Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Er PRINCE2 ekvivalent med PMP?

 • Is PRINCE2 equivalent to PMP?
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024

Har du noen gang lurt på forskjellene mellom PRINCE2- og PMP-sertifiseringer i prosjektledelse? Disse sertifiseringene er både internasjonalt anerkjente og hver har unike egenskaper og fordeler.

I denne artikkelen vil vi utforske om PRINCE2 er ekvivalent med PMP. Å forstå forskjellene mellom disse sertifiseringene kan hjelpe deg med å ta en informert beslutning om hvilken som er best for dine karrieremål.

Oversikt over PMP- og PRINCE2-sertifiseringer

PMP- og PRINCE2-sertifiseringer fokuserer på ulike prosjektledelsesmetoder. PMP tilbyr en bred forståelse av prosesser og teknikker, mens PRINCE2 legger vekt på en strukturert tilnærming med klare roller og ansvar.

PMP er globalt anerkjent, mens PRINCE2 er populært i offentlige sektorer.

For å oppnå PMP-sertifisering trenger fagfolk omfattende prosjektledelseserfaring. På den annen side er PRINCE2 egnet for de som har som mål å forbedre sine prosjektledelsesferdigheter uten å trenge tidligere erfaring.

PMP-sertifisering administreres av Project Management Institute (PMI), mens PRINCE2-sertifisering overvåkes av AXELOS.

Begge sertifiseringene er etterspurt og kan føre til høyere lønn. Å velge mellom PMP og PRINCE2 avhenger av individuelle karrieremål, industribehov og kompleksiteten til prosjekter man planlegger å håndtere.

Viktigheten av sertifisering for prosjektledelse

Prosjektledelsessertifisering er viktig for fagfolk som ønsker å effektivt administrere prosjekter og få høyere lønn. Å tjene en sertifisering indikerer at individet har dedikert tid til å mestre beste praksis for vellykket prosjektledelse. Med denne sertifiseringen kan en arbeidsgiver stole på at prosjektlederen er i stand til konsekvent å planlegge, overvåke og fullføre prosjekter innenfor den angitte tidsrammen og budsjettet, noe som til slutt kommer selskapets mål til gode.

Sertifiseringer som PMP eller PRINCE2 viser en solid forståelse av prosjektledelsesmetoder, prosesser og teknikker. Å ha disse sertifiseringene gir enkeltpersoner kunnskap og ferdigheter til å lede komplekse prosjekter med suksess, noe som hjelper dem å skille seg ut i en konkurransedyktig bransje.

Arbeidsgivere foretrekker ofte sertifiserte prosjektledere fordi de tilfører organisasjonen profesjonalitet, ekspertise og troverdighet. Dette er grunnen til at sertifiserte fagfolk vanligvis tjener høyere lønn og har flere muligheter for karriereutvikling sammenlignet med sine ikke-sertifiserte jevnaldrende.

PMP-sertifisering

Eksamensdetaljer for PMP

Project Management Professional (PMP)®-sertifiseringen er en internasjonalt anerkjent legitimasjon innen prosjektledelse. Den vurderer en kandidats kapasitet til å effektivt håndtere personell, prosedyrer og forretningsmål for et profesjonelt prosjekt. PMP-eksamenen fokuserer på prosjektledelse. Det er en sertifisering som mange fagfolk i ulike bransjer finner verdifull.

PMP-eksamenen dekker prosjektinitiering, planlegging, utførelse, overvåking, kontroll, avslutning og prosjektledelse. Kandidater må kjenne PMBOK-veiledningen for eksamensspørsmål.

For å forberede seg kan kandidater ta PMP-opplæringskurs, bruke nettressurser og trene på prøveeksamener. Det er viktig å forstå eksamensstrukturen – det er 180 flervalgsspørsmål å besvare på fire timer.

Det er tøft, men å bestå PMP-eksamenen kan åpne opp jobbmuligheter, øke lønnspotensialet og øke etterspørselen etter ferdigheter i prosjektledelse.

Lønnsutsikter med PMP-sertifisering

Fagfolk med en PMP-sertifisering tjener ofte mer enn de uten den i prosjektledelse fordi denne sertifiseringen viser ekspertise i å lede prosjekter. Arbeidsgivere setter pris på det som bevis på effektiv oppgavehåndtering og vellykket teamledelse.

Fordeler med PMP-sertifisering

PMP-sertifisering er en verdifull prestasjon innen prosjektledelse. Den validerer fagfolks ferdigheter og kunnskap, og åpner for ulike karrieremuligheter i bransjen.

Fagfolk med PMP-sertifisering kan effektivt administrere komplekse prosjekter, noe som fører til økt jobbtilfredshet og karrierevekst. Denne sertifiseringen demonstrerer ekspertise, forbedrer troverdighet og salgbarhet for potensielle arbeidsgivere.

De strenge eksamenskravene og opplæringen knyttet til PMP-sertifisering sikrer at fagfolk er godt forberedt på å utmerke seg i prosjektledelse. Derfor mottar PMP-sertifiserte personer ofte høyere lønn på grunn av deres dyktighet i prosjektledelsesprosesser og -teknikker.

Sammenligning av PMP med PRINCE2

Sertifiseringskravene for PMP og PRINCE2 er forskjellige. PMP fokuserer på prosjektledelse kunnskap og erfaring. I motsetning til dette krever PRINCE2 forståelse av sin strukturerte metodikk.

Når det gjelder bransjeanerkjennelse, er PMP mer globalt anerkjent, spesielt i IT-sektoren. PRINCE2 er populær i offentlig sektor, spesielt i Storbritannia. PRINCE2 er den beste sertifiseringen for mange offentlige organisasjoner som NHS, Home Office og Central Government.Den tilpasningsdyktige tilnærmingen sikrer at prosjekter oppfyller krav, budsjetter og tidsfrister effektivt, noe som gjør det uvurderlig for fagfolk i offentlig sektor.

Etter hvert som presset øker for at offentlige prosjekter skal oppfylle de nødvendige spesifikasjonene, innenfor budsjett og i tide, er det nødvendig med en fast metodikk som kan brukes på alle prosjekter for å sikre berettigede skattebetalers økonomiske utgifter. Derfor blir PRINCE2-sertifiseringene mer og mer verdifulle for tjenestemenn i offentlig sektor.

Begge sertifiseringene tilbyr verdifulle ferdigheter for prosjektledere. PMP fokuserer på en bredere prosjektledelsestilnærming, mens PRINCE2 gir en detaljert metodikk for effektiv prosjektledelse.

PRINCE2-sertifisering

Eksamensformat for PRINCE2

Det er tre PRINCE2-eksamener – Foundation, Practitioner og Agile. Vi skal se på formatet til dem alle her.

 1. PRINCE2 Foundation.

  Denne eksamenen dekker de grunnleggende prinsippene og temaene til PRINCE2. Det er en lukket bokeksamen med en varighet på 60 minutter. Det er 60 flervalgsspørsmål for 60 poeng. Bestått karakter er 55 %.
 2. PRINCE2-utøver.

  Denne eksamenen vurderer en prosjektleders evne til å anvende PRINCE2-metodikk i praktiske scenarier. Det er en åpen-bok-eksamen med fokus på virkelige applikasjoner. Du får 150 minutter til å fylle ut 68 spørsmål for 68 poeng. Bestått karakter er 55 %.
 3. PRINCE2 smidig.

  Dette er rettet mot prosjektledere som ønsker å utnytte smidighet og samtidig opprettholde styring. Du får 60 minutter til å svare på 50 spørsmål. Bestått karakter er 55 %

For å forberede deg til eksamen, fokuser på å forstå PRINCE2-prosesser, teknikker og beste praksis. Praktisk erfaring med å bruke PRINCE2 til virkelige prosjekter kan forbedre ferdigheter i prosjektledelse.

Ferdigheter tilegnet gjennom PRINCE2-sertifisering

Forberedelse til PRINCE2-sertifisering hjelper enkeltpersoner med å mestre viktige prosjektledelsesferdigheter. Du vil komme unna med en dyp forståelse av prosjektledelsesmetoder. Du vil være i stand til å administrere prosjekter effektivt, og sikre at oppgavene blir utført i tide og innenfor budsjett.

Så, er PRINCE2 ekvivalent med PMP?

Mens PRINCE2- og PMP-sertifiseringer begge gir prosjektledelsesferdigheter og kunnskap, er de ikke likeverdige. De fokuserer på ulike prosjektledelsesmetoder.

PRINCE2 har sin opprinnelse i Storbritannia mens PMP har sin opprinnelse i USA. PRINCE2 er basert på en prosessbasert metodikk mens PMP har en kunnskapsbasert metodikk.

Hvis vi ser på land hvor disse sertifiseringene er populære, er PRINCE2 foretrukket i Storbritannia, Australia og det meste av Europa. PMP er mer populært i USA, Canada, Australia, Sveits og noen asiatiske land.

Alternativ legitimasjon

Andre prosjektledelsessertifiseringer å vurdere

Når de ser etter sertifiseringer for prosjektledelse, har fagfolk muligheter utover PMP og PRINCE2. De kan vurdere CAPM-, ITIL- eller Agile-sertifiseringer.

Disse sertifiseringene kan utfylle en PMP- eller PRINCE2-sertifisering eller stå alene. Mens PMP og PRINCE2 er velkjente, kan det å ha alternative sertifiseringer som CAPM, ITIL eller Agile gi et konkurransefortrinn. De fokuserer på områder som IT-tjenesteadministrasjon eller smidige metoder.

Faktorer du bør vurdere når du velger en sertifisering inkluderer industrietterspørsel, karrieremål og spesifikk prosjektledelsespraksis som kreves av arbeidsgivere i din region. Ved å oppnå flere sertifiseringer kan prosjektledere forbedre ferdighetene sine, øke lønnspotensialet og håndtere komplekse prosjekter i ulike bransjer mer effektivt.

Beslutningsfaktorer ved valg mellom PMP og PRINCE2

PMP- og PRINCE2-sertifiseringer fokuserer på ulike prosjektledelsesmetoder. PMP fokuserer på å integrere ulike prosesser og teknikker, mens PRINCE2 legger vekt på å definere roller og ansvar i et prosjektteam.

Når de velger mellom de to, bør enkeltpersoner vurdere sine karrieremål, bransje og sertifiseringsbehov i sin region. PMP er globalt anerkjent, foretrukket av mange arbeidsgivere, og kan føre til bredere muligheter og høyere lønn. PRINCE2 brukes ofte i myndigheter og IT-sektorer, og viser spesifikk prosjektledelsesekspertise.

Forbedre ferdigheter

Hvordan prosjektledelseskurs kan bidra til å forbedre ferdighetene dine

Prosjektlederopplæring utstyrer deg med ulike prosjektledelses- og organisasjonsverktøy. Disse verktøyene gir deg mulighet til å forbedre arbeidsplanen, leveransene og den generelle produktiviteten.

Konkurransefordel: Skil deg ut i bransjer som ingeniørfag, helsevesen, finans, teknologi og jus ved å utvikle viktige organisasjons- og lederegenskaper gjennom sertifisert opplæring i prosjektledelse.

Lønnsvekst: Sertifisering kan øke inntjeningspotensialet ditt betraktelig, som anerkjent av mange lønnsundersøkelser.

Forbedret kvalitet: Lær å administrere ressurser effektivt, bruk verktøy og rammeverk, og unngå utsettelse, noe som fører til konsekvent prosjektleveranse av høy kvalitet.

Lederutvikling: Prosjektledelse skaper lederegenskaper, gir visjon, motivasjon og reflytte hindringer for teamet, noe som til slutt fører til bedre organisering og suksess.

Effektiv måloppnåelse: Strukturert målsetting og planlegging fra prosjektlederopplæring gjør at du kan prioritere oppgaver, forutse utfordringer og oppnå mål raskere og mer effektivt.

Online klasseromsopplæring

Fordeler med nettbasert klasseromsopplæring for prosjektledelsessertifiseringer

Online klasseromsopplæring for prosjektledelsessertifiseringer gir fleksibilitet for personer med travle timeplaner. Dette lar dem styre studietiden rundt arbeid og personlige forpliktelser.

Denne fleksibiliteten er avgjørende for fagfolk som ønsker å forbedre sine ferdigheter i prosjektledelse. Det hjelper dem å balansere forberedelse til sertifiseringseksamen med daglige oppgaver.

Online klasseromsopplæring gir også tilgjengelighet for de i avsidesliggende områder eller internasjonale studenter. Dette er spesielt viktig for de som kanskje ikke har lett tilgang til tradisjonelle treningssentre.

Den interaktive karakteren til nettbasert klasseromsopplæring forbedrer læringsopplevelsen. Det tilbyr sanntidsdiskusjoner, gruppeaktiviteter og virtuelle teamprosjekter som simulerer prosjektledelsesprosessen.

Denne praktiske tilnærmingen sikrer at fagfolk får praktiske ferdigheter umiddelbart gjeldende i rollene som prosjektledere i deres organisasjoner.

Populære byer for sertifisering av prosjektledelse

Byer som London, Toronto og Sydney tilbyr ulike kurs for å hjelpe enkeltpersoner å komme videre i karrieren. Sertifiseringskrav og eksamenssentre varierer fra by til by.

Noen steder, som New York og Dubai, har flere eksamenssentre for PMP-sertifisering på grunn av stor etterspørsel fra prosjektledere.

Viktige takeaways

Til slutt vil avgjørelsen mellom PRINCE2 og PMP-sertifisering være basert på din bransje- og karriereambisjoner. Begge sertifiseringene tilbyr verdifulle ferdigheter og kunnskaper, avgjørende for at prosjektledere skal utmerke seg i å håndtere komplekse prosjekter og forbli konkurransedyktige på feltet.

Readynez tilbyr et 4-dagers Prince2 Foundation and Practitioner og et 4-dagers PMI Project Management Professional (PMP) kurs og sertifiseringsprogram, og gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamener og sertifiseringer.

Ta kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med Prince2 Foundation and Practitioner eller PMP-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Er PRINCE2 det samme som PMP?

Nei, PRINCE2 og PMP er ikke det samme. PRINCE2 er en prosjektledelsesmetodikk utviklet i Storbritannia, mens PMP er en sertifisering som tilbys av Project Management Institute med base i USA.

Hva er forskjellen mellom PRINCE2 og PMP?

PRINCE2 er en strukturert metodikk for prosjektledelse mye brukt i Storbritannia og Europa, med fokus på organisering og kontroll. PMP er en globalt anerkjent sertifisering av Project Management Institute som dekker et bredere spekter av prosjektledelsesprinsipper og -teknikker.

Kan jeg bruke PMP-sertifiseringen min i stedet for PRINCE2?

Nei, PMP og PRINCE2 er separate prosjektledelsessertifiseringer med ulike metoder. Selv om de begge dekker prosjektledelsesprinsipper, er de ikke utskiftbare. Det anbefales å ha begge sertifiseringer hvis du jobber med globale prosjekter.

Verdsetter arbeidsgivere PMP mer enn PRINCE2?

Det avhenger av bransje og bedrift. Noen arbeidsgivere kan verdsette PMP mer for sin globale anerkjennelse og fokus på beste praksis for prosjektledelse, mens andre kanskje foretrekker PRINCE2 for sin strukturerte tilnærming. Det anbefales å undersøke de spesifikke kravene til jobben og bransjen før du forfølger en av sertifiseringene.

Hvilken sertifisering er mer allment anerkjent, PRINCE2 eller PMP?

PMP er mer anerkjent globalt sammenlignet med PRINCE2, spesielt i Nord-Amerika. PRINCE2 er imidlertid mer utbredt i visse bransjer og regioner som Europa og Storbritannia.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}