Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

"De två kandidaterna var i produktion redo att möta kunder och genomföra workshops redan efter sina 3-månaders Academyprogram." Pia Tasior, HR & Communications Manager - Daxiomatic

”Det handlar om Microsoft Dynamics AX, men mest om människor.” Så skriver Daxiomatic på hemsidan och de tar det på allvar. Det är människorna som skapar verksamheten och sen starten 2010 har Daxiomatic arbetat på att vara kundens ”nära partner”. Daxiomatic ska vara bland de bästa inom Microsoft Dynamics AX och som en naturlig följd av det målet anställer man människor med hög kompetens inom Microsoft Dynamics AX och Readynez Academykandidater.

100% tillväxt
”Vi är ju ett företag som kännetecknas av att vi är AX-fokuserade. Men vad som verkligen intresserar oss är att vi är en organisation som vill må bra. När vi tänker lönsamhet gör vi det sekundärt. Missförstå inte, det är självklart viktigt att vi tjänar pengar, men det gör vi bara när vi har en arbetsplats som mår bra”, berättar Pia Tasior som är personal- och kommunikationschef hos Daxiomatic. Hos Daxiomatic kommer personalen i första hand och det är en modell som lönar sig affärsmässigt. Daxiomatic har vuxit med imponerande 100 % sedan 2012. Pia fortsätter ”kunderna märker att folk har det bra både på det mänskliga planet och yrkesmässigt, det ligger helt enkelt effektivitet i att våra anställda trivs.”

Knivskarp kompetens
Med den höga tillväxttakten och den människoorienterade kulturen är Daxiomatic beroende av tillgång på de rätta människorna för att kunna fortsätta växa framöver och rekrytering hos Daxiomatic är inget som görs med vänsterhanden. Pia berättar ”Rekryteringen hos oss står på tre ben. Dels vill vi naturligtvis ha knivskarp AX kompetens, man ska ha affärssinne och man ska som människa passa in och ha de rätta sociala och personliga egenskaperna.” Rekryteringen sker vanligtvis genom de vanliga kanalerna men utbudet av lediga och kompetenta resurser är för litet för att räcka till för Daxiomatics tillväxtplaner. För att täcka kundernas efterfrågan övervägde man att själv rekrytera bland nyutbildade IT-människor och sen själv kvalificera dem till AX konsulter. Men det är inte så lätt som det låter. ”Vi kunde hitta de rätta unga akademikerna men därifrån till att de blev fullt utbildade värdeskapande konsulter var steget långt. Dels skulle vi sätta ihop ett utbildningsoch certifieringsprogram för dem men också frigöra en resurs ur produktionen under minst 3 månader för att utbilda dem. Det skulle helt enkelt bli otroligt dyrt och var orealistiskt med tanke på våra kunduppdrag. Därför var Readynez Academy ett givet val för oss” berättar Pia.

Trygghet vid certifiering
Daxiomatic valde alltså att själva rekrytera och låta Readynez Academy utbilda och certifiera dem till värdeskapande konsulter – snabbt.

 

”Vi kände ju till Readynez sen tidigare från vårt löpande utbildnings- och certifieringsarbete inom AX och när vi hörde talas om Readynez Academy var det en superbra lösning på vår resursbrist.

"Det ger oss stor trygghet att Readynez Academy ger kompetens och att kandidaterna är färdigcertifierade när de gått igenom programmet. De är helt enkelt redo att gå ut i produktion."

Elitkandidater
”Daxiomatics två kandidater hade olika bakgrund. Den ena hade kunskap om affärssystem men inte AX och den andra hade ingen erfarenhet på området men stor förståelse för affärer. Båda kandidaterna fick samma utbildning i Readynez Academy och båda blev certifierade och har fått hands-on utbildning som har rustat dem väl för konsultroller i Daxiomatics Elitteam. Pia berättar att ROI på deras Readynez Academykandidater har varit mycket tillfredställande. De två kandidaterna var i produktion redo att möta kunder och genomföra workshops redan efter sina 3-månaders Academyprogram.

"Det är ingen tvekan om att vi fortsätter med Readynez Academy. Det fungerar helt fantastiskt bra och nu kan vi inte föreställa oss att vara utan de här fantastiska människornas bidrag till vår organisation – och vår tillväxt – de är mycket duktiga!"

Pia berättar ”Det de möter ute hos kunderna har de ju sett tidigare hos Readynez. De känner en trygghet i att de fått en riktigt bra utbildning. Det var väldigt lyckat med växlingen mellan det praktiska arbetet och den formella utbildningen och certifieringen. Det är ingen tvekan om att vi fortsätter med Readynez Academy. Det fungerar helt fantastiskt bra och nu kan vi inte föreställa oss att vara utan de här fantastiska människornas bidrag till vår organisation – och vår tillväxt – de är mycket duktiga!” säger Pia Tasior avslutningsvis.

8. feb 2018

av Rickard Hagenstam

Rickard Hagenstam

COO och Partner

Rickard är dedikerad att erbjuda den bästa kvaliteten till nytta och glädje för våra kunder. Rickard har varit hos Readynez sedan starten och innan dess haft flera ledande positioner i den nordiska IT- och utbildningsbranschen.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK