About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

Guide til CRISC-sertifiseringen fra ISACA

For å få maksimalt utbytte av CRISC-kurset trenger du en viss forkunnskap innenfor risikostyring på konsernnivå samt design av risikobasert informasjonssystemkontroll. Man kan si at CRISC bygger på kunnskapen og erfaringen du allerede har med IT/forretningsrisiko, identifikasjon og implementering av informasjonssystemkontroller

Hvem er CRISC beregnet på?
En CRISC-sertifisering er et smart valg for deg som planlegger å gjøre karriere innenfor risikostyring og kontroll.

Du jobber kanskje allerede i en av disse rollene eller ønsker å skape deg en ny karriere:

 • IT-sikkerhetsekspert
 • Risk manager
 • Forretningsanalytiker
 • Prosjektleder
 • Compliance-ansvarlig

Hvilke karrierefordeler kan en CRISC-sertifisering gi?
CRISC er en globalt anerkjent akkreditering som dokumenterer objektivt at du har kompetansen og verktøyene som skal til for å kunne evaluere og styre virksomhetsrisiko.

Her er noen av de viktigste fordelene med CRISC:

 • En bredt anerkjent sertifisering som beviser kunnskapen du besitter innenfor virksomhetsrisiko og kontroll av informasjonssystemer
 • Gir ekstra verdi til arbeidsgivere og kunder innenfor risikostyring og -vurdering
 • Hjelper deg å kommunisere risiko- og kontrolltemaer mer effektivt
 • Karrierefordeler i form av større konkurransefortrinn i forhold til andre kandidater
 • Kontinuerlig utvikling og ajourført kunnskap

Hva med fordelene for arbeidsgiverne?
Organisasjoner som ansetter CRISC-sertifiserte, sikrer seg overlegen kunnskap og effektive verktøy med hensyn til risiko, informasjonssystemer og kontroller.

De vil samtidig være bedre i stand til å kommunisere komplekse risikotemaer til interessentene og tilby sikkerhet for validiteten av risikostyrings- og kontrollplanene sine.

Hvordan oppnår jeg CRISC-sertifisering?
Utdannings- og sertifiseringsprogrammet til CRISC er et 3 dagers program på Örenäs Slott med 10–12 timers daglig undervisning sammen med en ekspertinstruktør.

Du tar eksamen på siste kursdag, og eksamen dekkes av sertifiseringsgarantien. Er du klar? Få mer informasjon og bestill plass her.

Unlimited Security Training

Get Unlimited access to Readynez' instructor-led security courses, including CISSP, CCSP, CISM, CEH and courses from ISO, GIAC, IAPP and many more - all for the price of less than one course. Prepare for and pass even the most difficult Security certification exams with ease.

 • 60+ LIVE Instructor-led courses
 • Money-back Guarantee
 • Interact 1-on-1 with 50+ seasoned instructors
 • Leverage our experience from training 50,000+ IT Pro's
Unlimited Security Training Unlimited Security Training

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}