Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Hvordan bli en forsterkende læringsingeniør – industrietterspørsel, sertifiseringer, vekstutsikter og mer

 • IT-sertifisering
 • Industriens etterspørsel
 • Roller og ansvar
 • Published by: André Hammer on des 12, 2023
En gruppe mennesker som diskuterer spennende IT-emner

I det raskt utviklende landskapet med kunstig intelligens og maskinlæring, er det få domener som har fanget fantasien til både forskere og bransjefolk så dypt som forsterkende læring. Med applikasjoner som spenner fra autonom robotikk til spillagenter og finansiell handel, representerer forsterkende læring toppen av AI-prestasjon – et felt der intelligente agenter lærer å ta beslutninger og ta handlinger i komplekse, dynamiske miljøer.

Hvis du er fascinert av ideen om å bygge intelligente systemer som kan lære, tilpasse og utmerke seg i en rekke scenarier i den virkelige verden, så står du på terskelen til et spennende eventyr. Veien til å bli en Reinforcement Learning Engineer er en reise som lokker de som lengter etter å mestre dette banebrytende feltet, en reise preget av utfordringer, oppdagelser og, til syvende og sist, mestring.

I denne artikkelen vil vi utforske verden av forsterkning, fra de grunnleggende prinsippene til de mest avanserte applikasjonene, kravene fra bransjen, sertifiseringer og mer.


Industriens etterspørsel etter forsterkningslærende ingeniører

Etterspørselen etter forsterkende læringsingeniører har økt jevnt de siste årene ettersom industrier anerkjenner det enorme potensialet for forsterkende læring for å løse komplekse problemer og forbedre beslutningsprosesser. Her er noen nøkkelpunkter som fremhever bransjens etterspørsel etter forsterkningslærende ingeniører:

 • Autonome systemer:

  Bransjer som selvkjørende biler, robotikk og droner søker aktivt etter eksperter på forsterkningslæring for å utvikle intelligente og adaptive systemer. Disse systemene må lære og tilpasse seg dynamiske miljøer, noe som gjør forsterkende læringsferdigheter avgjørende.
 • Gaming og underholdning:

  Spillindustrien er en viktig aktør i å drive etterspørselen etter Reinforcement Learning Engineers. Spillutviklere bruker forsterkende læring for å lage smartere, mer utfordrende ikke-spillerkarakterer (NPC) og utvikle spillagenter som kan lære og tilpasse seg spillerens atferd.
 • Helsevesen:

  I helsevesenet brukes forsterkende læring for å optimalisere behandlingsplaner, oppdage medisiner og til og med personlig medisin. Evnen til å utvikle modeller som kan ta adaptive beslutninger i sanntid er uvurderlig i denne sektoren.
 • Finans og handel:

  Finansinstitusjoner bruker forsterkende læring for algoritmisk handel, risikostyring og svindeloppdagelse. Disse applikasjonene krever eksperter som kan designe og finjustere forsterkningslæringsmodeller.
 • Anbefalingssystemer:

  Selskaper som Netflix og Amazon bruker forsterkningslæring for å forbedre anbefalingssystemer. Evnen til å forstå brukeratferd og tilpasse anbefalinger i sanntid er avgjørende i e-handels- og innholdsleveringsindustrien.
 • Industriell automatisering:

  Bransjer som er avhengige av automasjon, for eksempel produksjon, implementerer forsterkende læring for å optimalisere prosesser, redusere nedetid og forbedre effektiviteten. Denne etterspørselen er drevet av behovet for intelligent beslutningstaking i industrielle miljøer.
 • Naturlig språkbehandling:

  Forsterkende læring blir også stadig mer relevant i naturlig språkbehandling, der chatboter og virtuelle assistenter er utviklet for å forstå og svare på brukerinnspill gjennom kontinuerlig læring og tilpasning.
 • Landbruk:

  Landbruksnæringen utforsker forsterkende læring for presisjonslandbruk. Autonome traktorer, droner for avlingsovervåking og smarte vanningssystemer krever alle forsterkningslæring for å ta informerte beslutninger.

Gitt det brede spekteret av applikasjoner, forventes etterspørselen etter Reinforcement Learning Engineers å fortsette å vokse. Etter hvert som teknologien utvikler seg og flere bransjer innser potensialet for forsterkende læring, vil eksperter på dette feltet forbli svært ettertraktet. I tillegg er evnen til å forstå og anvende forsterkende læring ikke begrenset til en enkelt bransje, som tilbyr fagfolk fleksibilitet og tilpasningsevne i karrieren.


Roller og ansvar som forsterkningsingeniør

En Reinforcement Learning Engineer spiller en sentral rolle i å designe, utvikle og implementere forsterkningslæringsløsninger for en rekke applikasjoner. Deres ansvar kan variere avhengig av det spesifikke prosjektet, men her er noen vanlige roller og ansvar knyttet til stillingen:

 • Problemformulering:

  Definer problemet eller oppgaven som forsterkende læringsmodellen skal adressere. Dette innebærer å forstå domenet, sette mål og bestemme belønninger og straffer.
 • Datainnsamling og forhåndsbehandling:

  Samle inn og forbehandle data, som kan inkludere sensordata, logger eller simuleringer. Sikre datakvalitet og kompatibilitet med forsterkende læringsalgoritmer.
 • Algoritmevalg:

  Velg eller utvik den best egnede forsterkningslæringsalgoritmen for det aktuelle problemet. Dette kan innebære klassiske algoritmer som Q-learning eller state-of-the-art teteknikker som dyp forsterkende læring.
 • Modelldesign:

  Design arkitekturen til forsterkningslæringsmodellen, inkludert nevrale nettverk, tilstandsrepresentasjoner og handlingsrom. Vurder avveiningene mellom modellkompleksitet og ytelse.
 • Trening og simulering:

  Tren forsterkningslæringsmodellen ved hjelp av data og simuleringsmiljøer. Overvåk modellens fremgang og foreta justeringer etter behov.
 • Policyoptimalisering:

  Optimaliser policyen eller strategien som brukes av agenten for å ta beslutninger. Dette kan innebære bruk av teknikker som politiske gradienter eller skuespillerkritiske metoder.
 • Evaluering og testing:

  Vurder modellens ytelse gjennom ulike beregninger, for eksempel kumulative belønninger, konvergensrater og stabilitet. Gjennomfør strenge tester for å sikre robusthet.
 • Skalering og effektivitet:

  Optimaliser modellen for skalerbarhet og effektivitet, spesielt i sanntids- eller ressursbegrensede applikasjoner. Dette kan innebære distribuert databehandling og parallellisering.
 • Samarbeid:

  Arbeid tett med tverrfunksjonelle team, inkludert datavitere, programvareingeniører, domeneeksperter og interessenter, for å tilpasse mål for forsterkende læring med bredere prosjektmål.
 • Forskning og innovasjon:

  Hold deg oppdatert med den siste utviklingen innen forsterkende læring og bidra til forskning på feltet, og flytte grensene for hva som er mulig.

Rollen som Reinforcement Learning Engineer krever en sterk bakgrunn innen maskinlæring, dyp læring og en solid forståelse av det spesifikke domenet der modellen brukes. Dessuten er tilpasningsevne, problemløsningsevner og en kontinuerlig drivkraft til å lære og innovasjon nøkkelegenskaper for å lykkes i denne rollen, ettersom feltet for forsterkende læring er i kontinuerlig utvikling.


Sertifiseringer du kan forfølge som forsterkningsingeniør

For å bli en Reinforcement Learning Engineer, trenger du et sterkt grunnlag innen maskinlæring, dyp læring og forsterkende læring. Selv om det kanskje ikke finnes sertifiseringer med spesifikt tittel "Reinforcement Learning Engineer", kan du ta følgende sertifiseringer og kurs for å bygge de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for denne rollen:

Maskinlæring og Deep Learning-sertifiseringer

 • Google Professional Machine Learning Engineer: Denne sertifiseringen fokuserer på maskinlæring og er en verdifull forutsetning for forsterkende læring.
 • Microsoft-sertifisert: Azure AI Engineer Associate: Gir en omfattende forståelse av AI og maskinlæringsprinsipper.

Skyplattformer og verktøy

 • AWS Certified Machine Learning - Spesialitet: Amazon Web Services tilbyr denne sertifiseringen med fokus på maskinlæring, som er relevant for forsterkende læringsprosjekter.
 • Microsoft-sertifisert: Azure AI Engineer Associate: Microsofts sertifisering inkluderer praktisk erfaring med Azures maskinlæringstjenester.

Python-programmeringssertifiseringer

 • Python Institute Certifications (PCAP, PCPP): Python er mye brukt i maskinlæring og forsterkende læring, så en sertifisering i Python kan være fordelaktig.

OpenAI Gym Gym

 • Selv om det ikke er en sertifisering, tilbyr OpenAI Gym et verktøysett for å utvikle og sammenligne forsterkende læringsalgoritmer. Å fullføre prosjekter og øvelser med Gym kan demonstrere ferdighetene dine.

Online forsterkende læringskurs

 • Utforsk gratis eller rimelige nettkurs og veiledninger som fokuserer på forsterkende læring, for eksempel de som er tilgjengelige på nettstedet vårt.

Avansert forskning og prosjekter

 • Selv om det ikke er sertifiseringer, er det avgjørende å jobbe med forsterkningslæringsprosjekter og holde tritt med den nyeste forskningen på feltet for å bli en dyktig forsterkningslæringsingeniør.

Husk at i tillegg til sertifiseringer, er praktisk erfaring og å bygge en portefølje av prosjekter avgjørende for en karriere innen forsterkende læring. Hold deg også oppdatert med de siste forskningsartikler og nye teknikker innen forsterkende læring, siden det er et felt i rask utvikling.


Vekstaspekter som forsterkende læringsingeniør

Som Reinforcement Learning Engineer tilbyr karrieren din lovende vekstutsikter og muligheter. Her er noen av vekstaspektene du kan forvente på dette feltet:

 • Høy etterspørsel etter ekspertise:

  Etterspørselen etter forsterkende læringsingeniører øker jevnt etter hvert som flere bransjer anerkjenner potensialet til forsterkende læring. Denne etterspørselen gir mange jobbmuligheter og konkurransedyktig lønn.
 • Diverse applikasjonsdomener:

  Forsterkende læring kan brukes på tvers av forskjellige domener, inkludert autonome systemer, helsevesen, finans, spill og mer. Du kan utforske ulike og spennende karriereveier.
 • Kontinuerlig læring og innovasjon:

  Feltet for forsterkende læring er dynamisk og i kontinuerlig utvikling. Dette gir muligheter for kontinuerlig læring og sjansen til å jobbe med banebrytende teknologier og applikasjoner.
 • Forskningsmuligheter:

  For de som er interessert i å flytte grensene for feltet, er det rikeligmuligheter til å engasjere seg i forskning og bidra til fremskritt innen forsterkende læring.
 • Tverrdisiplinært samarbeid:

  Reinforcement Learning Engineers samarbeider ofte med eksperter fra forskjellige domener, inkludert datavitere, programvareingeniører, domeneeksperter og forretningsinteressenter. Dette samarbeidet forbedrer dine kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Spesialisering:

  Du kan velge å spesialisere deg i spesifikke områder av forsterkende læring, for eksempel dyp forsterkende læring, imitasjonslæring eller overføringslæring, slik at du kan skreddersy karrieren din til dine interesser og ekspertise.
 • Lederroller:

  Med erfaring og ekspertise kan du flytte inn i lederstillinger, for eksempel ledende ingeniør, teamleder eller AI-forskningsdirektør. Entreprenørskap: Ferdighetene og kunnskapen du får som Reinforcement Learning Engineer kan åpne dører til entreprenørskap, hvor du kan lage dine egne AI-baserte produkter eller tjenester.

For å få mest mulig ut av vekstaspektene på dette feltet, er det viktig å holde seg oppdatert med den nyeste forskningen, teknologiene og trendene innen forsterkende læring. Kontinuerlig læring, personlige prosjekter og nettverksbygging med fagfolk på feltet kan forbedre din karrierevekst ytterligere. Vurder i tillegg å få ekspertise på relaterte områder, for eksempel maskinlæringsoperasjoner (MLOps) og forklarbar AI, for å utvide ferdighetssettet ditt og forbli tilpasningsdyktig i det stadig utviklende landskapet av AI og maskinlæring.


Lukke linjer

Veien til å bli en Reinforcement Learning Engineer er en reise med uendelige muligheter i det dynamiske riket av kunstig intelligens. Ettersom bransjer anerkjenner verdien av intelligente systemer som lærer, tilpasser seg og utmerker seg, blir din ekspertise på dette feltet mer uvurderlig enn noen gang. Fra den stadig voksende etterspørselen i bransjen til en mengde sertifiseringer, konkurransedyktige lønninger og lovende vekstutsikter, din karriere som Reinforcement Learning Engineer har potensialet for kontinuerlig læring og innovasjon. Med den rette blandingen av kunnskap, erfaring og en lidenskap for å løse komplekse utfordringer, kan du forme fremtiden og begi deg ut på et spennende eventyr inn i verden av forsterkende læring.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}