Program

Readynez Talent: Microsoft Professional Program for Data Science

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

The Programme
The Readynez Talent Microsoft Data Science Professional programme is a completely new way of closing the skills gap. It´s a complete Training programme designed specifically to get you a highly skilled Data Scientist ready to add value with knowledge – in no time and without any hassle.

Grow your business with a Data Science Talent candidate
Readynez Talent Data Science candidates challenge habits, push innovation into cultures and discover new solutions. They are ambitious, committed and flexible and they support an attitude that fuels growth.

And don’t forget, your Readynez Talent programme is all inclusive. We’ll recruit the perfect candidate for you. We’ll train your new employee into a highly skilled, fully-productive and value-adding Data Scientist in no time. Plus we´ll give you the tools you´ll need for a seamless and successful retention process of the candidates. Or, if you already have a candidate in mind, they´re more than welcome to join the training programme as well.

Programöversikt

Utbildningsprogram

Readynez Talent: Microsoft Professional Program for Data Science

Pris

SEK 101 900 EX VAT

Längd

3-5 månader

Kurser

 • Data Science Professional Degree - Fundamentals
 • Data Science Professional Degree - Core Data Science
 • Data Science Professional Degree - Applied Data Science
 • Value Creating Consultant

PROGRAM OVERVIEW

På bara några månader kommer det här programmet att utbilda Academy-deltagarna till att bli certifierade, fullfjädrade IT-experter, redo att skapa mervärde åt sina kunder och verksamheter. Det här är de olika delarna i utbildnings-prgrammet:

 

Module 1 - Data Science Professional - Fundamentals

I den här första modulen kommer vi att ge deltagarna kunskap om alla de grundläggande verktyg och terminologier som kommer ge dem möjligheten att gå vidare till de mer avancerade modulerna. 

 

 

 

Data Science Orientation

Deltagarna påbörjar här sin data science-resa med att lära sig vad som krävs för att bli en data scientist. De lär sig att arbeta med och att utforska data genom att använda sig av en blandning av visualiserings-, analys- och statistiska tekniker.

Se mer

Type

Online Course

Längd

12-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Learn what it takes to become a data scientist.

This is the first stop in the Data Science curriculum from Microsoft. It will help you get started with the program, plan your learning schedule, and connect with fellow students and teaching assistants. Along the way, you’ll get an introduction to working with and exploring data using a variety of visualization, analytical, and statistical techniques.

What you'll learn

 • How the Microsoft Data Science curriculum works
 • How to navigate the curriculum and plan your course schedule
 • Basic data exploration and visualization techniques in Microsoft Excel
 • Foundational statistics that can be used to analyze data

 

Querying Data with Transact-SQL

Här lär sig deltagarna all itifrån att undersöka och modifiera data i SQL Server eller Azure SQL, till att programmera med Transact-SQL - väsentliga kunskaper som arbetsgivare efterfrågar.

Se mer

Type

Online Course

Längd

24-30 Hours

Certification

Verified Certificate

Transact-SQL is an essential skill for data professionals and developers working with SQL databases. With this combination of expert instruction, demonstrations, and practical labs, step from your first SELECT statement through to implementing transactional programmatic logic.

Work through multiple modules, each of which explore a key area of the Transact-SQL language, with a focus on querying and modifying data in Microsoft SQL Server or Azure SQL Database. The labs in this course use a sample database that can be deployed easily in Azure SQL Database, so you get hands-on experience with Transact-SQL without installing or configuring a database server.

What you'll learn

 • Create Transact-SQL SELECT queries
 • Work with data types and NULL
 • Query multiple tables with JOIN
 • Explore set operators
 • Use functions and aggregate data
 • Work with subqueries and APPLY
 • Use table expressions
 • Group sets and pivot data
 • Modify data
 • Program with Transact-SQL
 • Implement error handling and transactions

 

Analyzing Data - More options available

Välj mellan alternativen nedan. Samtliga alternativ leder till certifiering.

Se Muligheder

Option 1

Analyzing and Visualizing Data with Excel

Explore tools in Excel that enable the analysis of more data than ever before, with improved visualizations and more sophisticated business logic. Learn how to import data from different sources, create mashups between data sources, and prepare data for analysis.

Option 2

Analyzing and Visualizing Data with Power BI

Learn how to connect and visualize your data with Microsoft Power BI. Find out how to import your data, author reports using Power BI Desktop, and publish those reports to the Power BI service. Create dashboards and share with business users on the web and on mobile devices.

Type

Online Course

Längd

12-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Type

Online Course

Längd

12-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Essential Statistics for Data Analysis using Excel

Förmågan att analysera data hjälper experter inom data science att fatta bättre beslut, och en fast grund i statistik och grundläggande sannolikhetslära hjälper dem att bättre förstå sin data.

Se mer

Type

Online Course

Längd

12-24 Hours

Certification

Verified Certificate

If you’re considering a career as a data analyst, you need to know about histograms, Pareto charts, Boxplots, Bayes’ theorem, and much more.

Learn about descriptive statistics, basic probability, random variables, sampling and confidence intervals, and hypothesis testing.

What you'll learn

 • Descriptive statistics
 • Basic probability
 • Random variables
 • Sampling and confidence intervals
 • Hypothesis testing

 

Data Science Professional - Fundamentals

During this Instructor led module your candidates will train with a expert instructor, who will teach them the practical application of what they learned during their online training. This will ensure maximal knowledge retention and their ability to use their newly acquired skills in a practical work environment.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

3 dagar

The data that you need to analyze is stored on a SQL Server either on premise or in the cloud. What tools does Microsoft offer to help make that analysis faster, more complete? In the first portion we will be exploring creating models in Analysis Services or objects in Management Studios that can be used to make your data analysis more efficient and complete. 

Module 2 - Data Science Professional - Core Data Science

I den andra modulen går vi vidare med att lära oss om R, det föredragna statistiska språket för yrkesverksamma inom datavetenskap, och maskinlärnings-teori och modeller. 

 

 

Explore data with Code - More options Available

Välj mellan alternativen nedan. Samtliga alternativ leder till certifiering.

Se Muligheder

Option 1

Introduction to R for Data Science

Deltagarna lär sig språket för R statistical programming, det verktyg som föredras av experter inom datavetenskap. De börjar med att gå igenom dess grundläggande syntax genom att börja med variabler och basic operations, för att sedan gå vidare med att lära sig hantera datastrukturer, såsom vektorer, matriser, dataramar och listor.

 

 

Option 2

Introduction to Python for Data Science

Learn the basics of Python, including simple arithmetic operations, variables, and data structures. Explore Python functions and control flow, and create your own visualizations based on real data.

Type

Online Course

Längd

8-12 Hours

Certification

Verified Certificate

Type

Online Course

Längd

12-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Data Science Essentials

Efterfrågan på kunskap inom data science håller på att fullkomligt explodera. Deltagarna får möjligheten att påbörja sin karriär som data scientist genom att utforska väsentliga färdigheter och principer på området tillsammans med experter.

Se mer

Type

Online Course

Längd

18-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Demand for data science talent is exploding. Develop your career as a data scientist, as you explore essential skills and principles with experts from Duke University and Microsoft.

What you'll learn

 • Explore the data science process
 • Probability and statistics in data science
 • Data exploration and visualization
 • Data ingestion, cleansing, and transformation
 • Introduction to machine learning
 • The hands-on elements of this course leverage a combination of R, Python, and Microsoft Azure Machine Learning

 

Principles of Machine Learning

Maskininlärning använder sig av datorer för att köra förutseende modeller som lär sig av existerande data för att kunna förutse framtida beteenden, utfall och trender.

Se mer

Type

Online Course

Längd

18-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Machine learning uses computers to run predictive models that learn from existing data in order to forecast future behaviors, outcomes, and trends.

In this data science course, you will be given clear explanations of machine learning theory combined with practical scenarios and hands-on experience building, validating, and deploying machine learning models.

What you'll learn

 • Explore classification
 • Regression in machine learning
 • How to improve supervised models
 • Details on non-linear modeling
 • Clustering
 • Recommender systems
 • The hands-on elements of this course leverage a combination of R, Python, and Microsoft Azure Machine Learning

 

 

Data Science Professional - Core Data Science

Revisiting the concepts from the online training, this hands-on and expert-led training will reinforce the knowledge and skills gained to help your candidates leverage data science in the real world.

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

3 dagar

During this instructor-led three day course, we'll cover in a practical way the fundamentals of data science. Starting with programming in key languages for data science, we then use these to code our way through the data science workflow. Once we understand the workflow as a whole, we'll drill into the most common types of models that we need to build in order to understand how they work and how you implement them.

 

Module 3 - Data Science Professional - Applied Data Science

I den tredje modulen täcker vi området som handlar om kodspråk som används för att manipulera och modellera data och för att lära sig hur man tillämpar maskininlärning. Vi går också igenom metoder för att implementera förutseende lösningar.

 

 

Use Code to Manipulate and Model Data - More options available

Välj mellan alternativen nedan. Samtliga alternativ leder till certifiering.

Se Muligheder

Option 1

Programming with R for Data Science

Get up to speed with programming in R. Explore R data structures and syntaxes, see how to read and write data from a local file to a cloud-hosted database, work with data, get summaries, and transform them to fit your needs.

Option 2

Programming with Python for Data Science

Learn to use Python to apply efficient, well-known mining models to unearth useful intelligence. Explore data visualization, feature importance and selection, dimensionality reduction, clustering, classification, and more.

Type

Online Course

Längd

24-48 Hours

Certification

Verified Certificate

Type

Online Course

Längd

18-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Applied Machine Learning

Deltagarna lär sig hur man använder sig av maskininlärning för att lösa vanliga, förutsägbara problem, inklusive textanalys, spatial dataanalys, bildbearbetning och time series forecasting.

Se mer

Type

Online Course

Längd

18-24 Hours

Certification

Verified Certificate

In this data science course, you will explore the theory and practice of select advanced methods commonly used in data science.

In the first two modules, you will learn about common applications of specialized data types. Then, in the remaining two modules, you will focus on unstructured data. You will work with tools such as R, Python, and Azure Machine Learning to solve advanced data science problems.

 What you'll learn

 • Explore analysis of time series and forecasting
 • Take a look at spatial data analysis
 • Learn about text analytics
 • Review analysis of images

 

Implementing Predictive Solutions with Spark in HDInsight

Deltagarna lär sig hur man använder Spark i Microsoft Azure HDInsight för att skapa förutseende analysverktyg och machine learning-lösningar. De lär sig även hur man rensar och omvandlar data, bygger machine learning-modeller och skapar machine learning-lösningar i realtid genom att använda Python, Scala och R med Apache Spark.

Se mer

Type

Online Course

Längd

18-24 Hours

Certification

Verified Certificate

Are you ready for big data science? In this course, learn how to implement predictive analytics solutions for big data using Apache Spark in Microsoft Azure HDInsight. See how to work with Scala or Python to cleanse and transform data and build machine learning models with Spark ML (the machine learning library in Spark).

What you'll learn

 • Using Spark to explore data and prepare for modeling
 • Build supervised machine learning models
 • Evaluate and optimize models
 • Build recommenders and unsupervised machine learning models

 

 

Data Science Professional - Applied Data Science

Se mer

Type

Instructor led training

Längd

3 dagar

During this instructor-led three day course, we'll look at machine learning and how to get the models you build within your data science workflow into production. We start with boosting the programming skills that you gained in the previous module. We then use these skills to look at some applications of machine learning such as image analysis to extend your knowledge of important data science techniques. This gets capped off with operationalising your models by building and hosting at scale with Spark and surfacing models through bots.

Module 4 - Value Creating Consultant

I den fjärde modulen utbildar vi deltagarna i de kommersiella och personliga färdigheter som är centrala för en professionell konsult och IT-expert. 

 

Value Creating Consultant

In this module your candidates will learn the commercial and personal skills that will be invaluable when meeting customers and internal stakeholders and teammates as well.

Type

Instructor led training

Längd

2 dagar

Module 5 - Final Capstone Project

Modul fem utgör det slutgiltiga projektet där delatagarna får möjligheten att använda sig av all den kunskap och de färdigheter som de har tillgodogjort sig under sitt utbildningsprogram. 

 

 

Final Capstone Project

Lös ett verkligt data science-problem i det här slutgiltiga projektet i Microsoft Professional Program in Data Science.

Se mer

Type

Final Project

Längd

12-16 Hours

Certification

Microsoft Professional Program Certificate in Data Science

Showcase the knowledge and skills you’ve acquired during the Microsoft Professional Program for Data Science, and solve a real-world data science problem in this program capstone project.

The project takes the form of a challenge in which you will explore a dataset and develop a machine learning solution that is tested and scored to determine your grade.

"Jag tror de flesta med högre utbildning har processat data i databaser eller kodat som en del av sin utbildning så steget till en IT-karriär är troligen mindre än man tror."

KMD

Toke Fogh - IT-utvecklare

"Det bygger helt enkelt en bro mellan att vara en student och att komma ut på arbetsmarknaden och addera värde till en verksamhet."

KMD

Thea Renneberg - IT-utvecklare

Letar du fortfarande?

Fakta Readynez Talent

350+

Kurser

Hos oss hittar du 350+ accelererade utbildnings- och certifieringsprogram. Oavsett vilken inriktning ni väljer så kan vi skapa era experter.

70%

Fakturerbara timmar

Kandidaterna är snabbt redo att leverera värde. Inom ett år fakturerar de i genomsnitt 70% eller mer av sin tid till kunder.

97%

Stannar kvar

Vi har rekryterat och utbildat över 300 kandidater till IT-branschen och när vi frågade dem efter två år var 97% av dem fortsatt anställda hos sin ursprungliga arbetsgivare.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK