CIPP eller CIPM? Guide till IAPP-certifieringarna

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

All information som lagras digitalt måste skyddas. Dataskydd är inte bara en juridisk nödvändighet, det är avgörande för att skydda och upprätthålla din verksamhet. Brister i efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen kan bli dyrt. Drabbade kunder – och även anställda – kan hålla verksamheten ansvarig och du kan få böter i enlighet med GDPR. Sett till det stora hela står säkerhet högt på allas agendor och efterfrågan på experter inom inom IT-säkerhet är också på uppgång.

Men efterfrågan riktar sig till certifierade personer, så att dina färdigheter ska vara dokumenterade. Certifieringar i kombination med erfarenhet bidrar till att validera dina kunskaper. Det här blogginlägget handlar om en av de vägar dit som för närvarande är populär bland datasskyddspersonal – nämligen IAPP:s kurs- och certifieringsportfölj.

Vilka är IAPP?
IAPP tillhandahåller certifieringar i dataskydd som är utformade för dig som är ansvarig för administration, hantering och åtkomst till personlig data.

"Med över 42.000 medlemmar världen över är IAPP världens största yrkesorganisation som ägnar sig åt informationsskydd och den IT-personal som arbetar inom området", säger Alyssa Rosinski, IAPP:s chef för Global Channel and Partners.

IAPP tillhandahåller världens enda ackrediterade certifiering i dataskyddsintegritet; certifieringar från IAPP har ANSI-/ISO-standard 17024:2012.

Vilka certifieringar tillhandahåller IAPP?
IAPP erbjuder för närvarande två certifieringar inom integritetsskydd hos Readynez, CIPP och CIPM.

Certified Information Professional (CIPP)
Certified Information Privacy Professional (CIPP)-certifieringen ökar din kunskap om compliance och riskreducering.

Som IAPP själva uttrycker det, omfattar CIPP "vad"-delen inom integritetssdataskydd och varför det är nödvändigt inom verksamheten. Med sina mer än tio år på marknaden är CIPP erkänd som bland de bästa affärsinriktade dataskyddscertifieringarna.

Eftersom lagstiftningen gällande skydd av personuppgifter skiljer sig åt runt om i världen och tvärs över den offentliga och privata sektorn, finns CIPP tillgänglig i fem olika versioner:

  • Asien (CIPP/A)
  • Kanada (CIPP/C)
  • Europa (CIPP/E)
  • USA’s private sector (CIPP/US)

Som CIPP-certifierad finns det dokumenterat att du har förståelse för de lagar och regler som finns inom personuppgiftskydd och att du förstår hur man tillämpar dem i din region eller sektor.

CIPP ger dig också en omfattande förståelse för de grundläggande koncepten inom personuppgiftsskydd och dataskydd, inklusive lagstadgade reglerings- och verkställighetsmodeller; väsentliga integritetskoncept- och principer, juridiska krav för hantering och överföring av data, med mera.

Certified Information Privacy Manager (CIPM)
CIPM är den första och enda certifieringen inom privacy program-management.

IAPP beskriver CIPM som "hur" inom dataskydd och också som en genomgång av orsakerna till att verksamheter kräver det. Den här certifieringen innefattar bred kunskap tvärs över informationsskydd.

När du innehar en CIPM finns det dokumenterat att du inte bara förstår reglerna kring skydd av personuppgifter, utan att du också vet hur man effektiviserar arbetet med dessa frågor inom verksamheten.

Du lär dig hur man skapar ett "privacy-team" inom verksamheten, att utveckla ett integritetsprogram och hur man för en tydlig kommunikation med intressenter.

Så erhåller du CIPP- eller CIPM-certifieringen
Det finns två sätt på vilka du kan få din IAPP-certifiering: Med hjälp av en tutorial (online-gudie) eller en kurs. Vilket som är rätt för dig beror på hur just din situaion ser ut.

Tutorial (online-guide)
En tutorial tar längre tid i anspråk och det är svårare att bibehålla kunskapen och att applicera den på verkligheten när man använder sig av en tutorial. Men det kan samtidigt vara en bra modell för dig som har mycket ledig tid till ditt förfogande. För att klara examen krävs cirka 30 timmars egenstudier.

Kurs
Instruktörsledd utbildning är en smidig väg att till att erhålla din IAPP-certifiering. Du får undervisning av experter på området och du kan ställa egna frågor och få svar på precis det du vill veta.

En kurs är optimalt för dig som snabbt vill klara din certifiering och avancera på karriärsstegen utan att för den delen behöva offra kvällar och helger till egenstudier.

I Redynez officiella och accelererade IAPP-kurser är allt inkluderat och examen skrivs på plats som en del av din kurs.

Är du redo? Se kurserna här.  

21. aug 2018

av Rickard Hagenstam

Rickard Hagenstam

COO och Partner

Rickard är dedikerad att erbjuda den bästa kvaliteten till nytta och glädje för våra kunder. Rickard har varit hos Readynez sedan starten och innan dess haft flera ledande positioner i den nordiska IT- och utbildningsbranschen.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK