Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Er Microsoft AZ-500 en god sertifisering for din karriere?

 • Is AZ-500 a good certification?
 • Published by: André Hammer on feb 08, 2024
En gruppe mennesker som diskuterer spennende IT-emner

Ønsker du å fremme karrieren din i teknologibransjen? Microsoft AZ-500-sertifiseringen kan være en verdifull ressurs å ha under beltet.

I denne artikkelen vil vi utforske de potensielle fordelene ved å oppnå denne sertifiseringen og hvordan det kan påvirke karrierebanen din. Enten du er en erfaren profesjonell eller bare har begynt, kan AZ-500-sertifiseringen være en verdifull investering i fremtiden.

Hva er AZ-500-sertifiseringen?

Profesjonelle med en AZ-500-sertifisering har utvidede karrieremuligheter. Det er fordi denne sertifiseringen beviser deres evne til å administrere identitet og tilgang, samt sikre data, applikasjoner og nettverk.

AZ-500 skiller seg ut på arbeidsmarkedet på grunn av sitt fokus på sikkerhet. Mens andre Azure-sertifiseringer dekker bredere aspekter, gjør AZ-500s spesialisering innen sikkerhet den unik og svært ettertraktet.

Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate-sertifiseringen kan oppnås ved å bestå AZ-500-sertifiseringseksamenen. Denne eksamenen er skreddersydd for å vise frem din ekspertise og evner som Azure-sikkerhetsingeniør. I denne rollen vil være ansvarlig for å distribuere, overvåke, overvåke og beskytte ressurser innenfor Azure og multi-cloud-oppsett. Din ekspertise vil strekke seg til å gi råd om de beste konfigurasjonene og tjenestene for å beskytte identiteter, data, applikasjoner og nettverk.

For Azure-profesjonelle som ønsker å fremme karrieren, er denne sertifiseringen et godt valg. Det gir verdi til ferdighetssettet deres og demonstrerer deres ekspertise i å sikre Azure-miljøer.

Den økende etterspørselen etter Cloud Security Professionals

Et betydelig antall informasjonssjefer (CIOs) ser på cybersikkerhet som deres primære bekymring, ifølge innsikt fra 2023 Insight Intelligent Technology Report av IDC InfoBrief. Rapporten fremhever at cybersikkerhet er blant de største utfordringene for organisasjoner, med 56 % av respondentene som erkjenner dens kritiske betydning.

Etter hvert som teknologien utvikler seg, utvikler cybertrusler seg, noe som krever konstant årvåkenhet fra IT-ledere og deres team for å redusere potensielle risikoer effektivt. Etterspørselen etter ferdigheter innen skysikkerhet øker, noe som øker anerkjennelsen og verdien av AZ-500-sertifiseringen. Dette gjør det til en verdig investering for erfarne Azure-profesjonelle som ønsker å komme videre innen skysikkerhet. Med mange virksomheter som går over til skybasert infrastruktur, er det et større behov for dyktige fagfolk for å sikre disse miljøene.

AZ-500-sertifiseringen gir enkeltpersoner kunnskapen og ekspertisen til å effektivt sikre skyplattformer, noe som gjør dem svært ettertraktede på arbeidsmarkedet. Dette gjelder spesielt i Storbritannia og USA, hvor etterspørselen etter fagfolk innen skysikkerhet er økende. Som et resultat kan de med en AZ-500-sertifisering forutse et konkurransefortrinn og attraktive karrieremuligheter i bransjen.

Er AZ-500 en god sertifisering for voksende profesjonelle?

Karriereutsikter med en AZ-500-sertifisering

Personer med en AZ-500-sertifisering har store karrieremuligheter. Denne sertifiseringen viser ekspertise i å implementere sikkerhetskontroller, opprettholde sikkerhetsposisjon, administrere identitet og tilgang, og beskytte data, applikasjoner og nettverk.

Disse ferdighetene er og vil fortsette å være etterspurt på grunn av økende bekymringer om cybersikkerhet. Det er et økt behov for fagfolk med denne ekspertisen.

Bransjen verdsetter fagfolk med en AZ-500-sertifisering, og tilbyr konkurransedyktige jobbmuligheter og lønnsforventninger. Arbeidsgivere anerkjenner viktigheten av å sikre sine digitale eiendeler og er villige til å kompensere de med relevante ferdigheter og kunnskaper.

Ferdigheter tilegnet gjennom AZ-500

Profesjonelle som oppnår AZ-500-sertifiseringen tilegner seg en rekke ferdigheter som er nødvendige for skysikkerhet og Microsoft Azure. Disse inkluderer implementering av plattformbeskyttelse, administrering av sikkerhetsoperasjoner og sikring av data og applikasjoner.

Slike fagfolk til å utvikle en robust forståelse av viktige sikkerhetskomponenter i skymiljøet. Ved å gjøre det styrker de sin ekspertise på å redusere risikoer og opprettholde sikker skyinfrastruktur. Dette åpner igjen for karrieremuligheter som skysikkerhetsarkitekt, skysikkerhetskonsulent og skysikkerhetsingeniør.

Undersøker verdien av AZ-500 i arbeidsmarkedet

Lønnsforventninger til AZ-500 sertifiserte fagfolk

AZ-500-sertifiserte fagfolk kan forvente konkurransedyktige lønninger på arbeidsmarkedet fordi deres spesialiserte ferdigheter i å sikre Azure-miljøer er etterspurt. Selvfølgelig varierer lønningene mye avhengig av landet og rollen din, men for å gi deg en idé er gjennomsnittlig Azure-sikkerhetsingeniørlønn i USA rundt $138 00 per år eller rundt $70 per time.

AZ-500-lønnen for entry-level-stillinger starter på $120.000 årlig, mens mange erfarne arbeidere tjener opp til $175.000 årlig.

Sammenligning med andre Azure-sertifiseringer

Sammenlignet med andre Azure sertifiseringer gir AZ-500 bred kunnskap om sikkerhet mens andre er mer spesifikke.

Sammenlignet med andre Azure-sertifiseringer, for eksempel AZ-104 eller AZ-204, kan AZ-500-sertifiserte fagfolk få høyere lønn på grunn av den kritiske naturen til sikkerhet i dagens digitale landskap.

Arbeidsgivers oppfatning av AZ-500-sertifisering

Arbeidsgivere ser ut til å sette stor pris på AZ-500-sertifiseringen, sannsynligvis fordi den viser ekspertise innen Microsoft Azure-sikkerhetsimplementering. Denne sertifiseringen er en positiv indikator på arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere forventer at sertifiserte personer har dyp kunnskap og praktiske ferdigheter innen trusselbeskyttelse, sikkerhetshåndtering og identitets- og tilgangskontroll. Sertifiseringen indikerer evnen til å sikre skybaserte applikasjoner og implementere sikkerhetstiltak for beskyttelse av digitale eiendeler i en organisasjon.

Er AZ-500 en god sertifisering for erfarne Azure Professionals?

Avansert ferdighetsvalidering for Azure-sikkerhetsspesialister

AZ-500-sertifiseringen er for Azure-sikkerhetsspesialister. Den validerer avanserte ferdigheter i å administrere identitet og tilgang, implementere plattformbeskyttelse, administrere sikkerhetsoperasjoner og sikre data og applikasjoner i Azure. Bedrifter søker aktivt etter fagfolk med ekspertise for å sikre sine skybaserte systemer, noe som gjør AZ-500-sertifiseringen svært verdifull for å møte disse kravene.

Med etterspørselen etter skysikkerhetsekspertise stadig økende, er AZ-500-sertifiseringen en verdifull ressurs for fagfolk som ønsker å komme seg videre i karrieren innen skysikkerhetsindustrien.

Grunner til å forfølge AZ-500-sertifiseringen

Bransjen krever Azure-sikkerhetsferdigheter

Som vi har vist, øker etterspørselen etter fagfolk innen skysikkerhet. Bedrifter vil ha personer med riktig kompetanse for å sikre skymiljøene sine. Ettersom skyløsninger fortsetter å bli omfavnet, vil dyktige fagfolk med Azure-sikkerhetsekspertise være etterspurt. Å få AZ-500-sertifiseringen er et smart valg for karriereutvikling!

Personlig vekst og etterutdanning

Når det gjelder langsiktig avkastning på investeringer og karriereutvikling, er AZ-500-sertifiseringen verdifull. Det viser en profesjonell forpliktelse til å holde seg oppdatert med de nyeste teknologitrendene og deres evne til effektivt å sikre skybaserte miljøer, noe som gjør dem til en ressurs for enhver organisasjon. Derfor kan det bety forskjellen mellom å få den jobben eller ikke.

Når det er sagt, er det avgjørende å ikke sette likhetstegn mellom din personlige verdi og resultatet av eksamen. Å mislykkes kan være nedslående, spesielt etter å ha investert tid i studier, videoer, lesing, laboratorier og praksiseksamener. Eksamensresultatet definerer imidlertid ikke deg som person eller dine ferdigheter og bidrag i en profesjonell setting.

Selv om sertifiseringer kan forbedre din CV og jobbutsikter og føles givende når de oppnås, bør hovedmålet med å forfølge dem være å få kunnskap innen ditt felt for å forbedre deg som profesjonell.

Nettverksmuligheter for sertifiserte fagfolk

Profesjonelle med AZ-500-sertifiseringen har tilgang til mange nettverksmuligheter. Disse inkluderer å delta på bransjearrangementer, bli med i profesjonelle organisasjoner og delta i nettfora. Nettverk lar fagfolk dra nytte av fagfelles kunnskap, holde seg oppdatert på trender og knytte verdifulle forbindelser. Det forbedrer også karrieremuligheter ved å få tilgang til nye jobbmuligheter, få innsikt og bygge et sterkt profesjonelt rykte.

I tillegg kan nettverksbygging føre til mentorskap, prosjektsamarbeid og læring av andres erfaringer på feltet.

Grunner til å vente med å forfølge AZ-500-sertifiseringen

Når bør du vurdere andre Azure-sertifiseringer

Profesjonelle som ønsker å spesialisere seg i spesifikke Azure-tjenester som dataadministrasjon, AI eller IoT bør vurdere å satse på andre Azure-sertifiseringer i stedet for AZ-500 som er spesifikt sikkerhetsorientert. Faktorer du bør vurdere når du velger mellom AZ-500 og andre Azure-sertifiseringer inkluderer langsiktige karrieremål, nåværende jobbansvar og etterspørselen etter spesifikke ferdigheter på arbeidsmarkedet.

For karriereveier eller spesialiseringer som skyutvikler, løsningsarkitekt eller DevOps-ingeniør, kan andre Azure-sertifiseringer være mer egnet enn AZ-500, da de krever ekspertise innen forskjellige områder av Azure. Disse sertifiseringene kan være mer relevante for personer som ønsker å fremme karrieren innen disse spesifikke feltene.

Vurdere nåværende ferdigheter og behovet for AZ-500

Individet bør vurdere sine ferdigheter og kunnskaper i Azure-sikkerhet. Det er avgjørende å identifisere spesifikke behov eller mangler i ferdigheter. Dette bidrar til å avgjøre om det er nødvendig eller fordelaktig å forfølge AZ-500-sertifiseringen. For eksempel, hvis den enkelte mangler ekspertise i å administrere sikkerhetsoperasjoner eller implementere sikkerhetsløsninger, kan det å forfølge sertifiseringen øke deres kvalifikasjoner og gi et konkurransefortrinn innen skysikkerhet.

Analysere investeringen: Er AZ-500 Certification verdt det?

Kostnad-nytte analyse av AZ-500 eksamen og forberedelse

AZ-500-sertifiseringen krever både tid og penger. Imidlertid har de som har det en tendens til å se en betydelig økning i inntjeningspotensialet. Eksamenen vil koste deg rundt $165 USD inkludert tilleggsavgifter.

Husk også at denne sertifiseringen er gratis for din eksisterende jobbrolle/ferdighet, enten det er Infrastructure, Dev, Architect eller SecOps. Det er usannsynlig at denne sertifiseringen alene vil åpne mange dører – tenk på det mer som en ekstra fjær i hatten.

Over til deg

For å oppsummere, Microsoft Azure Security Engineer-sertifiseringen er skreddersydd for ingeniører som søker ekspertise på implementering og administrasjon av sikkerhetskontroller, tilgangsadministrasjon og sikring av cloud computing-data, applikasjoner og nettverk. Dette kurset validerer kandidatens ferdigheter i å sikre skybaserte løsninger, inkludert hybridkomponenter innenfor den overordnede infrastrukturen. For å bestå eksamen, må kandidater mestre automatisering, skripting, virtuelle nettverk og andre virtuelle teknologiske ferdigheter.

Sentrale sertifiseringsemner inkluderer:

 • Konfigurere Microsoft Active Directory for ulike arbeidsbelastninger
 • Bruke Azure ADs privilegerte identitetsadministrasjonstjenester
 • Implementering av sikkerhetstiltak for leietakere i Azure
 • Etablere nettverks- og containersikkerhetsprotokoller
 • Konfigurering av Azure Monitor, Azure Log Analytics, sikre policyer og administrasjon av sikkerhetsvarsler

Bruk og administrering av datainfrastruktursikkerhet ved hjelp av SSL/TLS, nøkkelhvelv og datakryptering.Readynez tilbyr et 4-dagers AZ-500 Microsoft Certified Azure Security Engineer-kurs og sertifiseringsprogram, som gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg for eksamen og sertifisering. AZ-500 Microsoft Azure Security Engineer-kurset, og alle våre andre Microsoft-kurs, er også inkludert i vårt unike Unlimited Microsoft Training-tilbud, hvor du kan delta på Microsoft Azure Security Engineer og 60+ andre Microsoft-kurs for bare €199 per måned, den mest fleksible og rimelige måten å få Microsoft-sertifiseringene dine på.

Ta kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du vil ha en prat om muligheten din med Microsoft Azure Security Engineer-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hva er Microsoft AZ-500-sertifiseringen?

Microsoft AZ-500-sertifiseringen er en legitimasjon som validerer en kandidats ferdigheter i implementering av sikkerhetskontroller, trusselbeskyttelse og administrering av identitet og tilgang i Microsoft Azure. Denne sertifiseringen demonstrerer ekspertise i å sikre skymiljøer og beskytte digitale eiendeler.

Hvordan vil en Microsoft AZ-500-sertifisering være til nytte for karrieren min?

Microsoft AZ-500-sertifiseringen vil være til nytte for karrieren din ved å validere ferdighetene dine innen sikkerhetsoperasjoner, gi deg et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet og åpne muligheter for høyere betalte stillinger, som sikkerhetsingeniør eller sikkerhetsanalytiker.

Er Microsoft AZ-500-sertifisering etterspurt på arbeidsmarkedet?

Ja, Microsoft AZ-500-sertifisering er etterspurt i arbeidsmarkedet, spesielt for roller innen cybersikkerhet og skysikkerhet. Mange arbeidsgivere foretrekker kandidater med denne sertifiseringen for sikkerhetsrelaterte stillinger.

Hvilke ferdigheter og kunnskaper kreves for Microsoft AZ-500-sertifisering?

Ferdighetene og kunnskapene som kreves for Microsoft AZ-500-sertifisering inkluderer forståelse av Azure-sikkerhetsteknologier, praktisk erfaring med implementering av sikkerhetskontroller og kunnskap om identitets- og tilgangsadministrasjon. Det krever også ferdigheter i å bruke verktøy som Azure Security Center og Azure Sentinel.

Er det noen anbefalte forutsetninger for Microsoft AZ-500-sertifisering?

Det er ingen spesifikke forutsetninger for Microsoft AZ-500-sertifiseringen, men det er en fordel å ha erfaring med Azure-sikkerhet, nettverk og administrasjon. Kjennskap til sikkerhetskonsepter som brannmurer, kryptering og autentisering er også nyttig.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}