About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

Hvor stor er Googles Professional Cloud Architect-eksamen?

sep 2019 by MARIA FORSBERG

Lurer du på å ta Googles Cloud Architect-eksamen? Her finner du vurderingen som Readynez har gjort av denne eksamenen.

Det første vi kan slå fast, er at eksamenen er klart vanskeligere enn den tilsvarende AWS-eksamenen AWS Certified Solutions Architect Professional eksamen.

En vesentlig forskjell er at Google forventer at alle Solutions-arkitekter har utviklerbakgrunn. Det er kanskje ikke et problem for deg, men det er ganske mange som sliter hvis de blir bedt om å feilsøke en Python-kode som ikke har noe med GCP å gjøre.

Den største forskjellen er likevel at GCP-sertifiseringen er bygget opp helt rundt det profesjonelle arbeidet som Cloud-arkitekt, og ikke selve plattformen. Dette er en stor styrke ved at sertifiseringen dermed dokumenterer reell kunnskap og praktiske ferdigheter. På den andre siden blir eksamenen langt vanskeligere, fordi emnet kan omfatte uforutsette ting. Mange av eksamensspørsmålene har ingenting med Google å gjøre.

Selve måten spørsmålene er lagt opp på, bidrar også til at eksamenen blir mer krevende. Både AWS og Google bruker nesten utelukkende scenariospørsmål i Pro-eksamenene sine, men Google stiller langt større krav til overblikk og kompleksitet i løsningsforslagene.

For å stille best mulig forberedt til eksamen, må du passe på at du velger en kursinstruktør som kan sakene sine. Hvis instruktøren mangler praktisk erfaring og ikke bruker det offisielle kursmaterialet, kan du få det skikkelig tøft på eksamen.

Kontakt oss på chatten hvis du vil vite mer om Googles Cloud Architect-eksamen, eller les om det offisielle kurset og agendaen her: https://www.readynez.com/no/training/kurs/leverandoerer/google-cloud/professional-cloud-architect-pca-kurs/

GET INSPIRED

Latest from the blog

Hva skal til for å bli prosjektleder?

READ MORE

Master Finance Apps med Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations Certification

READ MORE

Fordelene ved å bli en sertifisert Microsoft 365 Teams-administrator MS-700

READ MORE

Basket

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}