etterspørselen etter nettverkssikkerhetsadministratorer, den avgjørende rollen de spiller for å sikre digital infrastruktur, og trinnene som håper enkeltpersoner kan ta for å bygge en vellykket karriere innen dette dynamiske feltet.

Ettersom cyberangrep blir mer sofistikerte og gjennomgripende, erkjenner organisasjoner nødvendigheten av å investere i robuste cybersikkerhetstiltak. Følgelig har etterspørselen etter nettverkssikkerhetsadministratorer opplevd en eksponentiell økning, med arbeidsgivere som aktivt søker etter fagfolk som har ekspertisen til å beskytte sine digitale eiendeler og sikre uavbrutt forretningsdrift.


Økning i etterspørsel

En økning i etterspørselen etter nettverkssikkerhetsadministratorer kan tilskrives flere faktorer, inkludert det utviklende trussellandskapet, økt avhengighet av teknologi og det økende behovet for robuste cybersikkerhetstiltak. Her er noen viktige årsaker til den økende etterspørselen på dette feltet:

 • Cybersikkerhetstrusler:

  Med den økende sofistikeringen av nettrusler og det økende antallet nettangrep, innser organisasjoner hvor viktig det er å sikre nettverkene sine. Nettverkssikkerhetsadministratorer er i forkant med å forsvare seg mot disse truslene.
 • Databeskyttelse:

  Behovet for å beskytte sensitive data, inkludert kundeinformasjon og åndsverk, er en toppprioritet for bedrifter. Nettverkssikkerhetseksperter spiller en avgjørende rolle for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til disse dataene.
 • Reguleringsoverholdelse:

  Mange bransjer er underlagt strenge regulatoriske krav angående datasikkerhet og personvern. Nettverkssikkerhetsadministratorer er ansvarlige for å sikre at deres organisasjoner overholder disse forskriftene, som har drevet etterspørselen etter deres ferdigheter.
 • Skyadopsjon:

  Etter hvert som flere organisasjoner migrerer dataene og tjenestene sine til skyen, trenger de nettverkssikkerhetseksperter som forstår beste praksis for skysikkerhet og kan beskytte sine eiendeler i skymiljøer.
 • IoT-vekst:

  Utbredelsen av Internet of Things (IoT)-enheter har utvidet angrepsoverflaten for nettkriminelle. Nettverkssikkerhetsadministratorer har i oppgave å sikre disse enhetene og nettverkene de kobler til.
 • Skill Mangel:

  Det er mangel på dyktige fagfolk innen nettverkssikkerhet. Organisasjoner sliter med å finne kvalifiserte kandidater til å fylle disse rollene, noe som har drevet opp lønn og jobbmuligheter for de med riktig kompetanse.
 • Avanserte teknologier:

  Innføringen av avanserte teknologier som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) i cybersikkerhet har skapt nye muligheter for fagfolk som kan utnytte disse teknologiene for å forbedre nettverkssikkerheten.

Forutsetninger for å få en nettverkssikkerhetsadministrator

Å bli en nettverkssikkerhetsadministrator krever vanligvis en kombinasjon av utdanning, ferdigheter, sertifiseringer og praktisk erfaring. Her er forutsetningene og trinnene for å bli nettverkssikkerhetsadministrator:

utdanning

 • Selv om det ikke alltid er obligatorisk, foretrekker mange arbeidsgivere kandidater med en bachelorgrad i et beslektet felt, for eksempel informatikk, informasjonsteknologi eller cybersikkerhet. Noen organisasjoner kan kreve en bachelorgrad for stillinger på høyere nivå.

Kjerneferdigheter

 • Grunnleggende om nettverk: En solid forståelse av nettverkskonsepter, protokoller og arkitekturer er avgjørende. Dette inkluderer kunnskap om TCP/IP, ruting, svitsjing og nettverkstopologier.
 • Operativsystemer: Ferdighet i operativsystemer som Windows, Linux og Unix er viktig, siden nettverkssikkerhetsadministratorer ofte jobber med disse systemene.
 • Grunnleggende om cybersikkerhet: Du bør ha et sterkt fundament i cybersikkerhetsprinsipper, inkludert kryptering, autentisering, tilgangskontroll og sikkerhetspolicyer.

Sertifiseringer

Sertifiseringer kan validere dine ferdigheter og kunnskaper innen nettverkssikkerhet. Noen relevante sertifiseringer inkluderer:

 • CompTIA Security+: En sertifisering på nybegynnernivå som dekker grunnleggende cybersikkerhet.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP): En globalt anerkjent sertifisering for erfarne sikkerhetseksperter.
 • Certified Information Security Manager (CISM): Fokus på informasjonsrisikostyring og styring.
 • Sertifisert informasjonssystems Revisor (CISA): Konsentrerer seg om revisjon, kontroll og sikkerhet.
 • Sertifisert etisk hacker (CEH): Fokuserer på ferdigheter innen etisk hacking og penetrasjonstesting.

Erfaring:

 • Få praktisk erfaring ved å jobbe i IT-roller, som nettverksadministrator, systemadministrator eller helpdesk-tekniker, for å bygge et sterkt grunnlag innen nettverksbygging og IT-drift.
 • Overgang til en junior eller entry-level sikkerhetsstilling, for eksempel en Security Analyst eller Security Operations Center (SOC) Analytiker, for å få praktisk erfaring med sikkerhetsoperasjoner.

Avanserte ferdigheter:

 • Etter hvert som du gjør fremgang, må du utvikle mer avanserte ferdigheter innen områder som inntrengningsdeteksjon og -forebyggende systemer (IDS/IPS), brannmuradministrasjon, VPN-er og systemer for sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon (SIEM).

Myke ferdigheter:

 • Kommunikasjonsferdigheter er avgjørende siden nettverkssikkerhetsadministratorer ofte trenger å formidle kompleks teknisk informasjon til ikke-tekniske interessenter.
 • Problemløsningsferdigheter og oppmerksomhet på detaljer er avgjørende for å identifisere og redusere sikkerhetstrusler.

Holde seg oppdatert:

 • Feltet for nettverkssikkerhet er i stadig utvikling. Nettverkssikkerhetsadministratorer må holde seg oppdatert på de siste sikkerhetstruslene, teknologiene og beste praksis gjennom kontinuerlig utdanning og faglig utvikling.

Nettverk:

 • Bygg et profesjonelt nettverk ved å delta på sikkerhetskonferanser, bli med i sikkerhetsorganisasjoner og få kontakt med jevnaldrende i felten. Nettverk kan åpne opp jobbmuligheter og gi verdifull innsikt.

Å bli en nettverkssikkerhetsadministrator er en karrierevei som krever kontinuerlig læring og tilpasning for å ligge i forkant av utviklende cybersikkerhetstrusler. Å få praktisk erfaring, oppnå relevante sertifiseringer og holde seg informert om bransjetrender er nøkkeltrinn for å lykkes i denne rollen.


Roller og ansvar for en nettverkssikkerhetsadministrator

Nettverkssikkerhetsadministratorer spiller en kritisk rolle i å beskytte en organisasjons digitale eiendeler, sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til data, og forsvare seg mot cybertrusler. Deres ansvar er mangefasettert og omfatter et bredt spekter av oppgaver. Her er nøkkelrollene og -ansvaret til en nettverkssikkerhetsadministrator:

 • Nettverkssikkerhetsovervåking:

  Overvåk kontinuerlig nettverkstrafikk og systemlogger for mistenkelige aktiviteter og potensielle sikkerhetsbrudd. Dette innebærer å bruke spesialiserte verktøy og inntrengningsdeteksjonssystemer for å oppdage anomalier.
 • Sårbarhetsvurdering:

  Identifiser og vurder sårbarheter i nettverksinfrastrukturen, applikasjonene og systemene. Søk jevnlig etter svakheter og prioriter dem for utbedring.
 • Brannmuradministrasjon:

  Konfigurer, vedlikehold og oppdater brannmurer for å kontrollere innkommende og utgående nettverkstrafikk, håndheve sikkerhetspolicyer og tilgangskontroller.
 • Inntrengningsdeteksjon og -forebygging:

  Distribuer og administrer inntrengningsdeteksjons- og forebyggingssystemer (IDPS) for å identifisere og redusere uautoriserte tilgangsforsøk og ondsinnede aktiviteter i sanntid.
 • Tilgangskontroll:

  Implementer og administrer tilgangskontrollmekanismer, inkludert brukerautentisering, autorisasjon og multifaktorautentisering (MFA) for å sikre at bare autorisert personell har tilgang til sensitive ressurser.
 • Utvikling av sikkerhetspolitikk:

  Utvikle, dokumentere og håndheve sikkerhetspolicyer, prosedyrer og standarder for å veilede organisasjonens sikkerhetsstilling og etterlevelsestiltak.
 • Hendelsesrespons:

  Utvikle og vedlikeholde en hendelsesresponsplan, inkludert prosedyrer for rapportering, analyse og avbøtende sikkerhetshendelser. Handle raskt for å inneholde og løse sikkerhetsbrudd.
 • Patch Management:

  Hold programvare, operativsystemer og nettverksenheter oppdatert ved å bruke patcher og oppdateringer regelmessig for å løse kjente sårbarheter.
 • Opplæring i sikkerhetsbevissthet:

  Lær ansatte og brukere om beste praksis for sikkerhet, sosiale ingeniørtrusler og viktigheten av å opprettholde en sterk sikkerhetsstilling.
 • Datakryptering:

  Implementer krypteringsprotokoller og mekanismer for å beskytte sensitive data under overføring og lagring.
 • Nettverkssegmentering:

  Del nettverket inn i segmenter eller soner med forskjellige sikkerhetsnivåer, og sørg for at selv om ett område er kompromittert, forblir hele nettverket beskyttet.
 • Sikkerhetsrevisjon og overholdelse:

  Gjennomfør regelmessige sikkerhetsrevisjoner, sårbarhetsvurderinger og samsvarskontroller for å sikre overholdelse av industristandarder (f.eks. PCI DSS, HIPAA, GDPR) og interne retningslinjer.
 • Hendelsesdokumentasjon:

  Dokumenter grundig sikkerhetshendelser, løsningen av dem og lærdom for å forbedre sikkerhetstiltakene.
 • Disaster Recovery Planning:

  Utvikle og vedlikeholde katastrofegjenoppretting og forretningskontinuitetsplaner for å minimere nedetid og datatap i tilfelle et nettangrep eller andre katastrofer.

Nettverkssikkerhetsadministratorer spiller en sentral rolle i en organisasjons overordnede nettsikkerhetsstrategi. Deres proaktive tilnærming til å identifisere og redusere sikkerhetsriskerks er avgjørende for å beskytte sensitive data og opprettholde tilliten til kunder, partnere og interessenter. Var dette svaret bedre eller verre? Bedre Verre Samme


En dag i et show av nettverkssikkerhetsadministratorer

En dag i livet til en nettverkssikkerhetsadministrator kan være dynamisk og fylt med ulike ansvarsområder for å beskytte en organisasjons nettverksinfrastruktur mot cybertrusler. Her er en typisk dag for en nettverkssikkerhetsadministrator:

09:00 - Start på dagen Ankomst på kontoret eller logg på eksternt.

 • Sjekk e-poster og varsler for eventuelle presserende sikkerhetshendelser eller oppdateringer fra dagen før.
 • Gjennomgå sikkerhetsvarsler og logger generert over natten for å identifisere potensielle trusler eller uregelmessigheter.

09:30 - Morgenmøte

 • Delta på et team- eller avdelingsmøte for å diskutere pågående sikkerhetsprosjekter, nylige sikkerhetshendelser og kommende oppgaver.
 • Samarbeid med kolleger for å prioritere oppgaver og fordele ressurser effektivt.

10:00 – Sikkerhetspolicy og overholdelse

 • Gjennomgå og oppdater sikkerhetspolicyer, prosedyrer og dokumentasjon for å sikre at de samsvarer med de nyeste industristandardene og beste praksis.
 • Gjennomfør samsvarsvurderinger for å verifisere at organisasjonens nettverkssikkerhetstiltak oppfyller regulatoriske krav.

11:00 – Nettverksovervåking og analyse

 • Overvåk kontinuerlig nettverkstrafikk og sikkerhetsvarsler ved hjelp av ulike sikkerhetsverktøy og programvare.
 • Analyser logger og data for å oppdage uvanlige eller mistenkelige aktiviteter. Undersøk sikkerhetshendelser og brudd, dokumenter funn og iverksett nødvendige tiltak for å begrense og redusere dem.

12:00 - Lunsjpause

 • Ta en pause for å lade opp og slappe av.

13:00 - Behandling av sikkerhetsoppdateringer

 • Vurder de nyeste sikkerhetsoppdateringene og oppdateringene for nettverksenheter, operativsystemer og programvareapplikasjoner.
 • Planlegg og planlegg distribusjon av oppdateringer for å minimere forstyrrelser samtidig som sårbarheter adresseres.

14:00 – Sikkerhetsrevisjon og sårbarhet

 • Skanning Utfør regelmessige sikkerhetsrevisjoner og sårbarhetsvurderinger for å identifisere svakheter i nettverksinfrastrukturen.
 • Lag rapporter som beskriver sårbarheter og arbeid med IT-team for å utbedre dem.

15:00 – Opplæring i sikkerhetsbevissthet

 • Utvikle og gjennomføre opplæringsøkter for sikkerhetsbevissthet for ansatte for å utdanne dem om beste praksis for cybersikkerhet.
 • Gi veiledning om hvordan du gjenkjenner og rapporterer potensielle sikkerhetstrusler, for eksempel phishing-e-poster.

16:00 - Respons på hendelsen

 • Planlegging Gjennomgå og oppdater organisasjonens responsplan og prosedyrer for hendelser.
 • Kjør bordøvelser for å simulere ulike typer sikkerhetshendelser og sikre at innsatsteamet er forberedt.

17:00 – Slutt på dagen

 • Avslutt alle utestående oppgaver og dokumenter fremgang i løpet av dagen.
 • Forbered en sammendragsrapport over dagens aktiviteter, inkludert eventuelle hendelser eller bemerkelsesverdige sikkerhetshendelser.
 • Sett opp nødvendig overvåking eller varsler for nattskiftteamet, hvis aktuelt.
 • Logg av og sørg for at alle sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte nettverket om natten.

De spesifikke oppgavene og prioriteringene kan selvfølgelig variere avhengig av organisasjonens størrelse, bransje og sikkerhetsbehov. Nettverkssikkerhetsadministratorer må være tilpasningsdyktige og årvåkne i rollen sin for å beskytte mot nye cybersikkerhetstrusler.


Konklusjon

Den økende avhengigheten av teknologi og internett har gjort cybersikkerhet mer avgjørende enn noen gang før. Dette har ført til en økning i etterspørselen etter nettverkssikkerhetsadministratorer som spiller en viktig rolle i å sikre digital infrastruktur. For å ta fatt på denne karriereveien, må enkeltpersoner skaffe seg nødvendig utdanning, ferdigheter, sertifiseringer og praktisk erfaring. Nettverkssikkerhetsadministratorer har mangesidige ansvarsområder, inkludert overvåking av nettverkssikkerhet, sårbarhetsvurdering, brannmuradministrasjon og hendelsesrespons. En typisk dag i livet deres innebærer en rekke oppgaver fokusert på å beskytte organisasjonens nettverk mot cybertrusler og sikre overholdelse av sikkerhetspolicyer og -standarder. Tilpasningsevne og årvåkenhet er nøkkelegenskaper for suksess i dette dynamiske feltet.

For cybersikkerhetseksperter som søker kostnadseffektive og altomfattende opplæringsprogrammer som gir verdifulle sertifiseringer samtidig som de holder seg oppdatert med de nyeste sikkerhetsstrategiene, tilbyr Unlimited Security Training den perfekte løsningen. Med friheten til å delta i flere kurs, vil du være grundig forberedt og kunnskapsrik, klar til å takle selv de mest krevende sikkerhetssertifiseringseksamenene med selvtillit.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}