About our courses

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning.
Train in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Learn more about Readynez Training

Deloitte-rapport: IT-sikkerhet mangler budsjett i digitale transformasjonsprosjekter

Faktisk er det kun 14 % av budsjettene til digital transformasjon som går til IT-sikkerhet.

Årsaken ser ikke ut til å være en generell mangel på interesse, men snarere at handlinger, budsjetter og målsetninger ikke alltid følges opp.

Hele 49 % av de spurte har nemlig IT-sikkerhet på agendaen til styremøter minst én gang i kvartalet. Hvis man snur på det, blir det imidlertid litt mindre oppmuntrende, ettersom det betyr at 51 % IKKE har IT-sikkerhet på agendaen ...

Man kan her begynne å lure, for hele 95 % svarer at de har opplevd flere cyberangrep, og så mange som 57 % har nylig vært ute for angrep som førte til omdømmeskader samt tap av omsetning og stabilitet.

Det som mangler, er et riktig perspektiv der budsjetter og fokus er tilpasset en ny virkelighet hvor verden er mindre og IT fyller mer. IT finnes etter hvert i alt. Av rapporten fremgår det at IT-sikkerheten strekker seg langt utenfor organisasjonens vegger og IT-miljøer, og inn i produktene som blir laget, fabrikkene de fremstilles i, samt medarbeiderne og kundene som bruker dem.

Virksomhetene som er flinkest på IT-sikkerhet, er å finne i finanssektoren. Disse er særlig gode på å tenke IT-sikkerhet i alle deler av organisasjonen. På den måten blir IT-sikkerhet en del av alle nye initiativer, og en modell for effektivitet og risikostyring.

Virksomhetene som kommer til Readynez for å få hjelp med å skape en bedre rollebasert IT-sikkerhetsstruktur i organisasjonen, er ofte flinke til å tenke IT + sikkerhet + opplæring i de digitale transformasjonsprosjektene, og de kommer fra alle bransjer.

Visste du for eksempel at kun 30 % av alle digitale transformasjonsprosjekter lykkes? Dette er de som har en kompetanseplan i tide.

Du kan lese hele rapporten her: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/future-of-cyber-survey.html

Unlimited Security Training

Get Unlimited access to Readynez' instructor-led security courses, including CISSP, CCSP, CISM, CEH and courses from ISO, GIAC, IAPP and many more - all for the price of less than one course. Prepare for and pass even the most difficult Security certification exams with ease.

  • 60+ LIVE Instructor-led courses
  • Money-back Guarantee
  • Interact 1-on-1 with 50+ seasoned instructors
  • Leverage our experience from training 50,000+ IT Pro's
Unlimited Security Training Unlimited Security Training

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}