Varför ska du anställa unga kandidater?

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

"Man kan uttrycka det som att man äntigen växer eller lägger ner på vår marknad." Kenn Buhl, Direktør - Datacon

Datacon har varit med från starten. Sedan verksamheten startade 1987 har det primära affärsområdet varit utveckling av affärssystem samt försäljning och installation av hårdvaruinfrastruktur. Idag är det fortfarande fokusområden men affärssystems- och infrastrukturmarknaden har blivit mycket bredare. Datacon är en av de större spelarna på AX marknaden. Direktör Kenn Buhl berättar ”Vi har växt mycket, ca 15% på affärssystemsmarknaden innevarande år, och vi planerar en fortsatt organisk tillväxt tack vare att vår produkt rör sig uppåt på marknaden. För att serva kunderna idag krävs långt fler specialister. Man kan uttrycka det som att man antingen växer eller lägger ner på vår marknad och vill man växa kräver det resurser som det är brist på i branschen.”

Vad behövs för att skapa tillväxt idag?
För affärssystemsmarknaden är tillgången på rätt resurser en nyckelfaktor för att skapa tillväxt. ”Hela vår produktionsapparat utgörs ju av de människor vi har anställda. Det är de människorna som skapar vår framgång och vi är beroende av de rätta resurserna för att generera den tillväxt vi ska ha” berättar Kenn Buhl.

Tills Readynez Academy blev en möjlighet har Datacon mest rekryterat via rekryteringsfirmor och headhunters men det är ingen optimal lösning. ”Det är dyrt att rekrytera från konkurrenter. Det är ju som regel lönen som frestar till att byta jobb och det är inte alltid de duktigaste vi kan hämta. De allra bästa har det ju som regel mycket bra där de är så vi måste ofta betala för mycket för varan.” Kenn berättar vidare at Datacon, liksom de flesta andra i IT-branschen, har rätt hög medelålder bland medarbetarna. ”Vår medelålder är för hög och det betyder att vi får en mindre innovativ verksamhet än vi annars kunnat ha.” Det händer riktigt mycket på affärssystemsmarknaden och det sker löpande förändringar på produktsidan. ”Vi märker på de unga att de är entusiastiska inför nyheterna medan vi andra har sett så mycket komma och gå att vi är mer avvaktande inför nymodigheterna och det är ju knappast bra” säger Kenn Buhl.

Hur får man tag på unga medarbetare?
Hos Datacon har man länge diskuterat att det vore attraktivt att få in unga medarbetare i verksamheten i stället för att bara fortsätta att konkurrera om nya resurser från andra på samma marknad. Men det var inte så lätt att hitta de unga

kandidaterna. Kenn berättar ”Dels ska de rekryteras och det är svårt nog, men de ska också utbildas och certifieras och det är tid som skulle få tas från ledningen om inte Readynez Training tagit på sig det. Och de attraherar de rätta kandidaterna. Alla talar om Readynez Academy, dels partnerna och dels Micros

Readynez Academy och deras täta samarbete med Microsoft gör att de har ett helt annat nätverk så vi fick ett stort urval mycket kvalificerade kandidater.” Datacon valde att anställa 3 kandidater som visade den rätta viljan att lära samt riktigt stor energi och motivation.

Vad bidrar Academy kandidaterna med?
Datacons 3 kandidater valdes då de hade rätt inställning och
utbildningsmässiga bakgrund. ”Våra kandidater har en fantastisk energi och är mycket kompetenta men de har också en viss ödmjukhet. De vet att universitet är en helt annan värld än den verkliga. Det är stor skillnad på teori och praktik och det vet de.”

Datacons kandidater är bra matchade och redan efter 3-4 månader är de igång och levererar debiterbara timmar berättar Kenn Buhl. ”Det är duktiga människor och de får en bra grund av Readynez. De löser sina uppgifter väl. De är ju vana vid att lösa och beskriva uppgifter från universitet och de är superbra på engelska. Många av våra kunder vill ha dokumentation på engelska och vi använder dem faktiskt till att kvalitetssäkra det som våra seniorkonsulter skriver. Dessutom bidrar de med en nyfikenhet som är större än de erfarna konsulternas. De tar sig an utmaningar på ett annat sätt och finner därmed lösningar som vi andra inte hittat.”

Kenn berättar också att de unga är mycket sympatiska bland sina kollegor, de får mycket positiv feedback och alla tycker bra om dem. Det är bara när det gäller stora frågor det händer att medarbetare som inte varit så nära dem är lite skeptiska. ”När det bränner till kan seniorkonsulterna vara lite skeptiska men när de upptäcker att de unga faktiskt kan något blir även de skeptiska glada för de ungas bidrag.”

"Man kan säga att det började som ett rekryteringsproblem och blev en del av vår tillväxtstrategi."

Hur ser framtiden ut?
Datacon planerar att anställa ett par unga Readynez Academy kandidater varje år och därmed föryngra organisationen löpande. De ger helt enkelt ett bidrag man inte vill undvara till både tillväxt och organisationen som helhet. Men det är också en helt nödvändig taktik.
”Det är lika mycket en bekräftelse på att det gamla sättet inte fungerar, vi måste hitta andra lösningar. Så vi tar in ett par stycken om året, över tid bygger vi upp den rätta personalsammansättningen. Man kan säga att det började som ett rekryteringsproblem och blev en del av vår tillväxtstrategi” berättar Kenn Buhl avslutningsvis och försvinner till ännu ett kundmöte.

 

 

1. jan 2019

av Rickard Hagenstam

Rickard Hagenstam

COO och Partner

Rickard är dedikerad att erbjuda den bästa kvaliteten till nytta och glädje för våra kunder. Rickard har varit hos Readynez sedan starten och innan dess haft flera ledande positioner i den nordiska IT- och utbildningsbranschen.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK