Readynez Academy: Microsoft Professional Program for Data Science

Om Readynez Talent

Readynez Talent er en fokuseret rekrutteringsløsning og et komplet uddannelsesprogram. Vi gør kandidater klar til at kick-starte deres karrierer i IT branchen og vi gør ledere klar til fremtiden med den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at tilføre nye ressourcer.

Kom igang

Jeg er en fremadtænkende leder som søger talentfulde kandidater

Jeg er en ambitiøs kandidat
som søger et fantastisk job 

Dette Readynez Academy: Microsoft Data Science Professional Program giver dig en ny innovativ mulighed for at løse din kompetencemangel.
Det er et komplet uddannelsesprogram, som er målrettet til at udvikle en højt kvalificeret Data Science specialist.

Skab fremdrift med en Readynez Academy Data Science kandidat
Readynez Academy Data Science kandidater udfordrer vaner, bringer innovation med sig og opdager nye løsninger. De er ambitiøse, målrettede og fleksible og de støtter en attitude som skaber fremdrift.

Og glem ikke, dit Readynez Academy program inkluderer alt. Vi rekrutterer den perfekte kandidat til dig. Vi uddanner din nye medarbejder til en højt kvalificeret, fuldt produktiv og værdiskabende IT professionel på ingen tid. Plus vi giver dig de redskaber, som du skal bruge for at få en effektiv og succesfuld onboarding og fastholdelse af kandidaterne. Eller, hvis du allerede har en kandidat, så byder vi vedkommende velkommen på programmet.

Program oversigt

Pris

DKK 74.900 excl. VAT

Varighed

3-5 Måneder

PROGRAM OVERBLIK

På nogle få måneder, uddannes deltageren til en certificeret og fuldt produktiv IT professionel, som er klar til at skabe værdig for kunder og virksomhed. Hér er programmets komponenter.

Modul 1 - Data Science Professional - Fundamentals

I løbet af det første modul, lærer man om alle de fundamentale redskaber og terminologier, som vil gøre én klar til at gå videre med de mere avancerede moduler.

Data Science Orientation

Kom i gang med din Data Science rejse, og lær hvad der kræves for at blive Data Scientistg. Lær at arbejde med og udforske data ved hjælp af forskellige visualiserings-, analytiske og statistiske teknikker.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

12-24 timer

Certification

Verified Certificate

Learn what it takes to become a data scientist.

This is the first stop in the Data Science curriculum from Microsoft. It will help you get started with the program, plan your learning schedule, and connect with fellow students and teaching assistants. Along the way, you’ll get an introduction to working with and exploring data using a variety of visualization, analytical, and statistical techniques.

What you'll learn

 • How the Microsoft Data Science curriculum works
 • How to navigate the curriculum and plan your course schedule
 • Basic data exploration and visualization techniques in Microsoft Excel
 • Foundational statistics that can be used to analyze data

 

 

Querying Data with Transact-SQL

Lige fra forespørgsler og ændring af data i SQL Server eller Azure SQL og til programmering med Transact-SQL, vil du lære vigtige færdigheder, som arbejdsgiverne har brug for.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

24-30 timer

Certification

Verified Certificate

Transact-SQL is an essential skill for data professionals and developers working with SQL databases. With this combination of expert instruction, demonstrations, and practical labs, step from your first SELECT statement through to implementing transactional programmatic logic.

Work through multiple modules, each of which explore a key area of the Transact-SQL language, with a focus on querying and modifying data in Microsoft SQL Server or Azure SQL Database. The labs in this course use a sample database that can be deployed easily in Azure SQL Database, so you get hands-on experience with Transact-SQL without installing or configuring a database server.

What you'll learn

 • Create Transact-SQL SELECT queries
 • Work with data types and NULL
 • Query multiple tables with JOIN
 • Explore set operators
 • Use functions and aggregate data
 • Work with subqueries and APPLY
 • Use table expressions
 • Group sets and pivot data
 • Modify data
 • Program with Transact-SQL
 • Implement error handling and transactions

 

Analyzing Data - Vælg mellem flere muligheder

Vælg mellem mulighederne herunder. Alle mulighederne vil føre til certificering.

Se Muligheder

Option 1

Analyzing and Visualizing Data with Excel

Udforsk værktøjer i Excel, der muliggør analyse af flere data end nogensinde før, med forbedrede visualiseringer og mere sofistikeret forretningslogik. Lær, hvordan du importerer data fra forskellige kilder, opretter mashups mellem datakilder og udarbejder data til analyse.

Option 2

Analyzing and Visualizing Data with Power BI

Lær, hvordan du forbinder og visualiserer dine data med Microsoft Power BI. Find ud af, hvordan du importerer dine data, forfatter rapporter ved hjælp af Power BI Desktop og offentliggør disse rapporter til Power BI-tjenesten. Opret betjeningspaneler og del med forretnings brugere på internettet og på mobilenheder.

Type

Online Kursus

Varighed

12-24 timer

Certification

Verified Certificate

Type

Online Kursus

Varighed

12-24 timer

Certification

Verified Certificate

Essentiel Statistics for Data Analysis using Excel

Som data science pro, vil evnen til at analysere data hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger, og give dig et solidt fundament i statistik og grundlæggende sandsynlighed hjælper dig med at forstå dine data bedre.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

12-24 timer

Certification

Verified Certificate

If you’re considering a career as a data analyst, you need to know about histograms, Pareto charts, Boxplots, Bayes’ theorem, and much more.

Learn about descriptive statistics, basic probability, random variables, sampling and confidence intervals, and hypothesis testing.

What you'll learn

 • Descriptive statistics
 • Basic probability
 • Random variables
 • Sampling and confidence intervals
 • Hypothesis testing

 

Data Science Professional - Fundamentals

I løbet af dette instruktørledede kursus, trænes man af en ekspert instruktør, som vil undervise i praktisk anvendelse af de emner, som er blevet gennemgået i online kurserne. Det vil sikre maksimal vidensfastholdelse, og evnen til at anvende læring i praksis.

Se mere

Type

Instructor led training

Varighed

3 dage

The data that you need to analyze is stored on a SQL Server either on premise or in the cloud. What tools does Microsoft offer to help make that analysis faster, more complete? In the first portion we will be exploring creating models in Analysis Services or objects in Management Studios that can be used to make your data analysis more efficient and complete. 

Modul 2 - Data Science Professional - Core Data Science

På det andet modul lærer vi om R, det foretrukne sprog for data science professionelle, samt machine learning teori og modeller.

Explore data with Code - Vælg mellem flere muligheder

Vælg mellem mulighederne herunder. Alle mulighederne vil give dig certificeringen.

Se Muligheder

Option 1

Introduction to R for Data Science

Lær R, det statistiske programmeringssprog, det primære værktøj, der er til rådighed for data science folk. Opdag den grundlæggende syntaks, der starter med variabler og grundlæggende operationer, og lær derefter hvordan man håndterer datastrukturer, såsom vektorer, matricer, datarammer og lister.

Option 2

Introduction to Python for Data Science

Lær det grundlæggende i Python, herunder enkle aritmetiske operationer, variabler og datastrukturer. Udforsk Python-funktioner og kontrolflow, og lav dine egne visualiseringer baseret på reelle data.

Type

Online Kursus

Varighed

8-12 Timer

Certification

Verified Certificate

Type

Online Kursus

Varighed

12-24 Timer

Certification

Verified Certificate

Data Science Essentials

Efterspørgslen efter data science talent eksploderer. Skab din karriere som data scientist, mens du udforsker vigtige færdigheder og principper med eksperter.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

18-24 timer

Certification

Verified Certificate

Demand for data science talent is exploding. Develop your career as a data scientist, as you explore essential skills and principles with experts from Duke University and Microsoft.

What you'll learn

 • Explore the data science process
 • Probability and statistics in data science
 • Data exploration and visualization
 • Data ingestion, cleansing, and transformation
 • Introduction to machine learning
 • The hands-on elements of this course leverage a combination of R, Python, and Microsoft Azure Machine Learning

 

Principles of Machine Learning

Machine learning bruger computere til at køre prædiktive modeller, der lærer fra eksisterende data for at forudsige fremtidige adfærd, resultater og tendenser.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

18-24 timer

Certification

Verified Certificate

Machine learning uses computers to run predictive models that learn from existing data in order to forecast future behaviors, outcomes, and trends.

In this data science course, you will be given clear explanations of machine learning theory combined with practical scenarios and hands-on experience building, validating, and deploying machine learning models.

What you'll learn

 • Explore classification
 • Regression in machine learning
 • How to improve supervised models
 • Details on non-linear modeling
 • Clustering
 • Recommender systems
 • The hands-on elements of this course leverage a combination of R, Python, and Microsoft Azure Machine Learning

 

 

Data Science Professional - Core Data Science

I løbet af dette instruktørledede kursus, trænes man af en ekspert instruktør, som vil undervise i praktisk anvendelse af de emner, som er blevet gennemgået i online kurserne. Det vil sikre maksimal vidensfastholdelse, og evnen til at anvende læring i praksis.

Se mere

Type

Instructor led training

Varighed

3 dage

During this instructor-led three day course, we'll cover in a practical way the fundamentals of data science. Starting with programming in key languages for data science, we then use these to code our way through the data science workflow. Once we understand the workflow as a whole, we'll drill into the most common types of models that we need to build in order to understand how they work and how you implement them.

 

Modul 3 - Data Science Professional - Applied Data Science

I løbet af det tredje modul dækker vi kode sprog, som kan manipulere og modellere data, og lærer at anvende machine learning. Derudover lærer vi også om forskellige metoder til at implementere prediktive løsninger.

Use Code to Manipulate and Model Data - Vælg mellem flere muligheder

Vælg mellem mulighederne herunder. Alle mulighederne vil føre til certificering.

Se Muligheder

Option 1

Programming with R for Data Science

Få fart på programmeringen i R. Udforsk R datastrukturer og syntakser, se hvordan man læser og skriver data fra en lokal fil til en cloud-hosted database, arbejder med data, får resuméer og transformerer dem til dine behov.

Option 2

Programming with Python for Data Science

Lær at bruge Python til at anvende effektive, velkendte mining modeller for at udnytte nyttig intelligens. Udforsk data visualisering, vigtigheden af egenskaber og valg, dimensioneringsreduktion, gruppering, klassificering og meget mere.

Type

Online Kursus

Varighed

24-48 timer

Certification

Verified Certificate

Type

Online Kursus

Varighed

18-24 timer

Certification

Verified Certificate

Applied Machine Learning

Lær hvordan man bruger machine learning til at løse almindelige prediktive problemer, herunder tekstanalyse, rumlig dataanalyse, billedbehandling og prognoser for tidsserier.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

18-24 timer

Certification

Verified Certificate

In this data science course, you will explore the theory and practice of select advanced methods commonly used in data science.

In the first two modules, you will learn about common applications of specialized data types. Then, in the remaining two modules, you will focus on unstructured data. You will work with tools such as R, Python, and Azure Machine Learning to solve advanced data science problems.

 What you'll learn

 • Explore analysis of time series and forecasting
 • Take a look at spatial data analysis
 • Learn about text analytics
 • Review analysis of images

 

Implementing Predictive Solutions with Spark in HDInsight

Lær hvordan du bruger Spark i Microsoft Azure HDInsight til at skabe forudsigelige analyser og machine learning løsninger. Find ud af, hvordan du renser og transformerer data, bygger machine learning modeller og skaber realtids-machine learning løsninger ved hjælp af Python, Scala og R med Apache Spark.

Se mere

Type

Online Kursus

Varighed

18-24 timer

Certification

Verified Certificate

Are you ready for big data science? In this course, learn how to implement predictive analytics solutions for big data using Apache Spark in Microsoft Azure HDInsight. See how to work with Scala or Python to cleanse and transform data and build machine learning models with Spark ML (the machine learning library in Spark).

What you'll learn

 • Using Spark to explore data and prepare for modeling
 • Build supervised machine learning models
 • Evaluate and optimize models
 • Build recommenders and unsupervised machine learning models

 

 

Data Science Professional - Applied Data Science

I løbet af dette instruktørledede kursus, trænes man af en ekspert instruktør, som vil undervise i praktisk anvendelse af de emner, som er blevet gennemgået i online kurserne. Det vil sikre maksimal vidensfastholdelse, og evnen til at anvende læring i praksis.

Se mere

Type

Instructor led training

Varighed

3 dage

During this instructor-led three day course, we'll look at machine learning and how to get the models you build within your data science workflow into production. We start with boosting the programming skills that you gained in the previous module. We then use these skills to look at some applications of machine learning such as image analysis to extend your knowledge of important data science techniques. This gets capped off with operationalising your models by building and hosting at scale with Spark and surfacing models through bots.

Modul 4 - Value Creating Consultant

På det fjerde modul, træner vi i de kommercielle og personlige færdigheder, som er centrale for de dygtigste konsulenter og IT eksperter.

Value Creating Consultant

På dette modul, lærer man de kommercielle og personlige færdigheder som er uvurderlige i mødet med kunder, og interne og eksterne interessenter.

Type

Instructor led training

Varighed

2 dage

Modul 5 - Final Capstone Project

På modul 5 arbejdes der med det afsluttende projekt, hvor man arbejder med at anvende de færdigheder, som man har opnået i løbet af uddannelses programmet.

Final Capstone Project

Løs et data science problem fra den virkelige verden med det afsluttende projekt for Microsoft Professional Program in Data Science

Se mere

Type

Afsluttende projekt

Varighed

12-16 timer

Certification

Microsoft Professional Program Certificate in Data Science

Vis den viden og færdigheder, du har erhvervet i løbet af Microsoft Professional Programmet for data science, og løs et data science problem fra den virkelige verden.

Projektet tager form som en udfordring, hvor du vil udforske et datasæt og udvikle en machine learning løsning, der testes og vurderes for at bestemme din karakter.

"Vær ikke så nervøs for at springe ud i det, det tager tid og det er en langsigtet investering i dig selv, men det er det hele værd. Jeg har ubegrænsede muligheder i min karriere nu og fremtiden ser meget spændende ud."

a-solutions

Mads Svendsen - AX-konsulent

"Jeg tror, at langt de fleste med en videregående uddannelse har behandlet data i databaser eller kodet lidt, som en del af deres uddannelse, så skridtet til en IT-karriere er nok mindre end man umiddelbart tror."

KMD

Toke Fogh - IT-developer

"Det bygger simpelthen bro mellem det at være studerende , og det at komme ud på arbejdsmarkedet og begynde at bidrage med værdi til en virksomhed."

KMD

Thea Renneberg - IT-developer

Søger du stadig?

Vores fakta

200+

Kurser

Hos os finder du 200+ accelererede kursus- og certificeringsprogrammer og vi uddanner dine talenter indenfor dem alle. Uanset hvilken teknologi I arbejder med, så kan vi skabe dine eksperter.

70%

Fakturerbare Timer

Nyuddannede kandidater er hurtigt klar til at levere værdi. Indenfor et år fakturerer Academy kandidaterne gennemsnitligt 70% eller mere af deres tid til kunder.

97%

Bliver hvor de er

Vi har rekrutteret og uddannet flere end 300 kandidater til den danske IT branche og da vi spurgte dem efter to år, var 97% af dem fortsat ansat hos den oprindelige arbejdsgiver.

Readynez anvender cookies for at forbedre din oplevelse på websitet. Vil du vide mere, så læs venligst vores integritetspolitik.

Integritetspolitik OK