Readynez Talent: Microsoft Professional Program for DevOps

Om Readynez Talent

Readynez Talent er en fokuseret rekrutteringsløsning og et komplet uddannelsesprogram. Vi gør kandidater klar til at kick-starte deres karrierer i IT branchen og vi gør ledere klar til fremtiden med den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at tilføre nye ressourcer.

Kom igang

Jeg er en fremadtænkende leder som søger talentfulde kandidater

Jeg er en ambitiøs kandidat
som søger et fantastisk job 

Dette Readynez Talent: Microsoft Professional Program for DevOps giver dig en ny innovativ mulighed for at løse din kompetencemangel.
Det er et komplet uddannelsesprogram, som er målrettet til at udvikle en højt kvalificeret DevOps specialist.

Skab fremdrift med en Readynez Talent DevOps kandidat
Readynez Talent DevOps kandidater udfordrer vaner, bringer innovation med sig og opdager nye løsninger. De er ambitiøse, målrettede og fleksible og de støtter en attitude som skaber fremdrift.

Og glem ikke, dit Readynez Talent program inkluderer alt. Vi rekrutterer den perfekte kandidat til dig. Vi uddanner din nye medarbejder til en højt kvalificeret, fuldt produktiv og værdiskabende IT professionel på ingen tid. Plus vi giver dig de redskaber, som du skal bruge for at få en effektiv og succesfuld onboarding og fastholdelse af kandidaterne. Eller, hvis du allerede har en kandidat, så byder vi vedkommende velkommen på programmet.

Program oversigt

Pris

DKK 79.900 excl. VAT

Varighed

3-5 months

PROGRAM OVERBLIK

DevOps er en samling af mennesker, processer og produkter, som giver en løbende værdi til slutbrugere. Lær om løbende integration og implementering, infrastructure as code, testing, databaser, containers, og applikations overvågning: Det er alle færdigheder, som er nødvendige for at skabe en DevOps kultur.

Modul 1 - Infrastructure as Code and containerized Apps

Lær hvordan system konfigurationer automatiseres og vedligehold stabile runtime miljøer med Container Images og Container Host Clusters.

Introduction to DevOps Practices

Dette kursus giver en introduktion til de grundlæggende værdier, principper og praksis involveret i implementering af DevOps løsninger. Det vil også dække de væsentligste elementer i oprettelsen af en pipeline for frigivelser, der omfatter løbende integrationsteknikker, kontinuerlig testpraksis, applikationsovervågning, behandling af infrastruktur og konfiguration som kode og implementering ofte og automatisk.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

8-16 timer

Certification

Verified Certificate

This course provides the fundamental concepts to prepare you for deeper dives into specific DevOps practices. 

We will cover deploying and configuring standardized infrastructure, automating builds and deployments using continuous integration and continuous deployment with Visual Studio Team Services (VSTS) and automating testing before release and whilst in production. 

What you'll learn

 • DevOps core values, principles and practices
 • How to deploy to IaaS and PaaS environments in Microsoft Azure using ARM templates, Desired State Configuration (DSC) and other deployment tools
 • Build and deploy applications automatically to Dev, Test and Production environments 
 • Continuous learning from production to improve and scale business results
 • Unit tests, Integration tests, load tests, UI tests and test driven-development
 • Data retention strategies, exposure control strategies, and hypothesis-driven development

 

Infrastructure as Code

Lær, hvordan automatisering kan bruges som en del af en DevOps-løsning, til at implementere infrastrukturudvikling og konfiguration som kode, for at levere stabile miljøer hurtigt, pålideligt og skalerbart.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

8-16 timer

Certification

Verified Certificate

In this course, you will gain the knowledge and skills to be able to deliver stable environments rapidly, reliably and at scale, avoiding manual configuration of environments and enforcing consistency, by representing your environments as code.

The course will cover areas such as:

 • Azure Automation
 • ARM templates
 • Desired State Configuration (DSC)
 • DevTest labs
 • Chef deployments in Azure
 • Puppet deployments in Azure

As well as other automation scenarios, tools and options.

 

Configuration Management for Containerized Delivery

Lær, hvordan du kan oprette, implementere og konfigurere dine containeriserede applikationer i DevOps-miljøer samt implementere containere i en klynge ved hjælp af Microsoft Azure-tjenester, såsom Azure Container Service (ACS) og Azure Service Fabric, samt at bruge kontinuerlig leveringsinfrastruktur som f.eks. Visual Studio Team Services (VSTS), tredjeparts og open source-værktøjer.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

8-16 timer

Certification

Verified Certificate

Containers can run on your local machine but the real power lies in the fact that these exact same containers can also run in production, giving you a very nice and consistent way of bringing software to production. 

In production environments containers run on a set of machines managed by cluster orchestration software, and this course will show you how you can create, deploy and configure your containerized applications on Microsoft Azure using Azure Container Service (ACS) and Azure Service Fabric. (ASF)

What you'll learn

 • Create container images
 • Manage multiple containers using tools like Docker
 • How to set up a production cluster to host your containers
 • Deploy containerized applications to different orchestrators that are available in Azure Container Service (ACS) i.e. DC/OS, Docker swarm and Kubernetes
 • How to scale up the clusters, manage data and set up monitoring to proactively keep track of the clusters health and its deployed applications
 • Create, monitor and manage a Service Fabric cluster
 • Manage and maintain Azure hosted clusters and containers in a better way
 • Deploy containerized applications to one of the available cluster container solutions, using continuous delivery pipelines
 • Manage these clusters in production scenarios

 

Infrastructure as Code and Containerized Apps

Se mere

Type

Instructor led training

Varighed

4 dage

During this instructor led course, we´ll train automation, implementing the infrastructure deployment, and configuration as code to deliver stable environments rapidly, reliably and at scale. 

We´ll also learn how you can create, deploy and configure your containerized applications in DevOps environments, as well as deploying containers in a cluster using Microsoft Azure services such as Azure Container Service (ACS) and Azure Service Fabric, as well as using continuous delivery infrastructure such as Visual Studio Team Services (VSTS), third party and open source tools.

Modul 2 - DevOps Testing & Continuous Integration/Deployment using VSTS

Lær om de forskellige test automatiserings redskaber og løbende implementering fra kode check-in til test i produktionsmiljø.

DevOps for Testing Professional/Developers

Lær om kernetestkoncepter og best practice, samt hvordan man implementerer forskellige testtyper, såsom Unit, API (Integration), Performance, Functional, Acceptance, Automatiseret (Kodet) UI-test og andre typer, samt analyse af sådanne tests ved hjælp af forskellige værktøjer, såsom Visual Studio Team Services (VSTS), Application Insights og tredjepartsrammer som Selen, i DevOps-miljøer.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

8-16 timer

Certification

Verified Certificate

In this course, you will learn about different test types, usage scenarios and the benefits of a Test-Driven development approach. 

We will cover best practices around the usage of Unit, API (Integration), Performance, Functional, Acceptance, Automated (Coded) UI and Exploratory testing. 

What you'll learn

 • Understand various testing types and usage scenarios
 • Test-Driven development and it’s benefits
 • How to create and implement Unit tests and the elements of a good test 
 • How to create basic API tests (or Integration tests)
 • Performance testing and how to create a performance test using Visual Studio and Visual Studio team services (VSTS)
 • How to analyze performance test results using Application Insights
 • Exploratory testing in the context of visual Studio and Microsoft Test Manager

 

 

Continuous Integration and Continuous Deployment

Lær om værktøjer og teknikker til implementering af kontinuerligt integrations byggeri, automatiseret test og kontinuerlig levering / implementering ved hjælp af Visual Studio Team Services (VSTS) og hvordan VSTS integreres med tredjeparts og almindelige software til open source software.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

8-16 timer

Certification

Verified Certificate

This course provides knowledge and skills to implement the DevOps practices of Continuous Integration and Continuous Deployment with Visual Studio Team Services (VSTS) and Microsoft Azure.

The course will provide knowledge of continuous integration builds, automated testing and continuous delivery and deployment build, test, and release to the next level by understanding how they function within a DevOps development environment. 

What you'll learn

 • Configure Git and TFVC version control options for Continuous Integration
 • How to manage Technical Debt and the sources and impact of it
 • How to create a continuous integration build using VSTS
 • Package Management Integration options such as NuGet, SemVer, GitVersion and others
 • Agents and Pipelines, including how to release pipelines 
 • Continuous Delivery and Release Management strategies
 • Integrating automated testing into your release pipelines using Selenium, Coded UI Testing, Microsoft Test Manager
 • Understand the various availability and performance testing options
 • Automated provisioning and de-provisioning of infrastructure and databases D
 • Deployment groups, feature flags and recovery automation
 • Database deployment in release pipelines
 • Continuous deployment with Jenkins and VSTS

 

DevOps Testing & Continuous Integration/Deployment using VSTS

I løbet af dette instruktørledede kursus, trænes man af en ekspert instruktør, som vil undervise i praktisk anvendelse af de emner, som er blevet gennemgået i online kurserne. Det vil sikre maksimal vidensfastholdelse, og evnen til at anvende læring i praksis.

Se mere

Type

Instructor led training

Varighed

4 dage

During this instructor led course, we´ll learn about core testing concepts and best practices as well as how to implement various testing types, such as Unit, API (Integration), Performance, Functional, Acceptance, Automated (Coded) UI testing and other types.

We’ll also work with the analysis of such tests using various toolsets, such as Visual Studio Team Services (VSTS), Application Insights and third party frameworks such as Selenium, in DevOps environments.

Modul 3 - Application Monitoring and Feedback Loops

Moderne software udviklings livscyklus indarbejder LEAN udviklings principper og løbende produktudvikling og hurtig iteration. I dette modul lærer man om de vigtigste praksis, som leverer målbare forbedringer med en data drevet, og feedback-loop baseret proces.

Application Monitoring and Feedback Loops

Lær om generel applikationsovervågning og feedback-praksis og -principper, hvordan tilbagemelding anvendes i forskellige stadier af værdistrømmen og dens fordele samt de forskellige former for telemetri, der anvendes, og hvem der kan få gavn af telemetri. Lær også om sundheds- og præstationsovervågning med Application Insights samt Log Analytics og Operations Management Suite (OMS) og tredjeparts overvågningsværktøjer.

Se mere

Type

Online kursus

Varighed

8-16 timer

Certification

Verified Certificate

This course will cover general application monitoring and feedback loop practices and principles, including different kinds of feedback. You will learn how feedback is used in different stages of the value stream, and its benefits. You will learn about the different kinds of telemetry, who can benefit from it and how it is used to collect data from monitoring. 

You will be introduced to Application Performance Management, the monitoring and management of performance and availability of software applications.

What you'll learn

 • Understand general application monitoring and feedback loop practices and principles
 • The different kinds of feedback and how they are used in different stages of the value stream, and their benefits
 • How to set up up monitoring with Azure Application Insights
 • Monitor web application availability
 • Search and analyze monitoring data in Application Insights
 • How to use and query Application Insights data and Application Maps
 • How to set up, configure, query and analyze data collection on Operations Management Suite (OMS) Log Analytics
 • How to set up alerts in OMS and integrate Application Insights 
 • Configure and monitor a web application with New Relic
 • Configure and use Loggly

 

Application Monitoring and Feedback Loops

I løbet af dette instruktørledede kursus, trænes man af en ekspert instruktør, som vil undervise i praktisk anvendelse af de emner, som er blevet gennemgået i online kurserne. Det vil sikre maksimal vidensfastholdelse, og evnen til at anvende læring i praksis.

Se mere

Type

Instructor led training

Varighed

2 dage

During this instructor led course, we’lll train general application monitoring and feedback loop practices and principles, how feedback is used in different stages of the value stream, and its benefits, as well as the different kinds of telemetry that are used and who can benefit from telemetry.

Also, we´ll work with health and performance monitoring with Application Insights as well as Log Analytics and Operations Management Suite (OMS), and third-party monitoring tools.

 

Modul 4 - DevOps Fundamentals

På dette modul får man den fundamentale uddannelse til at bygge dit DevOps vocabulary og forstå principper og praksis. 

DevOps Fundamentals

Få DevOps Fundamentals uddannelse på kun 2 dage og lær mere end man kan forestille sig. Med DevOps får du op til 200 gange hurtigere software udrulning, 30 gange højere implementerings frekvens og 60 gange højere succes rater.

Type

Instructor led training

Varighed

2 dage

Exam

DevOps Fundamentals Exam (DevOps Fundamentals)

Modul 5 - Final Capstone Project

Det afsluttende projekt vil validere færdigheder og viden, som er opnået i løbet af DevOps kurserne. I løbet af projektet arbejdes der med adskillige DevOps scenarier og opgaver, som skal implementeres. Når projektet er godkendt opnås DevOps Microsoft Professional Program (MPP) certificeringen.

 

Final Capstone Project

Validér de færdigheder og viden, du har opnået ved at tage DevOps serie af kurser ved at færdiggøre DevOps Professional Capstone-projektet. Dette capstone-projekt vil give dig flere centrale DevOps-scenarier og -opgaver, som du vil implementere, og efter vellykket gennemførelse vil du få Microsoft Professional Professional (MPP) certificeringen.

Se mere

Type

Final Capstone Project

Varighed

8-16 timer

Certification

Microsoft Professional Program Certificate in DevOps

The DevOps capstone project will provide a hands on lab environment which will validate the skills and knowledge you have learned by taking the DevOps course series.

You will be provided with a series of tasks based around core subject areas covered in the Microsoft Professional Program, that you must build out and complete. 

What you'll learn

 • Automating Infrastructure using Azure Resource Manager (ARM) Templates
 • Implementing Continuous Integration solutions
 • Implementing continuous delivery and continuous deployment solutions with Visual Studio Team Services (VSTS)
 • Implementing Testing solutions such as Unit Tests and Testing in Production
 • Implementing Application Monitoring solutions using Application Insights

 

"Do not be so nervous to jump into it, it takes time and it is a long term investment in yourself, but it's worth it. I have unlimited opportunities in my career now, and the future looks very exciting."

a-solutions

Mads Svendsen - AX-consultant

"I think that the vast majority of higher education has processed data in databases or coded a bit, as part of their training, so the step to an IT career is probably less than you think."

KMD

Toke Fogh - IT-developer

"It simply builds a bridge between being a student and getting out into the labor market and start to contribute value to a business."

KMD

Thea Renneberg - IT-developer

Still looking?

Our facts

350+

Courses

With us you'll find 350+ accelerated course- and certification programmes and we can train talent in every single one. Whatever your chosen technology, we'll create your experts.

70%

Billable hours

Readynez candidates are quickly ready to deliver value. Within a year the candidates are, on average, billing 70% or more of their time to customers.

97%

Stay in their first job

We've currently recruited and trained more than 300 candidates and when we asked them after two years of employment, 97% of them had stayed on with the original employer.

Readynez anvender cookies for at forbedre din oplevelse på websitet. Vil du vide mere, så læs venligst vores integritetspolitik.

Integritetspolitik OK