Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Dekoding av den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen

  • What is the hardest cyber security certification?
  • Published by: André Hammer on jan 29, 2024

Å navigere gjennom kompleksiteten til cybersikkerhet kan være utfordrende. Det er enda vanskeligere å oppnå CISSP-sertifiseringen. CISSP er skjønt å være de tøffeste sertifiseringene innen cybersikkerhet.

I denne artikkelen vil vi diskutere hvorfor det er utfordrende å få CISSP-sertifiseringen og tingene du kan gjøre for å bestå med glans. Å forstå CISSP er verdifullt enten du er interessert i et yrke innen cybersikkerhet eller bare nysgjerrig på digital sikkerhet.

Forstå cybersikkerhetssertifiseringsveien

Fra grunnleggende til spesialiserte roller

For å oppnå den beste cybersikkerhetssertifiseringen, må du forstå avanserte konsepter. Du må også delta i praktiske aktiviteter og må ha tidligere erfaring.

Andre sertifiseringer som du også kan finne ganske utfordrende å tilegne seg inkluderer følgende: Sertifisering i Information Systems Security Professional, Ethical Hacker (CEH) og Offensive Security Certified Professional (OSCP). Du må ha noen seriøse ferdigheter innen sikkerhet og risikostyring, etisk hacking og programvareutviklingssikkerhet.

Å tjene disse sertifiseringene innebærer praktisk erfaring, studier og bestå tøffe eksamener.

Etter hvert som cybertrusler blir mer komplekse, hjelper disse rollene organisasjoner med å beskytte viktige data og eiendeler.

Fremgang fra inngangsnivå til ekspertsertifiseringer

Rangeringen av cybersikkerhetssertifiseringer bestemmes av det nødvendige nivået av tekniske ferdigheter og praktisk erfaring. Å gå videre fra nybegynnere til avanserte sertifiseringer krever at du får litt praktisk erfaring, forstår systemsvakheter og at du behersker teknikker for å redusere cyberrisiko.

Etter hvert som du avanserer, kan du støte på hindringer som å tilpasse deg raskt utviklende teknologi, forbedre dine problemløsningsevner og fokusere på et spesifikt område innen cybersikkerhetsfeltet. Spesialistsertifiseringer krever også en god forståelse av komplekse sikkerhetsideer, har de nødvendige ferdighetene til å legge strategier for sikkerhetsløsninger over en lang periode, og har også evnen til å tilpasse seg nye trusler.

Alle disse elementene øker vanskeligheten med å få ekspertsertifiseringer innen cybersikkerhet.

Hvilken er den vanskeligste cybersikkerhetssertifiseringen?

Kriterier for de vanskeligste cybersikkerhetssertifiseringene

Cybersikkerhetssertifiseringer blir ansett som de vanskeligste. Dette er basert på faktorer som kunnskapsnivået som kreves for å bestå testen, mange års erfaring som trengs og den strenge fornyelsesprosedyren.

Validering av ferdigheter gjennom praktisk erfaring blir evaluert av sertifiseringer som CISSP, CISM og CRISC. Dette innebærer et påkrevd minimum antall år som jobber med cybersikkerhet. Løpende profesjonsutdanning og en omfattende eksamen på ulike sikkerhetsdomener er også nødvendig for disse sertifiseringene.

De avanserte sertifiseringene, som CISM, CISA og CRISC, er vanskelige fordi de legger vekt på risikostyring, styring og kontrollsikkerhet. Du må ha en grundig forståelse av intrikate sikkerhetskonsepter. Du må også ha kunnskap om forretningselementene innen sikkerhet, implementere cybersikkerhetsløsninger i praktiske situasjoner. I tillegg fokuserer disse sertifiseringene på å hjelpe og kontrollere en organisasjons kapasitet til å nå sine sikkerhetsmål.

Sertifiseringer som definerer Cybersecurity Expertise

En cybersikkerhetssertifisering antas å være vanskelig av flere årsaker. Årsakene spenner fra dybden av kunnskap du bør ha, hvor tøff eksamen er, til fagene den dekker.

Sertifiseringer innen cybersikkerhet fokuserer vanligvis på tekniske ferdigheter som penetrasjonstesting, sikker koding og digital etterforskning. I noen tilfeller legger disse sertifiseringene vekt på etisk og profesjonell oppførsel.

Du må vise dyp forståelse for etisk hacking og overholde strenge etiske retningslinjer. Disse er viktige i mange cybersikkerhetssertifiseringer. Disse sertifiseringene tar sikte på å sikre at du ikke bare har de tekniske ferdighetene til å beskytte digitale eiendeler, men også kan opptre med integritet, ærlighet og profesjonalitet.

Å opptre etisk og profesjonelt forme tankesettet og handlingene dine som en profesjonell cybersikkerhet, og definerer også bransjens standard for ekspertise.

Cybersikkerhetssertifiseringer på inngangsnivå

Sikkerhet+

Security+ er ofte den mest ettertraktede sertifiseringen av cybersikkerhetseksperter. Denne sertifiseringen innebærer intens trening og en omfattende eksamen, og dekker et bredt spekter av cybersikkerhetsfag.

I tillegg fremhever det viktigheten av å oppføre seg profesjonelt, ta etiske beslutninger og påvirkningen av etiske standarder innen cybersikkerhetsindustrien.

Enhver person som oppnår denne sertifiseringen har ekspertisen som trengs for å håndtere sikkerhetshendelser og opprettholde de etiske standardene som forventes av sikkerhetspersonell.

Security+-legitimasjonen er høyt respektert i cybersikkerhetsindustrien for å hjelpe fagfolk med å opprettholde etiske standarder, noe som gjørdet er en prestisjefylt og ettertraktet sertifisering.

CompTIA Network+ og dets rolle i cybersikkerhet

Å ha CompTIA Network+ er viktig for cybersikkerhet. Det gir deg den grunnleggende kunnskapen og ferdighetene som trengs for en velstående karriere. Sertifiseringen inkluderer nettverkskonsepter, beste praksis for sikkerhet og de nyeste teknologiene.

Dette garanterer at du er klar for praktiske sikkerhetsproblemer. Den utstyrer deg med ferdighetene til å opprette og bruke nettverk, gjenkjenne og adressere sikkerhetsrisikoer og bruke standardverktøy for å beskytte data og enheter.

Du kan demonstrere ferdighetene dine innen nettverksarkitektur, nettverksdrift og sikkerhet for å skille deg ut i et konkurranseutsatt arbeidsmarked.

Global Information Assurance Certification (GIAC) Information Security Fundamentals (GISF)

Global Information Assurance Certification (GIAC) Information Security Fundamentals (GISF) er blant de tøffeste cybersikkerhetssertifiseringene. Grunnen til dette er at den dekker et ganske omfattende materiale. Eksamen er også ganske vanskelig, og den krever et høyt nivå av faglig oppførsel.

GSE-sertifiseringen fra GIAC regnes som prestisjefylt og nødvendiggjør en utfordrende eksamensprosess, som krever omfattende kunnskap og virkelig erfaring innen cybersikkerhet.

Begge sertifiseringene understreker betydningen av etisk oppførsel og profesjonell atferd ved håndtering av sensitiv informasjon.

Bli en sertifisert Cybersecurity Professional

CompTIAs Cybersecurity

Pathway

Det finnes en rekke CompTIA cybersecurity-sertifiseringer for profesjonelle på forskjellige karrierenivåer. Entry-level sertifiseringen er Security+, som er der du starter, og deretter går videre til mye mer avanserte som CySA+ og CASP+.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) er en sertifisering på ekspertnivå. Det krever at du har en god forståelse av bedriftssikkerhet, risikostyring og forskning og analyse.

Hvis du er en cybersecurity manager, finnes det sertifiseringer som CompTIA Security Analytics Expert (CSAE) og CompTIA Certified Security Professional (CCSP). Disse fokuserer på strategisk planlegging, hvordan man håndterer risiko og integrering av informasjonssikkerhet i organisasjonen.

Disse sertifiseringene viser at du har ferdighetene og kunnskapen en organisasjon trenger for å sikre sine kritiske systemer og data mot cybertrusler.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

CISSP-sertifiseringen anses som svært utfordrende innen cybersikkerhet. Du trenger minst fem års erfaring i to av de åtte domenene. Du må også bestå CISSP-eksamenen for å bli sertifisert. De to andre viktige cybersikkerhetssertifiseringene er Certified Ethical Hacker og Certified Information Security Manager (CISM).

Du må overholde strenge etiske retningslinjer og profesjonell atferd når du søker etter disse sertifiseringene. Dette er viktig da det understreker viktigheten av integritet, konfidensialitet og andre etiske verdier ved håndtering av sensitiv informasjon.

Som sertifisert fagperson er du ikke bare kunnskapsrik i tekniske aspekter av cybersikkerhet, men må også opprettholde etiske standarder i din profesjonelle praksis.

Avanserte cybersikkerhetssertifiseringer og deres utfordringer

Certified Information Systems Security Manager (CISM)

Sertifiseringen av Certified Information Systems Security Manager er velkjent over hele verden. Det er for personer som har som jobb å administrere, designe, overvåke og vurdere informasjonssikkerheten til en bedrift.

Hovedfokuset er forholdet mellom informasjonssikkerheten til en organisasjon og dens forretningsmål. CISM anses som ganske utfordrende sammenlignet med andre avanserte cybersikkerhetssertifiseringer. Dette er fordi det legger mye vekt på styring, risikostyring og etterlevelse.

Du trenger minst fem års erfaring innen informasjonssikkerhetsstyring for å kvalifisere for en CISM-sertifisering. Du må også følge retningslinjene for profesjonell etikk og bestå CISM-eksamenen.

Å få denne sertifiseringen viser at du kan administrere, designe og overvåke effektive informasjonssikkerhetsprogrammer.

Sertifisert informasjonssystemrevisor (CISA)

CISA-sertifiseringen er ganske viktig i cybersikkerhetssertifiseringsprosessen. Det indikerer at du er dyktig i å evaluere svakheter, overvåke etterlevelse og garantere effektiviteten til informasjonssikkerhetstiltak.

Å få CISA-sertifisering byr på vanskeligheter som å oppfylle kravene til jobberfaring, bestå en krevende test og være aktiv i å fortsette din faglige utvikling. Kandidater er også pålagt å følge et strengt sett med retningslinjer for profesjonell etikk og atferd.

Sertifisert i risiko- og informasjonssystemkontroll (CRISC)

Du må ha jobbet i minst tre år med IT-risikostyring og må bestå CRISC-eksamenen din for å oppnå en sertifisering. Denne sertifiseringen tester din evne til å identifisere og håndtere risikoer i IT og virksomhet, og din kapasitet til å implementere informasjonssystemkontroller.

Gjør følgendelav for å få sertifisering:

  • Meld deg opp til eksamen
  • Les CRISC Review Manual
  • Bestå eksamen

Du må følge ISACAs retningslinjer for profesjonell etikk og vise bevis på at du har relevant arbeidserfaring innen fem år etter bestått. Denne sertifiseringen er ganske vanskelig å oppnå fordi den grundig evaluerer din ekspertise innen risikostyring og informasjonssystemkontroll.

Spesialiserte sertifiseringer for penetrasjonstesting

CompTIA PenTest+

CompTIA PenTest+ er en av de vanskeligste sertifiseringene å få på grunn av dens strenge prosess og dybden av kunnskap du trenger for å bestå den. Denne sertifiseringen tester penetrasjonstesting og sårbarhetsvurdering. Du trenger en dyp forståelse av nettverkssikkerhet, verktøy og teknikker for å bestå denne sertifiseringen.

Du må være praktisk og ha god forståelse for scenarier i den virkelige verden. Dette er en del av grunnen til at denne sertifiseringen er vanskelig å oppnå.

I tillegg krever den skiftende naturen til cybertrusler at du holder deg oppdatert med de nyeste trendene og teknologiene for å lykkes. Den krevende karakteren til sertifiseringen, sammen med det høye nivået av ekspertise du må demonstrere, plasserer den blant de vanskeligste innen cybersikkerhet.

Licensed Penetration Tester (LPT) av EC-Council

Licensed Penetration Tester (LPT) drives av EC-Council. Det er en utfordrende cybersikkerhetssertifisering for sertifiseringspersonell i Storbritannia. Du må ha god kunnskap om penetrasjonstesting samt praktisk bransjeerfaring. Eksamenen er ganske tøff og den tester din evne til å identifisere og utnytte sårbarheter i nettverk og systemer. Det er også en praktisk test som er 18 timer lang.

LPT er ganske streng og dekker et bredere spekter av emner innen informasjonssikkerhet sammenlignet med sertifiseringer som CompTIA PenTest+ eller GIACs Certified Penetration Tester (GPEN).

På grunn av vanskelighetsgraden er det svært få som består den, noe som gjør den til en elitesertifisering. Imidlertid er det fortsatt ganske populært blant cybersikkerhetseksperter som ønsker å vise sin ekspertise.

Sertifisert penetrasjonstester (GPEN) av GIAC

Den sertifiserte penetrasjonstesteren fra GIAC er også en tøff cybersikkerhetssertifisering. Den har virkelig strenge krav. Et av kravene er en tøff eksamen hvis hovedoppgave er å teste hvor godt du kan utnytte nettverk og systemer.

GPEN-sertifiseringen fokuserer spesifikt på penetrasjonstesting og etisk hacking. Dette er grunnen til at det er forskjellig fra andre avanserte cybersikkerhetssertifiseringer som Certified Information Systems Security Manager eller Certified Information Systems Auditor.

Å tjene en GPEN-sertifisering viser at du har ekspertisen og praktiske ferdigheter til å finne og fikse nettverkssårbarheter.

Hva er den vanskeligste cybersikkerhetssertifiseringen?

Elite GIAC Security

Expert

(GSE)

Du trenger praktisk erfaring, avansert kunnskap og evnen til å løse komplekse sikkerhetsutfordringer innen cybersikkerhet for å bestå Elite GIAC Security Expert-sertifiseringen.

Sertifiseringsprosessen er omfattende og flerlags, og evaluerer dine praktiske ferdigheter, teoretiske forståelse og virkelige anvendelse av prinsippene for cybersikkerhet. Dette sikrer at din GSE-sertifisering har utstyrt deg med en god forståelse av cybersikkerhet og den tekniske ekspertisen som håndterer sikkerhetstrusler.

Bevis din evne: GSE-undersøkelsesprosessen

Mange cybersikkerhetseksperter søker etter tittelen Global Information Assurance Certification Security Expert som et bevis på deres ferdigheter. Denne kvalifikasjonen anses som ganske vanskelig innenfor feltet, da den krever at du viser frem ekspertise, evner og kompetanse på tvers av forskjellige cybersikkerhetsområder.

GSE-testen vurderer dine tekniske ferdigheter, kapasitet til å løse problemer og forståelse av emner som nettverkssikkerhet, hendelsesrespons og penetrasjonstesting. For å oppnå denne sertifiseringen må du tilfredsstille strenge krav, slik som at du må ha ulike GIAC-sertifiseringer, vise praktisk erfaring og ha mottatt profesjonelle anbefalinger.

Sertifiseringsalternativer for cybersikkerhetsledere

Hva gjør en Cybersecurity Manager?

En informasjonsteknologisk bakgrunn er avgjørende for en Cybersecurity Manager. I tillegg krever du gode leder- og kommunikasjonsevner for å effektivt drive et team av eksperter og for å møte utfordringene med IT-sikkerhet.

Å få Certified Information Security Manager-sertifiseringen er viktig hvis du ønsker å komme videre i karrieren. Den utstyrer deg med kunnskapen og den tekniske ekspertisen du trenger for å overvåke, skape og evaluere informasjonssikkerhet i en organisasjon.

Som cybersikkerhetsansvarlig må du også legge vekt på etisk og profesjonell atferd.

I den egenskapen håndterer du sensitiv informasjon og er ansvarlig for å sikre at organisasjonen din overholder juridiske og regulatoriske krav.

Certified Information Security Manager (CISM): En nærmere titt

Du må hadyp teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og å bestå en tøff eksamen for å få CISM, en av de tøffeste cybersikkerhetssertifiseringene.

Som en sertifisert informasjonssikkerhetsleder vil du bli respektert i cybersikkerhetsområdet på grunn av dets fokus på informasjonsrisikostyring og styring. Du trenger en sterk forståelse av forretningseffekten av sikkerhetsprogrammer, og ikke bare tekniske ferdigheter.

Hver av de avanserte sertifiseringene, som CISSM, Certified Information Systems Auditor og CRISC, har sine egne unike utfordringer og spesifikke kriterier.

CISM konsentrerer seg om å håndtere informasjonsrisikoer, mens CISA fokuserer på revisjon, CRISC på å håndtere risikoer, og CISSP dekker et bredere spekter av informasjonssikkerhetsemner. Dette innebærer at kompleksiteten og kravene til disse sertifiseringene varierer avhengig av deres distinkte cybersikkerhetsfokus.

Rollen til etikk og profesjonell oppførsel i cybersikkerhetssertifiseringer

Etiske hensyn og opprettholdelse av profesjonell atferd er avgjørende aspekter for cybersikkerhetssertifiseringer. De sørger for at du følger etiske prinsipper i arbeidet ditt. Dette gjør det lettere for deg og andre fagfolk å stole på og stole på hverandre.

Du er pålagt å opprettholde klientens konfidensialitet og personvernrettigheter ved å sikre at sensitive data forblir sikre. Å ha etiske ferdigheter og oppføre seg profesjonelt kan også forbedre ditt rykte og troverdighet.

Over til deg

CISSP er en ganske vanskelig sertifisering innen cybersikkerhet å få. Det er allment anerkjent, og du trenger minimum fem års erfaring innen nettsikkerhet. Du må også bestå CISSP-eksamenen.

Emner som læreplanen dekker inkluderer sikkerhet og risikostyring, aktivasikkerhet og sikkerhetsarkitektur. Andre emner inkluderer engineering, kommunikasjon og nettverkssikkerhet, samt identitets- og tilgangsadministrasjon.

Readynez tilbyr en omfattende portefølje av sikkerhetskurs, inkludert de ovennevnte CISSP, CISA, CRISC og GIAC GPEN. Du har en fullstendig kursliste her og du finner alle sikkerhetskursene inkludert i vår Unlimited Security Training-lisens her, hvor lisensinnehavere kan delta på alle disse sikkerhetskursene GRATIS.

FAQ

Hva er den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen?

The Certified Information Systems Security Professional er en av de tøffeste cybersikkerhetssertifiseringene.

Hva er kravene for å oppnå den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen?

Kravene for å oppnå den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen, for eksempel Offensive Security Certified Professional, inkluderer følgende: du må fullføre PWK-kurset, bestå en 18-timers praktisk eksamen og sende inn en penetrasjonstestrapport.

Hvor lang tid tar det å forberede seg på den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen?

Tiden det tar varierer avhengig av din erfaring og bakgrunnskunnskap. I gjennomsnitt vil du sannsynligvis bruke mellom 6 og 12 måneder på å studere og praktisere for sertifiseringer som Certified Information Systems Security Professional eller Offensive Security Certified Professional.

Hva er fordelene med å få den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen?

Å få den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen gjør at du kan vise bevis på ekspertise, få troverdighet og forbedre sjansene dine for en stor jobbmulighet. For eksempel kan det å få en CISSP-sertifisering føre deg til en høyere betalende rolle eller en bedre karrierevekst.

Hva er jobbmulighetene som er tilgjengelige etter å ha oppnådd den tøffeste cybersikkerhetssertifiseringen?

Noen av jobbmulighetene som er tilgjengelige inkluderer sikkerhetsanalytiker, cybersikkerhetsingeniør, penetrasjonstester og sårbarhetsforsker.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}