Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Den virkelige kostnaden ved å ta Microsoft AZ-500-eksamenen

  • AZ-500 exam cost
  • Published by: André Hammer on feb 08, 2024

Jakten på profesjonell sertifisering, slik som Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (AZ-500), representerer en betydelig forpliktelse til å fremme ens ekspertise innen skysikkerhet.

Denne omfattende veiledningen vil bryte ned de ulike kostnadene forbundet med å oppnå AZ-500-sertifiseringen, og gir et klart veikart for budsjettering og forberedelse. Enten du er en person som ønsker å forbedre karrieren din eller en del av et skysikkerhetsteam som har som mål å styrke organisasjonens forsvarsevner, er det avgjørende å forstå disse utgiftene for en vellykket sertifiseringsreise.

Introduksjon til sertifiseringen Microsoft Azure Security Engineer Associate (AZ-500).

AZ-500 Baneoversikt

Microsoft AZ-500 (Azure Security Engineer Associate)-sertifiseringen er et sentralt skritt for IT-fagfolk som tar sikte på å validere ferdighetene deres i implementering av sikkerhetskontroller og trusselbeskyttelse, administrering av identitet og tilgang og beskyttelse av data, applikasjoner og nettverk i Azure-miljøer.

Ettersom skyadopsjonen akselererer, øker etterspørselen etter dyktige sikkerhetsingeniører som kan navigere i Azure-sikkerhetsutfordringer og styrke Azure-infrastrukturløsninger. AZ-500-sertifiseringen øker ikke bare ens troverdighet, men sikrer også at sikkerhetsingeniører er oppdatert med de nyeste Azure-sikkerhetsteknologiene, sikkerhetsfunksjonene og beste praksis for å sikre skytjenester.

Eksamenen dekker en rekke emner, inkludert administrering av identitet og tilgang, implementering av plattformbeskyttelse, administrering av sikkerhetsoperasjoner og sikring av data og applikasjoner. Den er designet for de med solid forankring i Azure-administratorroller og -ansvar, samt en solid forståelse av Azure AI-grunnleggende og Azure Active Directory.

Med AZ-500-sertifiseringen kan fagfolk demonstrere sine evner i roller som Azure Security Engineer, Security Operations Analyst og mer, innenfor Fortune 500-selskaper og utover.

AZ-500-sertifiseringen sikrer at sikkerhetsingeniører er oppdatert med de nyeste asurblå sikkerhetsteknologiene og beste praksis for sikring av skytjenester.

Viktigheten av AZ-500-sertifiseringen for profesjonelle

AZ-500-sertifiseringen fungerer som et vitnesbyrd om en IT-profesjonells ferdigheter i Microsoft Azure-sikkerhet, et ekspertiseområde som blir stadig mer kritisk etter hvert som selskaper migrerer til skytjenester. Å ha denne sertifiseringen betyr at en person er i stand til å administrere og implementere sikkerhetsstillinger, identifisere og utbedre sårbarheter og svare effektivt på sikkerhetshendelser.

For profesjonelle er AZ-500 mer enn bare en legitimasjon; det er en karriereakselerator. Det åpner dører til avanserte sikkerhetsroller i organisasjoner og er ofte et krav for stillinger i et skysikkerhetsteam. Sertifiseringen øker ikke bare jobbsikkerheten, men posisjonerer også enkeltpersoner for potensielle forfremmelser og lønnsøkninger. Det bekrefter både for arbeidsgivere og kolleger at den sertifiserte profesjonelle er forpliktet til rollen sin og har en dyp forståelse av Azure-sikkerhetstjenester, inkludert Azure-nøkkelhvelv og trusselbeskyttelse.

I tillegg er sertifiseringen i tråd med bransjestandarder og holder fagfolk oppdatert med det utviklende landskapet for skysikkerhet, og sikrer at de kan takle Azure-sikkerhetsutfordringer trygt og kompetent.

AZ-500 Forutsetninger

Selv om det ikke er noen obligatoriske forutsetninger pålagt av Microsoft, anbefales det sterkt at kandidater har forkunnskaper og erfaring i ulike IT- og sikkerhetsroller.

Profesjonelle bør ha betydelig ekspertise i å implementere sikkerhetskontroller og trusselbeskyttelse, og administrere identitet og tilgang i Azure-miljøer.

En bakgrunn som Azure-administrator, kjennskap til Azure-infrastrukturløsninger og en forståelse av Azure Active Directory og Azure-nøkkelhvelv er også fordelaktig. I tillegg vil praktisk erfaring med å håndtere sikkerhetshendelser, abonnementssikkerhet og databeskyttelse i skyinnstillinger tjene som en uvurderlig ressurs under eksamensforberedelsen.

AZ-500 er ikke en sertifisering på inngangsnivå, så den er rettet mot personer som allerede har en grunnleggende forståelse av skykonsepter og asurblå sikkerhetsfunksjoner. Ved å sikre at disse forutsetningene er oppfylt, kan kandidater nærme seg sertifiseringsforberedelsen med selvtillit, fullt utstyrt for å takle det omfattende innholdet i AZ-500-eksamenen.

Betydelig ekspertise innen IT og sikkerhet innen Azure-miljøer anbefales før du prøver AZ-500-sertifiseringen.

Oversikt over AZ-500 kostnader

Å navigere i de økonomiske aspektene ved å oppnå AZ-500-sertifiseringen er like viktig som å mestre det tekniske innholdet i eksamen. Potensielle kandidater bør være klar over de ulike kostnadene som er involvert, som strekker seg utover selve eksamensavgiften.

Dette inkluderer utgifter til forberedelsesmateriell, opplæringskurs, tidsinvesteringen som kreves forstudie, og potensielle kostnader for omtak på eksamen. Planlegging for disse utgiftene er avgjørende for en jevn sertifiseringsprosess, for å sikre at kandidater kan fokusere på læring uten økonomiske overraskelser.

La oss utforske hver av disse kostnadsaspektene i detalj for å hjelpe deg med å fordele budsjettet ditt effektivt og ta informerte beslutninger på veien til å bli en Microsoft-sertifisert Azure Security Engineer.

1. Eksamensavgifter

Eksamensgebyret for AZ-500, Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate, er satt til $165 USD. Dette er en standardkostnad for å ta eksamen og betales hver gang en person prøver seg på eksamen. Selv om denne avgiften er en fast kostnad, bør kandidater ta den inn i det totale budsjettet når de planlegger for sertifisering.

Det er viktig å merke seg at hvis en kandidat ikke består eksamen ved første forsøk, må de betale eksamensavgiften på nytt for hver påfølgende omtak. Imidlertid tilbyr Microsoft av og til kampanjer som kan inkludere rabatterte eller gratis omtak, så det er en fordel å holde seg informert om tilgjengelige tilbud.

I tillegg, mens eksamensgebyret er en betydelig del av sertifiseringskostnaden, er det ikke den eneste utgiften. Potensielle kandidater må også vurdere kostnadene forbundet med forberedelsesmateriell og opplæringskurs, som kan variere mye. Derfor, når du budsjetterer for AZ-500-sertifiseringen, sett av midler til eksamensavgiften og de andre tilhørende kostnadene som vil bli beskrevet i de følgende avsnittene.

Totalt budsjettanslag for eksamensavgifter: $165 - $330 (forutsatt en mulig gjentakelse uten rabatter eller kampanjer).

Standard eksamensavgift for AZ-500 er $165 USD, med omtak som medfører ekstra kostnader.

2. Kostnader for forberedelsesmateriell og ressurser

Reisen til AZ-500-sertifisering krever en strategisk tilnærming til forberedelse, med en rekke materialer og ressurser tilgjengelig for å hjelpe kandidater. Kostnadene for disse kan variere betydelig.

Offisielle Microsoft-ressurser, som Microsoft Learn og Microsoft Docs, tilbyr et vell av informasjon uten kostnad. For de som søker mer omfattende veiledning, kan imidlertid tredjepartsbøker, nettkurs og studieveiledninger foretrekkes, og disse kan variere fra titalls til hundrevis av dollar.

For eksempel kan en detaljert studieveiledning koste mellom $30 til $100, mens nettkurs som tilbyr en rekke personlige økter kan variere fra $100 til $300 eller mer.

Det er viktig å velge ressurser som stemmer overens med læringsstilen din og sikre at de dekker alle nødvendige Azure-sikkerhetsteknologier, inkludert Azure-sikkerhetstjenester, identitets- og tilgangsadministrasjon og nettverkssikkerhet.

Når du budsjetterer for forberedelsesmateriell, bør du vurdere dybden av din eksisterende kunnskap og hvor mye tilleggsinformasjon du trenger. Noen kandidater kan kreve minimale ressurser utover gratistilbudene, mens andre kan dra nytte av mer omfattende, instruktørledet opplæring.

Totalt budsjettanslag for forberedelsesmateriell og ressurser: $0 - $400 (avhengig av valget mellom gratis ressurser og betalte omfattende guider).

Forberedelsesmateriell for AZ-500-eksamenen spenner fra gratis ressurser som Microsoft Learn til betalte omfattende guider og kurs.

3. Priser på opplæringskurs og Bootcamps

Opplæringskurs og bootcamps representerer en betydelig investering i AZ-500-sertifiseringsprosessen, og tilbyr strukturerte og dyptgående læringsopplevelser. Disse programmene er skreddersydd for å dekke alle aspekter av eksamen, fra grunnleggende skysikkerhet til avanserte Azure-sikkerhetsutfordringer. Kostnadene for slik opplæring kan variere mye, med noen kurs som starter på noen få hundre dollar og omfattende bootcamps som når flere tusen dollar.

For de som søker en oppslukende læringsopplevelse, gir bootcamps ofte intensiv, instruktørledet opplæring som kan akselerere forberedelsene. Dette kommer imidlertid til en høyere kostnad, vanligvis fra $1000 til $3000 eller mer, avhengig av varigheten og omdømmet til leverandøren.

På den annen side kan rimeligere alternativer som nettkurs tilby større fleksibilitet og kostnadseffektivitet. For eksempel, med Readynez sitt ubegrensede opplæringsprogram, kan du få tilgang til Microsoft Certified Azure Security Engineer (AZ-500) live-instruktørledede kurs og et stort bibliotek med andre kurs for en fast månedlig avgift på 199 euro. Denne modellen gir et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle bootcamps, og lar kandidatene styre læringstempoet uten å tømme banken.

Totalt budsjettanslag for treningskurs og bootcamps: $200 - $3000 (avhengig av hvilken type trening som er valgt).

Treningskurs og bootcamps for AZ-500 varierer fra noen få hundre til flere tusen dollar, med alternativer som Readynez sitt ubegrensede treningsprogram som tilbyr et kostnadseffektivt alternativ.

4. Tidsinvestering og mulighetskostnader

Tidsforbruket for å forberede seg til AZ-500-eksamenen er en avgjørende faktor som omsettes til alternativkostnader. Varigheten av forberedelsesjonen varierer mellom kandidater, vanligvis fra noen uker til flere måneder, avhengig av ens eksisterende kunnskap og erfaring med Azure-miljøer og sikkerhetskontroller.

Fagfolk må balansere studietiden med arbeid og personlig ansvar, noe som kan gjøre det nødvendig å ta fri eller omdisponere fritid til eksamensforberedelse. For de sysselsatte kan dette innebære å bruke feriedager eller ulønnet permisjon til studier, og dermed pådra seg en indirekte kostnad. Alternativkostnaden for denne tiden kan også måles mot potensiell inntjening eller faglig utvikling på andre områder.

Det er viktig å utvikle en studieplan som minimerer disse alternativkostnadene samtidig som det gir mulighet for grundig forberedelse. Ved å administrere studietiden effektivt kan kandidater redusere innvirkningen på deres daglige arbeid og privatliv.

Totalbudsjettestimat for tidsinvestering og alternativkostnader: Dette er subjektivt og varierer basert på individuelle omstendigheter og alternativkostnadsvurdering.

Tidsforpliktelsen for AZ-500 eksamensforberedelse medfører alternativkostnader som varierer basert på individuelle omstendigheter.

5. Retningslinjer for gjentakelse av eksamen og tilleggskostnader

I tilfelle en kandidat ikke består AZ-500-eksamenen på sitt første forsøk, er det viktig å være klar over reglene for gjentaking og tilhørende kostnader. Hver gjentakelse krever betaling av hele eksamensgebyret på $165 USD, som kan øke hvis flere forsøk er nødvendig. Imidlertid bør kandidater holde øye med kampanjer fra Microsoft som kan inkludere rabatterte omtak eller til og med en gratis ny sjanse.

Det er også verdt å vurdere ekstra studiemateriell eller opplæring som kan være nødvendig etter et mislykket forsøk. Dette kan bety å kjøpe nye ressurser, investere i mer personlig tilpassede økter, eller å melde deg på ytterligere opplæringsmoduler for å styrke svake områder. Disse kostnadene bør tas med i det totale budsjettet for å oppnå sertifiseringen.

Videre kan det være indirekte kostnader forbundet med å ta eksamen på nytt, som å ta mer fri fra jobben eller forlenge perioden før man oppnår sertifisering og potensielt fremme sin karriere.

Totalt budsjettanslag for gjentakelser og tilleggskostnader: $165 - $500+ (forutsatt en eller to omtakinger og ekstra studiemateriell eller kurs).

Hver gjentakelse av AZ-500-eksamen medfører full eksamensavgift på $165 USD, med potensielle tilleggskostnader for videre studiemateriell eller opplæring.

6. Resertifiseringskrav og kostnader

Å oppnå AZ-500-sertifiseringen er en prestasjon som krever kontinuerlig innsats for å opprettholde. Sertifiseringen er gyldig i ett år, hvoretter fagfolk må fornye den for å holde sin legitimasjon oppdatert. Heldigvis tilbyr Microsoft en fornyelsesvurdering gjennom Microsoft Learn uten kostnad, forutsatt at vurderingen er bestått før sertifiseringen utløper.

Selv om fornyelsen i seg selv ikke medfører et direkte gebyr, bør fagfolk vurdere tiden og ressursene som trengs for å holde seg oppdatert med Azure-sikkerhetsteknologier og forberede seg på fornyelsesvurderingen. Dette kan innebære periodisk gjennomgang av materialer, deltakelse i webinarer eller fellesskapsdiskusjoner, og å holde seg informert om de siste sikkerhetstrendene og oppdateringene i Microsoft Azure.

Å investere i kontinuerlig læring sikrer ikke bare vellykket resertifisering, men bidrar også til en profesjonells utvikling og tilpasningsevne i det stadig utviklende feltet skysikkerhet.

Totalt budsjettanslag for resertifisering: $0 (ekskludert de potensielle indirekte kostnadene for tid brukt på å forberede fornyelsesvurderingen).

Resertifisering for AZ-500 er gratis gjennom Microsoft Learn, med fagfolk som trenger å investere tid i kontinuerlig læring for å forberede seg til fornyelsesvurderingen.

7. Kontinuerlige læringsressurser og deres kostnader

Utover resertifisering er feltet skysikkerhet dynamisk, og krever kontinuerlig læring for å ligge i forkant av nye trusler og nye teknologier. Fagfolk som er forpliktet til karriereveksten, må tildele tid og ressurser til pågående utdanning.

Det finnes en rekke ressurser tilgjengelig for kontinuerlig læring, alt fra gratis artikler og nettseminarer til betalte kurs og konferanser. Kostnadene kan variere betydelig basert på dybden og formatet på lærestoffet. Abonnementer på bransjetidsskrifter eller medlemsavgifter for profesjonelle organisasjoner kan for eksempel legge til en årlig kostnad på $100 til $300.

For de som leter etter strukturerte læringsveier, tilbyr plattformer som Readynez365 en Learning Experience Platform (LXP) som integrerer læringsressurser og analyser, og hjelper organisasjoner med å administrere digital kompetanseutvikling. Slike plattformer kan være en del av en abonnementstjeneste, som Readynez sitt ubegrensede treningsprogram, som gir tilgang til et bredt spekter av kurs for en fast månedlig avgift.

Totalt budsjettanslag for kontinuerlige læringsressurser: $0 - $300+ (avhengig av hvilke typer ressurser og plattformer som brukes).

Kontinuerlig læring i skysikkerhet krever eninvestering i ressurser, med kostnader som varierer basert på de valgte materialene og plattformene.

Siste tanker

Å sikre Microsoft AZ-500-sertifiseringen er et verdifullt skritt for IT-fagfolk som ønsker å spesialisere seg i skysikkerhet. Denne veiledningen har skissert de ulike kostnadene knyttet til sertifiseringsprosessen, fra eksamensavgifter og forberedelsesmateriell til opplæringskurs og tidsbruken som kreves. Ved å forstå disse utgiftene kan kandidater effektivt planlegge og budsjettere for sertifiseringsreisen, og sikre at de er godt forberedt uten uventede økonomiske belastninger.

Ettersom skylandskapet fortsetter å utvikle seg, står AZ-500-sertifiseringen som en markering av ekspertise og forpliktelse til de høyeste sikkerhetsstandardene i bransjen. Med gjennomtenkte forberedelser og en klar forståelse av de tilknyttede kostnadene, kan fagfolk oppnå denne sertifiseringen og drive karrieren fremover innen skysikkerhet.

Om Readynez AZ-500 Course

For profesjonelle som ønsker å strømlinjeforme sin AZ-500-sertifiseringsprosess, tilbyr Readynez en eksepsjonell mulighet med sine live-instruktørledede kurs. Disse kursene er utviklet for å dekke alle de kritiske aspektene ved Microsoft Certified Azure Security Engineer-eksamenen, og gir en interaktiv og engasjerende læringsopplevelse som går utover selvstudium.

Readynez sin tilnærming til trening legger vekt på live instruksjon, som har vist seg å gi bedre læringsresultater sammenlignet med innspilte videoer. Dette formatet gir mulighet for sanntidsinteraksjon, umiddelbar tilbakemelding og personlige økter som imøtekommer de unike behovene til hver enkelt deltaker. Kursene er omfattende og dekker asurblå sikkerhetsteknologier, identitets- og tilgangsadministrasjon og nettverkssikkerhet, noe som sikrer at kandidatene er godt forberedt til eksamen.

Dessuten, med Readynez sitt ubegrensede treningsprogram, har kandidater tilgang til AZ-500-kurset og et omfattende bibliotek med andre IT- og teknologikurs for en fast månedlig avgift på kun 199 euro. Denne modellen tilbyr rimelig og fleksibilitet, og gjør det mulig for fagfolk å lære i sitt eget tempo uten stress med ekstra økonomiske forpliktelser.

Ved å velge Readynez drar kandidatene fordel av et strukturert og støttende læringsmiljø, ekspertinstruksjon og bekvemmeligheten av en altomfattende opplæringsløsning, som alle bidrar til en vellykket sertifiseringsopplevelse.

Vanlige spørsmål

Hva er de viktigste læringsmålene for aspirerende sikkerhetsingeniører som tar AZ-500-eksamenen?

De viktigste læringsmålene for AZ-500-eksamenen inkluderer å forstå Azure-sikkerhetsinfrastruktur, administrere identitet og tilgang, implementere sikkerhetskontroller og trusselbeskyttelse og administrere sikkerhetsoperasjoner. Aspirerende sikkerhetsingeniører vil lære å designe og implementere Microsoft Azure-sikkerhetsløsninger.

Kan du skissere læringsutbyttet man kan forvente etter å ha bestått AZ-500-eksamenen?

Etter å ha bestått AZ-500-eksamenen, kan kandidater forvente å ha en grundig forståelse av Azure-sikkerhetsteknologier og -praksis. Læringsresultater inkluderer muligheten til å sikre Azure-miljøer, administrere identiteter, konfigurere sikkerhetspolicyer og svare effektivt på eskaleringer av sikkerhetshendelser.

Hvilke unike tilbud gir AZ-500-sertifiseringen til sikkerhetsingeniører?

AZ-500-sertifiseringen gir sikkerhetsingeniører en spesialisert legitimasjon som validerer deres ekspertise innen skysikkerhet. Unike tilbud inkluderer dypdykk i Azure-spesifikke sikkerhetsfunksjoner, praktisk erfaring med virkelige sikkerhetsscenarier og anerkjennelse som ekspert på å sikre Azure-miljøer.

Er det noen foreslåtte kurs eller ressurser spesielt utviklet for AZ-500-eksamenen?

Ja, det er flere kurs og ressurser spesielt utviklet for AZ-500 eksamensforberedelse. Et sterkt anbefalt alternativ er Readynez Certified Azure Security Engineer-kurset, som tilbyr en oppslukende og omfattende opplæringsopplevelse skreddersydd til AZ-500-eksamenens mål. Dette kurset dekker alle nødvendige emner og gir praktisk erfaring, noe som sikrer en grundig forståelse av Azure-sikkerhet.

Jakten på profesjonell sertifisering, slik som Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (AZ-500), representerer en betydelig forpliktelse til å fremme ens ekspertise innen skysikkerhet.

Denne omfattende veiledningen vil bryte ned de ulike kostnadene forbundet med å oppnå AZ-500-sertifiseringen, og gir et klart veikart for budsjettering og forberedelse. Enten du er en person som ønsker å forbedre karrieren din eller en del av et skysikkerhetsteam som har som mål å styrke organisasjonens forsvarsevner, er det avgjørende å forstå disse utgiftene for en vellykket sertifiseringsreise.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}