About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

Er det verdt å ta en PgMP når jeg har en PMP?

Ettersom PgMP er en sertifisering på et høyere nivå enn PMP, har du mye utbytte av å ta en PgMP selv flere år etter at at du tok PMP.

Her er tre av grunnene til det: 

  1. Høye krav til forhåndskunnskaper

La oss først se på kravene til forhåndskunnskaper:

For å kunne søke om PgMP®-sertifisering, må du ha ett av følgende:

a/ Videregående utdanning og minst fire års (6000 timers) erfaring innenfor prosjektledelse og sju års (10 500 timers) erfaring innenfor programledelse. 

Eller

b/ 4-årig bachelor og minst fire års (6000 timers) erfaring innenfor prosjektledelse og fire års (6000 timers) erfaring innenfor programledelse.

TIPS: Hvis du ikke har nok erfaring innenfor prosjekt- og programledelse til å innfri kravene, kan du begynne med Project Management Professional (PMP)®-sertifiseringen.

PgMP-sertifiseringen er med andre ord dokumentasjon i seg selv på at du har svært bred og avansert erfaring på ekspertnivå.

  1. En god måte å skille seg ut på

PgMP-sertifiseringen er fortsatt en ganske sjelden sertifisering å finne. Med kun rundt 2000 PgMP-sertifiserte i hele verden, skiller du deg straks ut hvis dette er noe du kan skilte med på CV-en.

  1. Stabil etterspørsel

Når det gjelder etterspørselen etter prosjektledere generelt på grunn- og mellomnivå, forventes denne å avta etter hvert som mer fleksible metoder vinner frem. Etterspørselen etter sertifiserte prosjektledere som PgMP, er på den andre siden stabil og dels økende på verdensbasis.

Hvordan kommer jeg videre?
Enten du er på et avansert nivå eller helt i starten av karrieren innenfor prosjektledelse, er det viktig å understreke at PMP og PgMP begge er sertifiseringer på høyt nivå.

Det er ikke lett å bestå eksamen, og det må jobbes hardt for de høye poengene.

Vil du ta en snarvei til virkelig å forstå PMP og PgMP og bestå eksamen med glans?
PMP: Se her hvordan du kan ta PMP-sertifisering på kun 4 dager med 10–12 timers instruktørledet undervisning daglig i et fordypningsmiljø.

PgMP: Hvis du vil vite mer om PgMP, kan du lese alt om innholdet her. Det tar 3 dager, og du får minst 33 timers opplæring med en ekspertinstruktør. Les alt om kurset her.

Unlimited Security Training

Get Unlimited access to Readynez' instructor-led security courses, including CISSP, CCSP, CISM, CEH and courses from ISO, GIAC, IAPP and many more - all for the price of less than one course. Prepare for and pass even the most difficult Security certification exams with ease.

  • 60+ LIVE Instructor-led courses
  • Money-back Guarantee
  • Interact 1-on-1 with 50+ seasoned instructors
  • Leverage our experience from training 50,000+ IT Pro's
Unlimited Security Training Unlimited Security Training

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}