Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Arbeide mot en grønnere fremtid innen IT-opplæring: Readynez Sustainability Report 2024 er her!

  • IT opplæring
  • Published by: André Hammer on jan 29, 2024
En gruppe mennesker som diskuterer spennende IT-emner

IT-opplæringsindustrien, som historisk sett er plaget av et betydelig karbonavtrykk, står overfor kritiske miljøutfordringer. Tradisjonelle treningsøkter har nødvendiggjort omfattende reiser for både instruktører og deltakere, noe som har bidratt betydelig til IT-sektorens miljøpåvirkning. Dessuten har bruk av fysiske ressurser som trykte materialer og krav til anlegg ytterligere intensivert industriens karbonutslipp.

I lys av dette befinner vi oss på en transformativ reise for å redusere miljøpåvirkningen av våre IT-opplæringstiltak. Vi er stolte av å presentere vår bærekraftsrapport for 2024, som beskriver vår engasjerte innsats for å påvirke livene til en rekke IT-fagfolk og organisasjoner, samtidig som vi jobber enda hardere for å minimere vårt karbonavtrykk på planeten.

Selv om det fortsatt eksisterer utfordringer, spesielt når det gjelder å kvantifisere alle aspekter av vår innvirkning, er Readynez' dedikasjon til åpenhet urokkelig. Vår forpliktelse til bærekraft blir understreket av vedtakelsen av ISO-14001 miljøstyringssystem i 2022, som betyr et strategisk skifte mot å integrere miljøvennlig praksis i alle aspekter av virksomheten vår.

Den digitale revolusjonen, fremskyndet av COVID-19-pandemien, ga Readynez en sentral mulighet til å være banebrytende for bærekraftige treningsmetoder. Ved rask overgang til virtuelle opplæringsplattformer tok vi sjansen til å redefinere bransjens tilnærming til miljøansvar. Vår bærekraftspolicy omfatter et omfattende spekter av initiativer rettet mot å redusere karbonutslipp på tvers av ulike dimensjoner av virksomheten vår.

En av hjørnesteinene i våre bærekraftsinitiativer er den strategiske håndhevelsen av virtuell opplæring, noe som resulterer i en bemerkelsesverdig 99 % reduksjon i planlagte kurs på stedet. Dette skiftet eliminerer ikke bare behovet for omfattende reiser for delegater og instruktører, men reduserer også de tilhørende karbonutslippene betydelig. I tillegg har vi gått over fra fysisk til digital kursmateriell, og eliminert utslipp knyttet til produksjon og transport av fysisk treningsmateriell.

Når det gjelder fysisk klasseromstrening, har Readynez tatt i bruk en innovativ tilnærming ved å fokusere på opplæring i bedriftsprosjekter i sine lokale sentre. Dette strategiske grepet minimerer delegaters reiser, og legger vekt på bærekraft i valg av sted. Å velge sentraliserte og bærekraftige arrangementspartnere bidrar ytterligere til lavere transportutslipp, samt en reduksjon i behovet for overnatting på hotell.

Videre har Readynez tatt proaktive skritt for å redusere sitt organisatoriske fotavtrykk. Rigorøse leverandørvurderinger, digitale beste praksiser, et press mot fjernarbeid og promotering av virtuelle møter er alt en del av vår forpliktelse til helhetlig bærekraft. Den kontinuerlige forbedringen av beregningsmetoder for CO2-utslipp sikrer at vi har en presis forståelse av vår miljøpåvirkning.

Prestasjonene til våre bærekraftinitiativer er allerede tydelige. Spesielt overgangen til virtuelle hendelser har resultert i en betydelig reduksjon i vårt CO2-avtrykk. Bemerkelsesverdige reduksjoner har også blitt oppnådd i reiserelaterte utslipp, med en bemerkelsesverdig 90 % reduksjon i instruktørflygingsutslipp og en 93 % reduksjon i antall hotellovernattinger brukt av delegater og instruktører.

Når vi beveger oss fremover, forblir Readynez standhaftig i sin forpliktelse til å fremme bærekraftarbeid. Vårt fokus vil være på digitale beste praksiser, med vekt på optimalisering av vertssteder, leverandørvurderinger og kontorpraksis. Forbedring av målemetoder for CO2-utslipp, spesielt knyttet til delegat- og instruktørreiser, vil være en prioritet for kontinuerlig foredling.


Last ned rapporten

Vil du lære mer om tiltakene vi i Readynez tar som en miljøansvarlig organisasjon og hvordan vi former en grønnere fremtid gjennom bærekraftig IT-opplæring?

Klikk her for å laste ned Readynez 2024 Sustainability Report.

Den gir en grundig utforskning av våre initiativer, prestasjoner og den transformative veien vi går i IT-opplæringslandskapet. For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt Rickard Hagenstam på rh@readynez.com.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}