Hvordan gjøre en karriere som applikasjonssikkerhetsanalytiker: nøkkelferdigheter, roller og ansvar, muligheter og mer

 • Security Analyst
 • IT Career
 • IT Industries
 • Published by: André Hammer on jul 24, 2023

Mens vi fordyper oss i koden som vekker favorittapplikasjonene våre til live, lurer vi i skyggene usynlige motstandere – utspekulerte cybertrusler som kan lamme hele systemer og kompromittere sensitive data. Men her er det forbløffende faktum som de fleste applikasjonsutviklere ikke er klar over: 90 % av vellykkede cyberangrep stammer fra å utnytte sårbarheter i applikasjonene selv!

Med det digitale riket myldret av ondsinnede hackere som prøver å utnytte en hvilken som helst hakk i rustningen, søker organisasjoner over hele verden desperat etter dyktige forsvarere for å beskytte sine verdifulle eiendeler. Ettersom organisasjoner streber etter å beskytte sine digitale eiendeler og beskytte sensitive data, har disse dyktige fagpersonene blitt de ukjente heltene, og jobber utrettelig for å identifisere og redusere sårbarheter i applikasjoner.

Hvis du har en lidenskap for problemløsning, et skarpt øye for detaljer og en umettelig nysgjerrighet på den indre funksjonen til programvaresystemer, kan det å ta fatt på en karriere som Application Security Analyst være inngangsporten til en spennende og tilfredsstillende reise.

I denne omfattende veiledningen vil vi navigere i applikasjonssikkerhetens mangefasetterte rike, og avdekke de essensielle ferdighetene, utdanningsveiene og karrierebyggingsstrategiene som vil gi deg mulighet til å utmerke deg i dette dynamiske feltet. Enten du er en erfaren IT-profesjonell som ønsker å spesialisere deg eller en nyutdannet som er ivrig etter å finne en nisje i cybersikkerhetsområdet, vil denne artikkelen utstyre deg med kunnskapen og innsikten som trengs for å trives som applikasjonssikkerhetsanalytiker.


Hva er nøkkelferdighetene som definerer en bemerkelsesverdig applikasjonssikkerhetsanalytiker

Hva skiller en eksepsjonell Application Security Analyst fra resten? Det er beherskelsen av et mangfoldig og potent ferdighetssett som gjør dem i stand til ikke bare å identifisere og nøytralisere sårbarheter, men også til å ligge i forkant av den nådeløse strømmen til cybermotstandere i stadig utvikling. Her er noen nøkkelferdigheter du trenger for å trives som applikasjonssikkerhetsanalytiker:

 1. Teknisk dyktighet:

  I hjertet av verktøysettet til enhver applikasjonssikkerhetsanalytiker ligger et sterkt fundament i programmeringsspråk som Java, Python, C++ eller andre som vanligvis brukes i applikasjonsutvikling. Å forstå den intrikate funksjonen til applikasjoner gjør det mulig for disse analytikerne å identifisere sårbarheter og foreslå effektive løsninger.
 2. Grunnleggende sikkerhet:

  En dyp forståelse av grunnleggende cybersikkerhet er ikke omsettelig. Konsepter som kryptering, autentisering, tilgangskontroll og sikker kodingspraksis danner grunnlaget for en Application Security Analysts ekspertise.
 3. Trusselmodellering:

  Evnen til å tenke som en hacker er avgjørende for å effektivt sikre applikasjoner. Applikasjonssikkerhetsanalytikere må dyktig analysere og vurdere potensielle trusler, og forutse angrepsvektorer for å styrke forsvaret deres proaktivt.
 4. Penetrasjonstesting:

  Dyktige analytikere må ha erfaring med å utføre penetrasjonstester på applikasjoner for å identifisere svake punkter og vurdere deres motstand mot virkelige angrep. Praktisk erfaring med populære penetrasjonstestverktøy er en betydelig fordel.
 5. Kodevurderingskompetanse:

  Evnen til å utføre omfattende kodegjennomganger er en avgjørende ferdighet for enhver applikasjonssikkerhetsanalytiker. Å analysere kildekoden for å oppdage feil og anbefale reparasjoner sikrer at applikasjoner er motstandsdyktige mot potensielle utnyttelser.
 6. Sikkerhetsrammer og standarder:

  Kjennskap til industristandard sikkerhetsrammeverk og beste praksis, som OWASP (Open Web Application Security Project), sikrer at analytikere holder seg på linje med de nyeste sikkerhetstiltakene.
 7. Etisk hacking-etikk:

  Som fagfolk som er betrodd sikringssystemer, må applikasjonssikkerhetsanalytikere overholde strenge etiske retningslinjer. Å forstå grensene for etisk hacking og respektere lover og regler rundt cybersikkerhet er avgjørende.

For ambisiøse applikasjonssikkerhetsanalytikere som ønsker å tilegne seg de essensielle ferdighetene og få anerkjennelse i cybersikkerhetsområdet, er flere anerkjente sertifiseringer skreddersydd for deres karrierevei. En slik sertifisering er Certified Ethical Hacker (CEH), som fokuserer på etiske hackingteknikker og penetrasjonstestmetoder. For en omfattende forståelse av sikker kodingspraksis, er Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) fra (ISC)² et utmerket valg. I tillegg tilbyr GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)-sertifisering fra GIAC et spesialisert fokus på sikkerhetsvurderinger for nettapplikasjoner. Disse sertifiseringene validerer ikke bare ferdighetene til en applikasjonssikkerhetsanalytiker, men viser også deres forpliktelse til fortreffelighet i å beskytte applikasjoner mot nye trusler.


Roller og ansvar for en applikasjonssikkerhetsanalytiker

Som applikasjonssikkerhetsanalytiker vil du spille en avgjørende rolle i å sikre sikkerheten og integriteten til programvareapplikasjoner i en organisasjon. Ditt primære ansvar er å iidentifisere, vurdere og redusere potensielle sikkerhetsrisikoer og sårbarheter i applikasjoner. Her er nøkkelrollene og -ansvaret til en applikasjonssikkerhetsanalytiker:

 • Sikkerhetsvurdering:

  Gjennomfør grundige sikkerhetsvurderinger og penetrasjonstesting på applikasjoner for å identifisere sårbarheter, svakheter og potensielle utnyttelser. Dette innebærer å analysere kode, konfigurasjoner og infrastruktur for å sikre robuste forsvar.
 • Trusselanalyse:

  Hold deg oppdatert med de siste cybersikkerhetstruslene og angrepsvektorene. Analyser og forutse potensielle trusler mot applikasjoner og utvikle strategier for å motvirke dem effektivt.
 • Secure Coding Review:

  Se gjennom applikasjonskoden for å identifisere sikkerhetsfeil og foreslå sikker kodingspraksis. Samarbeid med utviklere for å implementere sikre kodestandarder gjennom hele utviklingslivssyklusen.
 • Gjennomgang av sikkerhetsarkitektur:

  Analyser design og arkitektur av applikasjoner for å sikre at beste praksiser for sikkerhet er integrert fra grunnen av.
 • Håndtering av sikkerhetsoppdateringer:

  Overvåk og administrer sikkerhetsoppdateringer for applikasjoner, og sørg for at sårbarheter omgående blir løst og utbedret.
 • Sikkerhetspolicyer og standarder:

  Utvikle og håndheve sikkerhetspolicyer, prosedyrer og standarder knyttet til applikasjonssikkerhet i organisasjonen.
 • Hendelsesrespons:

  Samarbeid med hendelsesresponsteam for å undersøke og svare på sikkerhetshendelser knyttet til applikasjoner. Tilby teknisk ekspertise for å løse og redusere sikkerhetsbrudd.
 • Dokumentasjon og rapportering:

  Oppretthold detaljerte registreringer av sikkerhetsvurderinger, funn og utbedringstiltak. Forbered omfattende rapporter for ledelsen, skisserer sikkerhetsposisjonen til applikasjoner og anbefaler forbedringer.

Muligheter innenfor ulike bransjer som en Applikasjonssikkerhetsanalytiker

Som applikasjonssikkerhetsanalytiker er ekspertisen din etterspurt på tvers av ulike bransjer, ettersom organisasjoner av alle typer og størrelser søker å styrke applikasjonene sine og beskytte sensitive data. Her er noen av de spennende mulighetene du kan utforske innenfor ulike bransjer:

 • Informasjonsteknologi (IT)-tjenester:

  IT-tjenestefirmaer tilbyr ofte applikasjonsutvikling og vedlikeholdstjenester til sine kunder. Som applikasjonssikkerhetsanalytiker i slike selskaper vil du være ansvarlig for å sikre sikkerheten til applikasjonene som utvikles og vedlikeholdes for ulike kunder, som spenner over ulike bransjer.
 • Finansielle tjenester og bankvirksomhet:

  Finansnæringen er avhengig av sikre applikasjoner for å håndtere finansielle transaksjoner, kundedata og sensitiv informasjon. Som applikasjonssikkerhetsanalytiker i denne sektoren vil du jobbe for å beskytte bankapplikasjoner, handelsplattformer, mobilbankapper og andre finansielle systemer mot cybertrusler.
 • Helsetjenester:

  I helsesektoren, der personvern og datasikkerhet er viktigst, spiller applikasjonssikkerhetsanalytikere en avgjørende rolle i å sikre elektroniske helsejournaler, medisinsk utstyr, telemedisinplattformer og andre helserelaterte applikasjoner.
 • E-handel og detaljhandel:

  Med den økende populariteten til netthandel, står e-handel og detaljhandelsbedrifter overfor konstante trusler mot webapplikasjonene sine. Som applikasjonssikkerhetsanalytiker i denne sektoren vil du fokusere på å sikre nettbaserte shoppingplattformer, betalingsgatewayer og kundedata.
 • Myndigheter og forsvar:

  Offentlige etater og forsvarsorganisasjoner håndterer sensitiv og klassifisert informasjon. Applikasjonssikkerhetsanalytikere i denne sektoren bidrar til å beskytte kritiske applikasjoner og systemer mot nettangrep og sikrer nasjonal sikkerhet.
 • Bilindustri og produksjon:

  Ettersom bilindustrien omfavner teknologi med tilkoblede biler og smart produksjon, er behovet for sikre applikasjoner avgjørende. Applikasjonssikkerhetsanalytikere i denne sektoren fokuserer på å sikre sikkerheten til bilprogramvare, produksjonskontrollsystemer og IoT-enheter.

Dette er bare noen få eksempler på de forskjellige bransjene som krever ekspertisen til Application Security Analysts. Uansett hvilken sektor du velger, vil ferdighetene dine bli høyt verdsatt når du bidrar til å skape et sikrere digitalt landskap.


Hvordan få en jobb som Application Security Analyst

Å få jobb som Application Security Analyst krever en strategisk tilnærming og en kombinasjon av utdanning, ferdigheter og praktisk erfaring. Her er trinnene for å hjelpe deg å bane vei til denne givende karrieren:

Educational Foundation:

Start med å skaffe deg en relevant utdanningsbakgrunn, vanligvis innen informatikk, cybersikkerhet, informasjonsteknologi eller et relatert felt. Vurder å ta en bachelor- eller mastergrad for å få en omfattende forståelse av programvareutvikling, nettverk og cybersikkerhetskonsepter.

 1. Educational Foundation:

  Start med å skaffe deg en relevant utdanningsbakgrunn, vanligvis innen informatikk, cybersikkerhet, informasjonsteknologi eller et relatert felt. Vurder å ta en bachelor- eller mastergrad for å få en omfattende forståelse av programvareutvikling, nettverk og cybersikkerhetskonsepter.
 2. Sikkerhetssertifiseringer:

  Skaff deg bransjeanerkjente sertifiseringer for å styrke din CV og demonstrere ekspertisen din innen applikasjonssikkerhet. Sertifiseringer som Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP) og Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) er verdifulle for ambisiøse applikasjonssikkerhetsanalytikere.
 3. Internships og Entry-Level-stillinger:

  Få praktisk erfaring gjennom praksisplasser eller entry-level-stillinger i cybersikkerhet, programvareutvikling eller IT-avdelinger. Selv roller som programvaretesting eller nettverksadministrasjon kan tilby verdifull innsikt i applikasjonssikkerhetens verden.
 4. Utvikle tekniske ferdigheter:

  Utvikle dine tekniske ferdigheter, inkludert programmeringsspråk som Java, Python eller C++, og få ferdigheter i ulike sikkerhetsverktøy, rammeverk og metoder som brukes i applikasjonssikkerhetstesting og -analyse.
 5. Sikkerhetsprosjekter og -bidrag:

  Bidra til sikkerhetsprosjekter med åpen kildekode eller delta i bug-bounty-programmer for å vise frem dine praktiske ferdigheter og bygge en portefølje som fremhever prestasjonene dine.
 6. Tilpass CV-en din:

  Skreddersy CV-en din for å fremheve relevante ferdigheter og erfaringer knyttet til applikasjonssikkerhet. Legg vekt på prosjekter, sertifiseringer eller praksisplasser som viser din kunnskap og evner.
 7. Vis frem myke ferdigheter:

  Sammen med teknisk ekspertise, legg vekt på myke ferdigheter som kommunikasjon, teamarbeid og kritisk tenkning. Applikasjonssikkerhetsanalytikere samarbeider ofte med ulike team, så disse ferdighetene er uvurderlige.

Husk at å bryte inn i applikasjonssikkerhet kan ta tid og utholdenhet. Vær åpen for å begynne i relaterte roller og gradvis jobbe deg oppover. Forbedre ferdighetene dine kontinuerlig, utvide nettverket ditt og demonstrer lidenskapen din for å sikre applikasjoner. Med dedikasjon og utholdenhet kan du få en tilfredsstillende jobb som Application Security Analyst.


Konklusjon

Avslutningsvis er reisen til å bli en Application Security Analyst både forfriskende og uunnværlig i dagens stadig utviklende digitale landskap. Ettersom vi har utforsket de essensielle ferdighetene, utdanningsveiene og etterspørselen fra industrien, er det tydelig at rollen til en Application Security Analyst ikke bare er et karrierevalg; det er en forpliktelse til å ivareta selve grunnlaget for vår sammenkoblede verden.

Med fremveksten av cybertrusler anerkjenner organisasjoner på tvers av ulike bransjer det kritiske behovet for dyktige fagfolk som på en dyktig måte kan beskytte applikasjonene sine mot ondsinnede motstandere. Aspirerende applikasjonssikkerhetsanalytikere, bevæpnet med et sterkt pedagogisk grunnlag, bransjeanerkjente sertifiseringer og praktisk erfaring, er klar til å gjøre en betydelig innvirkning på å forbedre sikkerhetsstillingen til organisasjoner over hele verden.

Videre tilbyr de grenseløse mulighetene som presenteres av Unlimited Security Training hos Readynez en overbevisende vei for enkeltpersoner til å oppgradere, holde seg oppdatert med den nyeste praksisen og oppnå større høyder i applikasjonssikkerhetskarrierene sine.

Med et mangfoldig utvalg av førsteklasses live-instruktørledede kurs til en brøkdel av prisen, gir Unlimited Security Training deg fleksibiliteten til å delta på så mange økter du ønsker. Bevæpnet med verktøyene og kunnskapen fra denne intensive opplæringen, vil du fryktløst ta på deg selv de mest utfordrende sikkerhetssertifiseringseksamenene. Å omfavne denne omfattende opplæringen vil utvilsomt skille deg ut, og gjøre deg til formidable forsvarere av kode og voktere av digitale festninger.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}