Hvordan gjøre en karriere som Cloud Security Operations Engineer: Bransjeinnsikt, roller og ansvar, sertifiseringer og mer

 • Karriereutforskning
 • IT Karriere
 • CSOE
 • Published by: André Hammer on sep 19, 2023

I en tid med digital dominans har etterspørselen etter dyktige fagfolk innen skysikkerhet økt til uante høyder. Ettersom virksomheter migrerer kritiske data og operasjoner til skyen, har det blitt en toppprioritet å sikre sikkerheten og integriteten til disse eiendelene. Dette har gitt opphav til rollen som Cloud Security Operations Engineer, en dynamisk og ettertraktet karrierevei i teknologibransjen. Disse ekspertene spiller en sentral rolle i det moderne teknologiske landskapet, og sikrer sikkerheten og samsvaret til skymiljøer på tvers av plattformer som AWS, Azure og GCP. Deres ansvar omfatter et bredt spekter av oppgaver, fra konfigurering av robuste sikkerhetskontroller til orkestrering av hendelsesreaksjoner i tilfelle et brudd. Disse fagfolkene bruker ofte automatiseringsverktøy og samarbeider tett med utviklings- og IT-team for å sømløst integrere sikkerhet i skyapplikasjoner. Kontinuerlig læring er et kjennetegn på denne rollen, ettersom skysikkerhet er et dynamisk felt, med nye utfordringer som dukker opp sammen med fremskritt innen skyteknologi og utviklende cybersikkerhetstrusler. I hovedsak er Cloud Security Operations Engineers medvirkende til å opprettholde integriteten og motstandskraften til skyinfrastrukturer i et digitalt landskap i stadig endring.

I denne artikkelen vil vi dykke inn i den spennende verdenen av Cloud Security Operations Engineering. Vi vil utforske de essensielle ferdighetene, utdanningsveiene og karrierestrategiene som kreves for å ta fatt på denne reisen, og utstyre deg med kunnskapen som trengs for å gjøre en vellykket overgang til dette høye etterspørselsfeltet. Enten du er en aspirerende IT-profesjonell eller en erfaren ekspert som ønsker å dreie karrieren din, vil denne guiden hjelpe deg med å navigere veien til å bli en Cloud Security Operations Engineer.


Bransjeinnsikt:

Etter hvert som skyteknologi blir mer utbredt i forretningsverdenen, har sikring av skymiljøer blitt en toppprioritet for organisasjoner. Rollen som Cloud Security Operations Engineer har dukket opp som en kritisk stilling med ansvar for å sikre sikkerheten til skybaserte systemer. Her er noen viktige bransjeinnsikter som understreker viktigheten og veksten av skysikkerhetsoperasjoner:

 • The Soaring Demand:

  Organisasjoner, både store og små, er i økende grad avhengig av skyinfrastruktur og -tjenester. Dette har ført til en økning i etterspørselen etter fagfolk som kan beskytte disse skybaserte eiendelene mot nye trusler.
 • Kompleks trussellandskap:

  Cybertrusler utvikler seg i raffinement og skala. Skysikkerhetseksperter må ligge i forkant av disse truslene ved å implementere robuste sikkerhetstiltak og strategier.
 • Overholdelse av forskrifter:

  Regjeringer og bransjer over hele verden innfører strenge databeskyttelsesforskrifter. Cloud Security Operations Engineers spiller en sentral rolle i å sikre overholdelse av disse forskriftene, slik som GDPR, HIPAA og mer.
 • Hybrid- og multiskymiljøer:

  Mange bedrifter tar i bruk hybrid- og multisky-strategier, og skaper komplekse sikkerhetsutfordringer. Fagfolk på dette feltet må være dyktige til å sikre ulike skymiljøer.
 • Skill Mangel:

  Etterspørselen etter ekspertise innen skysikkerhet overgår langt dagens tilbud av dyktige fagfolk, noe som gjør det til en lovende karrierevei med utmerkede vekstutsikter.

Roller og ansvar som Cloud Security Operations Engineer

En Cloud Security Operations Engineer spiller en kritisk rolle i å sikre en organisasjons skyinfrastruktur og sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til data og tjenester som er vert i skyen. Deres ansvar omfatter et bredt spekter av oppgaver rettet mot å identifisere og redusere sikkerhetsrisikoer. Her er nøkkelrollene og -ansvaret til en Cloud Security Operations Engineer:

Sikkerhetsovervåking og hendelsesrespons:

 • Overvåk kontinuerlig skymiljøer for sikkerhetstrusler, anomalier og sårbarheter.
 • Utvikle og implementere prosedyrer for respons på hendelser for raskt å håndtere sikkerhetshendelser.
 • Undersøk sikkerhetsbrudd, analyser rotårsaker og anbefal korrigerende handlinger.

Sikkerhetskonfigurasjonsadministrasjon:

 • Sørg for at skytjenester og -ressurser er konfigurert sikkert og i samsvar med bransjens beste praksis.
 • Implementer og vedlikehold sikkerhetskontroller, som brannmurer, tilgangskontroller og krypteringsmekanismer.

Identitets- og tilgangsadministrasjon (IAM):

 • Administrer brukeridentiteter, tillatelser og tilgangskontroller i skymiljøet.
 • Håndheve prinsippet om minste privilegium for å begrense tilgang til sensitive data og ressurser.

Håndtering av sikkerhetsoppdateringer:

 • Oppdater og lapp regelmessig skybaserte systemer og applikasjoner for å redusere kjente sårbarheter.
 • Koordiner med systemadministratorer og utviklere for å planlegge nedetid for oppdatering.

Trusseletterretning og risikovurdering:

 • Hold deg informert om nye trusler og sårbarheter i skyens økosystem.
 • Gjennomføre risikovurderinger for å identifisere og prioritere potensielle sikkerhetsrisikoer.

Sikkerhet Cetterlevelse og revisjon:

 • Sikre overholdelse av bransjespesifikke forskrifter (f.eks. GDPR, HIPAA) og interne sikkerhetspolicyer.
 • Forberede og delta i sikkerhetsrevisjoner og vurderinger.

Sikkerhetsautomatisering og skripting:

 • Utvikle skript og automatiseringsverktøy for å strømlinjeforme sikkerhetsoppgaver og svar.
 • Implementer prinsipper for sikkerhet som kode (SAC) for å bygge inn sikkerhet i utviklingsrørledningen.

Hendelsesdokumentasjon og rapportering:

 • Dokumenter sikkerhetshendelser, undersøkelser og utbedringstiltak.
 • Generer rapporter for ledelse og interessenter for å kommunisere sikkerhetsstillingen til skymiljøet.

Katastrofegjenoppretting og forretningskontinuitet:

 • Utvikle og vedlikeholde katastrofegjenoppretting og forretningskontinuitetsplaner for skybaserte systemer.
 • Sørg for at sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosesser for data er på plass og testes regelmessig.

En Cloud Security Operations Engineer spiller en sentral rolle i å opprettholde sikkerheten til skymiljøer, noe som gjør dem til en uunnværlig del av moderne organisasjoners cybersikkerhetsinnsats. Deres ansvar innebærer en blanding av teknisk ekspertise, risikostyring og proaktive sikkerhetstiltak for å beskytte verdifulle digitale eiendeler i skyen.


Muligheter i ulike bransjer som Cloud Security Operations Engineer

Cloud Security Operations Engineers er etterspurt på tvers av ulike bransjer, ettersom organisasjoner av alle typer og størrelser i økende grad er avhengige av skyteknologier for å lagre, behandle og administrere data og operasjoner. Her er noen bransjer hvor det er mange muligheter for Cloud Security Operations Engineers:

 1. Teknologiselskaper:

  Cloud Service Providers (CSPs): Selskaper som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud Platform (GCP) krever dyktige fagfolk for å administrere sikkerheten til skytjenestene sine.
  Cybersikkerhetsfirmaer: Organisasjoner som spesialiserer seg på nettsikkerhetsløsninger ansetter ofte Cloud Security Operations Engineers for å forbedre sine skysikkerhetstilbud.
 2. Finans og bank:

  Finansinstitusjoner håndterer enorme mengder sensitive data. Cloud Security Engineers spiller en kritisk rolle i å sikre konfidensialiteten og integriteten til disse dataene.
 3. Helsetjenester:

  Helsesektoren er underlagt strenge databeskyttelsesbestemmelser (f.eks. HIPAA). Skysikkerhetseksperter er nødvendig for å opprettholde samsvar og beskytte pasientinformasjon.
 4. Detaljhandel og e-handel:

  Nettforhandlere og e-handelsplattformer er avhengige av skyinfrastruktur for å håndtere transaksjoner og kundedata. Å sikre sikkerheten til disse systemene er avgjørende.
 5. Myndigheter og forsvar:

  Offentlige etater og forsvarsentreprenører bruker skytjenester for et bredt spekter av applikasjoner. Cloud Security Operations Engineers er avgjørende for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.
 6. Telekommunikasjon:

  Telekomselskaper tar i økende grad i bruk skyløsninger for nettverksadministrasjon og lagring av kundedata, noe som skaper behov for fagfolk innen skysikkerhet.
 7. Utdanning:

  Utdanningsinstitusjoner bruker skytjenester for nettbaserte læringsplattformer og administrative systemer. Cloud Security Operations Engineers beskytter student- og fakultetsdata.
 8. Farmasøytiske produkter og biovitenskap:

  Farmasøytiske selskaper og forskningsorganisasjoner utnytter cloud computing for dataanalyse og legemiddeloppdagelse. Datasikkerhet er viktig på grunn av bekymringer om immaterielle rettigheter.
 9. Startups:

  Startups som er avhengige av skyinfrastruktur krever ofte enkeltpersoner som kan etablere robuste sikkerhetspraksis fra grunnen av.

Vær oppmerksom på at - mulighetene for Cloud Security Operations Engineers er ikke begrenset til spesifikke bransjer; de er utbredt uansett hvor skyteknologi er tatt i bruk. Ettersom viktigheten av skysikkerhet fortsetter å vokse, kan fagfolk på dette feltet finne et bredt spekter av karrieremuligheter på tvers av ulike sektorer.


Sertifiseringer for å bli Cloud Security Operations Engineer

Sertifiseringer kan øke din troverdighet og ansettelsesevne betydelig som Cloud Security Operations Engineer. De demonstrerer din ekspertise innen skysikkerhet og kan hjelpe deg med å skille deg ut i et konkurranseutsatt arbeidsmarked. Her er noen nøkkelsertifiseringer som kan hjelpe deg på veien til å bli Cloud Security Operations Engineer:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Tilbys av ISC², CISSP er en globalt anerkjent sertifisering som dekker ulike aspekter av cybersikkerhet, inkludert skysikkerhet. Det er en verdifull sertifisering for sikkerhetseksperter på seniornivå.
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Også tilbudt av ISC², er CCSP spesifikt fokusert på skysikkerhet. Den dekker skystyring, risikostyring og overholdelse, noe som gjør den ideell for Cloud Security Operations Engineers.
 • AWS Certified Security - Spesialitet:

  Denne sertifiseringen fra Amazon Web Services (AWS) er designet for profesjonelle som ønsker å spesialisere seg på sikkerhet innenfor AWS skymiljø. Den dekker temaer som identitets- og tilgangshåndtering, databeskyttelse og hendelse hhvonse.
 • Certified Information Security Manager (CISM):

  Tilbys av ISACA, er CISM ideell for fagfolk som er involvert i å administrere og overvåke en bedrifts informasjonssikkerhetsprogram, som inkluderer skysikkerhet.
 • Certified Information Systems Auditor (CISA):

  Også tilbudt av ISACA, er CISA fokusert på revisjon, kontroll og sikkerhet. Det er verdifullt for fagfolk som er ansvarlige for revisjon av skysikkerhetskontroller.
 • CompTIA Security+:

  Denne sertifiseringen på inngangsnivå gir et solid grunnlag i cybersikkerhetsprinsipper og er ofte en forutsetning for mer avanserte sertifiseringer. Den dekker skysikkerhetskonsepter.
 • Certified Ethical Hacker (CEH):

  Tilbys av EC-Council, fokuserer CEH på å identifisere og adressere sikkerhetssårbarheter. Å forstå hvordan man utnytter sårbarheter er avgjørende for å sikre skymiljøer.

Før du forfølger en spesifikk sertifisering, er det viktig å vurdere din nåværende kunnskap og erfaring, siden noen sertifiseringer kan ha forutsetninger eller være bedre egnet til visse karrierestadier. I tillegg kan valget av sertifisering avhenge av de spesifikke skyplattformene og teknologiene du jobber med (f.eks. AWS, Azure, Google Cloud). Vurder karrieremålene dine, teknologiene du bruker og dine nåværende ferdigheter når du velger sertifiseringer du vil ta.


Utfordringer som Cloud Security Operations Engineer

Å jobbe som Cloud Security Operations Engineer kan være en givende karriere, men det kommer også med en del utfordringer. Her er noen vanlige utfordringer du kan møte i denne rollen:

 • Utviklende trussellandskap:

  Cybertrusler utvikler seg stadig, og blir mer sofistikerte og mangfoldige. Som Cloud Security Operations Engineer er det en kontinuerlig utfordring å ligge i forkant av disse truslene og tilpasse sikkerhetstiltakene deretter.
 • Komplekse skymiljøer:

  Skymiljøer kan være svært komplekse, med mange tjenester, konfigurasjoner og integrasjoner. Å administrere og sikre disse intrikate økosystemene kan være utfordrende, spesielt i multi-sky- eller hybrid-sky-oppsett.
 • Samsvarskrav:

  Mange bransjer har strenge regulatoriske overholdelseskrav (f.eks. GDPR, HIPAA, PCI DSS). Det kan være en betydelig utfordring å sikre at skymiljøer overholder disse forskriftene og bestå samsvarsrevisjoner.
 • Sikkerhetsfeilkonfigurasjoner:

  Menneskelige feil kan føre til sikkerhetsfeilkonfigurasjoner i skytjenester, og potensielt avsløre sensitive data. Å identifisere og rette opp feilkonfigurasjoner er en viktig del av jobben.
 • Identitets- og tilgangsadministrasjon (IAM):

  Det kan være komplisert å administrere brukeridentiteter og tillatelser på tvers av et dynamisk skymiljø. Å sikre at kun autoriserte brukere har tilgang til ressurser mens de følger prinsippet om minste privilegium er en konstant utfordring.
 • Hendelsesdeteksjon og -respons:

  Rask oppdagelse og respons på sikkerhetshendelser er avgjørende. Å utvikle effektive responsplaner for hendelser og koordinere respons på tvers av team kan være utfordrende, spesielt i situasjoner med høy stress.
 • Automatisering og orkestrering:

  For å skalere sikkerhetsinnsatsen er automatisering avgjørende. Det kan imidlertid være utfordrende å sette opp og vedlikeholde sikkerhetsautomatiseringsverktøy og skript, og de krever kontinuerlige oppdateringer.
 • Ressursskalering:

  Etter hvert som virksomheter vokser, skaleres skyressursene deres ofte dynamisk. Å sikre at sikkerhetstiltak skaleres i takt uten å gå på bekostning av ytelsen kan være en delikat balansegang.
 • Skills Gap:

  Etterspørselen etter skysikkerhetseksperter overgår ofte tilbudet, noe som resulterer i et kompetansegap. Dette kan føre til økt press og arbeidsbelastning for eksisterende sikkerhetsteam.
 • Leverandørspesifikk ekspertise:

  Hvis en organisasjon bruker flere skyleverandører (f.eks. AWS, Azure, GCP), kan det være utfordrende å opprettholde ekspertise på tvers av dem alle. Hver plattform har sine egne sikkerhetsverktøy og beste praksis.
 • Alert Fatigue:

  Det kan være overveldende å håndtere et høyt volum av sikkerhetsvarsler og falske positiver. Filtrering og prioritering av varsler effektivt er avgjørende for å unngå varslingstretthet.

Selv om disse utfordringene er en del av jobben, gir de også muligheter for vekst og utvikling. Å håndtere disse utfordringene effektivt kan føre til forbedrede sikkerhetsstillinger og bedre forberedte sikkerhetseksperter.


Lukke linjer

Å ta fatt på en karriere som Cloud Security Operations Engineer er en spennende reise fylt med muligheter til å bidra til det stadig utviklende feltet cybersikkerhet. Med bedrifter som i økende grad stoler på skyteknologi, blir det viktig og svært givende å beskytte sine digitale eiendeler. Denne rollen plasserer fagfolk i forkant av innovasjon og forsvar mot nye trusler. Ved å kontinuerlig forbedre ferdighetene sine og samarbeide effektivt med tverrfunksjonelle team, kan Cloud Security Operations Engineers forme en sikker digital fremtid for ulike bransjer. Utfordringer på dette feltet er ikke hindringer, men et springbrett mot å bli en robust og tilpasningsdyktig seprofesjonell. Med dedikasjon, kontinuerlig læring og en forpliktelse til fortreffelighet, kan man virkelig utmerke seg i denne karrieren.

Hvis du leter etter opplæringskurs som gir deg sertifisering og som også er vanvittig rimelig, er Readynez Unlimited Security Training for deg. Denne pakken lar deg ha full frihet til å melde deg på et hvilket som helst kurs som er inkludert i lisensen din, uten noen begrensninger på antall kurs du ønsker å ta i løpet av abonnementsperioden. Delegater som melder seg på Unlimited-opplæringen får tilgang til et dedikert støtteteam som er tilgjengelig for å svare på alle spørsmål og gi assistanse gjennom hele læringsprosessen.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}