Program

Readynez Talent: Microsoft Professional Program for IT Support

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

The Programme
The Readynez Talent IT-Support Professional programme is a completely new way of closing the skills gap. It´s a complete Training programme designed specifically to get you a highly skilled IT-supporter ready to add value with knowledge – in no time and without any hassle.

Grow your business with a Readynez Talent IT-Support candidate
Readynez Talent IT-Support candidates challenge habits, push innovation into cultures and discover new solutions. They are ambitious, committed and flexible and they support an attitude that fuels growth.

And don’t forget, your Readynez Talent programme is all inclusive. We’ll recruit the perfect candidate for you. We’ll train your new employee into a highly skilled, fully-productive and value-adding IT professional in no time. Plus we´ll give you the tools you´ll need for a seamless and successful retention process of the candidates. Or, if you already have a candidate in mind, they´re more than welcome to join the training programme as well.

Programöversikt

Pris

SEK 71.900 Excl.VAT

Längd

3-5 månader

PROGRAM OVERVIEW

Den här utbildningen kommer att resultera i kompetenta och certifierade anställda som kan stå till kunders förfogande när problem uppstår. Med anställda som har deltagit i Readynez Academy IT Support kommer verksamheten att ha tillgång till resurser med förmågan att diagnostisera, felsöka och lösa kundproblem.

 

 

Module 1 - IT Customer support and Hardware fundamentals

Kursen ser över effektiva kommunikationsstrategier som kommer att hjälpa deltagarna att utveckla en rapport tillsammans med sina kunder. Därefter kommer deltagarna att undersöka olika sätt att kommunicera med sina kunder via telefon, e-mejl, chatt och sociala medier, inklusive en demonstration av inkännande och och att kommunicera på kundens kompetensnivå. Slutligen kommer deltagarna att undersöka hur man kan hantera utmanande och/eller missnöjda kunder.

Vi går igenom den grundläggande förståelsen av de olika typerna av datorenheter (fasta datorer, bärbara datorer, surfplattor, smartphones etc.), datorkomponenter (CPU, minne, strömkällor etc.) såväl som kringutrustning, lagerenheter, skärmar och anslutningsgränssnitt. Den här kursen inkluderar också en introduktion i de färdigheter som behövs för grundläggande felsökning av hårdvara.

 

 

 

IT Support: Fundamentals

Deltagarna lär sig om de nyckelprioriteringar och nyckelansvarsområden som ingår i rollen som IT-Support. Kursen undersöker vad som påverkar kundbeteende i samband med IT Support, inklusive kulturella skillnader globalt och skillnader i kommunikationssätt. Kursen avslutas med en introduktion i de grundläggande nivåerna i case management, från det att ett supportärende tas emot, till lösningsutveckling och avslut.

Se mer

Type

Online Course

Längd

12-16 Hours

Certification

Verified Certificate

In this course, you will be introduced to and better understand the role of an IT support agent, including core priorities and key responsibilities. You will learn how to improve your support skills by interacting with other roles and mastering specific performance skills. 

The course then examines what influences customer behavior when dealing with IT Support, including global cultural differences and communication styles. The course concludes with an introduction to the basic stages of case management, from initial receipt of a support call through solution development and closure.

What you'll learn

 • Introduce the support agent role 
 • Identify the core priorities and key responsibilities of a support agent
 • Improve your support skills by interacting with other roles
 • Identify the performance skills a support agent should master
 • Understand what drives customer behavior when interacting with support agents
 • Examine how cultural dimensions and communication styles affect customer behavior
 • Learn how different cultures view time
 • Examine the basic stages of IT Support case management

 

IT Support: Communication

Här får deltagarna lära sig uppskatta de kommunikationsfärdigheter som en framgångsrik support agent behöver. Kursen ser över effektiva kommunikationsstrategier som kommer hjälpa deltagarna att framställa en rapport tillsammans med sina kunder. Därefter undersöker vi tillsammans olika sätt att upprätta kontakt med kunder med hjälp av telefon, e-post, chatt och sociala medier, inklusive en genomgång av inkännande och kommunikation på kundens kunskapsnivå. Slutligen kommer vi att undersöka hur man hanterar utmanande kunder och hur man bemöter missnöjda kunder.

Se mer

Type

Online Course

Längd

15-20 Hours

Certification

Verified Certificate

This course provides insights into the communication skills and acumen needed to be a successful support agent. Effective communication, both with the customer and with internal resources at your company, is critical to the success of anyone considering a role in IT Support. 

The course begins with a review of effective communication strategies that will help you develop a rapport with your customer. You then examine ways to connect with your customer through phone, email, chat, and social media, including a demonstration of empathy and communicating at the customer’s level of expertise.

What you'll learn

 • Introduce effective communication strategies 
 • Develop a rapport with your customers
 • Interpret and paraphrase the customer’s message
 • Demonstrate empathy towards your customer
 • Review chat etiquette best practices
 • Communicate at the customer’s level of expertise
 • Differentiate between implicit vs. explicit customer messages
 • Understand how to respond effectively through phone, email, chat, and social media
 • Satisfy a challenging customer and defuse the customer’s anger

 

IT Support: Troubleshooting

Deltagarna får djupgående kunskap om de steg som ingår vid felsökning av ett kundärende genom hela dess livscykel. De får chansen att utöka sina färdigheter för att bli skickligare och effektivare felsökare och kursen inkluderar också tips och knep för att utveckla analytiska lösningar, bästa metoderna för felsökning, hur man hanterar kundförväntningar och bemöter invändningar på föreslagna lösningar, oavsett produkt.

Se mer

Type

Online Course

Längd

15-20 Hours

Certification

Verified Certificate

This course is a follow up to IT Support Fundamentals and delves deeper into the entire case management process, guiding you through each stage of the process. You will examine best practices on how to become a more efficient and effective troubleshooter, including training how to manage customer expectations and handle customer objections. 

What you'll learn

 • Review the steps involved in troubleshooting a customer support case
 • Examine best practices when assigning the problem and how to handle misroutes
 • Understand what problem scoping is, why you must scope a problem, and the steps involved in scoping a case
 • Identify how to find a solution based on the type of incident you’re dealing with, learn how to gather evidence and how to narrow down your research
 • Understand how to execute your troubleshooting plan, from collaborating with other support agents, to transferring a case, to escalating a case
 • Learn how to validate your solution, maintain customer satisfaction, and close a case
 • Examine troubleshooting best practices, including how to employ the analytical solution matrix when developing a solution
 • Understand how to manage customer expectations and how to manage customer objections to proposed solutions

 

IT Support: Documentation

Deltagarna lär sig vikten av att upprätthålla en komplett, detaljerad och korrekt dokumentering, samt när och hur den kunskapen kan tillämpas. Den här kursen utgör en uppföljning av IT Support Troubleshooting-kursen genom att gå djupare in i ärendehanterings-processen och att identifiera nyckelfrågorna som måste dokumenteras genom hela utvecklingen av ett ärende.

Se mer

Type

Online Course

Längd

15-20 Hours

Certification

Verified Certificate

This course dives deep into the case management process and how to identify key issues that need to be documented throughout the evolution of a case. You will examine the reasons why documentation is so critical in the field of IT Support, and why it is so crucial for capturing all viewpoints within case documentation, from the support agent, to the customer, and to any other internal resource who may get involved. 

What you'll learn

 • Understand what an advisory case is and identify the key requirements that should be documented for such a case
 • Understand what a reactive case is and identify the key requirements that should be documented for such a case
 • Understand what the key requirements are that should be documented when escalating a case, as well as when to conduct warm transfers
 • Examine the types of tools that are commonly used to capture customer data
 • Identify key questions that should be asked during different phases of the case management life cycle
 • Identify key questions that should be asked when encountering specific problem situations

 

IT Support: Networking Essentials

Kursen går igenom grundläggande core networking-koncept för deltagare som är nya inom IT Support. Instruktören börjar med att förklara syftet med nätverkande och hur nätverk är installerade i hem, på kontor, mellan kontor och runt om i världen med hjälp av Internet. I den sista delen lär sig kursdeltagarna om detaljer relaterade till felsökning av vanligt förekommande nätverksproblem. De specifika ämnena i den här kursen inkluderar förståelse för nätverkstopologier, förståelse för fysiskt nätverkande, förståelse för nätverksprotokoll och felsökning av vanligt förekommande nätverksproblem.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-12 Hours

Certification

Verified Certificate

IT Support: Networking Essentials is designed to introduce the core networking concepts to learners who are new to IT Support. The course begins by explaining the purpose of networking and then examines how networks are configured in homes, offices, between offices, and around the world with the Internet. This includes a review of network topologies, physical networking, and network protocols. The course concludes with an introduction to network troubleshooting, including how to troubleshoot common networking issues.

What you'll learn

 • Understanding networking topologies
 • Understanding LANs, WANs and the Internet
 • Understanding wireless and wired networks
 • Understanding network protocols
 • Understanding TCP/IP
 • Troubleshooting networking using built-in networking tools

 

IT Customer support and Hardware fundamentals

During this instructor led training your candidates will get hands-on experience that will retain their learning and ensure their ability to apply their skills in a highly practical way.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

Exam

CompTIA A+ Certification Exam (220-901)

During this instructor led course we´ll train the communication skills that a successful support agent needs. The course practices effective communication strategies that will help your candidates develop a rapport with your customers. We´ll also train ways to connect with your customers through phone, email, chat, and social media, including a demonstration of empathy and communicating at the customer’s level of expertise. Finally, we’ll examine how to deal with challenging customers and how to defuse a customer’s anger.

Further, we´ll train the basic understanding of the different types of computing devices (desktop computers, laptops, tablets, smartphones, etc.), computer components (CPU, memory, power supplies, etc.) as well as peripheral devices, storage devices, displays and connection interfaces. Also, this course includes in introduction to basic hardware troubleshooting skills.

 

 

Module 2 - Windows OS and Troubleshooting fundamentals

Deltagarna lär sig hur man supportar installationsuppgifterna kopplade till Windows 10. De färdigheter de kommer att utveckla inkluderar hur man installerar och anpassar operativsystem och applikationer i Windows 10 och hur man konfigurerar webbläsare och OneDrive. Deltagarna kommer också lära sig om att uppgradera och migrera till Windows 10.

Slutligen kommer de att lära sig hur man supportar uppgifter kopplade till konfigurering och underhåll, samt de viktigaste färdigheterna kopplade till grundläggande problem gällande felsökning som kan uppstå med Microsoft Windows och hur man hittar och och löser dem.

 

 

Windows Support Essentials: Installation

Deltagarna lär sig hur man supportar installationsuppgifterna kopplade till Windows 10. De kommer att utveckla färdigheter såsom att installera och anpassa Windows 10 operativsystem och applikationer och att konfigurera webbläsare och OneDrive. De kommer också att lära sig om hur man uppgraderar och migrerar till Windows 10.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

In this computer science course, you will learn how to support the installation tasks associated with Windows 10.  You will develop skills that include learning how to install and customize Windows 10 operating systems and applications and configure web browsers and OneDrive.  

You will also learn about upgrading and migrating to Windows 10.  This course is part of a series of support focused Windows courses. It is intended for individuals working in an IT Support role.

What you'll learn

 • Prepare to install Windows 10
 • Install Windows 10
 • Configure devices and device drivers.
 • Perform post-installation configuration tasks
 • Personalize Windows 10
 • Implement Applications

 

Windows Support Essentials: Configuration

Deltagarna lär sig hur man supportar konfigureringsuppgifter kopplade till Windows 10. De färdigheter de kommer att utveckla inkluderar hantering av lagring, filer och skrivare, såväl som hur man konfigurerar nätverksuppkoppling i Windows 10. De kommer dessutom att lära sig hur man hanterar auktorisering och verifiering av användare.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

In this computer science course, you will learn how to support the configuration tasks associated with Windows 10.  You will develop skills that include managing storage, files, and printers as well as how to configure network connectivity for Windows 10.  

You will also learn how to manage authorization and authentication of users.  This course is part of a series of support focused Windows courses. It is intended for individuals working in an IT Support role.

What you'll learn

 • Configure networking for Windows 10.
 • Configure Storage for Windows 10.
 • Configure data access and usage in Windows 10.
 • Configure remote management in Windows 10.
 • Configure authorization and authentication.

 

Windows Support Essentials: Maintenance

Deltagarna lär sig hur man supportar underhållsuppgifter kopplade till Windows 10. De kommer att utveckla färdigheter som inkluderar hur man hanterar nätverks- och enhetssäkerhet. De kommer även att lära sig om backup och recovery, såväl som hur man optimerar prestandan i Windows 10.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

In this course you will learn how to support the maintenance tasks associated with Windows 10.  You will develop skills that include learning how to manage network and device security.  

You will also learn about backup and recovery as well as how to optimize performance of Windows 10.  This course is part of a series of support focused Windows courses. It is intended for individuals working in an IT Support role.

What you'll learn

 • Set up Windows Update.
 • Perform system maintenance and performance in Windows 10
 • Configure backup, restore and recovery of system and data in Windows 10.
 • Configure advanced management tools.
 • Describe malware mitigation and avoidance techniques.

 

IT Support: Troubleshooting Windows

Deltagarna kommer att lära sig de väsentliga färdigheter som krävs för att felsöka grundläggande problem som kan uppstå med Microsoft Windows och hur man löser dem. Den här kursen samlar de vanligaste problemen som människor kan stöta på när de använder Microsoft Windows och öppnar upp för en diskussion kring vilka verktyg som kan användas för att identifiera problemen, samt hur man löser problemen på sin Windows PC.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-12 Hours

Certification

Verified Certificate

This course is designed to teach basic troubleshooting skills for Windows 10. In this course we discuss common issues that arise and tools to help you resolve them.  Some of the skills covered in this course include:

 • Troubleshooting Windows installation problems.
 • Troubleshooting Windows web browser problems.
 • Troubleshooting application installation issues.
 • Troubleshooting Windows Authentication problems.
 • Use of Windows reliability tools.

What you'll learn

 • Troubleshooting Windows Installation
 • Using Windows troubleshooting and monitoring Tools
 • Troubleshooting web browser settings
 • Troubleshooting application installation issues
 • Troubleshooting Windows authentication

 

Windows OS and Troubleshooting fundamentals

During this instructor led training your candidates will get hands-on experience that will retain their learning and ensure their ability to apply their skills in a highly practical way.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

Exam

CompTIA A+ Certification Exam (220-902)

During this instructor led course, we´ll train how to support the installation tasks associated with Windows 10. Your candidates will develop skills that include learning how to install and customize Windows 10 operating systems and applications, configure web browsers and OneDrive. Also, we´ll train upgrading and migrating to Windows 10.

Finally, we´ll also train how to support the configuration and maintenance tasks and learn the essential skills for troubleshooting basic issues that can happen with Microsoft Windows and how to find the issues and fix them

 

Module 3 - Microsoft Cloud Fundamentals

Deltagarna lär sig grunderna i kärnkoncept kopplade till moln och får ett historiskt perspektiv på hur IT har utvecklats till att vara i behov av molntjänster. De detaljerade ämnena inkluderar hur man bygger ett case för molnet, hur man förstår olika molntyper, hur man förstår molntjänsterna och molnsäkerheten, samt en introduktion i Microsoft Azure och Microsoft Office 365. 

 

Microsoft Office Fundamentals: Outlook, Word, and Excel

Deltagarna lär sig grunderna i Word, Excel och Outlook, inklusive hur man skapar och hanterar dokument, organiserar information in tabeller, utför beräkningar på data, skapar grafer och tabeller, organiserar sin e-post-inkorg och hanterar e-post automatiskt.

Se mer

Type

Online Course

Längd

24-36 Hours

Certification

Verified Certificate

In this training course, you will learn basic Word, Excel, and Outlook skills.

You will learn how to create and manage Word documents, organize information in tables, perform calculations on data, create graphs and charts, organize your email Inbox, and manage email automatically.

Today, employers across many industries and fields expect candidates to have Microsoft Office skills, as it is the most universally utilized software in business. Having these skills, even at a basic level, will help with your job prospects and increase your chances to be considered for most roles. 

What you'll learn

 • Create and edit Word documents
 • Create and perform data calculations with Excel spreadsheets
 • Manage your email and calendar in Outlook

 

IT Support: Troubleshooting Microsoft Office

Deltagarna lär sig grunderna i att skapa en e-post-klient i Outlook, felsökning av anslutningsproblem och felsökning av molnlagring för både Windows- och Mac-plattformar.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-16 Hours

Certification

Verified Certificate

IT Support: Troubleshooting Microsoft Office is designed to introduce students to the basics of setting up an email client in Outlook, troubleshooting connectivity issues, and troubleshooting cloud storage. Since support professional may be working with Windows or Mac, the troubleshooting principles are explored on both platforms.

What you'll learn

 • Troubleshoot Office download, installation, and activation issues
 • Troubleshoot Office
 • Troubleshoot cloud storage
 • Troubleshoot Outlook

 

IT Support: Cloud Fundamentals

Deltagarna lär sig grunderna i de mest väsentliga molnkoncepten och ges ett historiskt perspektiv på hur IT har utvecklats till att vara beroende av molnlösningar. De detaljerade ämnena inkluderar att bygga ett case för molnet, förståelse av molntjänster och molnsäkerhet, introduktion i Microsoft Azure och introduktion i Microsoft Office 365.

Se mer

Type

Online Course

Längd

8-12 Hours

Certification

Verified Certificate

IT Support: Cloud Fundamentals is designed to introduce the core cloud concepts to IT Support learners. This course provides an historical perspective of how IT has evolved to the point where it is now using cloud solutions. The course examines the different types of cloud solutions that are available, as well as the basics of cloud services, cloud usage models, and cloud security. The course concludes with an introduction to Microsoft Azure and Microsoft Office 365.

What you'll learn

 • Examine core cloud concepts
 • Review basic cloud services
 • Analyze cloud usage models
 • Examine cloud security basics
 • Learn about Microsoft Azure as an IaaS and PaaS solution
 • Learn about Microsoft Office 365 as a SaaS solution

 

Microsoft Cloud Fundamentals

During this instructor led training your candidates will get hands-on experience that will retain their learning and ensure their ability to apply their skills in a highly practical way.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

Exam

Installing and Configuring Windows 10 (70-698)

During this instructor led course, we´ll repeat the basics of core cloud concepts and a historical perspective of how IT evolved to needing cloud solutions. Then  we’ll go on to train building a case for the cloud, understanding cloud types, understanding the cloud services and security, introduction to Microsoft Azure, introduction to Microsoft Office 365.

 

Module 4 - Value Creating Consultant

I den fjärde modulen kommer vi att utbilda deltagarna i de kommersiella och personliga färdigheter som är centrala för en professionell konsult och IT-expert. 

 

 

Value Creating Consultant

In this module your candidates will learn the commercial and personal skills that will be invaluable when meeting customers and internal stakeholders and teammates as well.

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

Module 5 - Final Capstone Project

Det slutgiltiga projektet kommer att kontrollera de färdigheter och de kunskaper deltagarna har tillgodogjort sig genom att delta i Readynez Aademy IT Support Microsoft Professional Program. Under projektets gång kommer deltagarna att tilldelas en rad uppgiftsbaserade aktiviteter som omger kärnområdena, vilka kommer att bekräfta de färdigheter de har utvecklat. Uppgifterna kommer att täcka Role-, Technical-, och Productivity-färdigheter.

 

Microsoft Professional Capstone : IT Support

Deltagarna får möjligheten att befästa sina färdigheter och kunskaper de har tillgodogjort sig under kursen i IT Support Microsoft Professional Program. Det slutgiltiga projektet kommer att förse dem med en rad uppgiftsbaserade aktiviteter som rör de mest väsentliga ämnesområdena och som kommer att befästa de färdigheter de har utvecklat. Uppgifterna testar deltagarnas Role-, Technical- och Productivity-färdigheter.

Se mer

Type

Final Capstone Project

Längd

12-16 Hours

Certification

Microsoft Professional Program Certificate in IT Support

The IT Support capstone project will provide a hands-on lab environment which will validate the skills and knowledge you have learned by taking the IT Support Microsoft Professional Program.

You will be provided with a series of tasks based activities around core subject areas that validate the skills you have developed. The tasks will cover Role, Technical and Productivity skills.

What you'll learn

 • Role Skill validations
 • Technical Skill validations
 • Productivity Skill validations

 

"Readynez ska hjälpa oss med att rekrytera och utbilda de medarbetare som gör det möjligt för oss att uppnå den tillväxt vi önskar."

2ndC

Jesper Bergstedt - CEO

"På 12 månader blir de likvärdiga konsulter och vi har förväntningar på att de flesta av dem kommer utvecklas till att vara bland våra bästa seniorkonsulter inom några få år."

EG

Tina Bodin - HR Director

"Efter 14 dagar kunde Henrik leverera fakturerbara timmar och redan efter 4 månader med positiv ROI. Det fanns självklart fortfarande mycket kvar att lära men också mycket att bidra med."

X-Link

Ulrik Knudsen - Director

Fakta Readynez Talent

350+

Kurser

Hos oss hittar du 350+ accelererade utbildnings- och certifieringsprogram. Oavsett vilken inriktning ni väljer så kan vi skapa era experter.

70%

Fakturerbara timmar

Kandidaterna är snabbt redo att leverera värde. Inom ett år fakturerar de i genomsnitt 70% eller mer av sin tid till kunder.

97%

Stannar kvar

Vi har rekryterat och utbildat över 300 kandidater till IT-branschen och när vi frågade dem efter två år var 97% av dem fortsatt anställda hos sin ursprungliga arbetsgivare.

Letar du fortfarande?

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK