Fire spørsmål som sikrer deg en anerkjent ISO-sertifisering

Blog Alt NO

Sertifiseringsinstanser
En sertifiseringsinstans er en organisasjon som kan måle, vurdere og attestere om styringssystemer, produkter og – i enkelte tilfeller – mennesker oppfyller bestemte standarder. Mange sertifiseringsinstanser innenfor styringssystemer tilbyr ISO-kurs og -eksamen, men disse gir ikke nødvendigvis profesjonelle, internasjonalt anerkjente sertifiseringer. For å tilby en internasjonalt anerkjent sertifisering bruker vi en personlig sertifiseringsinstans. Hva er det og hvorfor er det viktig, lurer du kanskje?

Personlig sertifiseringsinstans
En personlig sertifiseringsinstans er en organisasjon som vurderer kompetanse, erfaring, kunnskap og ferdigheter hos enkeltpersoner, og tildeler profesjonelle, internasjonalt anerkjente sertifiseringer deretter. Hvis du ønsker å bli sertifisert ISO Lead Auditor eller Lead Implementer, må du ha et sertifikat som er utstedt av en personlig sertifiseringsinstans.

En ekte og gyldig sertifiseringsinstans som tilbyr personlig sertifisering av høy verdi og med bred anerkjennelse, vil være godkjent i henhold til ISO/IEC 17024-standarden. ISO/IEC 17024: Samsvarsvurdering – generelle krav til instanser som utsteder sertifisering av personer. Denne standarden stiller krav til slike instanser for å sikre at enkeltpersoner vurderes og tildeles anerkjente sertifiseringer på en rettferdig og upartisk måte.

De anerkjente instansene godkjennes med hensyn til denne standarden av en nasjonal godkjenningsmyndighet som er anerkjent av International Accreditation Forum.

Enkelte anerkjente personlige sertifiseringsinstanser er godkjent for informasjonssikkerhetsyrket i henhold til ISO/IEC 17024. Dette omfatter ISC2 (CISSP), ISACA (CISA / CISM) og Professional Evaluation and Certification Board (PECB) for utdannelse og sertifisering av Lead Auditor, Lead Implementer og Management.

Sertifikat kontra sertifisering
Det er mange kursleverandører som utsteder sertifikater etter et gjennomført kurs eller en eksamen. Dette er noe som alle står fritt til å gjøre, men et slikt sertifikat er ikke å sammenligne med en sertifisering. En sertifisering er en anerkjent kvalifikasjon som leveres av en uavhengig, fullt godkjent personlig sertifiseringsinstans.

Enkelte kursleverandører sier at du kan gå til en sertifiseringsinstans og be om sertifisering etter kurset. Det er imidlertid svært sjelden at det faktisk lar seg gjøre. Faktisk har vi aldri hørt om noen som har fått offisiell sertifisering gjennom en uoffisiell eksamen.

Offisielle eksamener og sertifiseringer
PECB er offisiell sertifiseringsinstans for ISO og flere andre. Som ISO/IEC 17024-godkjent utsteder PECB sertifiseringer via et nettverk av offisielle kurs- og eksamensleverandører. Den offisielle godkjenningen betyr at kurset og eksamenen din vil:

 • være kvalitetssikret av en kontrollert og autorisert kursleverandør som er vurdert etter klart definerte standarder
 • inkludere en offisiell eksamen som er uavhengig anerkjent av PECB
 • globalt anerkjent av både arbeidsgivere og kunder
 • all inclusive: kurset innbefatter en eksamen som du tar på stedet, uten ekstra omkostninger eller besvær.

4 gode spørsmål om ISO-kurset
Når du leter etter riktig ISO-kurs, bør du stille følgende fire spørsmål for å sikre at du får en offisiell eksamen og et kurs av høy kvalitet.

 • Hvem utsteder eksamen? Hvis det er kurstilbyderen selv, er det lite sannsynlig at du får en offisiell sertifisering.
 • Hvem vurderer eksamenen din? Hvis det er instruktøren, er det garantert ikke en offisiell eksamen.
 • Er sertifiseringen godkjent av en ISO/IEC 17024-sertifiseringsinstans? Be i så fall om skriftlig bekreftelse på dette.
 • Får du offisielt kursmateriale fra PECB? Hvis nei, kan du ikke være sikker på at eksamenen din blir godkjent.

Forhåpentligvis er du nå langt klokere på hvordan du velger en anerkjent ISO-sertifiseringstilbyder. Se alle de offisielle ISO-kursene fra Readynez her

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss på chat eller telefon +47 21 98 42 20

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}