Hvordan gjøre en karriere som Cloud Incident Response Manager: Hvem er det for, roller og ansvar, muligheter, sertifiseringer og mer

 • CIRM
 • Essensielle
 • Sertifiseringer
 • Published by: André Hammer on sep 13, 2023
Blog Alt NO

I det stadig utviklende landskapet av skyteknologi har rollen som Cloud Incident Response Manager dukket opp som både avgjørende og etterspurt. Etter hvert som bedrifter i økende grad migrerer til skyen, har behovet for å beskytte digitale eiendeler og reagere raskt på sikkerhetshendelser skutt i været. Dette har gitt opphav til en spennende karrierevei med lovende utsikter. Ikke bare lover denne rollen å være personlig tilfredsstillende for de med lidenskap for cybersikkerhet, men den tilbyr også attraktiv godtgjørelse og betydelig vekstpotensial.


Økningen i etterspørselen etter Cloud Incident Response Managers

Ettersom organisasjoner på tvers av bransjer omfavner cloud computing for å optimalisere driften og forbedre skalerbarheten, har sårbarheten for cybertrusler vokst proporsjonalt. Denne økte mottakeligheten har skapt en presserende etterspørsel etter fagfolk med ferdigheter til å orkestrere rask og effektiv hendelsesrespons i skymiljøet. Cloud Incident Response Managers står i forkant av denne etterspørselen, bevæpnet med evnen til å navigere i komplekse digitale landskap, redusere risikoer og sikre integriteten til sensitive data.


Utnytte en konkurransedyktig lønn

Den økende betydningen av skysikkerhet gjenspeiles direkte i kompensasjonspakkene som tilbys Cloud Incident Response Managers. Kompetansen som kreves for å håndtere og redusere hendelser, kombinert med mangelen på kvalifiserte fagfolk på feltet, har drevet lønningene til konkurransedyktige høyder. Profesjonelle som går inn på dette domenet kan forvente ikke bare en utfordrende og dynamisk rolle, men også en godtgjørelsespakke som gjenspeiler den kritiske karakteren av deres ansvar.

I denne artikkelen fordyper vi oss i detaljene ved å lage en vellykket karriere som Cloud Incident Response Manager. Fra å forstå rollens nøkkelansvar til å kartlegge det nødvendige ferdighetssettet, tilbyr vi innsikt som vil lede deg mot en vei med ekspertise. I tillegg utforsker vi de pedagogiske og erfaringsbaserte veiene som kan hjelpe deg å utmerke deg på dette domenet og få en givende lønn. Så hvis du ønsker å kanalisere lidenskapen din for cybersikkerhet til en rolle som er både virkningsfull og økonomisk givende, les videre for å låse opp dørene til en lovende karriere som Cloud Incident Response Manager.


Hvem er denne rollen for

Rollen som Cloud Incident Response Manager er skreddersydd for personer som har en unik blanding av cybersikkerhetsekspertise, strategisk tenkning og effektive kommunikasjonsevner. Denne rollen er ideell for:

 • Cybersecurity Professionals:

  De med bakgrunn innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet eller et relatert felt er godt egnet for denne rollen. Erfaring med hendelsesrespons, trusseldeteksjon og sårbarhetshåndtering er svært verdifull.
 • Skyentusiaster:

  Personer som brenner for cloud computing og har en dyp forståelse av skyteknologier, arkitektur og beste praksis for sikkerhet er godt posisjonert for å utmerke seg som Cloud Incident Response Managers.
 • Lederorienterte enkeltpersoner:

  Cloud Incident Response Managers må lede og koordinere tverrfunksjonelle team under hendelsesrespons. De med lederegenskaper og evne til å veilede team gjennom kriser er godt egnet.
 • Etiske hackere og penetrasjonstestere:

  Fagfolk med erfaring innen etisk hacking, penetrasjonstesting og sårbarhetsvurdering har et solid grunnlag for å forstå og redusere sikkerhetsrisikoer.
 • IT-fagfolk med erfaring med hendelsesrespons:

  IT-fagfolk som har erfaring med hendelsesrespons, enten det er i lokale eller skymiljøer, kan overføre ferdighetene sine til domenet for respons på skyen.
 • Risk Management Professionals:

  Individer som er dyktige i risikovurdering og -styring kan effektivt evaluere den potensielle effekten av sikkerhetshendelser og ta informerte beslutninger under responsarbeid.

Totalt sett spiller Cloud Incident Response Managers en sentral rolle i å beskytte skyinfrastrukturen mot cybertrusler. De krever en kombinasjon av teknisk ekspertise, lederegenskaper og en proaktiv tilnærming til cybersikkerhetsutfordringer i skymiljøet.


Nøkkelansvar som Cloud Incident Response Manager

Som Cloud Incident Response Manager påtar du deg det kritiske ansvaret for å beskytte digitale eiendeler og opprettholde integriteten til skybaserte systemer. Din rolle dreier seg om å identifisere og svare på sikkerhetshendelser raskt og effektivt. Her er hovedansvarene som definerer rollen din:

 • Identifikasjon og overvåking av hendelser:

  Overvåk konstant skymiljøer for uvanlige eller mistenkelige aktiviteter som kan indikere et potensielt sikkerhetsbrudd. Dette innebærer bruk av avanserte overvåkingsverktøy og teknikker for å oppdage uregelmessigheter.
 • Hendelsesanalyse og triage:

  Undersøk og analyser sikkerhetshendelser for å bestemme omfanget, virkningen og alvorlighetsgraden. Kategoriser hendelser raskt basert på deres kritikk, noe som muliggjør effektiv allokeringdannelse av ressurser.
 • Responsplanlegging:

  Utvikle og vedlikeholde hendelsesresponsplaner skreddersydd for skymiljøet. Disse planene skisserer trinnene som skal tas under en hendelse, inkludert kommunikasjonsstrategier, inneslutningstiltak og gjenopprettingsprosedyrer.
 • Koordinering og samarbeid:

  Arbeid tett med tverrfunksjonelle team, inkludert IT-, cybersikkerhets-, juridiske og kommunikasjonsteam, for å sikre en enhetlig og koordinert respons på hendelser. Effektiv kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for å minimere virkningen av hendelser.
 • Inneslutning og avbøtende tiltak:

  Iverksette tiltak for å begrense og redusere virkningene av sikkerhetshendelser. Dette kan innebære å isolere berørte systemer, bruke oppdateringer eller stenge kompromitterte tjenester.
 • Rettsmedisinsk analyse:

  Gjennomfør en grundig rettsmedisinsk analyse for å forstå årsaken til hendelser og samle bevis for videre etterforskning eller rettslige handlinger.
 • Kommunikasjon og rapportering:

  Kommuniser med interessenter, inkludert interne team, ledelse, og noen ganger eksterne parter, om hendelsens natur, dens innvirkning og fremdriften i responsarbeidet.
 • Dokumentasjon:

  Opprettholde detaljert dokumentasjon av hendelsesresponsaktiviteter, inkludert handlinger som er tatt, beslutninger tatt og oppnådde resultater. Denne dokumentasjonen hjelper til med analyse etter hendelse og samsvarsrapportering.
 • Opplæring og beredskap:

  Gjennomfør treningsøkter og simuleringer for team for å sikre at de er godt forberedt til å reagere effektivt på hendelser. Regelmessige øvelser hjelper teamene til å forstå sine roller og ansvar under høytrykkssituasjoner.
 • Regulatorisk overholdelse:

  Sørg for at hendelsesresponsprosesser stemmer overens med relevante industriforskrifter og samsvarsstandarder. Overhold databeskyttelseslover og -krav.
 • Analyse etter hendelse:

  Etter at en hendelse er løst, foreta en grundig analyse for å identifisere områder for forbedring i hendelsesresponsstrategier, teknologier og prosesser.

Oppsummert, som Cloud Incident Response Manager er du den første forsvarslinjen mot cybertrusler i skymiljøet. Din evne til å reagere raskt, ta fornuftige beslutninger og lede koordinert innsats for å redusere hendelser er avgjørende for å opprettholde sikkerheten og motstandskraften til skysystemer.


Muligheter innenfor ulike bransjer som Cloud Incident Response Manager

Som Cloud Incident Response Manager etterspørres kompetansen og ekspertisen din på tvers av ulike bransjer ettersom organisasjoner av alle slag i økende grad er avhengige av skyteknologi for å utføre sine operasjoner. Her er noen muligheter innenfor ulike bransjer der din rolle kan være sentral:

 • Informasjonsteknologi (IT)-tjenester:

  IT-tjenesteleverandører og konsulentfirmaer krever Cloud Incident Response Managers for å sikre sikkerheten til kundenes skymiljøer. Du vil være ansvarlig for å svare på hendelser, bistå klienter med å bygge robuste sikkerhetsstrategier og veilede dem gjennom hendelsesløsningsprosessen.
 • Finans og bank:

  Finansinstitusjoner håndterer sensitive data og transaksjoner, noe som gjør dem til et hovedmål for nettangrep. Cloud Incident Response Managers er nødvendig for å beskytte digitale eiendeler, opprettholde regeloverholdelse og raskt svare på sikkerhetshendelser.
 • Helse og legemidler:

  Helsesektoren håndterer en betydelig mengde sensitive pasientdata lagret i skyen. Cloud Incident Response Managers spiller en kritisk rolle i å beskytte disse dataene, sikre overholdelse av helseforskrifter og redusere sikkerhetsbrudd.
 • E-handel og detaljhandel:

  Nettforhandlere er sterkt avhengige av skyteknologi for sin virksomhet. Cloud Incident Response Managers hjelper til med å sikre kundedata, forhindre svindel og opprettholde integriteten til nettbaserte transaksjoner.
 • Telekommunikasjon:

  Telekommunikasjonsselskaper bruker skyinfrastruktur for tjenester som datalagring, kommunikasjonsplattformer og nettverksadministrasjon. Cloud Incident Response Managers bidrar til å opprettholde uavbrutt tjeneste og beskytte sensitive kommunikasjonsdata.
 • Energi og verktøy:

  Energisektoren har kritisk infrastruktur som må beskyttes mot cybertrusler. Cloud Incident Response Managers jobber med å sikre skybaserte energistyringssystemer, forhindre forstyrrelser og reagere raskt på hendelser som kan påvirke energiforsyningen.
 • Produksjon og industri:

  Produksjonsindustrien inkorporerer IoT og skyløsninger for å optimalisere produksjonsprosessene. Cloud Incident Response Managers sikrer sikkerheten til IoT-enheter, beskytter åndsverk og forhindrer produksjonsforstyrrelser.
 • Teknologi og programvareutvikling:

  Skyleverandører, programvareselskaper og teknologistartups trenger fagfolk for å administrere respons på skyhendelser. Du vil bidra til sikker programvareutvikling, hendelseshåndtering for skytjenester og forbedre den generelle produktsikkerheten.
 • Stat og offentlig sektor:

  Regjeringenbyråer lagrer og administrerer enorme mengder sensitive data i skyen. Cloud Incident Response Managers spiller en avgjørende rolle i å beskytte innbyggerinformasjon, kritisk infrastruktur og myndighetsoperasjoner.
 • Transport og logistikk:

  Transportindustrien er avhengig av skybaserte systemer for logistikkstyring, kjøretøysporing og kundeservice. Cloud Incident Response Managers sikrer sikkerheten til disse systemene for å forhindre forstyrrelser i forsyningskjeder og tjenester.

I hovedsak er rollen som Cloud Incident Response Manager allsidig og kan tilpasses ulike bransjer. Så lenge en industri er avhengig av skyteknologi, er det behov for fagfolk som kan sikre sikkerheten og reagere effektivt på hendelser.


Sertifiseringer for å bli en Cloud Incident Response Manager

Å bli en Cloud Incident Response Manager krever en kombinasjon av ferdigheter, erfaring og sertifiseringer som viser din ekspertise innen skysikkerhet og hendelsesrespons. Her er noen relevante sertifiseringer som kan hjelpe deg med å etablere legitimasjon på dette feltet:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Selv om det ikke er spesifikt for skyhendelser, er CISSP en godt anerkjent sertifisering som dekker ulike aspekter av informasjonssikkerhet, som inkluderer respons på hendelser. Det er et solid grunnlag for alle som ønsker å håndtere hendelser i skyen.
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Denne sertifiseringen tilbys av (ISC)² og fokuserer spesifikt på skysikkerhet. Den dekker skystyring, risikostyring, skyarkitektur og respons på skyhendelser. Denne sertifiseringen er direkte relevant for din karrierevei.
 • Certified Incident Handler (ECIH):

  Denne sertifiseringen, som tilbys av EC-Council, er utviklet for personer som reagerer på og håndterer datasikkerhetshendelser. Den dekker hendelseshåndtering og responsprosedyrer, inkludert de i skymiljøer.
 • Certified Information Security Manager (CISM):

  Selv om den ikke er skyspesifikk, fokuserer CISM på informasjonsrisikostyring og styring, som er avgjørende aspekter ved hendelsesrespons. Den er egnet for fagfolk som overvåker hendelsesresponsstrategier i skymiljøer.
 • AWS-sertifisert sikkerhet – spesialitet:

  Hvis du jobber med Amazon Web Services (AWS), validerer denne sertifiseringen din ekspertise i å sikre AWS-miljøer, som inkluderer forståelse av hvordan du håndterer hendelser som er spesifikke for AWS-tjenester.
 • Microsoft-sertifisert - Azure Security Engineer Associate

  For de som arbeider med Microsoft Azure, validerer denne sertifiseringen dine ferdigheter i å implementere sikkerhetskontroller og svare på sikkerhetshendelser i Azure-miljøer.

Husk at et sterkt fundament i generelle cybersikkerhetsprinsipper er avgjørende for respons på skyhendelser. Selv om det er spesifikke skyfokuserte sertifiseringer, må du ikke undervurdere verdien av anerkjente cybersikkerhetssertifiseringer, da de gir en bredere forståelse av sikkerhetspraksis.

Den(e) riktige sertifiseringen(e) for deg vil avhenge av skyplattformene du jobber med og dine karrieremål. I tillegg er det avgjørende å få praktisk erfaring gjennom praktiske prosjekter, praksisplasser eller opplæring på jobben for å utvikle ferdighetene som trengs for å effektivt håndtere skyhendelser.


Lukke linjer

Rollen til en Cloud Incident Response Manager er en dynamisk og avgjørende rolle som spenner over bransjer og drives av den økende bruken av skyteknologi. Ettersom bedrifter stoler mer på skyen for sine operasjoner, har behovet for å sikre digitale eiendeler og reagere raskt på trusler blitt viktig. Denne karriereveien gir ikke bare personlig tilfredsstillelse for de som brenner for nettsikkerhet, men gir også tiltalende økonomiske belønninger og betydelige vekstmuligheter.

Etterspørselen etter Cloud Incident Response Managers er tydelig ettersom organisasjoner av alle typer og størrelser søker fagfolk som kan navigere i det intrikate digitale landskapet, redusere risikoer og sikre integriteten til sensitive data. Med en mangel på kvalifiserte eksperter, reflekterer kompensasjonspakkene for denne rollen dens betydning og kompleksitet.

Enten du er en cybersikkerhetsentusiast, en skyaficionado eller en dyktig problemløser, tilbyr rollen som Cloud Incident Response Manager en tilfredsstillende vei som direkte bidrar til sikkerheten og stabiliteten til skybaserte systemer på tvers av bransjer. Hvis du er klar til å ta fatt på en givende karriere som kombinerer teknisk dyktighet, lederskap og proaktive cybersikkerhetstiltak, venter Cloud Incident Response Management på din ekspertise og engasjement.

For sikkerhetseksperter på jakt etter budsjettvennlige og omfattende opplæringsalternativer, de som ikke bare gir verdifulle sertifiseringer, men også holder deg i forkant av den nyeste sikkerhetslæringskurven, kan Unlimited Security Training være en ideell løsning. Denne særegne pakken gir deg tilgang til en rekke premium, live, instruktørledede kurs, alt til en frhandling av bekostning av en enslig kurs. Med fleksibiliteten til å delta i flere kurs, vil du være fullt klar og kunnskapsrik, godt rustet til å erobre selv de mest utfordrende sikkerhetssertifiseringsevalueringene.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}