4 ting du må vite for å bestå TOGAF-eksamenen

Blog Alt NO

For å dokumentere at du vet hvordan man implementerer en TOGAF EA, trenger du en sertifisering. Og for å få den må du bestå TOGAF-eksamenene på både Nivå 1 og Nivå 2. Du kommer til å måtte jobbe hardt og kjenne materialet inngående – det er det ingen vei utenom. Hvis du stryker på én av eksamenene, blir du ikke sertifisert (men du kan nøye deg med å ta om igjen den eksamenen du strøk på).

Så for å hjelpe deg på vei til en av de gode rollene som IT-arkitekt finner du her 4 tips for å forberede deg på å bestå TOGAF 9.1-eksamenene.

  1. Hold styr på tiden Du har en fast mengde tid til å gjøre deg ferdig med spørsmålene på TOGAF-eksamenene. Når klokken startes, kan den ikke settes på pause. For å få mest mulig ut av tiden bør du vite hva du kommer til å møte på Nivå 1: 60 minutter og 40 flervalgsspørsmål

Nivå 2: 90 minutter og 8 scenariospørsmål

Du blir nødt til å holde øye med klokken for å være sikker på at du er på rett spor. På Nivå 1-eksamenen har du bare gjennomsnittlig 90 sekunder per spørsmål på deg til å ta en beslutning. Så hvis du roter for lenge med et spørsmål, kan du ende opp med å måtte skynde deg gjennom (eller stå over) de siste spørsmålene.

Hvis du blir ferdig med Nivå 1 med tid til overs, er det ingen vits i å skynde seg til Nivå 2. Du får ikke mer tid på Nivå 2, og du kan ikke gå tilbake til Nivå 1 og gjøre endringer.

  1. Ikke kast bort tid på spørsmål du ikke kan besvare Det er ingen vits i å bruke ekstra tid på de vanskeligere spørsmålene hvis det finnes enklere spørsmål som du kan svare på (alle er verdt like mye).

Unngå dette ved først å svare på de spørsmålene du kan svare på. Da har du mer tid igjen til de mer kompliserte spørsmålene. Marker spørsmålene du ikke kan svare fort på (hvis du absolutt ikke kan svare, kan du gjette så godt du kan), og etter siste spørsmål kan du lese gjennom svarene dine fra oversiktssiden.

Igjen – bare gå tilbake til de spørsmålene du vet du er i stand til å besvare. Du bør ikke bruke tid på å svare på spørsmål når det fortsatt finnes enkle spørsmål å svare på.

For å bestå Nivå 1 må du ha 55 % riktige svar. Det betyr at du bare trenger å svare riktig på 22 av 40 flervalgsspørsmål.

  1. Slik klarer du Nivå 2 I motsetning til på Nivå 1 kan du ikke ta med boken til Nivå 2-eksamenen, men du har tilgang til en elektronisk kopi av spesifikasjonen som er innebygget i Prometrics-testprogramvaren.

Nivå 2-eksamenen består av bare 8 scenarier, hver med 4 mulige flervalgssvar. Svarene er graderte: 5 poeng for det riktige svaret, 3 for det som ligger nærmest, 1 for det neste og 0 for det som ligger lengst unna.

Hvis du besvarer hvert scenariospørsmål med det riktigste svaret, får du 40 poeng. Da får du 100 %, men du trenger bare 60 % for å bestå, og det tilsvarer 24 poeng.

For å bestå disse scenariene må du ta deg tid til å analysere og forstå dem. Vurder hvilke faser av ADM-syklusen (Architecture Development Method) som er relevante og som ville bekymret de berørte partene.

Før du velger, bør du prøve å fjerne svarene som er feil, og jobbe deg baklengs frem til det mest logiske og riktige svaret.

Du har tilgang til TOGAF-dokumentasjonen på PDF i løpet av nivå 2. Men pass på tiden! Det er et fantastisk verktøy som bør brukes til å vurdere din egen dømmekraft og svaret ditt, ikke som en veiledning i seg selv.

  1. Personlig erfaring er ikke alltid riktig Hvis du allerede er en erfaren arkitekt, må du være forsiktig med å bruke dine egne erfaringer. TOGAF er den mest utbredte modellen for enterprisearkitektur, og tusenvis av eksperter har validert den, men det kan være fristende å henvise til personlige opplevelser når du tar eksamen. Men for å bestå må du altså akseptere TOGAF som lov.

Det er ikke plass til tolkninger her. Det som betyr noe, er riktig gjennomføring av TOGAF-metoden – ikke hva som fungerte for deg.

 

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}