Hvor mye lønn tjener CISSP-sertifiserte fagfolk?

 • CISSP salary
 • Published by: André Hammer on jan 19, 2024

I området for cybersikkerhet står CISSP-sertifiseringen som en avgjørende milepæl for profesjonelle. Det er ikke bare et bevis på ens kunnskap og ferdigheter innen ulike sikkerhetsdomener, men også en inngangsport til forbedrede karrieremuligheter og høyere lønnsgrupper.

CISSP-betegnelsen er høyt respektert i bransjen, og fungerer ofte som en differensiator på arbeidsmarkedet. Fagfolk med denne sertifiseringen anses godt rustet til å håndtere komplekse sikkerhetsutfordringer, noe som gjør dem til verdifulle eiendeler for deres organisasjoner.

I denne artikkelen vil vi dykke dypt inn i CISSP-fagfolks lønn og faktorene som påvirker dem.

Hva er CISSP-sertifisering?

CISSP, eller Certified Information Systems Security Professional, er en globalt anerkjent sertifisering innen informasjonssikkerhet, tildelt av International Information System Security Certification Consortium (ISC)².

Den er designet for erfarne sikkerhetsutøvere, ledere og ledere, og demonstrerer kunnskap på tvers av et bredt spekter av sikkerhetspraksis og prinsipper.

CISSP består av åtte kjernedomener:

• Sikkerhet og risikostyring

• Asset Security

• Sikkerhetsarkitektur og ingeniørfag

• Kommunikasjon og nettverkssikkerhet

• Identitets- og tilgangsstyring

• Sikkerhetsvurdering og testing

• Sikkerhetsoperasjoner

• Sikkerhet for programvareutvikling

CISSP-sertifiseringen utstyrer cybersikkerhetsfagfolk med et bredt spekter av ferdigheter som er avgjørende for å forsvare seg mot cyberangrep. Den dekker inngående kunnskap om penetrasjonstesting, en kritisk komponent for å identifisere sårbarheter i informasjonssystemer.

CISSP gir også en omfattende forståelse av ulike aspekter av sikkerhetsindustrien, og sikrer at fagfolk er godt kjent med de siste sikkerhetstrendene og -praksisene. Ved å omfatte disse områdene, sikrer CISSP at innehaverne er utstyrt med ekspertisen som trengs for å effektivt beskytte organisasjoner i det raskt utviklende landskapet av cybersikkerhet.

Denne sertifiseringen er ideell for de som ønsker å validere sin ekspertise og fremme sin karriere i cybersikkerhetslandskapet, med fokus på helhetlig sikkerhetsstyring og teknisk kompetanse.

Hva er lønnen for CISSP-sertifiserte fagfolk i 2024?

Gjennomsnittlig lønn for CISSP-sertifiserte arbeidere

Å oppnå en CISSP-sertifisering markerer ofte et betydelig sprang i en profesjonells inntjening. Mens den nøyaktige lønnen kan avhenge av beliggenhet og erfaring, nyter CISSP-innehavere vanligvis en betydelig lønnspremie.

Denne sertifiseringen, anerkjent globalt, åpner dører til senior og spesialiserte roller innen cybersikkerhet, hvor ekspertise er høyt verdsatt og belønnet. Fra sikkerhetsanalytikere til sjefer for informasjonssikkerhet, CISSP-fagfolk skiller seg ut på det tekniske arbeidsmarkedet, og har lønn som gjenspeiler deres omfattende kunnskap og dedikasjon til informasjonssikkerhet.

Gjennomsnittslønnen for CISSP-sertifiserte arbeidere rapporteres å være betydelig høyere enn for ikke-sertifiserte fagfolk. Faktisk mottar fagfolk med sertifiseringen 16 % mer lønn enn andre IT-fagfolk i gjennomsnitt. Gjennomsnittslønnen for en CISSP-sertifisert profesjonell i USA er $120 552.

Imidlertid kan lønnsslippene variere betydelig avhengig av ulike faktorer som arbeidsgiver, erfaring, jobbrolle og plassering, med rapporter som varierer fra $60.000 til $300.000.

Stillingsbeskrivelse påvirker lønn for CISSP-sertifiserte fagfolk

For CISSP-sertifiserte fagfolk påvirker den spesifikke jobbrollen lønnspotensialet betydelig. Et eksempel er at mens gjennomsnittlig CISSP-profesjonells lønn var $120.552, tjener de som jobber som IT-sikkerhetsarkitekter i gjennomsnitt $137.078, og informasjonssikkerhetssjefer tjener $130.043.

Selv om sertifiseringen gir et solid grunnlag innen informasjonssikkerhet, varierer hvordan denne ekspertisen brukes, sterkt på tvers av ulike stillinger. For eksempel kan en CISSP-sertifisert IT-sjef se et annet lønnsområde sammenlignet med en CISSP-sertifisert Cybersecurity Analyst, selv innenfor samme geografiske region.

Lederroller som krever strategisk tilsyn, som Chief Information Security Officers (CISO), har ofte høyere lønn på grunn av det bredere ansvarsområdet. Deres rapporterte gjennomsnittslønn er $173,726.

I tillegg kan spesialiserte områder innen cybersikkerhet, som risikohåndtering eller hendelsesrespons, forme lønnsskalaer ytterligere, noe som gjenspeiler de unike ferdighetene og utfordringene til hver rolle.

Derfor, mens CISSP er en rød tråd som øker karriereutsiktene, forblir den spesifikke stillingsbeskrivelsen en sentral faktor for å bestemme lønn.

Beliggenhet påvirker CISSP-sertifisertes lønn

Lønnene til CISSP-sertifiserte fagfolk bestemmes ikke bare av deres ferdigheter og erfaring, men også betydelig påvirket av deres geografiske plassering.

I regioner med høy etterspørsel etter fagfolk innen cybersikkerhet, for eksempel store teknologihuber eller større byer med en konsentrasjon av IT-selskaper, for eksempel Silicon Valleyi California (med en gjennomsnittslønn på $131.000) eller New York City (har en gjennomsnittslønn på $106.000), CISSP-sertifiserte personer har ofte høyere lønn. Denne variasjonen skyldes levekostnadsforskjeller og den høye etterspørselen til arbeidsmarkedet i disse områdene.

Det motsatte gjelder også; sertifiserte fagfolk i mindre byer eller regioner med færre teknologifokuserte virksomheter har mindre etterspørsel, noe som resulterer i lavere lønn. For eksempel er gjennomsnittslønnen i Texas bare $98 000.

Forskjellen er enda tydeligere når man sammenligner lands gjennomsnittslønn:

 • USA: $120 552
 • Canada: $119 917
 • Storbritannia: $81 354
 • Australia: $57 396
 • India: $56 911

Denne geografiske lønnsforskjellen fremhever viktigheten av plassering i karriereplanlegging for CISSP-sertifiserte fagfolk.

Tjener erfarne CISSP-sertifiserte arbeidere mer?

Lønnslandskapet for CISSP-sertifiserte fagfolk er betydelig formet av deres erfaringsnivå. Arbeidserfaring er en av de mest innflytelsesrike variablene når det gjelder lønn. CISSP-innehavere på startnivå starter vanligvis med lavere lønn, men etter hvert som erfaringen deres vokser, øker også inntjeningspotensialet deres.

For eksempel øker gjennomsnittslønningene til informasjonssikkerhetsanalytikere fra 63 000 USD til 107 000 USD over tid:

 • 0-1 år: $63 000
 • 1-4 år: $72 000
 • 5-9 år: $87 000
 • 10-19 år: $98 000
 • 20+ år: $107 000

Vi kan se en lignende lønnsvekst for informasjonssikkerhetssjefer:

 • 0-1 år: $72 000
 • 1-4 år: $99 000
 • 5-9 år: $121 000
 • 10-19 år: $130 000
 • 20+ år: $131 000

Også gjennomsnittslønninger for IT Security Architects følger samme mønster:

 • 0-1 år: $79 000
 • 1-4 år: $98 000
 • 5-9 år: $126 000
 • 10-19 år: $145 000
 • 20+ år: $151 000

Dette gjelder også i de høyeste lederstillingene, Chief Information Security Officers:

 • 0-1 år: $106 000
 • 1-4 år: $131 000
 • 5-9 år: $138 000
 • 10-19 år: $177 000
 • 20+ år: $188 000

Disse dataene understreker hvordan erfaring ikke bare beriker en CISSP-profesjonells ferdigheter, men også øker deres økonomiske belønninger betydelig.

Hvordan bli CISSP-sertifisert

Å bli CISSP-sertifisert krever flere trinn:

 1. Oppfyll forutsetningene:

  Sørg for at du har minst fem års fulltids, betalt arbeidserfaring i to eller flere av CISSPs åtte domener. En fireårig høyskolegrad eller tilsvarende, eller en tilleggslegitimasjon fra den (ISC)²-godkjente listen, kan erstatte ett år med nødvendig erfaring.
 2. Dykk dypt inn i de åtte domenene:

  Gjør deg kjent med CISSP Common Body of Knowledge (CBK), som omfatter åtte domener: Sikkerhet og risikostyring, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communication and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment og testing, sikkerhetsoperasjoner, programvareutviklingssikkerhet. Disse domenene danner grunnlaget for CISSP-sertifiseringseksamenen.
 3. Velg et opplæringsprogram:

  Vurder å melde deg på et CISSP-kurs av høy kvalitet (ISC)². Disse kursene, som tilbys både online og personlig, er designet for å matche CBK og undervises av autoriserte instruktører.
 4. Få praktisk erfaring:

  Praktisk erfaring er uvurderlig. Arbeid på prosjekter eller i roller som er på linje med CISSP-domenene. Denne praktiske anvendelsen av kunnskap er avgjørende for å forstå kompleksiteten til hvert domene.
 5. Selvstudier og bruk ressurser:

  Dediker betydelig tid til selvstudier. Bruk ulike studiemateriell som den offisielle (ISC)²-veiledningen til CISSP CBK, øv på eksamener og bli med i studiegrupper eller fora for diskusjon og avklaring.
 6. Registrer deg for eksamen:

  Når du er klar, registrer deg for CISSP-eksamenen via (ISC)²-nettstedet. Planlegg eksamensdatoen din, slik at du har nok tid til grundig forberedelse.
 7. Bestå eksamen:

  CISSP-eksamenen er en datamaskinbasert test, bestående av 100 til 150 spørsmål over en tretimers periode. En poengsum på 700 av 1000 eller høyere kreves for å bestå.
 8. Fullfør godkjenningsprosessen:

  Etter eksamen må du bli godkjent av en aktiv (ISC)²-sertifisert fagperson. Denne personen vil bekrefte din yrkeserfaring. Send inn det utfylte påtegningsskjemaet innen ni måneder etter bestått eksamen.
 9. Forplikte seg til videreutdanning:

  For å opprettholde CISSP-statusen din, tjen og send inn 40 studiepoeng (CPE) årlig, og totalt 120 CPE-poeng over tre år. I tillegg må du betale den årlige vedlikeholdsavgiften for å holde sertifiseringen aktiv.

Hvordan tjene mer som en CISSP-profesjonell

Bygge nye ferdigheter

For å heve inntjeningspotensialet som en CISSP-profesjonell er det viktig å kontinuerlig bygge nye ferdigheter.

Spesialisering på nye områder som skysikkerhet, IoT-sikkerhet eller AI innen cybersikkerhet kan skille deg ut. Å omfavne lederskap og lederegenskaper er like viktig; vurdere kurs i prosjektledelse eller oppnå sertifiseringer som PMP eller ITIL.

Å holde seg oppdatert med de siste bransjetrendene, delta på workshops og nettverksbygging innen nettsikkerhetssamfunnet kan åpne dører til muligheter med høyere betaling. Utvikler sksykdommer i nisjeområder øker ikke bare ekspertisen, men posisjonerer deg også som en verdifull ressurs, noe som fører til potensielt høyere inntjening i det dynamiske feltet informasjonssikkerhet.

Legge til sertifiseringer i CV-en din

Ettersom behovet for cybersikkerhetseksperter fortsetter å vokse, er arbeidsgivere villige til å betale mer for personer med spesialiserte ferdigheter. Faktorer som den økende kompleksiteten til trusler og den økte offentlighetens oppmerksomhet på personvern understreker behovet for arbeidere med ettertraktede cybersikkerhetssertifiseringer.

På grunn av dette kan tillegg av spesialiserte cybersikkerhetssertifiseringer føre til høyere lønn. CISSP-fagfolk kan spesialisere seg ytterligere i informasjonssystemer ved å tilegne seg sertifiseringer som CISSP-ISSMP, CISSP-ISSEP, CISM og CISA.

Den vanlige prosessen med å få et sertifikat er ved først å ta et kurs og deretter bestå en sertifiseringstest. Mens sertifiseringstestene har en tendens til å ha en universell pris, kan cybersikkerhetskurs variere betydelig i både pris og kvalitet. Velg et rimelig sertifiseringskurs med live-instruksjoner. Å unngå ikke-interaktive kurs med forhåndsinnspilte leksjonsvideoer og ingen direkte kommunikasjon med veilederen er smart, ettersom sluttresultatet ofte er å stryke på en dyr sertifikatprøve.

Ved å kontinuerlig forbedre sin ekspertise, kan CISSP-sertifiserte fagfolk åpne dører til høyere betalte muligheter og karrierevekst innen cybersikkerhet.

Utdanning: Høyere grader kan forbedre lønnen for CISSP-fagfolk

For CISSP-fagfolk kan det å fremme utdanningen med høyere grader være et strategisk grep for å øke inntjeningspotensialet.

Mens bachelorgrader ofte er en forutsetning for mange arbeidsgivere, fører det å ha en avansert grad, for eksempel en mastergrad, MBA eller doktorgrad i cybersikkerhet, informasjonsteknologi eller et relatert felt, ofte til høyere lønn og flere ledende stillinger innen industri.

Dette er fordi høyere utdanning ikke bare utvider ens kunnskapsbase, men også viser en forpliktelse til feltet, noe som gjør disse fagpersonene mer attraktive for arbeidsgivere som søker ekspertise og lederskap innen cybersikkerhet.

Som et resultat er CISSP-innehavere med avanserte grader godt posisjonert til å forhandle seg frem til bedre kompensasjon og påta seg roller som krever en dypere forståelse av komplekse sikkerhetsutfordringer.

Vekstprognoser: Vil CISSP-lønninger fortsette å vokse?

Når vi ser inn i fremtiden for cybersikkerhet, virker banen til CISSP-lønninger lovende. Det stadig utviklende landskapet av digitale trusler sikrer en vedvarende etterspørsel etter dyktige CISSP-fagfolk.

Dette økende behovet, kombinert med den økende kompleksiteten av cybersikkerhetsutfordringer organisasjoner over hele verden står overfor, posisjonerer CISSP-sertifisering som en nøkkelfaktor i karriereutvikling og lønnsvekst.

Selv om det er utfordrende å forutsi eksakte tall, antyder trenden en fortsatt oppadgående lønnskurve for CISSP-sertifiserte eksperter, spesielt ettersom ferdighetene deres blir viktigere i en stadig mer digital verden. Dette synet gjør CISSP til en verdifull sertifisering for de som ønsker å utmerke seg innen informasjonssikkerhet.

Konklusjon

Avslutningsvis står CISSP-sertifiseringen som et fyrtårn av fortreffelighet og ekspertise i cybersikkerhetslandskapet. Som denne artikkelen har vist, forbedrer ikke bare CISSP-sertifiseringen ens kunnskap og ferdigheter i ulike sikkerhetsdomener, men den påvirker også lønns- og karriereutsiktene betydelig.

De gjennomsnittlige lønnstallene for CISSP-sertifiserte fagfolk, som varierer etter rolle, erfaring og plassering, viser tydelig den høye verdien industrien legger på denne sertifiseringen.

Veien til å bli CISSP-sertifisert, men krevende, tilbyr en klar bane for profesjonell vekst og økonomisk belønning. Sertifiseringen åpner dører til en rekke muligheter, fra startnivå til topplederroller, hver med sine egne unike utfordringer og belønninger. Betydningen av kontinuerlig læring, skaffe tilleggssertifiseringer og fremme utdanning kan ikke overvurderes i dette stadig utviklende feltet.

Ser vi fremover, viser etterspørselen etter dyktige cybersikkerhetseksperter ingen tegn til å avta. Etter hvert som digitale trusler blir mer sofistikerte og gjennomgripende, vil ekspertisen til CISSP-sertifiserte fagfolk være mer avgjørende enn noen gang. Denne pågående etterspørselen vil sannsynligvis fortsette å øke lønningene, noe som gjør CISSP til en stadig mer verdifull ressurs for de som er forpliktet til en karriere innen cybersikkerhet.

Enten du nettopp har begynt i feltet eller ønsker å heve karrieren din, står CISSP-sertifiseringen som et sentralt skritt mot å oppnå både profesjonell anerkjennelse og økonomisk suksess i den dynamiske og kritiske verdenen av cybersikkerhet.

FAQ

Hva er gjennomsnittslønnen for CISSP-sertifiserte fagfolk?

Gjennomsnittslønnen for CISSP-sertifiserte fagfolk varierer fra $76 000 til $162 000 per år, avhengig av erfaring, beliggenhet og bransje.

Tjener CISSP-sertifiserte fagfolk mer enn ikke-sertifiserte profesjonellenaler i samme bransje?

Ja, CISSP-sertifiserte fagfolk tjener generelt mer enn ikke-sertifiserte fagfolk innen samme felt. I følge PayScale er gjennomsnittslønnen for CISSP-sertifiserte fagfolk $116.000, mens ikke-sertifiserte fagfolk tjener et gjennomsnitt på $88.000.

Hvilke faktorer kan påvirke lønnen til CISSP-sertifiserte fagfolk?

CISSP-sertifiserte fagfolks lønn kan påvirkes av faktorer som mange års erfaring, utdanningsnivå og bransje. For eksempel kan de med en bachelor- eller mastergrad ha høyere lønn enn de med bare et videregående vitnemål.

Innen informasjonsteknologi kan CISSP-sertifiserte fagfolk forvente høyere lønn sammenlignet med ikke-sertifiserte fagfolk på grunn av den høye etterspørselen etter deres spesialiserte ferdigheter. Lønn kan også variere basert på beliggenhet, med fagfolk i byer som London eller Manchester som tjener mer enn de i mindre byer eller landlige områder.

I tillegg kan fagfolk med flere års erfaring og en sterk track record for vellykket implementering av sikre systemer og protokoller også få høyere lønn. Disse faktorene bidrar til det brede utvalget av lønn CISSP-sertifiserte fagfolk kan forvente å tjene, noe som gjør det til et lukrativt og givende karrierevalg for de i cybersikkerhetsindustrien.

Er det forskjellige lønnsområder for CISSP-sertifiserte fagfolk basert på beliggenhet?

Ja, det er forskjellige lønnsområder for CISSP-sertifiserte fagfolk basert på beliggenhet. For eksempel kan en CISSP i New York City tjene en høyere lønn enn en i en liten by i Midtvesten.

Hvordan påvirker erfaringsnivået til CISSP-sertifiserte fagfolk inntektene deres?

Erfaringsnivået til CISSP-sertifiserte fagfolk har en betydelig innvirkning på inntektene deres. Mer erfarne fagfolk har vanligvis høyere lønn. For eksempel kan en CISSP med 5-9 års erfaring tjene $98.000, mens de med 10-19 år kan tjene $118.000 i gjennomsnitt.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}